אלימות כלכלית הדדית בהליכי גירושין
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

אלימות כלכלית הדדית בהליכי גירושין 

מאת   15/07/2015 |  נצפה 2764 פעמים

אלימות כלכלית היא במקרים מסוימים חלק בלתי נפרד מכל סכסוך גירושין אלים. כמו לכל התנהגות אלימה אחרת, יכולות להיות לה תוצאות כואבות ביותר. לאלימות כלכלית מספר מאפיינים שאת חלקם ניתן לזהות מראש ולהתכונן מבעוד מועד.

במגרש המשפטי הישראלי, לגבר ולאשה כאחד נתונים כלים כלכליים ומשפטיים שניתנים לניצול לרעה, ולשם קידום מטרות שהמחוקק לא התכוון לקדם. גדר האלימות הכלכלית תיקבע בין היתר לפי הכוח המשפטי של כל צד ולפי יחסי הכוחות הכלכליים בין הצדדים.

 

ביטול הרשאות, הוראות קבע וכרטיסי אשראי

מדובר במקרים של חסימת גישה פתאומית לאמצעי המימון. פעמים רבות הגבר הוא מפרנס יחיד או עיקרי והכנסתו היא שמשמשת את כלכלת הבית, באופן המעמיד את האשה במצב מוחלש. ישנם בהחלט גם מקרים הפוכים. גבר או אשה עלולים להפסיק להפקיד את שכרם לחשבון הבנק המשותף, או לבטל את ההרשאה של האחר לעשות פעולות בחשבון; לעיתים גבר מפרנס עלול יום בהיר אחד להפסיק לשלם את החזרי המשכנתא למשל; גם הוראות הקבע וכרטיסי האשראי ניתנים לביטול. ככלל, בחשבון משותף שני הצדדים עומדים בסיכון כי הצד השני יבטל את ההרשאה ההדדית לעשיית פעולות בחשבון, או את הוראות הקבע. הדבר תלוי בתנאי פתיחת החשבון וההרשאות עליהם חתמו הצדדים.

כל אלה מקרים שקרו ומוסיפים להתרחש, ומתבררים מידי יום בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני. הנזק עלול להיות מרקיע שחקים, עבור שני הצדדים כמובן. נזכור כי נושים, ובעיקר הנושה המוסדי, חברות סלולר, בנקים, חברות אשראי וכו', אינם מתעניינים במיוחד בקשיים שחווים הצדדים בזוגיות ויבקשו לפרוע את החוב משני הצדדים גם יחד.

 

כיצד על אשה להתגונן מפני חסימת הגישה למקורות מימון

ראשית כל, על אשה התלויה לחלוטין בהכנסת הגבר, וצופה פתיחת הליכי גירושין, להיות מודעת לסיכונים אלה על מנת שלא תופתע, ורצוי להתכונן בהתאם. יש לקחת בחשבון את הצורך ב"רשת ביטחון" כלכלית במידה ומקורות המימון יחסמו. במידה ולאשה יש הכנסה, יש לעשות הכנות מתאימות מראש לפתיחת חשבון חדש ופרטי הרחק מידי הגבר.

שנית, יש לפעול בתבונה להגשת תביעת מזונות קטינים לבית המשפט לענייני משפחה. אמנם הלכה למעשה לא ניתן "להפסיד" בתביעת מזונות קטינים נגד אב יהודי, אך בהעדר כל הכנסה ודוחק כלכלי, גם משך הזמן הוא גורם משמעותי. על מנת לקצר זמנים, אמליץ לפעול לפי העקרונות הבאים:

 

 

 

 

הברחת נכסים בין בני זוג ושימוש בצו גילוי מסמכים

אין זה נדיר כי קיומם של סכסוך או פרידה צפויה, גורם ל"תזוזה טקטונית" של נכסים והשקעות. כך למשל, "במקרה" הגבר החליט למשוך קופת פיצויים ולרכוש ניירות ערך בחשבון בנק פרטי; "לפתע" החליטה האשה לסגור את כספי הירושה שקבלה מסבתא קלרה בפיקדון בחשבון בנק חדש "רק בשביל שלא כל הביצים תהיינה בסל אחד".

אם כן, זו איננה בהכרח הברחת נכסים. למרבית התנועות הכספיות הללו ישנו תיעוד שלא ניתן להעלים. יתירה מכך, צווי גילוי מסמכים ניתנים בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני כעניין שבשגרה, ורבים טועים ומתייחסים לפעולות כאלה כחסויות. הוא הדין לגבי רישום זכויות על שם אחרים, העברת כספים לאחר על מנת שיחזיקם "בנאמנות" וכד'. ככל שמדובר במהלכים המתועדים על פי דין, ברוב מכריע של המקרים ניתן לשחזרם ללא קושי.

אוסיף בתמצית, כי גורל הכספים או הזכויות ה"מוברחים" תלוי בכך שאכן יוגדרו כ"משותפים", ו/או כי אחד הצדדים נטל אותם לעצמו לפני המועד הקובע בו פסק השיתוף בין הצדדים (שגם הוא תלוי בכרעה שיפוטית או בהסכמה לגביו). למשל; אופציות שקיבל הגבר ממקום העבודה יכולות להיחשב רכוש משותף, אך אם מדובר באופציות שמעביד העניק, והגבר משך לאחר המועד הקובע, הן אינן משותפות לכאורה והגבר לא הבריחן.

עקב אכילס – כסף מזומן; לאנשים רבים הכנסה במזומן וזוגות רבים מתנהלים במזומן ומחזיקים מזומן רב בבית. זה לא חייב להיות כסף "שחור" בהכרח, אך הוא איננו מתועד, ויכול "להעלם" כלעומת שבא. במקרים אלה, צו גילוי מסמכים עלול להיות חסר תועלת.

אני ממליץ בחום, כי במידה ויש חשש שהכסף עלול "לנדוד" מהבית, לתעד את הכסף, לספור ולצלם תמונות למזכרת. תמונה של שטרות מרשרשים בארון הבגדים או בכספת יכולה לעשות רושם רב על היושב בדין ולהוות ראיה לקיומו של כסף מזומן ואף לערכו.

רישום על שם צד שלישי; ישנם מקרים אחרים בהם נכסים של בני הזוג אינם רשומים על שמם כלל או רק על שם אחד מבני הזוג משיקולים מגוונים; שיקולי מס, שיקולים משפחתיים ואישיים, פחד מנושים וכד'. למשל, צדדים מוכרים דירה, ואת התמורה, או חלק ממנה, הם נותנים לגיס למשמרת, כי חוששים מעיקול. לפעמים, מטעמי שונים ומשונים, אלה מצבים "זמניים" שנמשכים שנים. במידה ואותו גיס ישתף פעולה עם אחד הצדדים, יתקשה הצד השני להוכיח כי מדובר בכספים של בני הזוג.

רצוי להיערך מראש גם למקרה כזה. לפעול להשיג אסמכתאות כתובות, מצולמות, מוקלטות ומכל הבא ליד. יש לציין כי צווי גילוי מסמכים ניתנים על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, בפחות קלות כאשר מדובר בנכסים הרשומים על שם צד שלישי (שאינו מי מהצדדים). פגיעה בפרטיות צד ג' תיעשה רק במידה ושוכנע בית המשפט או בית הדין בנחיצות צו גילוי מסמכים לבירור האמת, וכי יש ממש בטענה כי צד ג' מחזיק בנכסים של הצדדים או אחד מהם. ככל שתהיינה יותר אסמכתאות לנכסים המוחזקים על ידי צד ג', כך ישתכנע בית המשפט או בית הדין ביתר קלות כי יש עילה למתן צו גילוי מסמכים ו/או צו להסרת חיסיון כלפי צד ג'.

תיק מזונות בהוצאה לפועל

המחוקק העמיד לצורך גביית מזונות קטינים, כלים רבים המפשטים עד מאוד את תהליך פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל ונקיטת הליכים מבצעיים מכוחו.

הליכים מבצעיים בתיק מזונות בהוצאה לפועל הם מידיים ורחבים יותר מסעדי ביניים שניתנים בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ואף מהליכים מבצעיים בתיקי הוצאה לפועל שאינם למזונות. עיקול במסגרת תיק מזונות בהוצאה לפועל יכול למשל לחול במקרים מסוימים על חשבון העובר-ושב של החייב ואף ישירות על המשכורת שלו באמצעות צו כלפי המעביד. ניתן גם לקבל צו עיכוב יציאה מהארץ נגד האב ללא הוכחה של ממש כי יש לאב כוונה שלא לשוב ארצה.

כיצד להתגונן – קשה ביותר עד בלתי אפשרי למנוע פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל. למעשה אין צורך בקיומו של "חוב" על מנת לפתוח תיק. די שסכום המזונות לא הוצמד למדד לפי ההחלטה או פסק הדין, או לא שולם במועד לכאורה. גם טענה לאי-תשלום הוצאות חינוך ובריאות מיוחדות מאפשרת פתיחת תיק. יתירה מכך, גם במקרה בו אב עתיד לצאת לחו"ל ומשלם מזונות כסדרם, ניתן לפתוח תיק מזונות בהוצאה לפועל לשם הבטחת מזונות הקטינים כביכול.

כללי הברזל לאב:

 

 

 

 

 

 

כל האמור במאמר זה מתייחס למצבים היפותטיים, ואין לראות בו המלצה כיצד יש לנהוג במקרה הקונקרטי.

 

עורך דין אודי בוזמן

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה