מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה 

מאת   13/04/2008 |  נצפה 2118 פעמים
נישום - הוא מדען, דוקטור בהנדסה. הנישום עובד גם כנגר עצמאי אך ללא עובדים.

על סמך מחזור, המדווח למרכז הקליטה פעם ב-4 חודשים - מזכה מרכז הקליטה את הנישום במענק מ"קרן שפירא".

על פי אישור שקיבל הנישום: פטור המענק מתשלום מס ערך מוסף.

השאלה היא: האם המענק האמור פטור מתשלום מס הכנסה בשלו ?


יניב גבריאל משיב:

מהיבטי מס ערך מוסף

ככלל: כל תרומה, תמיכה או סיוע אחר [להלן - "תקבולים"], אשר קיבל עוסק - ייחשבו, לעניין "חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975" [להלן - "חוק מע"מ"], כחלק ממחיר עסקאותיו; ולפיכך - הם יהיו חייבים בתשלום מע"מ(1).

עם זאת: תרומה, תמיכה או סיוע אחר [להלן - "תקבולים"], אשר קיבל עוסק, במישרין מתקציב המדינה, למטרות שהוגדרו מראש - לא ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו; ולפיכך - הם יהיו פטורים מתשלום מע"מ (מענק לקליטת מדען, בפרוייקט של מחקר ופיתוח, שאישר מרכז הקליטה, בא בגדרי הפטור הזה)(2).

מהיבטי מס הכנסה

השתכרות מנגרות, או רווח המופק מנגרות, הם הכנסה מעסק (או ממשלח-יד), אשר חייבת במס לעניין "פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"](3).

מודגש בזה, כי אין ה?כ?ר?ח? לגזור גזירה שווה (ואפילו לא מכוח ההיקש) בין הוראות חוק מע"מ לבין הוראות הפקודה. כפועל יוצא מכך: ייתכן, כי הכנסה מסוימת: מחד - היא תהיה פטורה ממס לפי הוראות חוק מע"מ, ומאידך - היא תהיה חייבת במס לפי הוראות הפקודה.

הפניות הכותב:

(1) סעיף 12 לחוק מע"מ.

(2) תקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

(3) סעיף 2(1) לפקודה.
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה