לימוד תורה מביא לחכמה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

לימוד תורה מביא לחכמה 

מאת    [ 21/10/2010 ]
מילים במאמר: 1367   [ נצפה 2575 פעמים ]

 
 

מוקדש לפרופ' אלעזר טויטו ז"ל           

                                                   חברנו היקר בקהילת אחווה ורעות –     באלקנה

פרק שישי מפרקי אבות עוסק "בלימוד תורה",חשיבות התורה וערך לימוד התורה.

חובה עלינו – לומדי התורה להטמיע בתוכנו הכלל שיש לשלב בלימוד התורה את כל המעלות ומובהר שתכלית כל המעשים הטובים היא לדבוק בבורא עולם ובתורתו.

כפי שמדגיש רבי מאיר – "כל העוסק בתורה לשמה... כל העולם כולם כדאי לו", בניית אישיותו של האדם בנויה על יסודות לימודו התורה.

תוכנם של פרקי אבות עוסק כאמור במידות טובות ובדרך ארץ, צריך להיות כדברי הלל (פרק א') "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", וכן לדברי שמאי:(פרק א')

אמור מעט ועשה הרבה,הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפה, ובן זומא (פרק ד')

איזהו עשיר?השמח בחלקו,איזהו גיבור?הכובש את יצרו.

מנהיג אמיתי-משמש כדמות נערצת ומודל לחיקוי שאף ילדינו ינועו לאור דמותו,כמו

"העוסק בתורה לשמה",לומד לשם למידה ולאו דוקא לשם קרירה.

כפי שאנו קוראים בספר יהושע א,ח', בו מצווה הקב"ה את יהושע-"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", היינו -ידבקו בלימוד תורה לשמה.

כפי שאנו לומדי הדף היומי – מתמקדים מדי בוקר בלימוד תורה "לשמה".

חשוב להדגיש כי למדנו במסכת פסחים ג' ע"ב "לעולם יעסוק בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה-בא לשמה".

ראוי להדגיש ולהבהיר כי לימוד התורה מכל הלב ומתוך אמונה פנימית של קיום מצווה מחדד את מוחנו ומוסיף חכמה ודעת כך הפכו היהודים מאז ומתמיד לעם החכם בעולם, העתודה של לימוד מבוססת בעיקרה על דידקטיקה המחדדת את השכל,כמו שאילת שאלות,מחלוקות,שקלא וטריא וויכוחים.

קביעת עיתים ללמוד תורה – היא אחת משש השאלות שאדם נשאל בהגיעו לשמים.

כאשר לימוד התורה קבוע בזמנים ברורים הרי הלמידה הופכת מושכת ומרתקת יותר.

העוסק בלימוד בתורה – זוכה לדברים הרבה,זכייתו היא מיידית,הוא מגיע לפסגות במהירות לעומת אחרים הנאלצים לנוע קדימה בשלבים איטיים יותר.

כפי שמודגש-טוב לי תורת ה' מאלפי זהב וכסף,עיסוק בתורה הוא האושר האמיתי.

אנו מודעים לעובדה שתאי המוח-בגיל מסוים אינם מתרבים,הם נשמרים-יותר אם משתמשים בהם.

לימוד התורה הדורש הקשבה,הבנה ושימוש בתאי המוח-מחזק את התאים-לאורך ימים ומונע שחיקתם.

לא בכדי עפ"י המחקר-לומדי התורה-היהודים הלומדים תורה זוכים לאריכות ימיס כפי שכתוב במשלי ג' י"ח "עץ חיים היא למחזיקים בה"-כל העוסק בתורה,תורתו נעשית לו סם חיים.

לימוד התורה-נעשה לרוב בחברותא,בקבוצה,כך ניתן להיות חכם ונבון,כאשר הלימוד בקבוצה-מאפשר-לשאול שאלות ולהתווכח,אך הכל נעשה מתוך חברות וידידות,כך ניתן לומר את שטמון בתורה לשמה...

אוהב את הבריות...משמח את הבית...מרחקו מן החטא...ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק.

פיתוח חיי חברה – מהווה אחד מהמוקדים החשובים ביותר ביהדות-שהרי כמחצית מתרי"ג המצוות הן בין אדם לחברו,לימוד התורה מאפשר לאדם "חברות",יוצר תשתית איתנה של החיים המדגישים נתינה לאחר ולמידה מחבר.

כך-הלימוד התורה מיישם את המצווה החשובה "ואהבת לרעך כמוך",על ידי לימוד התורה האדם מחכים-בכך הוא אוהב את עצמו – ויוצר "במה" אנושית לאהוב את חברו בהתאם לאהבתו את עצמו.

לימוד תורה מתוך אהבה ויחד עם חברותא מחדיר בכל נימי נפשו של האדם הלומד אהבת הבריות, אהבת הבריות הנעשית מתוך לימוד תורה נעשה חמוד במאור פנים ובדרכי נועם,כך לימוד התורה מקרב האדם לבורא עולם,מעמיק את חכמתו של כל הלומד ויוצר חיי חברה נעימים ונהדרים,כך ברור לנו הכתוב בברכות ס"ד ע"ח-אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם..."

הלימוד המביא שלום – הופך העולם לטוב ואיכותי,עולם שיש בו אושר ושמחה.

התורה מחממת הלומד לרכוש מידות טובות,ממריצה אותו לעשות מעשים טובים ומזככת ומטהרת את מחשבותיו,היינו לימוד תורה מטפחת מוח יצירתי-פועלת על האינטליגנציה השכלית ועל האינטליגנציה הרגשית. שילוב זה הוא גורם מנצח-בעולמנו,להיות הטובים ביותר בתחום היצירתיות אך מתוך לב טוב.

כפי שציינו-כמעיין המתגבר-המתחדש כל הזמן אך יחד עם לב טוב.

אדם חכם ונבון שיש בו גם מידות טובות משפיע על אחרים והופך לגורם דומיננטי לעולם טוב יותר.

כאשר יש חשיבות גדולה מאוד להתפתחותו האישית של כל אדם מבחינה שכלית ורגשית,אך שלמה המלך מדגיש המשפט "יפוצו מעיינותיך חוצה",יש חשיבות גדולה ועקרונית ביהדות,ללמוד להשכיל להחכים בשילוב אהבת אדם ולב טוב-אך תמיד תמיד ללמד אחרים,להשפיע על סביבתך-להפיץ תורה ולהאדירה. 
 

ההשפעה על אחרים היא גורם דומיננטי ביהדות כפי שמצוין בפרקי אבות: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע..."מסרה" ולא "נתנה",התורה הנלמדת נמסרת לנו כפיקדון-ועלינו למוסרה-להעבירה לאחרים כל הזמן.

לימוד התורה מגביר החכמה-מזכך המחשבות ויחד עם זאת דואג לרכוש מידות טובות.

משנה א' המתמקדת בעוסק בתורה לשמה מבהירה לנו משפט נפלא: "ונהנין ממנו עצה ותושייה בינה וגבורה" שנאמר במשלי ט' י"ד – "לי עצה ותושייה אנו בונה לי גבורה"  

"העצה" – היא החכמה לראות את המציאות וכיצד להתמודד איתה.

"התושייה" – היא תוצאת החכמה, היא מבהירה לנו הכלים והדרכים לקיום העצה.

"התבונה" – נעלית אף יותר מהחכמה, הוא מקנה ללומד היכולות להבין דבר מתוך דבר.

"הגבורה" – הגיבור מתגבר על היצר – הגיבור כובש את יצרו.

הגבורה=תוצאת כל המעלות שהוזכרו.

הלימוד - מביא לחכמה ותבונה – תנאי בסיסי לעשייה והצלחה מירבית בחיינו ולהשפעה על אחרים, הלימוד מביא האדם להיות מנהיג איכותי.

לא בכדי "תלמיד חכם" נקרא תלמיד כל חייו.

האדם צריך ללמוד וללמוד כל החיים כפי שהדגיש הרש"ר הירש על הברכה שקיבל יהושע להיות מנהיג את ישראל אחרי משה – "חזק ואמץ", אף כי יהושע למד בבית מדרשו של משה רבנו ארבעים שנה, מדגיש הרש"ר הירש, את הברכה, חזק=תתחזק בלימודיך כל החיים, ואמץ=היה אמיץ להיות מנהיג המתגבר על מתנגדיו.

לימוד התורה לשמה-מוסיף לאדם אמונה. אמונה בבורא עולם ואמונה בעצמו וביכולתו.

מנהיג המוביל והמשפיע-שיש בתוכו תורה לשמה המשולבת באמונה-יבצע כל הנהגתו בדרך מעולה ומצליחה כאשר הוא יפעיל המוח היצירתי שנוצר בו בשילוב לב טוב ואמונה.

הלומד תורה-זוכה להיות כמעיין המתגבר כפי שמצוין במשנה א',מחדש כל הזמן חידושים שהרי כתוב במסכת חגיגה-"אין בית מדרש ללא חידוש", ההתחדשות המתמדת המבוצעת על ידי ה"חכם" הלומד ולומד תורה לשמה תהא יצירתית אמיתית ונכונה.

הוא דואג לפלפול תלמידיו ובכך מפתח החכמה גם בסובב אותו. לכן נמשלה התורה למים,שהרי המים זורמים כל הזמן ומשקים שדות ואנשים כמו תורה הנלמדת ומועברת לדור הבא-כמצוין יפוצו מעיינותיך חוצה.

אדם צריך קודם כל ללמוד בעצמו – בעיון כמו מעיין – הרוכש בתחילתו מים לעצמו ואז הופך למעיין המשתנה ומרווה אחרים.

כתוב בפרקי אבות י"ב-אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה...

חוקי התורה מעלים את רמתו המוסרית של האדם,מזככת את מידותיו,האדם הופך להיות טוב יותר, כך כל חבורת לומדי התורה, הנתינה והעזרה ההדדית נעשות מתוך רצון – מתוך בחירה של בן חורין – חכם ואיכותי.

הלמידה מוסיפה כמובן גם להט ושמחה המגבירים את הרצון והאמונה.

הלומד תורה לשמה,נפקחות לו העיניים והוא זוכה ללמוד ולהבין שפע הלכות והליכות עולם,שהרי לדעתו כמחצית מהתלמוד עוסקים במדעים,בביולוגיה,באסטרונומיה ובגנטיקה

דרך לימוד התורה היא בדרך כלל – בחברותות,בקול רם,בתנועה ובמוסיקה,דבר המגביר את מחזור הדם המספק יותר חמצן למוח ,הלומד מחברו נותן לו כבוד והערכה.

אומר רבי במסכת      י' ע"א – הרבה תורה למדתי מרבותי,ומחברי

... ומתלמידי יותר מכולם.

וכפי שמציין בפרק א' איזהו החכם? הלומד מכל אדם.

לימוד התורה מבהירה לנו חשיבות בניית חיי חברה בלמידה ובפיתוח מוח פורה, ידידנו היקר בקהילת אחווה ורעות פרופ' אלעזר טויטו ז"ל, למד והשתתף עימנו בלימוד תורה מדי בוקר-הלכה יומית,משנה יומית ודף יומי, הוא היה תלמיד חכם מדהים-אך למד אתנו דף יומי מ"מלמדים" אחרים,כך השתתף עמנו בלימודי תלמוד-לפני התפילה בשבת,לאחר סיום התפילה ובשעה 13:00 בשבת-לימוד תלמוד ירושלמי.

יחד עם זאת אלעזר היקר לימד אותנו במשך שנים רבות משניות בין תפילות מנחה למעריב מידי יום.

לפני כשנתיים סיימנו לימודי כל המשניות והוחלט כי ה"מלמד" החכם והנבון אלעזר טויטו ז"ל ילמד בין מנחה לומעריב תורה עם מפרשים, אלעזר-היה מומחה מהטובים בעולם לדעתנו-בפירושי רש"י ומפרשים נוספים.

תענוג ונחת היה לכולנו לשמוע מידי ערב שיעוריו הנפלאים על כל חומר בראשית ולקראת סוף חומש שמות.

אלעזר-הבהיר לנו הפסוק-למדתי מרבותי...מחברי...ומתלמידי יותר מכולם.

מידי יום הוא התלמיד חכם המובהק אלעזר למד ולמד ולימדנו כל הזמן.

הכתוב במאמר-לימוד תורה המביא לחכמה היה מיושם באופן חד משמעי בפרופ' אלעזר טויטו ז"ל, ממנו הבנו היטב מהו תלמיד חכם? כל חיי האדם-החכם="תלמיד" לומד לומד ומלמד.

חכמתו הטמונה במוחו – שולבה כל הזמן בלב טוב,בנתינה ובאהבת אדם,בדמותו ובהליכותיו הוא שילב אינטליגנציה שכלית ואינטליגנציה רגשית – "יהי זכרו ברוך".

בנם של אלעזר ודינה טויטו נהרג בתשס"ב בפיגוע באיתמר, מאז לימודינו-במסכת סהנדרין לפני כשבע וחצי שנים תרמו משפחת טויטו הגמרות-ללומדי הדף היומי (30) לזכר בנם-היקר-ז"ל.

כשהגענו ללמוד בדף היומי שוב את מסכת סנהדרין בקהילתנו, נפטר ידידנו אלעזר, כן... כן... לאחר שהוא ורעייתו דינה תרמו ללומדי הדף היומי את כל הגמרות .

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב