גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי 

מאת   12/04/2008 |  נצפה 2081 פעמים

בחישוב הוצאות עודפות בגין רכבים - בסוף שנה - שווי הרכב שנזקף לטובת העובד הוא הוצאה מוכרת; ולפיכך, מסך ההוצאות שאינן מוכרות מפתיחים את שווי הרכב, כדי לקבל את ההוצאות שאינן מוכרות.

השאלה היא:

האם אפשר לחבר את סך "שווי הרכב" של כל הרכבים, אשר ב"צי הרכבים",  ולהפחית סכום זה מסך ההוצאות שאינן מוכרות, או שכל רכב עומד בפני עצמו; ולפיכך [אם כל רכב עומד בפני עצמו] - יש להפחית מההוצאות שאינן מוכרות בגין הרכב המסוים בלבד את שווי הרכב של אותו רכב (בשיטה זו, ייתכן שהחברה יוצאת ניזוקה לעומת השיטה שבה מובא בחשבון כל הצי באורח כוללני) ?


יניב גבריאל משיב:

ככלל - רכב, שהועמד לרשות העובד, מאפשר למעביד לנכות, בין היתר, את הסכום שנקבע כהכנסה בידי העובד [להלן - "שווי שימוש ברכב"], בכפיפות למספר הקילומטרים (ק"מ) שנסע הרכב, בשנת המס, כלהלן:

מודגש בזה, כי כאשר שימש הרכב בייצור הכנסה בחלק משנת המס, אפשר לנכות כהוצאה את הסכומים דלעיל, בכפיפות לתקופת השימוש ברכב; והכול - עד לסך הוצאות הרכב שהוצאו בפועל(2).

כפועל יוצא מכך, וכהמשך ישיר של הנאמר עד כה - אי אפשר "לחבר את סך שווי הרכב של כל הרכבים אשר ב'צי הרכבים' ולהפחית סכום זה מסך ההוצאות שאינן מוכרות"; וזאת, משום שסכום שווי השימוש ברכב, ניתן לניכוי בכפיפות לנתוני הק"מ השנתי של אותו רכב ולא בכפיפות לנתוני המספר השנתי של הק"מ של כל הרכבים.

הפניות המשיב:

(1) ראה פיסקה מס' 18 שבחוזר מס הכנסה מס' 10/1995, שם נאמרו, בין היתר, הדברים האלה: "למרות שלא נקבע מפורשות בתקנות, כוונת המחוקק היא, כי באותם מקרים שהניכוי בשיעור %25 מההוצאה עולה על שווי השימוש שחויב במס אצל העובד, יותר בניכוי, נוסף לשווי השימוש, גם החלק העודף עליו כאמור, עד לתקרה של %25 מההוצאה בפועל, גם כאשר הרכב נסע לא יותר מ9,900 ק"מ בשנה".

(2) תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה