מיסוי פיצויי הלנת שכר
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מיסוי פיצויי הלנת שכר 

מאת   07/04/2008 |  נצפה 2962 פעמים

לפי תקנות הביטוח הלאומי - הסכומים, אשר פטורים ממס הכנסה לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"], הם פטורים גם מדמי ביטוח למעט  לפי פיסקאות 1, 5, 11, ו-12 אשר בסעיף 9 האמור לפקודה.

פיצויי הלנת שכר פטורים ממס הכנסה בסך הפרשי הצמדה, בהתאם לסעיף 9(21) לפקודה.

השאלה היא:

האם פיצויי הלנת שכר, העולים על סך הפרשי ההצמדה - יהיו חייבים בדמי ביטוח או יהיו פטורים מהם ?

יניב גבריאל משיב:

היבטי מס הכנסה

בבואנו לקבוע, אם פיצויי הלנת שכר, שאינם פטורים ממס הכנסה על פי סעיף 9(21) לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"], חייבים בדמי ביטוח לאומי על פי "חוק הביטוח הלאומי"(1) - עלינו לברר, תחילה, מהו מקור ההכנסה, אשר לפיו הם מחויבים במס לנוכח הוראות הפקודה - כדיון להלן.

ככלל - אימצה הפקודה את תורת המקור האנגלית, ואין היא מחייבת במס הכנסה את ההכנסה, שאין לה מקור המצוין בפקודה.

"חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958" [להלן - "חוק הגנת השכר"] קובע פיצויים עונשיים על הלנת שכר, שסכומם גבוה מסכומי ריבית והפרשי הצמדה מקובלים.

סעיף 9(21) לפקודה מעניק פטור ממס לסכום, שקיבל עובד כפיצוי על הלנת שכרו על פי חוק הגנת השכר, עד לסכום השווה לריבית והפרשי הצמדה (שנה הצמדה בתוספת ריבית של %4 לשנה). עם זאת - אם באחד מ-24 החודשים, שקדמו לקבלת סכום הפיצוי הזה, עלתה הכנסתו החייבת של העובד על סכום התקרה (בשנת המס 2000: 6,120 ש"ח) - ישולם כמס הכנסה אותו החלק מסכום הפיצוי האמור, הכרוך במס ההכנסה שבשכר המולן, וחלק זה ייחשב להכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה.

לולא הוראות סעיף 9(21) לפקודה, ספק רב אם היה אפשר להכליל את סכום פיצויי הלנת השכר, שאינם פטורים ממס על פי סעיף 9(21) לפקודה, בגדר הכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף 2(2) לפקודה; וזאת - משום שטובת הנאה שכזו אינה עולה ישירות מיחסי עובד ומעביד, אלא מרצונו של המחוקק להרתיע את המעביד.

היבטי ביטוח לאומי

סעיף 344(א) ל"חוק הביטוח הלאומי"(1) קובע, כי חישוב הכנסתו החודשית של עובד ייערך לפי מקורות ההכנסה המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה.

תקנה 2 ל"תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995"(2) קובעת, כי לא ישולמו דמי ביטוח לאומי מהכנסת עובד, הפטורה ממס לפי הפקודה, למעט בגין ההכנסות האלה:

סיכום ומסקנות

פיצויי הלנת שכר, שאינם פטורים ממס על פי סעיף 9(21) לפקודה - חייבים במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה; ולפיכך - חייבים פיצויים אלה גם בתשלום דמי ביטוח לאומי.

פיצויי הלנת שכר, הפטורים ממס על פי סעיף 9(21) לפקודה - פטורים גם מתשלום דמי ביטוח לאומי.

הפניות המערכת:

(1) חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב], התשנ"ה-1995 - "ידע למידע" 225, יוני 1995, עמוד 38.

(2) תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 - "ידע למידע" 221, פברואר 1995, עמוד 98.

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה