הכנסה מדמי אבטלה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

הכנסה מדמי אבטלה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי 

מאת   13/04/2008 |  נצפה 3258 פעמים
לעצמאי וגם שכיר, הכנסה מדמי אבטלה עקב פיטוריו מעבודתו כשכיר - האם דמי האבטלה ייחשבו להכנסה משכר ?יניב גבריאל משיב:

מבוטח בביטוח לאומי שהוא "עובד-שכיר" (ואין הוא מסווג בו-זמנית כ"עובד עצמאי"); והכנסתו היא "הכנסת עבודה" לפי סעיף 2(2) ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961" [להלן - "הפקודה"]; והכנסתו זו עולה על שאר הכנסותיו מן המקורות המנויים בסעיף 2 (למעט עבודה ופנסיה).

רק "הכנסת העבודה" ופנסיה של מבוטח בביטוח לאומי, תחויב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות(1) כלומר: הכנסותיו של המבוטח מהמקורות האחרים דלעיל, האמורים בסעיף 2 לפקודה, לא יחויבו בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

לטעמי: לאור הפסיקה - נראה, כי אפשר להגיע לכלל מסקנה, שלפיה "דמי אבטלה" אינם בבחינת "הכנסת עבודה" לעניין הפקודה(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - אין לראות ב"דמי אבטלה" בבחינת "הכנסת עבודה" לצורך בדיקת משקל הכנסותיו של המבוטח דלעיל.

מודגש בזה, כי המוסד לביטוח לאומי משלם "דמי אבטלה" לאחר שניכה את דמי הביטוח מהם. לכן, בשומה השנתית - אין הוא מצרף את "דמי האבטלה" ל"הכנסת העבודה" לצורך הבדיקה דלעיל, ואין הוא מטיל על הכנסה זו דמי ביטוח נוספים.

הפניות המשיב:

(1) תקנה 15 (א) ל"תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971".

(2)
- פסק דין ע"א 434/83, פקיד שומה נגד סולל בונה (פד"א י"ג, 7); פסק דין ע"א 239/85, המועצה לענף הלול נגד פקיד שומה (פד"א י"ד 195).

- דעה שונה מזו מצויה בפסק דין, המוקדם מפסקי הדין דלעיל, והוא: פסק דין ע"א 30/73, רוט נגד פקיד שומה (פד"א ו', 201).

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה