התפטרות בדין פיטורים -באלו מקרים ?.
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

התפטרות בדין פיטורים -באלו מקרים ?. 

מאת    [ 18/11/2010 ]
מילים במאמר: 2007   [ נצפה 3082 פעמים ]

 
 

התפטרות בדין פיטורים -באלו מקרים ?. עורך דין (רואה חשבון) אריה בר-און

ההוראה המרכזית שבסעיף 1 (א) לחוק פיצויי-פיטורים  קובעת כי עובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל אותו מעביד או מקום עבודה ופוטר זכאי לקבל ממעביד שפיטר אותו פיצויי פיטורים, על פי התנאים שבחוק.

יחד עם זאת, החוק מונה מספר מקרים בהם עובד המתפטר מיוזמתו ממקום העבודה יהיה זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים שנצברו לזכותו בהתאם לוותק במקום העבודה, למרות שהוא עזב את מקום העבודה. הפסיקה שעסקה בנושא מנתה נסיבות ומיקרים בהם יוענקו פיצויים לעובד למרות שהתפטר. 

המקרים המנויים בחוק כמזכים בפיצויים הינם:

התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי- כשעובד מתפטר עקב מצב בריאותו או מצב בריאות של קרוב משפחה, ולאור ממצאים רפואיים ותנאי עבודה. בן משפחה לעניין סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים הוא אחד מאלה:

(1) בן זוגו של העובד, לרבות הידועה בציבור כבן זוגו;

(2) ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג;

(3) הורה של העובד;

(4) נכדו של העובד, סבו או הורה של בן-זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

התפטרות של הורה- התפטרות של אם תוך תשעה חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילוד, תחשב להתפטרות המזכה בפיצויים. אותו דין יחול על עובדת שמתפטרת לשם אימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

התפטרות של עובדת עקב שהייה במקלט לנשים מוכות- התנאי לכך הוא שהאישה שהתה במקלט לפחות שישים יום, והיה אישור לכך לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה.

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים- החוק מונה מספר אירועים של העתקת מקום מגורים המעניקים זכות לפיצויים:

העתקת מגורים עקב נישואי העובד או העובדת למקום מגורי בן הזוג, בתנאי שהמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.

העתקת מגורים מישוב שאינו חקלאי לישוב או לישוב באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות.

אי חידוש חוזה עבודה במקרה שהעובד היה מועסק על פי הסכם לתקופה קצובה ותקופה זו הסתיימה. מלבד במקרה שהמעביד הציע לעובד הארכת או חידוש ההסכם. הצעת חידוש חוזה העבודה צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת החוזה.  

התפטרות עובד סמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר בצבא או התנדבות לשירות לאומי תחשב להתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים. הוראה דומה קיימת בתנאים הרלוונטיים גם לגבי מי שמתגייס לשירות במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.

עובד שנבחר לתפקיד ציבורי כגון ראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית, והוא מקבל שכר מקופת הרשות המקומית, התפטרותו ממקום העבודה הקודם תחשב כפיטורים.

עובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004  רואים את התפטרותו כפיטורים והוא יהיה זכאי לקבל פיצוי פיטורים. (כיום גיל הפרישה לגברים ולנשים הוא 67 , עם זאת לנשים עומדת הזכות לפרוש לפנסיה  עוד קודם לכן ,בגיל 62).

הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות אחרות שביחסי עובד מעביד אשר מחמת התקיימותם אין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד במקום העבודה. הוראה זו שבחוק היא הוראה כללית אשר הפסיקה יצקה לתוכה תוכן במספר מקרים בהם עובדים התפטרו ממקום העבודה מחמת נסיבות ומצבים מיוחדים שבית הדין לעבודה נדרש לסוגיה האם באותן נסיבות העובד שהתפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים ממעבידו.

להלן נבחן את הנסיבות והנימוקים למתן פיצויי פיטורים במספר פסקי דין אשר טיפלו בנושא, במקרה שהעובד התפטר.

פסק הדין המנחה בנושא הינו ע"א 131/68 יצחק קליין נ' מרי מרסל פ"מ כב (2) 179. פסק הדין ניתן  על ידי שופטי בית המשפט העליון  לנדוי, ויתקון וקיסטר טרם הקמת בתי הדין לעבודה על פי "חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969". פסק הדין  ניתן בעקבות ערעור על פסיקת בית משפט המחוזי, תל אביב יפו (השופט צ' אלון), מיום 4.2.68, ב-תי"א 4638/64, לפיו חויב המערער (המעביד)  לשלם למשיבה סך 2,836 ל"י, פיצויי פיטורין, בצירוף ריבית ושכר טרחת עורך-דין. עובדות המקרה היו:    

 עובדת עבדה אצל המעביד במשך 13 שנה. היחסים בינה ובין מעבידה היו טובים. בשנה האחרונה נתקבל עובד אחר לאותו מפעל, אשר משום מה דיבר אל המשיבה בניבול פה, הציק לה והעליב אותה בצורה גסה ומשפילה. ההתנהגות הפרועה והבלתי מהוגנת של אותו עובד כלפי העובדת גרמה לה סבל ועוגמת נפש. העובדת החליטה לעזוב את מקום העבודה ולדרוש את פיצויי הפיטורים עבור תקופת העבודה הארוכה אצל אותו מעביד לאור ההצקות והיחס המשפיל שסבלה מהעובד החדש. בית המשפט המחוזי קבל את טענת העובדת כי בנסיבות שנוצרו לא יכלה להמשיך לעבוד באותו מקום ובחרה להתפטר. בית המשפט העליון אימץ את עמדת בית משפט קמא ובדחותו את הערעור פסק -

    (1) עובדת סבירה אינה חייבת לסבול יחס מעליב ומשפיל מצד עובד אחר.

    (2) נסיבות העניין הצדיקו התפטרות המשיבה והפכו התפטרות זו לפיטורין המחייבים תשלום פיצויים.

    (3) אין נפקא מינה בכך שלא המעביד הוא הגורם הישיר ליצירת הנסיבות שהצדיקו התפטרות העובדת.

שופטי העליון קבעו כי אין כל ספק שכתוצאה מהתנהגותו של אותו עובד נוצרו נסיבות אשר הצדיקו את המשיבה להתפטר ושהפכו את התפטרותה בעיני חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, לפיטורין המחייבים תשלום פיצויים. החידוש בהלכה הוא שאין צורך שמי שנהג באופן לא הולם כלפי העובדת יהיה המעביד שלה, אלא גם הטרדה והתנהגות בגסות מצד עובד אחר במקום העבודה יכולה להצדיק התפטרות. במקרה דנן הייתה עדות שהמעביד ידע על המצוקה שבה הייתה העובדת  נתונה ולא נקט אמצעים בצעדים נגד העובד, ולא ריסן את התנהגותו כדי להקל ולשפר את מצבה הנפשי של העובדת. עובדת סבירה אינה חייבת לסבול יחס כזה מצד עובד אחר.

פסק דין שניתן  בבית הדין האזורי בירושלים בנושא הינו: ד"מ 5651/03 (בבית דין אזורי לעבודה ירושלים)  יגן אביבה נ' יצחק אברמסון (אופנת יהודית)  (ירושלים), 11/10/2004

עובדות המקרה הינן:

התובעת הועסקה בתפקיד זבנית בחנות בגדים בה החזיק הנתבע מתחילת שנת 2001. ביום 18.4.03 התפטרה העובדת מעבודתה. הנימוק להתפטרותה לדבריה, הוא יחסו המבזה והמשפיל של המעביד. העובדת תבעה לשלם לה פיצויי פיטורים. בכתב תביעתה ציינה העובדת שהנתבע השפילה, הציק לה והיה קשוח כלפיה עד כי לא יכלה לשאת עוד והתפטרה. בעדותה הוסיפה שהנתבע נהג להעליבה אותה בנוכחות לקוחות החנות. העובדת ביקשה שלא יעשה כן, והוא התנצל על כך. עוד העידה כי במעמד התפטרותה אמרה לנתבע שהוא ישלם לה פיצויי פיטורים. בעוד העובדת במסגרת תקופת הודעה מוקדמת, חזרה בה מהתפטרותה אך הנתבע סרב להמשיך ולהעסיקה. התביעה במקרה זה נשענת על שתי עילות. חזרה מן ההתפטרות מפאת היותה של העובדת בעידנא דריתחא והתפטרות עקב נסיבות בהן לא ניתן לדרוש ממנה שתמשיך בעבודתה.

בית הדין שניתח את נסיבות המקרה מצין: 

"נחה דעתי שנוצרו נסיבות בהן לא ניתן היה לדרוש מן התובעת שתמשיך בעבודתה ויש לראות את התפטרותה כפיטורים בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963"

כלומר,  גם במקרה זה ההתנהגות הבוטה והמעליבה של המעביד הייתה עילה להתפטרות שזיכתה  את העובדת בפיצויים.

פסק דין נוסף באותו נושא, שניתן לאחרונה ,תע"א 8469-08 משה מזור נ' אופטיקה הלפרין בע"מ, בבית דין האזורי לעבודה בתל- אביב יפו, נקבע כי העובד יקבל פיצויי פיטורים למרות שהוא יזם את ההתפטרות ממרום העבודה. עובדות המקרה היו כמפורט להלן: העובד הועסק בסניף של רשת לחנויות האופטיקה.

להלן תיאור קצר של העובדות :

התובע, אשר עבד כמוכר בסניף הרשת לאופטיקה התלונן נגד מנהל הסניף. התלונה עסקה בכך שמנהל הסניף הכניס בהיחבא מחשב נייד לחדר הבדיקות, לצורך מסחר בבורסה לניירות ערך. כתוצאה מפעילות המנהל חלק ניכר מהעבודה הוטל על עובדי הסניף ובעיקר על התובע. בעקבות התלונה להנהלת הרשת התחילו שלושת אנשי הצוות בסניף למדר את התובע, כאשר הם יוצאים ללובי בזוגות או בשלשות ומשוחחים בשקט או בסוף היום נפגשים למטה ברכב של אחד העובדים. במקביל החלו לעשות פרובוקציות  נגד העובד התובע, וניסו ללא הרף להטיל דופי בעבודתו. לנסות למצוא טעויות בעבודתו, ולהטיל עליו מרות מאולצת בפומבי. בנסיבות אלה של יחס עוין ומשפיל העובד נכנס למצוקה נפשית שפגעה גם בבריאותו. מאחר שלמרות המכתב ששלח להנהלת הרשת לא חל שינוי ביחס חבריו לעבודה, התובע הודיע במכתב שנשלח להנהלת הרשת  על התפטרותו.

השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ קבעה, כי בתחילה רשת אופטיקה הלפרין אמנם פעלה בקשר לתלונה, אך לאחר מכן הפקירה את העובד, ולא עשתה דבר כדי לסייע לו כאשר מנהל הסניף המשיך להתנכל לו. תנאי העבודה במקום העבודה הפכו מבחינת העובד התובע לבלתי אפשריים, ובמצב אליו נקלע  נוצרה הצדקה להתפטרותו מעבודה כדין מפוטר.

בפסק הדין נקבע: "היחס שלו זכה התובע ממנהל הסניף וצורת התבטאות כלפיו בסמוך להתפטרותו, מהווים לטעמנו הרעת תנאים חמורה ומוחשית ולמעשה עבודה בתנאים בלתי סבירים יש בה להצדיק התפטרות מהעבודה כדין מפוטר בהתאם להוראות סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים".

בית הדין ציין כי מערכת יחסי עובד ומעביד מושתתת, בין השאר, על חובת ההגינות המוטלת על שני הצדדים, ולעובד הזכות שיתנהגו כלפיו בכבוד ובהגינות במקום העבודה. אם המעביד פוגע באופן ישיר או באמצעות שלוחו, או אפילו במקרה שעובד אחר במקום העבודה פוגע בכבודו של אחר או מטריד אותו, נוצרת עילה אשר מהווה סיבה שהעובד שמתפטר יחשב כעובד שפוטר בנסיבות של סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים. 

הרשת חויבה  לשלם לתובע פיצויי פיטורים בסך 38,556 שקלים וכן זכויות נוספות וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

אחרית דבר

מכל פסקי הדין שהובאו לעיל עולה כי בית הדין ייתן סעד לעובד אשר נאלץ להודיע למעביד כי הוא מתפטר עקב יחס לא הוגן במקום העבודה. עובד אינו מחויב להמשיך לעבוד במקום שפוגעים בכבודו כאדם ובן אנוש, בין אם הפגיעה בו נעשית ישירות על ידי המעביד, ובין אם הפגיעה בו נעשית על ידי עמיתים למקום העבודה היורדים לחייו ומציקים לו באופן בוטה ומעליב. במקרים כאלה על המעביד לנקוט יוזמה אקטיבית כדי לשפר את היחסים בין העובדים במקום העבודה, ועליו לעצור ולמנוע מעשים פוגעים בכבוד האדם. הימנעותו מעשות כן תצדיק את התפטרות העובד הנפגע, ותעניק לו את פיצויי הפיטורים על אף שעזב את מקום עבודתו. המסר למעבידים בפסקי הדין לעיל הוא כי העובד זכאי למקום עבודה שיהיה לו נעים לשהות בו, שלא יציקו לו במישרין או בעקיפין בתחומים שאינם נוגעים לעבודתו. חובה לשמור על כבודו ולנהוג כלפיו בדרך ארץ כל זמן שהוא מבצע את מטלותיו במקצועיות. העובד אינו שק החבטות של המעביד, ואין להוציא עליו תסכולים או כעסים, בעיקר לא בפני עובדים אחרים או לקוחות.

 

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או מקצועי, ולא נועד להחליפו. אין המאמר  מהווה המלצה או הצעה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, חובה לבדוק כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות או שאינו עדכני. המסתמך על המידע בכל דרך כל שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב