אופן הדיווח לפקיד השומה על ההכנסות
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

אופן הדיווח לפקיד השומה על ההכנסות 

מאת   06/04/2008 |  נצפה 2533 פעמים
מנהל של חברה חייב להגיש מאזן סוף שנה - דוח שנתי - לרשויות מס הכנסה. על המנהל מוטלת אחריות פלילית, אם הוא לא ימלא את חובתו האמורה.

מודגש בזה, כי מאזן - דוח כספי יגיש, בעניין זה, רואה חשבון - ובו סעיף הימנעות, האמור כי המוגש אינו מבוקר.

השאלה היא:

האם זה חייב להיות מאזן מבוקר, או די שזה יהיה מאזן + דוח כספי בלתי מבוקר (כדי שהוא לא יועמד לדין פלילי בטענה שהוא לא הגיש דוח שנתי של החברה) ?


יניב גבריאל משיב:


התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בה, והיא בעניינו של הדו"ח השנתי לשנת המס 2000.

רשימת החייבים בהגשת דו"ח שנתי נמצאת בסעיף 131(א) לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"].

רשימת הפטורים מהגשת דו"ח שנתי נמצאת: ב"תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988"(1); וב"תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התש"ס-2000"(2).

סעיף 132(א) לפקודה קובע, כי מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוא חייב להגיש דו"ח שנתי - יגיש את הדו"ח עד ליום 30.4.2001. במועד זה חייבים להגיש דו"ח גם שכירים המחויבים בהגשת דו"ח.

סעיף 132(ב) לפקודה קובע, כי מי שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוא חייב להגיש דו"ח שנתי - יגיש את הדו"ח עד ליום 31.5.2001. לדו"ח יש לצרף מאזן וחשבון רווח והפסד.

המשיב - מנהל מחלקת המיסים ב"ט.מ.ל. מיקרו מחשבים בע"מ" ומרצה בכיר לחשבונאות ולמיסים.

סעיף 132(ב) לפקודה קובע, כי מי שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוא חייב להגיש דו"ח שנתי - יגיש את הדו"ח עד ליום 31.5.2001. לדו"ח יש לצרף מאזן וחשבון רווח והפסד.

סעיף 25 לחוק התיאומים קובע, כי נישום, שחל עליו החוק, יגיש יחד עם הדו"ח, שהוא חייב בהגשתו לפי סעיף 131 לפקודה, גם דו"ח תיאום אינפלציוני. נישום, שהוא חבר-בני-אדם, יגיש גם דו"ח התאמה לצורכי מס.

סעיף 131(ב)(2) לפקודה קובע, כי מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוא חייב להגיש דו"ח שנתי - אינו חייב להגיש חשבון רווח והפסד ומאזן, אך הוא חייב להגיש את פירוט החישוב, שעליו בוססה ההכנסה המוצהרת.

סעיף 131(ו) לפקודה קובע, כי מי שמחויב בהגשת מאזן וחשבון רווח והפסד יגיש אותם, כשהם מאושרים (משמע: מבוקרים) ומתואמים. כמו כן אדם שלא צירף לדו"ח את המסמכים שבנדון, או שהדו"ח שהגיש לא היה מאושר ומתואם, רואים אותו כאילו לא הגיש דו"ח לעניין סעיף 145(ב) לפקודה ו158-א(ג) לפקודה, זולת אם יגיש את המסמכים כאמור במועד אחר שהתיר לו פקיד שומה.

סעיף 133 לפקודה מאפשר - למי שחייב בהגשת דו"ח שנתי, והוא אינו יכול להגישו בגלל סיבות מוצדקות - לפנות אל פקיד השומה; וזה רשאי להתיר לו להגישו במועד מאוחר מן הרגיל, והכול בתנאי שיגיש דו"ח משוער על הכנסתו וישלם את המס המגיע על פיו, עד למועד החוקי, שבו היה אמור להגיש את הדו"ח האמור.

הפניות:

(1) תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין-וחשבון), התשמ"ח-1988.

(2) תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התש"ס-2000.

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה