מה ייעשה בניכוי מס במקור מפיצויי פיטורים חייבי-מס, שנרשמו בספרים אך לא שולמו
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מה ייעשה בניכוי מס במקור מפיצויי פיטורים חייבי-מס, שנרשמו בספרים אך לא שולמו 

מאת   06/04/2008 |  נצפה 2352 פעמים

הנושא: מענק פרישה, שחלק ממנו איננו פטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"].

סעיף 18(א) לפקודה - קובע, כי מענק פרישה יותר כהוצאה רק בשנת המס שבה שולם.

סעיף 164 לפקודה - מטיל חובת ניכוי מס הכנסה במקור על מי שמשלם: "הכנסת עבודה לרבות מענק שנתקבל עקב פרישה...".

השאלות הן:

1. מה דינו של מענק, שנרשם בספרים לזכות העובד, אך טרם שולם בשנת המס:

2. האם התשובה שונה בשני מצבים אלה:

מצב א':
חשבונו של העובד בספרי המעביד, ערב פיטוריו ורישום הפיצויים לזכותו, נמצא ביתרת בחובה, העולה על סכום פיצויי הפיטורים, בשל משיכות כספים. רישום פיצויי הפיטורים לזכותו מקטין את היתרה לחובתו.

מצב ב':
בחשבונו של העובד יש יתרת אפס. רישום פיצויי הפיטורים לזכותו מעמיד את החשבון ביתרת זכות.

3. בהוראות ה"חבק" של נציבות מס הכנסה לסעיף 164 [עמוד י' 7.2, סעיף 2.3] - נכתב, כי "גם ניכוי למקבל החשבון, כאשר זכות זו אינה מוקפאת והמקבל רשאי למושכה בכל עת כרצונו, יש לראות כתשלום לצורך חובת הניכוי במקור...".

האם, לפיכך, ב"מצב א", דלעיל, יש לנכות מס במקור; וב"מצב ב", דלעיל, רק אם היתרה לזכותו היא רישומית בלבד, ללא זכות משפטית למשיכתה, אין חובה לנכות מס בשלב זה ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה כאן על פניית השואלים מובאת בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

             -----------------------

עובד, שבעת פרישתו מעבודתו זכאי לקבלת מענק פרישה ממעבידו, רואים אותו כאילו קיבל את המענק האמור, אף אם לא קיבל אותו למעשה; וזאת - למעט אם בחר ברצף זכויות לפיצויים(1).

המעביד ינכה ממענק הפרישה האמור את המס התואם ויעביר אותו אל פקיד השומה, באמצעות טופס 0102, שהוא מגיש לחודש שבו נוצרה הזכאות לקבלת מענק הפרישה. פרטים בדבר המענק יוגשו לפקיד השומה, בטופס 0106(2).

הכלל דלעיל מהווה חריג למיסוי שכיר על בסיס מזומן, כפי שנקבע בפסיקה(3).

ניכויה של הוצאה, מסוג מענק פרישה, יותר רק על בסיס מזומן(4).  דהיינו: המעביד יוכל לנכותה רק באותה שנת מס, שבה היא שולמה לעובד.

הפניות המשיב:

(1) סעיף 9(7א)(א)(4) וסעיף 164 לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"]. וכן הנחיות משרד האוצר ומיסוי מקרקעין במדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה השנתית (חוברת "דע זכויותיך וחובותיך"), בסעיף "רצף זכויות".

(2) תקנה 11(ב) ל"תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993".

(3) ד"ר מיכה בר-זאב [פד"א י"ד]; ופסק דין ע"א 833/87, בעניינם של יורשי המנוח סבר רג'א עודה [פד"א י"ז].

(4) סעיף 18(א) לפקודה.

 

יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה