נשאת ונתת באמונה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

נשאת ונתת באמונה 

מאת    [ 24/11/2010 ]
מילים במאמר: 1241   [ נצפה 3819 פעמים ]

 
 

 

הגמרא מבהירה כי כשאדם יגיע לבית דין של מעלה ישאלו אותו שם שאלות,

נשאת ונתת באמונה?  קבעת עיתים לתורה?

עסקת בפריה ורביה?   צפית לישועה?

פלפלת בחכמה?       הבנת דבר מתוך דבר?

השאלה הראשונה אותה הוא ישאל כאמור... האם נשאת ונתת באמונה?

האם כל מעשיך בעולם הזה יהיו מתוך אמונה, האם כל הזמן חשבת ודיברת ועשית אמת? כל חובותיו הנוספים של האדם, כל חמש השאלות הנוספות אין להן ערך רב אם לשאלה הבסיסית תהא תשובה שלילית, לימוד תורה, עשיית מצוות בין אדם לחברו, הפעלת המוח להיות יצירתי, הקמת משפחה, אין להם ערך אם הכל לא נעשה מתוך אמונה, מתוך יושר אמיתי.

ביהדות יש לעיקרון של היושר, של האמת, ערך עליון, אין שום טעם למעשיך אף אם הם טובים מעולים מסייעים ומרתקים, אם הם נעשו שלא מתוך אמונה – אמת, כפי שמציינת היהדות,.

"לעולם יהא אדם ירא שמים", היינו לפני שאדם יהא ירא שמים, מקיים מצוות, עליו להיות אדם, ראשית עליו להתנהג כיאות, מתוך כבוד יחס ואהבה לבריות, לחבריו, ורק אחר-כך להיות ירא שמים.

הקפדה על מצוות שבין אדם למקום חייבת להיות מתוך אמונה והגינות.

חובה עלינו מורים והורים לחנך קודם כל את ילדינו לאמונה, לאמת, להיות ישרים, זו המשימה הראשונה והחשובה ביהדות, כמובן שישנם משימות נוספות חשובות מאוד כמו האם קבעת עיתים לתורה? או האם עסקת בפריה ורביה?, אך גם להם אין ערך רב ביהדות אם ראשית לכל – לא נשאת ונתת באמונה.

ראשית ,הייה אדם אנושי טוב ואמיתי, שכל מעשיך בעולם הזה יהיו מרתקים מעולים וחשובים אך הכול מתוך יושרה ואמת. פיתוחו וקידומו של כל אדם בהתאם לכישוריו ויכולתו, היינו פיתוח ייחודיות האדם מהווה מוקד חשוב ובסיסי ביהדות, קידומו האישי של כל אחד והגעתו למיצוי כל כישוריו כדי להגיע למצוינות הן הבסיס – התשתית של היהדות, אך הכול חייב להיות מעוגן בעולם של אמונה, אמת והגינות. שהרי טיפוח הייחודיות – פיתוח המצוינות הוא רעיון נשגב בעמנו מאז ומתמיד, אך הכול מתוך יצירת חיי חברה, תוך כדי בניית עקרונות של אהבת אדם – משום "ואהבת לרעך כמוך", סייע לחבר נזקק, להשאיר לקט ופאה ושכחה בשדה, נתינת מעשר לעני, ראוי שכל אדם יגיע לראש הפסגה, יהא עשיר ומאושר – יפיק מלוא התועלת מכל תאי גופו כדי להגיע לפסגת כל הר, כדי לכבוש כל יעד, אך כל הדרכים הכלים והתהליך כדי לנוע בסולם ההצלחה כלפי מעלה חייבים להיות מבוססים על יושר והגינות, שהרי כל הצלחתו של אדם נובעת מעשייתו האישית אמנם, אך בתוך קהילה, עיר עם וארץ.

ההצלחה – נובעת מקשרי הייחיד עם הרבים, עם חברים, עם קונים.

מותר לכל אחד לזכות בפרנסה ראויה, לכבוד ותהילה בכל עשייתו, יכול הוא להגיע לתפקידי מפתח חשובים ומכובדים אך הכול חייב להיות מתוך "נשאת ונתת אמונה".

בעולמנו אנו מבטיחים ומתחייבים, חובה על כל אחד מאיתנו למלאן בעתיד, חובה מוסרית על כל אחד מאיתנו לעמוד בדיבורו. נאמנות לאמת, לקיים הבטחות גם אם לעיתים לא חתום חוזה בין אנשים לקיים ההבטחה, הרי חובה מוסרית על כל אחד מאיתנו לקיים ולשמור על כל דיבורנו והבטחותינו.

להלן כמה אמרות חז"ל על חשיבות האמת מול השקר הנוראי:

אומר הרבי מגור – צריך אדם לבטל כל מידותיו – עבור האמת.

רבי שלמה אבן גבירול – האמת אור לעיניים והכזב פח לרגליים

רבי מנדל מקוצק – לעולם אל תתחרט על אמירת האמת

רבי נחמן מברסלב – האמת היא רק אחת, אמיתיות רבות – שקר.

הרמב"ם  הבונה על האמת והצדק

                כבונה על צור החלמיש

                הבונה על השקר והעול

               כבונה על החול

שמות כ"ג, ז' – מדבר שקר תרחק

שד"ל – האמת והצדק יפתחו לעצמם פתח בלב האדם.

רבי נחמן מברסלב – האמת היא רק אחת

                                 אמיתות רבות הן שקר

סוטה ט' ע"ב – ניכרין דברי אמת

הרב קוק – אין האמת מתגלה לאדם קטעים קטעים אלא על-ידי הופעה כללית בבת

                  אחת.

ר' אברהם בן חסדאי – השקרן גרוע מהגנב

                                     כי הגנב יגנוב ממונך

                                    והשקרן יגנוב דעתך 

ר' נחמן מברסלב – השקר מעכב את הישועה

                              השקר נובע מן הפחד

                             השקר הורג את קדושתו של האדם

חלק מהאיסורים בתורתנו – נכתבו בקצרה – לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד.

באיסור לשקר – לא נכתב "לא תשקר", אלא מדבר שקר תרחק.

התורה רואה בשקר מידה גרועה ונוראית. אין היא מצווה עלינו לא לשקר, אלא הציווי מבהיר לנו ביתר עוצמה כי עלינו להתרחק מהשקר, יש האומרים אף להתרחק מהשקרנים. עלינו לעמול קשה מאוד כנגד יצר הרע שלעיתים משתלט עלינו כדי לא לדבוק באמת.

המרחק מהשקר מונע מאיתנו שמיעה, הקשבה ואף ראיה של שקרים, המרחק מונע מאיתנו הידבקות בשקר.

השקר מסוכן הוא, השקר יכול להרוס כל חלקה טובה שהאדם בונה, מותר לנו לקיים מחלוקות על דעות ורעיונות, התורה שבעל-פה בנויה כולה על ויכוחים שקלא וטריא ודיונים, שהרי החכמה שונה ואחרת אצל כל אחד, מתוך מחלוקות ושאלות אלו צומחת לה איכות נפלאה של תוצרים ויוזמות.

כאשר כל אחד מביע דעותיו בהן הוא ניחן ומוכשר. הכול משתפר בזכות הוויכוחים הללו, אך בתנאי שהדוברים אומרים דברי אמת, שדעותיהם נובעות מתוך יושר הגינות ואמת.

חשוב לציין כי התרחקות מהשקר – מקורה מכל שקר, גם שקר קטן, מועט ודל, הוא שקר. לעיתים תיאור מקרה יכול להישמע ולהתבאר אחרת, אם המוסיקה ממוקדת, שונה ואחרת. השקר הגורם נזק לאנשים הוא מדאיג ונוראי, אך גם שקרים קטנים הם שקרים.

חובה עלינו לחנך ילדי ישראל לתורה ומעשים טובים, מתוך אמת, האם יעלה על הדעת שניתן תרומה לעני הזקוק מאוד לסיוע שלנו מתוך כסף שהגיע לידינו מתוך שקר?

בית שבו גדלים הילדים שבו כולם ממוקדים רק בדברי אמת מחדירים בכך תכונה חשובה זו לתוך כל נפש במשפחה זו. אסור לנו לשקר גם אם השקר יכול להועיל, לסייע ולעזור.

אמא האומרת לילדיה – "אמרו לכל המטלפנים – כי אינני בבית", אין בזאת חכמה, גם אם האם עסוקה מאוד, אל לה לחנך הילדים לומר דברים שאינם נכונים.

הגמרא מספרת על רב דגול וחכם שאשתו הייתה מבשלת לו – מאכלים שאינו אוהב ...דווקא. בנו הצעיר שלמד עם אביו הבחין בכך, ואז הוא המליץ בפני אמו כי תכין המרק מהירק שאביו אינו אוהב, או אז המרק שהוכן על-ידי האם היה טעים ומצוין.

כשהתברר לאב כי הייתה זו יוזמה של בנו לומר לאמו – הבקשה ההפוכה, גער בבנו- גם שקר קטן כזה אסור לו לעשות.

כאשר מפקח מספר כי המנכ"ל צלצל אליו ביוזמתו בדבר נושא מסוים, ואנוכי שמעתי וידעתי כי הוא המפקח יזם, ניסה והצליח לצלצל למנכ"ל, זה שקר, אמנם קטן אך משמעותי, כי הוא מבהיר אופיו של האדם.

רבי אלימלך מליזנסק מבהיר לנו כי חינוך האדם להימנע מכל שקר ימנע ממנו לעשות רע, חכמים הבהירו חשיבות קביעת עיתים לתורה – אחת מהשאלות אומרת הגמרא שאדם יישאל בהגיעו למרומים, כאשר אדם ישיב  למלאכים, כי לא קבע עיתים לתורה ולא עשה כלל חסד לאנשים הרי שהוא יזכה לעולם הבא כי דיבר אמת.

חייבים כולנו לחנך עצמנו ואת ילדינו בבית ובמוסדות החינוך, לנוע קדימה כל הזמן, להשתדל, להצטיין ולהצליח אך לעשות הכול מתוך משא ומתן אמיתי, מתוך יושר והגינות.

כאשר מקטנות נחדיר בכל ילד האמת, או אז כאשר יצמח יגדל וירקיע שחקים כדי להיות מצטיין ומצליח – כדי להיות מנהיג שאחריו נוהרים אחרים – הרי תכונת האמת החדורה בו תמשיך להנחות אותו כל חייו.הורים כמנהיגים, מורים ומנהלים כמנהיגים ואף מנהיגות נוער ישפיעו היטב ויסחפו רבים אחריהם כמנהיגים –אם כל מעשיהם ודיבוריהם יהיו מתוך אמת.

כל אחד מאיתנו שמח  שה"בוס" שלו הוא מנהיג אמיתי שכל עשייתו נובעת מתוך אמת ואמונה אנו נמשיך לנוע עם כל מנהיג, אם נדע שהוא ישר והגון גם אם יהיו חילוקי דעות.

כמה חכמה ונבונה היא האמירה – השאלה הראשונה שנישאל בהגיענו למעלה...

"האם נשאת ונתת אמונה".

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב