מיסוי נישום בעל שלושה מקורות הכנסה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מיסוי נישום בעל שלושה מקורות הכנסה 

מאת   12/04/2008 |  נצפה 2607 פעמים

לנישומה, שגילה מעל ל-60 שנה, יש שלושה מקורות הכנסה - כדלקמן:

מקור הכנסה א':
הכנסה משכר דירה שלא למגורים. מהכנסה זו מנוכה מס במקור.

מקור הכנסה ב':
קצבת פנסיה ממקום עבודה ממשלתי, אשר 35% ממנה פטורים ממס; וזאת, כמובן, עד תקרת הפטור.

מקור הכנסה ג':
קצבת שאירים ממקום עבודת בעלה ז"ל; אשר עוברת את תקרת הפטור ממס, כאמור בסעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה; ואשר המשלם את הקצבה הזו, שהוא גוף ממשלתי, אינו מנכה מס במקור מן היתרה, העוברת את תקרת הפטור ממס.

השאלות הן:

1. האם יש לצרף את יתרת קצבת השאירים, העוברת את תקרת הפטור ממס, לסך הכנסותיה האחרות של הנישומה ולחשב מזה מס ?

2. או, אולי, אותה יתרת קצבת השאירים, העוברת את תקרת הפטור ממס, זכאית לחישוב נפרד בתוספת זכויות, כגון נקודות זיכוי וכדו' ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-------------------------

אופן המיסוי של ההכנסות תלוי בסוג ההכנסה; ולהלן סוגי ההכנסות ואופן המיסוי של כל סוג הכנסה:

הכנסה מקצבת שאירים -

הכנסה מקצבת שאירים, אשר משולמת על פי חוק, או על פי הסכם קיבוצי, ושלא מהמוסד לביטוח לאומי, ושלא ממשרד הביטחון - פטורה ממס הכנסה עד לתקרת "הקצבה המזכה" [תקרת "הקצבה המזכה" בשנת המס 2000: 76,560 ש"ח](1).

החלק מן ההכנסה מקצבת השאירים, אשר עולה מעל לתקרת "הקצבה המזכה", חייב מס בשיעור התחלתי של %10.

הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה -

הכנסה מקצבה ממעביד לשעבר, או מקופת גמל לקצבה, אשר משולמת על פי חוק, או על פי הסכם קיבוצי - %35 מהכנסה  זו פטורים ממס הכנסה, אך הסכום הפטור ממס כאן לא יעלה מעל ל-%35 מסך תקרת "הקצבה המזכה" [תקרת "הקצבה המזכה" בשנת המס 2000: 76,560 ש"ח](2).

החלק מן ההכנסה מקצבה ממעביד לשעבר או מקופת גמל לקצבה, אשר עולה מעל לסכום הפטור ממס הכנסה, חייב מס בשיעור התחלתי של %10.

הכנסה מהשכרת דירה -

הכנסה מהשכרת דירה - לאחר ניכוי ההוצאות בעדה, כגון: למיסים, לתיקונים, לפחת, להנהלת חשבונות, לשכר טרחה וכד' - היא הכנסה מרכוש, אשר חייבת מס הכנסה בשיעור התחלתי של %30(3).

אולם, הכנסה מרכוש, כאמור, אשר משויכת לאדם, שמלאו לו 60 שנה ומעלה - חייבת מס הכנסה בשיעור התחלתי של %10(4).

סיכום ההכנסות, חישוב "ההכנסה החייבת" ומציאת סך מס ההכנסה המגיע -

אותם החלקים מן ההכנסות שהובאו לעיל, אשר חובה לשלם עליהם מס הכנסה, מסוכמים לסכום אחד; ומסכום זה מופחתים הניכויים האישיים.

התוצאה, העולה כאן לאחר הפחתת הניכויים האישיים, היא "ההכנסה החייבת"; ומהכנסה חייבת זו מחושבים שיעורי המס.

מן המס, שעולה מן החישוב האמור כאן, מופחתים זיכויים מהמס ונקודות הזיכוי; והתוצאה המתקבלת היא סך מס ההכנסה המגיע מן הנישומה האמורה.

הערה:
ייתכן, שכל המס, או חלק ממנו, כבר שולם כמקדמות או כניכוי מס במקור.

הפניות המשיב:
אלה סעיפים מפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 [להלן - "הפקודה"] -

(1) סעיף 9(6ו) לפקודה.

(2) סעיף 9א לפקודה.

(3) סעיף 2(6) לפקודה.

(4) סעיף 121 לפקודה.

 

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה