הטרדה מינית
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

הטרדה מינית 

מאת    [ 21/05/2010 ]
מילים במאמר: 1773   [ נצפה 2536 פעמים ]

 
 

הקדמה
בחודש ספטמבר 1998 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998. חוק זה קובע הגדרה להטרדה מינית וכיצד יש להתמודד עם התופעה.

עוד יוזכר כי בימים אלה מתנהל משפטו של נשיא מדינת ישראל לשעבר, משה קצב, החשוד בהטרדה מינית, ביצוע מעשה מגונה, מעשי אינוס, ניצול יחסי מרות ועוד.

רבים שואלים עצמם מהי הטרדה מינית. בשנים האחרונות נערכו מחקרים שונים לבירור השאלה, מהן ההתנהגויות הנתפסות בעיני הציבור כהטרדה מינית. במחקר שנערך באוניברסיטת מינסוטה בשנת 1989, נדרשו המשתתפים להשיב האם הם רואים בהתנהגויות שהוצגו בפניהם בשאלון, הטרדה מינית. במדגם נכללו כ- 4,000 משתתפים - אנשי סגל אקדמי, עובדי אוניברסיטה וסטודנטים. 30% מהנשאלים היו גברים. ממצאי המחקר הראו, כי מגע וחיכוך בלתי רצויים, גהירה ודחיקה לפינה, לחץ בלתי רצוי לפעילות מינית, מכתבים ושיחות טלפוניות לא רצויים הנושאים אופי מיני, נתפסים כהטרדה מינית על ידי למעלה מ-95% מהנשאלים. בנוסף, אחוז גדול מהנשאלים ראה גם בלחץ לא רצוי לבילוי משותף, בבדיחות סטריאוטיפיות או סקסיסטיות, ובמבטים עורגים בלתי רצויים, התנהגויות המהוות הטרדה מינית.


ישנן הגדרות רבות, צרות ורחבות, של מושג ההטרדה המינית. ניתן למצוא מספר מרכיבים המשותפים לכל ההגדרות: התנהגות המכוננת את ההטרדה המינית; היות ההתנהגות בלתי רצויה לאחר; ממד מיני בהתנהגות ותחושת האובדן או הנזק שנגרם לקורבן.

מודעות בדבר ממדי תופעת ההטרדה המינית ומאפייניה הינה השלב הראשון במאבק העיקש והבלתי מתפשר הנדרש לשם מיגורה.

מודעות, יש לקוות תוביל קורבנות הטרדה להתלונן ולהפליל את העבריינים. מאמר זה יסקור בקצרה את התופעה,דוגמא אמיתית תוצג וכן יוצעו כלים מעשיים להתמודדות עם מטרידים.

 

היקף ושכיחות תופעת ההטרדה המינית
תלונות לגופים רשמיים כגון המשטרה ורשויות אכיפה אחרות אינן יכולות ללמד על ממדי תופעת ההטרדה המינית. יש ראיות לכך, כי קיים מספר רב של מקרי הטרדות מיניות שאינו מדווח. לפי סקר שנערך בארה"ב ב- 1990, 60% מהנשים שעברו הטרדה מינית אינן מדווחות על כך. זאת, בשל האמונה, שתלונה על ההטרדה המינית לא תפתור את הבעיה ואף תגרום לנזק כלכלי ופסיכולוגי נוסף. יש לזכור כי במדינות רבות מערכת המשפט אינה מעניקה מענה הולם לנפגעות הטרדה מינית ועל כן אין לנשים מניע להתלונן על הטרדה מינית ממנה סבלו. לאור חלקיות המידע שניתן לקבל מתלונות לרשויות, ישנה חשיבות רבה למחקרים וסקרים המנסים לחשוף את ממדי תופעת ההטרדה המינית.

במחקר הישראלי משנת 1986 על שירות המדינה, קרוב לשני שלישים מן הנפגעות דיווחו כי המטריד היה בעל דרגה בכירה מזו שלהן. 27% דיווחו כי המטריד היה הממונה הישיר. רק אחוז אחד הוטרדו על ידי עובד הכפוף להן. מהמחקר שבוצע בשנת 1989 עולה כי למעלה מ- 50% מהמוטרדות הוטרדו על ידי אדם בעל סטאטוס גבוה משלהן במקום העבודה. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאים ממדינות אחרות.

המאפיין הבולט ביותר של מטרידים מינית הוא היותם, ברוב המכריע של המקרים, גברים. במקרים רבים מדובר בגבר בעל כוח עדיף על זה שיש למוטרדת בארגון אך הטרדה מינית מצד עמית נפוצה אף היא. יצוין כי למעט מאפיינים אלו לא נמצאו מאפיינים המלמדים מיהו "המטריד הפוטנציאלי" או "המטריד הטיפוסי".

ממחקרים עולה כי רוב המוטרדים מינית הם נשים, אם כי ישנם מקרים של הטרדות מיניות נגד גברים. מחקרים מצביעים על קבוצות בסיכון גבוה כמו נשים לא נשואות ונשים צעירות, אך הן אינן הסובלות היחידות. הטרדות מיניות מופנות נגד נשים מכל הסקטורים, בכל שלב בהיררכיה הארגונית, במגוון גילאים וסטאטוס מעמד אישי.

 

הביסוס הראייתי

הקושי בזיהוי הטרדה מינית נעוץ בעיקר בנטייה התרבותית לערפל את היחסים בין המינים ברומנטיקה המחפה על ההבדלים בין מכבד ופוגעני, מותר ואסור. הטרדה מינית מתרחשת בחסות הערפול המובנה בהגדרת מושגים כמו רומנטיקה, חיזור, משיכה ואהבה לכן התנהגות אשר נתפסת אצל האחד כחיזור עלולה להיתפס על ידי האחר כהטרדה, ופעולה שהייתה יכולה להיתפש כפעולה רומנטית כאשר קיימת הדדיות, נתפשת על פי החוק כהטרדה מינית כאשר אחד מהצדדים איננו מעוניין בה.

מסכת ראייתית ראויה תידרש תמיד לשם הפללת נאשם החשוד בהטרדה מינית, וכפי שכבר הזכרתי, הקושי העיקרי הוא בזיהוי העבירה ובייחוס ההתנהגות.

הכלי הפרגמאטי והמומלץ ביותר הוא תיעוד העברה בעודה מתקיימת. כותב המאמר, חוקר פרטי וותיק יציג דוגמא ממנה ניתן ללמוד על דרכי ההתמודדות המומלצים לשיטת חוקי המדינה, מדיניות האכיפה וההלכה הפסוקה:

ר' עבדה כעובדת זוטרה במפעל לטקסטיל. ר' הוטרדה מינית באופן קבוע ע"י מעסיקה, תחילה הועברו רמזים בעלי מסר כפול אשר יכולים היו להיחשב כמחמאות אך מאוחר יותר העז המעסיק והחל לנשקה על פיה בניגוד לרצונה, ללטפה באזוריה המוצנעים וכן ניסה לכפות עליה יחסי מין באורח מניפולטיבי וכוחני. ר' התכנסה בד' אמותיה אך לא מצא את העוז וכוחות הנפש לעמוד אל מול מעסיקה אשר שיפר את תנאי תעסוקתה וייצר מעין מחויבות הדדית בין השניים. ר' פגשה בי באקראי בנסיבות חברתיות ומיד ששמעה במה אני עוסק גוללה לי את סיפורה בשצף קצף. לאחר לימוד קצר של דרך פעולתו של מעסיקה ערכנו תוכנית לאיסוף הראיות אשר כללו אמצעי הקלטה סמויים, צילום ותיעוד המעשים בווידיאו ועוד, יודגש בשלב זה כי איסוף הראיות חייב להיות מוקפד וזהיר כיוון שראיה אשר תיאסף באופן המפר או החשוד כמפר את פרטיותו של אדם עלול להיפסל ואף לפגום בכול תשתית הראיות. לשיטתי, ר' דובבה את מעסיקה אשר "סיפר למיקרופון" את מעשיו משבועות האחרונים ובכך קשר עצמו המעסיק לא רק למעשיו המכוערים בעת התיעוד אלה גם סיפק חומר מרשיע על פעולותיו מהעבר. המעסיק הועמד לדין, הורשע וכול זאת לאור התשתית הראייתית אותה סיפקה פעילותנו.

 

לסיכום, הטרדות מיניות מסוגים שונים ובהיקפים שונים מתרחשים מדי יום מתחת לאפינו. אם אחד מאיתנו חווה אירוע קשה ומשפיל זה או היה עד לאירוע כזה טוב יעשה אם יפנה לסיוע מקצועי אשר יכול להיות רלבנטי גם לאחר נתק קצר בין המטריד למוטרד. יש לזכור כי רק תשתית ראייתי טובה תפליל אדם בפלילים ונכון הוא הדבר שבעתיים בעבירה "קשה לפרשנות" כמו הטרדה מינית.

הקדמה


בחודש ספטמבר 1998 נכנס לתוקפו החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998. חוק זה קובע הגדרה להטרדה מינית וכיצד יש להתמודד עם התופעה.

(קישור לחוק: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/290534AE-2B70-4EFB-8C80-95E5BE5CB8D3.htm).

עוד יוזכר כי בימים אלה מתנהל משפטו של נשיא מדינת ישראל לשעבר, משה קצב, החשוד בהטרדה מינית, ביצוע מעשה מגונה, מעשי אינוס, ניצול יחסי מרות ועוד.

רבים שואלים עצמם מהי הטרדה מינית. בשנים האחרונות נערכו מחקרים שונים לבירור השאלה, מהן ההתנהגויות הנתפסות בעיני הציבור כהטרדה מינית. במחקר שנערך באוניברסיטת מינסוטה בשנת 1989, נדרשו המשתתפים להשיב האם הם רואים בהתנהגויות שהוצגו בפניהם בשאלון, הטרדה מינית. במדגם נכללו כ- 4,000 משתתפים – אנשי סגל אקדמי, עובדי אוניברסיטה וסטודנטים. 30% מהנשאלים היו גברים. ממצאי המחקר הראו, כי מגע וחיכוך בלתי רצויים, גהירה ודחיקה לפינה, לחץ בלתי רצוי לפעילות מינית, מכתבים ושיחות טלפוניות לא רצויים הנושאים אופי מיני, נתפסים כהטרדה מינית על ידי למעלה מ-95% מהנשאלים. בנוסף, אחוז גדול מהנשאלים ראה גם בלחץ לא רצוי לבילוי משותף, בבדיחות סטריאוטיפיות או סקסיסטיות, ובמבטים עורגים בלתי רצויים, התנהגויות המהוות הטרדה מינית.

ישנן הגדרות רבות, צרות ורחבות, של מושג ההטרדה המינית. ניתן למצוא מספר מרכיבים המשותפים לכל ההגדרות: התנהגות המכוננת את ההטרדה המינית; היות ההתנהגות בלתי רצויה לאחר; ממד מיני בהתנהגות ותחושת האובדן או הנזק שנגרם לקורבן.

מודעות בדבר ממדי תופעת ההטרדה המינית ומאפייניה הינה השלב הראשון במאבק העיקש והבלתי מתפשר הנדרש לשם מיגורה.

מודעות, יש לקוות תוביל קורבנות הטרדה להתלונן ולהפליל את העבריינים. מאמר זה יסקור בקצרה את התופעה,דוגמא אמיתית תוצג וכן יוצעו כלים מעשיים להתמודדות עם מטרידים.

 

היקף ושכיחות תופעת ההטרדה המינית
תלונות לגופים רשמיים כגון המשטרה ורשויות אכיפה אחרות אינן יכולות ללמד על ממדי תופעת ההטרדה המינית. יש ראיות לכך, כי קיים מספר רב של מקרי הטרדות מיניות שאינו מדווח. לפי סקר שנערך בארה"ב ב- 1990, 60% מהנשים שעברו הטרדה מינית אינן מדווחות על כך. זאת, בשל האמונה, שתלונה על ההטרדה המינית לא תפתור את הבעיה ואף תגרום לנזק כלכלי ופסיכולוגי נוסף. יש לזכור כי במדינות רבות מערכת המשפט אינה מעניקה מענה הולם לנפגעות הטרדה מינית ועל כן אין לנשים מניע להתלונן על הטרדה מינית ממנה סבלו. לאור חלקיות המידע שניתן לקבל מתלונות לרשויות, ישנה חשיבות רבה למחקרים וסקרים המנסים לחשוף את ממדי תופעת ההטרדה המינית.

במחקר הישראלי משנת 1986 על שירות המדינה, קרוב לשני שלישים מן הנפגעות דיווחו כי המטריד היה בעל דרגה בכירה מזו שלהן. 27% דיווחו כי המטריד היה הממונה הישיר. רק אחוז אחד הוטרדו על ידי עובד הכפוף להן. מהמחקר שבוצע בשנת 1989 עולה כי למעלה מ- 50% מהמוטרדות הוטרדו על ידי אדם בעל סטאטוס גבוה משלהן במקום העבודה. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאים ממדינות אחרות.

המאפיין הבולט ביותר של מטרידים מינית הוא היותם, ברוב המכריע של המקרים, גברים. במקרים רבים מדובר בגבר בעל כוח עדיף על זה שיש למוטרדת בארגון אך הטרדה מינית מצד עמית נפוצה אף היא. יצוין כי למעט מאפיינים אלו לא נמצאו מאפיינים המלמדים מיהו "המטריד הפוטנציאלי" או "המטריד הטיפוסי".

ממחקרים עולה כי רוב המוטרדים מינית הם נשים, אם כי ישנם מקרים של הטרדות מיניות נגד גברים. מחקרים מצביעים על קבוצות בסיכון גבוה כמו נשים לא נשואות ונשים צעירות, אך הן אינן הסובלות היחידות. הטרדות מיניות מופנות נגד נשים מכל הסקטורים, בכל שלב בהיררכיה הארגונית, במגוון גילאים וסטאטוס מעמד אישי.

 

הביסוס הראייתי

הקושי בזיהוי הטרדה מינית נעוץ בעיקר בנטייה התרבותית לערפל את היחסים בין המינים ברומנטיקה המחפה על ההבדלים בין מכבד ופוגעני, מותר ואסור. הטרדה מינית מתרחשת בחסות הערפול המובנה בהגדרת מושגים כמו רומנטיקה, חיזור, משיכה ואהבה לכן התנהגות אשר נתפסת אצל האחד כחיזור עלולה להיתפס על ידי האחר כהטרדה, ופעולה שהייתה יכולה להיתפש כפעולה רומנטית כאשר קיימת הדדיות, נתפשת על פי החוק כהטרדה מינית כאשר אחד מהצדדים איננו מעוניין בה.

מסכת ראייתית ראויה תידרש תמיד לשם הפללת נאשם החשוד בהטרדה מינית, וכפי שכבר הזכרתי, הקושי העיקרי הוא בזיהוי העבירה ובייחוס ההתנהגות.

הכלי הפרגמאטי והמומלץ ביותר הוא תיעוד העברה בעודה מתקיימת. כותב המאמר, חוקר פרטי וותיק יציג דוגמא ממנה ניתן ללמוד על דרכי ההתמודדות המומלצים לשיטת חוקי המדינה, מדיניות האכיפה וההלכה הפסוקה:

ר' עבדה כעובדת זוטרה במפעל לטקסטיל. ר' הוטרדה מינית באופן קבוע ע"י מעסיקה, תחילה הועברו רמזים בעלי מסר כפול אשר יכולים היו להיחשב כמחמאות אך מאוחר יותר העז המעסיק והחל לנשקה על פיה בניגוד לרצונה, ללטפה באזוריה המוצנעים וכן ניסה לכפות עליה יחסי מין באורח מניפולטיבי וכוחני. ר' התכנסה בד' אמותיה אך לא מצא את העוז וכוחות הנפש לעמוד אל מול מעסיקה אשר שיפר את תנאי תעסוקתה וייצר מעין מחויבות הדדית בין השניים. ר' פגשה בי באקראי בנסיבות חברתיות ומיד ששמעה במה אני עוסק גוללה לי את סיפורה בשצף קצף. לאחר לימוד קצר של דרך פעולתו של מעסיקה ערכנו תוכנית לאיסוף הראיות אשר כללו אמצעי הקלטה סמויים, צילום ותיעוד המעשים בווידיאו ועוד, יודגש בשלב זה כי איסוף הראיות חייב להיות מוקפד וזהיר כיוון שראיה אשר תיאסף באופן המפר או החשוד כמפר את פרטיותו של אדם עלול להיפסל ואף לפגום בכול תשתית הראיות. לשיטתי, ר' דובבה את מעסיקה אשר "סיפר למיקרופון" את מעשיו משבועות האחרונים ובכך קשר עצמו המעסיק לא רק למעשיו המכוערים בעת התיעוד אלה גם סיפק חומר מרשיע על פעולותיו מהעבר. המעסיק הועמד לדין, הורשע וכול זאת לאור התשתית הראייתית אותה סיפקה פעילותנו.

 

לסיכום, הטרדות מיניות מסוגים שונים ובהיקפים שונים מתרחשים מדי יום מתחת לאפינו. אם אחד מאיתנו חווה אירוע קשה ומשפיל זה או היה עד לאירוע כזה טוב יעשה אם יפנה לסיוע מקצועי אשר יכול להיות רלבנטי גם לאחר נתק קצר בין המטריד למוטרד. יש לזכור כי רק תשתית ראייתי טובה תפליל אדם בפלילים ונכון הוא הדבר שבעתיים בעבירה "קשה לפרשנות" כמו הטרדה מינית.

ירון עידן, קרימנלוג ומשפטן, בוגר תואר שני במשפטים מנהל משרד חקירות מזה כשני עשורים.


"עידן שירותי מידע וחקירות" מעניק שירותי חקירה מקצועיים ואמינים במגוון תחומים, כך עסוק הוא בשנים האחרונות בניהול חקירות מורכבות בארץ ובחו"ל.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב