חברות מכוח התנהגות באגודה שיתופית
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

חברות מכוח התנהגות באגודה שיתופית 

מאת   06/08/2012 |  נצפה 2872 פעמים

האו"ם הכריז על שנת 2012 כ"שנת הקואופרציה"  בעולם,  וזאת כהערכה לקואופרטיבים בעולם שבהם חברים כמיליארד חברים. מדובר בקואופרטיבים המנהלים תאגידי ביטוח, פנסיה, תחבורה,  ייצור, חקלאות ועוד ואשר חבריהם מנהלים אותם במשותף לטובת רווחת חבריהם שביטוי אינו רק כלכלי, אלא חברתי, ארגוני המבטא אחריות משותפת של חבריו, בשונה מחברה שבה יש בעלי מניות ועובדים ומטרתם של בעלי המניות למקסם את רווחיהם.

ההתיישבות, רובה ככולה מתנהלת באמצעות קואופרטיבים המוגדרים כ"אגודות שיתופיות" מסוגים שונים ובהם קיבוץ, מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי, אגודה  להתיישבות קהילתית ועוד.

החברות באגודה מוגדרות בתקנון האגודה, בפרק העוסק ב"חברות באגודה", שם מוגדרים "סגולות הכשירות לחברות".    

סגולות הכשירות לחברות כוללות בד"כ את חובת המגורים בישוב, גיל מינימאלי (בד"כ 18-21) ותנאים נוספים המשתנים מתקנון לתקנון, אך בכל מקרה מחויבים המועמדים לחברות להגיש בקשה להתקבל לאגודה.  האגודה  יכולה להחליט כי המועמדים ייבחנו במכון המתמחה במיון מועמדים לאגודות בנוסף על ראיון בפני ועדת הקליטה באגודה.  ההחלטה על קבלת המועמדים לחברות מתקבלת בחלק מהאגודות באסיפה הכללית ובחלק מהאגודות בהנהלת האגודה, ובכל מקרה כל אגודה חייבת לקבל החלטות רק על פי הקבוע בתקנון האגודה.

אין זה מיותר לציין כי האסיפה הכללית, היא למעשה המוסד העליון של האגודה, והיא כוללת את כל חברי וחברות האגודה ושם במסגרת האסיפה נקבעת המדיניות הכוללת של האגודה בנושאים שונים, כולל תקציב האגודה שנקבע בכל שנה.    האסיפה גם בוחרת את הנהלת האגודה מתוך חבריה, לתקופה קצובה שנקבעה בתקנון על מנת שההנהלה תנהל את האגודה על פי המדיניות שנקבעה באסיפה הכללית בתקופת הכהונה.

באגודה, בשונה מחברה, יש לכל חבר וחבר זכויות וחובות שווים והוא יכול לבחור ולהיבחר,  אך הדבר מחייב גם סובלנות והתחשבות בקבוצות  או בחברים שלהם דעות שונות על מנת שההחלטות יתקבלו בהסכמות על בסיס רחב ככל שניתן. 

אורגן כלכלי-חברתי כמו אגודה שיתופית אינו מתאים לכל אדם , שכן מדובר על ניהול משותף, אחריות משותפת, קבלת דעת הרוב ועוד. 

רבים מחברי האגודה מודעים להיותם חברים בתאגיד המוגדר "כאגודה", אך רבים מהם לא קראו את תקנון האגודה.   חשוב להדגיש כי תקנון האגודה הינו החוזה בין האגודה לחבריה ובין חברי האגודה בינם לבין עצמם ויש חשיבות להכיר את התקנון ולעדכן אותו בהתאם לצרכיהם של חברי האגודה.

קיימת דרך נוספת שבה מתקבלים חברים לאגודה, דרך שלא רק שאינה מקובלת, אלא דרך שעלולה לעורר בעיות קשות בהתנהלות האגודה. מדובר בחברות "מכוח התנהגות" באגודה.

התאם לתקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973, המפרטת נסיבות מיוחדות להכרה בחבר:

 "נהג אדם ונהגו בו כחבר האגודה במשך תקופה סבירה לפי נסיבות העניין, בין לפני תחילתה של תקנה זו ובין לאחריה, יראו אותו כחבר באגודה, אף אם לא נתקיימו בו הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לתקנה 2, זולת אם נקבעה בתקנות האגודה הוראה מפורשת שאין לראות אדם כאמור כחבר באגודה".

 

קרי, אין מדובר בדרך מקובלת של קבלה לחברות על פי התקנון, אלא מצב שבו המבקש להיות חבר מעילה זו יוכיח כי הוא נהג  כחבר באגודה וגם האגודה ראתה בו כחבר, וזאת על פי הדרך שבה נהגו הצדדים זה לזה. מדובר לא על מקרה חד פעמי אלא על תקופה סבירה שבה ראה המבקש את עצמו כחבר וכך ראתה בו האגודה.  

מצב זה שבו מתקבל חבר, אינו תקין והדרך למניעתו היא להימנע מהכנסת מי שאינם חברים לדיונים באסיפה הכללית, אלא רק במקרים מיוחדים שבה מוזמנים גם מי שאינם חברים תוך הקפדה שה"אורחים" אינם מצביעים.  (לדוגמא בדיון על הרחבה ).  יש לזכור כי ייפוי כוח  לייצוג באסיפה הכללית ניתן למסור רק לחבר האגודה, שיכול לאחוז בלא יותר משני ייפוי כוח ורק במקרים שבו מוסר ייפוי הכוח נמצא בחו"ל. כמו כן יכול  חבר לייצג את בן הזוג  שלו שנבצר ממנו להגיע לאסיפה הכללית באמצעות ייפוי כוח.  כל הצגת ייפוי כוח בנסיבות אחרות הינו בניגוד לפקודת האגודות השיתופיות.  במידה וייפוי הכוח מוחזק על ידי מי שאינו חבר באגודה, גם אם מדובר בנסיבות מוצדקות (החבר בחו"ל), וייפוי הכוח מתקבל, הרי שזו אחת הדרכים שעלולים להוביל לחברות מכוח התנהגות של האוחז בייפוי הכוח.  על האגודה להקפיד לנהל תכתובות עם חברי האגודה ולא עם בני משפחתם של החברים או דיירים בעניינים הנוגעים לאגודה. מומלץ גם לתקן את תקנון האגודה, כך שיכלול סעיף, שלא תוקנה חברות מכוח התנהגות ובכך לחסום  הקניית חברות מכוח התנהגות.

האגודה מנוהלת על ידי חבריה, הנבחרים מתוך האסיפה הכללית עובדה המחייבת כל חבר ובוודאי את הנהלתו בהכרת תקנון האגודה לפחות.  יש חשיבות לרענן ולעדכן את התקנון בהתאם לרוח הזמן וציפיות החברים.    יש אתרים ייעודיים העוסקים בכך ובהם מפורסמים פסקי דין עדכניים, הוראות והנחיות חדשות בתחומים שונים המשפיעים על המרחב הכפרי בכלל ועל כל אגודה ואגודה, ועל חבר האגודה האחריות להיות מעורב, לקרוא להצביע ובכך להשפיע!

הכותב, עו"ד ומשמש כמזכ"ל האיחוד החקלאי

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה