המיוחד בעם ישראל
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

המיוחד בעם ישראל  

מאת   16/11/2014 |  נצפה 3688 פעמים

לאורך ההיסטוריה ועד עצם היום העם היהודי נרדף, ואם כך, ברור שגם בעתיד. תמוה הדבר בעיני מדינה קטנה ומזערית כמו ישראל עם אוכלוסייה מעטה ביחס לאוכלוסיית העולם, נרדף באופן גורף ובצורה כמעט אובססית ללא כל סיבה מוצדקת הנראית לעין. האם ישנו איזו שהוא סוד רוחני חבוי שאין אנחנו מודעים לכך? הקבלה מסבירה מה הייחודיות של עם ישראל ומדינתו, ומדוע הוא נרדף.  

נשמתם של עם ישראל

ראשית בכדי להבין את הסוף עלינו להבין את ההתחלה. בעולמות העליונים ישנם ארבעה עולמות רוחניים הנקראים אצילות' בריאה' יצירה' ועשיה' ובקצרה אבי"ע.  עולמות אלו בנויים כצורת גוף האדם המייצגים גם את דרגת נשמת האדם.  השוואת גוף האדם לעולמות.  'עולם האצילות' היא כמוח האדם, שהוא החלק החשוב והגבוה ביותר בגוף האדם. במוח שוכנת הנשמה ובאמצעותה האדם רוכש מושכלות, בינה, דעת וחמשת החושים, ומשם הנשמה מתפשטת לכל איברי הגוף, יוצא מכך שהמוח הוא השולט על הגוף.'עולם הבריאה' – חלק החזה, בו שוכנים הריאות והלב שממנו פועלים רגשות השמחה, הצחוק, הבכי, הכאב וכיוצא בזה.  'עולם היצירה' -החלק התחתון יותר בגוף, חלק בו האדם יוצר,  מוליד ילדים. 'עולם העשיה' - חלק הרגלים. בו האדם הולך, רץ  לכל מיני עניינים של העולם הזה.

האלוקות בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה. במעמד הר סיני ניתנה להם תורה שטמונות בה סודות הבריאה וחוכמה אלוקית.  בכדי להבין תורה זו העם צריך לקבל נשמה גבוה יותר שיורדת מעולם האצילות. מכוח נשמה זו הם מקבלים מושכלות ורוכשים הבנה מעבר למה שעמים אחרים רוכשים. לכן נאמר שהעם היהודי הוא חכם ונבון יותר מכל העמים. לראייה אנו עדים למציאות בה הרבה המצאות וחידושים לרבות במדע ורפואה, לרוב הם על ידי יהודים, שביחס למספרם המועט בעולם הם זוכים בפרסי נובל באחוזים גבוהים יותר מעמים אחרים, מכוח היותם בעלי נשמה גבוהה יותר. למרות זאת אין כל נשמות היהודים שוות ברמתם, אולם לכל נשמה יש פוטנציאל להגיע לרמה רוחנית גבוהה יותר. מאחר שעולם האצילות' מחולק גם הוא לדרגות שונות בארבעת עולמות אבי"ע.

להבדיל נשמות שאר העמים ירדו מעולמות נמוכים יותר, לכן מושכלותם ובינתם פחותה יותר. ברם אין זה שולל את העובדה שגם בניהם יש נשמות גבוהות, כפי שהמציאות מוכיחה שיש בניהם מדענים גדולים, אנשי חכמה ברפואה אסטרונומיה ועוד,,, אלא הן נשמות מועטות ביחס לאוכלוסייה. בנוסף, ישנם בניהם ניצוצות של נשמות גבוהות הנחשבים לחסידי אומות העולם', שיכולת ההשגה שלהם מוגבלת במידה מסויימת מחמת גובה הנשמה. השנאה והמלחמות של עמים רבים בישראל נעוצה בקנאת הצלחתם הרוחנית והחומרית של היהודים,  לכן מחפשים להשמידם. בתורה כבר נאמר: 'עשיו שונא ליעקב', שמפאת דרגת נשמתו הנמוכה והחומרית של עשיו, רדף את יעקב עד ששידלו במתנות חומריות ויתרצה. 

לאורך ההיסטוריה ועד היום, אנו עדים לכך שאירוע המתרחש בישראל מתרחש גם בעולם, השפעת ישראל על העולם כדמיון מוח האדם המשפיע על הגוף, ישראל היא הראש-מוח ושאר העולם הגוף. כל הארצות אוחזים אחד בשני כשרשרת טבעות וכולם תלויים בראשו, כפי שגוף האדם אוחז ותלוי בראש ומתנהג בהתאם לפקודת המוח. על כן תפקיד העם היהודי להיות אור לגויים, להפיץ ידע רוחני ולהוות דוגמה לעולם במובן הרוחני, כפי שהמוח משפיע על הגוף. על פי הקבלה, כאשר אין ישראל משפיעים וממלאים את ייעודם בעולם מתרחש כיבוי אורות, חושך, שהשפעתו חלה קודם על עם ישראל, שזה אומר: כיבוי אורות גורם לרדיפה מלחמה ושנאה מתמדת על ישראל המשפיע על כל העולם.

כוח השפע האור והחכמה מצוי בידי היהודים, ומימוש ייעודם כלפי העולם בא לידי ביטוי באהבת הזולת, נתינה, אחווה, אחדות, לימוד תורה ודרך ארץ, מהות האדם ובריאתו, מה רצון הבורא מאיתנו, לעזור לתת, וללמדם את שבע מצוות בני נוח ועוד... תחילה חל עליהם ליישם זאת בינם לבין עצמם, ומשם זה משפיע ומשליך על כל העולם, שהוא חלק בלתי נפרד מישראל, כשם שהראש הוא חלק בלתי נפרד מהגוף. ביום שיהיה בעולם אהבה והרמוניה מושלמת, לא התחוללו מלחמות, וכל השנאה והקנאה תשכך, את מקומם יתפסו השלום והשלווה, הנתינה והחדווה, וההתפוררות ורדיפת הבצע שמתרחשת כיום תכחד מהעולם.

המיוחד במדינת ישראל

כפי שיש ייחוד בעם יש גם ייחודיות בארץ ישראל. כפי שהמוח חשוב יותר מהגוף, כך ארץ ישראל חשובה יותר מכל שאר העולם, שישראל היא המוח לעומת העולם הנחשב לגוף. וכפי שעולם עליון חשוב יותר מעולם תחתון, כך ארץ ישראל חשובה יותר משאר העולם.

(להמחשה תוכל לראות ציור מפורט של מפת ארץ ישראל באתר שלי, גלריה מספר 1, תלחץ על הציור להגדלה)      sionathacker.com

ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבנוייה בצורת גוף אדם מושלם. במבט קרוב על מפת ארץ ישראל נראה שצורת הכנרת כמוח האדם. על כן כל המקובלים גרו באיזור הצפון  צפת, מירון, טבריה וכל סביבותייה, כדי לקבל השראה, הארה וחכמה מהכוח הרוחני השוכן באיזור זה, המוח. נהר הירדן צורתו ארוכה כדמיון עמוד השדרה בו יש שמונה עשר חוליות, וכנגדם ישנם שמונה עשר נחלים בעבר הירדן. ים המלח צורתו כעין רחם האשה ואיבר הגבר, והמעניין שים המלח נקרא באנגלית 'הים המת' מכיוון שאין בו חיים. להבדיל ברחם האשה נוצרים חיים, או באופן הפוך עקרות -חוסר חיים. סדום מיקומו מתחת לים המלח. בהקבלה לגוף האדם איזור זה הוא החלק התחתון בגוף, ומיקומו מתחת לאיברי המיפשעה והערווה. אחד החטאים הגדולים של אנשי סדום ועמורה היה גילוי ערויות, על כן היתה מהפכת סדום ועמורה, בה הם הושמדו כלילי באבני גלביש, אש ותמרות עשן.

 'אילת' היא העיר התחתונה והדרומית בארץ, ושייכת לרגליים על כן צורתה ככף רגל, מאחר והרגליים הולכות ורצות אחר החומר, גם העיר אילת היא עיר חומרית המלאה במועדונים בתי קפה, וכל התענוגות. שאין בה נגיעה בעולם הרוחני, ולאורך ההיסטוריה לא גרו בה צדיקים כפי שבצפון הארץ.

עזה שייכת ליד שמאל על כן צורתה ככף היד עם הזרוע. ( אפשר לראות זאת במפה רגילה) השמאל מסמל את הגבורה' השולטת על מלחמות ושפיכות דמים, לכן בעזה מעולם  לא יהיה שלום בעתיד, כפי שמעולם לא היה בעבר. המלחמה איתם החלה עוד מזמן שמשון הגיבור, שידוע טרם מותו אמר: "תמות נפשי עם הפלישתים" והמבנה קרס עם כל החוגגים שמתו באלפים. אומרים שיחד עימו נהרגו שלושת אלפים איש, שזאת כמות אדירה לתקופה זו. ירושלים תמיד נאמר שירושלים היא הלב של העולם והמדינה. אם נביט בציור נראה שמקומה בדיוק במקום בו שוכן הלב. וכפי שהלב משפיע על גוף האדם כך ירושלים משפיעה על המדינה והעולם. לאורך כל השנים מלחמות ירושלים נבעו מרגש מיוחד למקום, כפי שמהלב נובעים רגשות. צורתה של ארץ ישראל הופכת אותה למדינה יחודית וקדושה, כי מוטבע בה צורת הצלם הכלולים בה 613 איברי וגידי הגוף, מה שאין בשום מדינה בעולם. על כן המדינה מקודשת יותר מכל המדינות בעולם, ואין מדינה בעולם בה טמון כוח רוחני כמו ישראל, והעיר ירושלים היא הגבוהה מכולם בכוחה הרוחני. 

בצד ימין מעבר לירדן, הוא החלק הימיני של מדינת ישראל. בבוא הזמן כאשר ישראל יהיו ראויים, הם יקבלו את החלק הימיני שיהיה חלק בלתי נפרד מישראל.

מלחמות נגד ישראל

כל דבר המתרחש בעולם הגשמי יש לו סיבה רוחנית שמתרחשת תחילה בעולם העליון. העולם הגשמי הוא בבואה של עולמות עליונים, משום כך המלחמות השנאה והחיכוכים מתרחשים קודם בעולמות עליונים. ולאחר מכן יורדים לעולם התחתון שלנו. לרוב בני האדם אינם מודעים לסיבות הרוחניות הפועלות בהם ומדרבנות אותם לשנאה או מלחמה. אם נשאל מוסלמי או כל אדם מדת אחרת, מדוע אתה שונא את היהודים? בוודאי הוא יאמר 'כי הם שולטים בעולם בכל התחומים. כאשר אדם זה ינסה להסביר את הסיבה לשנאה היוקדת ולמלחמות מבחינה רוחנית, לא תהיה לו תשובה. אז מה בעצם רוצים המדינות בעולם ממדינה קטנה זאת, ישראל'? מבחינה רוחנית, באופן תמידי יש מלחמות בעולמות עליונים בין שרי העולם לבין כוח עליון שמייצג את ישראל, הם טוענים בפניו 'ישראל אינה מקיימת את תורתך לכן הם אינם ראויים לחלקת אדמה קדושה זו'. מלחמות אלו המתרחשות בעליונים, משפיעים על העולם התחתון, וכפי שיש מלחמות בעליונים, כך הם מתרחשים בעולמנו.

כל העולם שואב שפע רוחני ומזון מאבן השתייה שנמצאת בהר הבית בירושלים. בלב הר הבית ישנו צינור רוחני  שדרכו יורד שפע אלוקי לעולם, אור עליון, הנמשך מהעליונים ויורד עד לאבן השתייה, שממנה יוצאים ששה צינורות השואבים את האור העליון, מששה צינורות אלו מוזרם ומתפשט השפע והאור לכל קצוות העולם. משום כך מפתח השפע נשלט בידי עם ישראל. הדבר דומה ללב האדם שמחיה את הגוף, וממנו עובר הדם לכל הגידים והמוח. באם נוצרת סתימה בצינורות האדם מת. בזמן שישראל חורגים מייעודם הצינורות סתומים, ואין השפע יכול לרדת לעולם. במצב זה האלוקות מעורר את העולם למלחמות וטרור נגד ישראל,  ועל נשמות בני האדם בעולם עוברת תחושה שכל הרע שמתרחש הנו באשמת ישראל. כוח זה כבר הוטבע בחוקי הטבע, ובאותו אופן חוקי הטבע פועלים על חיי האדם אם כיחיד, ואם ככלל. אלא שהאלוקות ששולט על ישראל משדד מערכות בשבילהם, וזה נכון גם להיום, הוא מעלה והוא מוריד.

בנוסף סתימת הצינורות נובעות ממצב של פירוד, שנאה וקנאה בעם. אם העם התאחד כגוף שלם כפי ארץ ישראל, כוחו יגבר ויהיה עצום לאין ערוך, במצב זה שום מדינה בעולם לא תוכל להלחם נגד ישראל. שהמלחמות הם רק אמצעי לעורר את העם ולהביאו לאחדות, כעין הלכאת התעוררות. אחדות נפלאה זו ראינו במלחמת "בצוק איתן".

כיום כל העולם מתעניין רק מה שמתרחש בישראל, לא בדעא"ש, עירק, סוריה ושאר המדינות. האם זה הגיוני? בישעיה (ס"ב, א`): "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט",הכוונה שעד שהאלוקות לא יפדה את ירושלים ותבוא נחמה לירושלים, הוא לא יניח לאומות העולם לחיות בשלום, וביום שיהיה אחדות בעם ישראל תהיה אחדות בכל העולם. באם לא, האחדות תבוא בצורת מלחמה כדי שישראל והעולם יקיימו את ייעודם הרוחני שלשמו הם קיימים. הכל תלוי תחילה בישראל, אם הוא יקיים את עשרת הדברות, מצב זה יגרום לאנושות להיות בחיבור שלם כגוף אחד. שכפי שכל העולם בנוי כגוף אחד, ותלוי זה בזה כשרשרת, וכפי שהמוח משפיע על הגוף כך האחדות תשפיע על האנושות. בהיסטוריה היתה אחדות זו במעמד הר סיני בנתינת התורה, שמכוח  האחדות העם הגיע לרמה רוחנית גבוה ביותר בהיסטוריה.

בזמן זה יתגשם בארץ ישראל מה שנאמר: "ארץ זבת חלב ודבש" , שבנוסף לקדושת המדינה היושבת על טבור הארץ, חבויים בה אוצרות טבע עצומים החל מנפט, גז ועוד אוצרות שאין בשום מקום בעולם.  לכן היא נקראת "ארץ זבת חלב ודבש".

כיום המדינה נחשבת לענייה אבל לא בעתיד, כל המשאבים התגלו בזמן שעם ישראל יהיה ראוי לכך. בזמן זה המדינה תהיה מעצמת על, וכל העולם יהיה תלוי בה, כפי שהגוף תלוי בראש, וישראל תהיה ארץ שלמה, לא כפי היום שהיא רק חצי מהארץ. כדי להיות ראוי לכך העם צריך לעמול קשה ולהגשים את ייעודו שלשמו נבחר.

 

 

 

ציונה טאקר מחברת הספר "סוד הניצוץ האלוקי"      sionathacker.net


            (818)471-2271


אתר האמנות (מפת ארץ ישראל)    sionathacker.com


לשאלות או  חיזוי על פי הקבלה עבר, הווה ועתיד.  צור קשר  thackersiona@yahoo.com

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה