כללים ופרטים בתורה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

כללים ופרטים בתורה 

מאת    [ 17/05/2010 ]
מילים במאמר: 1141   [ נצפה 2397 פעמים ]

 
 

פרשת משפטים הבאה מיד אחר מעמד הר סיני, קבלת התורה- בה תלויים שפע מצוות של גופי תורה 53 מצוות מבין תרי"ג בעיקר בין אדם לחברו. הקשר בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ .

במפרשים מפורטים הדינים בקצרה שפע של מקורות חז"ל בגמרא- תושב"ע עוסקים בכתוב בפרשה זו..

בסוף הפרשה ניזכר כי משה קיבל תורה מסיני -עם כל "המשפטים" ואלה הם תמצית עיקרי היהדות מאז ועד היום  כתוב "אשר כתבתי לדורותם" יש ללמוד וללמד זו תמצית היהדות לא די ללמוד אלא להעביר תורה לדור הבא.

ואלה המשפטים האות ו' מבהירה שמשפטים אלו הם המשך לקבלת תורה הם מהווים את הבסיס האיתן והבלתי מעורער לבניין החברה ברוח הצדק והאנושיות. מבהיר הרש"ר הירש כך מתחזקת האמונה של כל יחיד ויחיד בתוך הקמת חברת צדק ויושר החברה היהודית תהא ראויה להיות לעם אם יקיימו המשפטים שבין אדם לחברו ברוח המוסר והצניעות ברוח איתנה של קיום מצוות בין אדם לחברו .

לא בכדי כתוב "אלא המשפטים אשר תשים לפניהם" דומה הדבר לעריכת מאכלים לאורח -הם מוכנים לאכילה, אשר תשים לפניהם ולא "אשר תדבר אליהם" או "אשר תצווה אותם" החוקים והמשפטים מונחים לפניהם במלוא הבהירות והם הניתנים להבנה ולביצוע בשלמותם רש"י מפרש כשולחן הערוך ומוכך לאכול לפני האדם.

הרעיון החינוכי- הדידקטי- הנוסף שניתן ללמוד מפסוק זה, שמקורו במכילתא, המשפטים הכתובים מבטאים את העובדות , הן מכילות משפטים כוללים ובצורות הפרטים והדקדוקים בהסדרים המהותיים הלכה למעשה של כל "המשפטים" ואף דרכי ביצועם, הם עניין למסורת שבעל פה .

פסוקי התורה אינם מביאים לפנינו את כל התורה כולה, השלמות על כל הפרטים מופיעות בתורה שבע"פ. הפרשה מבהירה לנו החוקים האזרחיים והפליליים, את הכללים, את ההוראות של הצדק, היושר והאנושיות כדי לבנות עם, ייחודיות של כ"א אך תוך התייחסות לבניית חברה צודקת. עם הוראות ברורות ליחסים בין אדם לחברה.

לא בכדי פותחת הפרשה ,"ואלה המשפטים"  במקרה של מכירת עבד עברי, היינו מקרה של שלילת זכויות האדם, שלילת החירות האישית.

כדי להבין טוב יותר את כל כללי המשפט ואת כל הפרטים ודקדוקיהם  באה התורה שבע"פ ומטפלת בכל שפע הדוגמאות  והסיטואציות של מקרה חברתי זה. בתורה כתובים העקרונות הכללים  תקציר של הרעיונות כתיבה של עובדות ברורות ,כך בונים כל מערך מתודי ללמידה.

לומדים היטב תורה שבע"פ לומדים גמרא ומשנה משננים תרבות של מחלוקת, של ויכוחים ודעות שונות ומגוונות ומגיעים בסופו של דבר להחלטות- למסקנות הפרטים והרעיונות מופיעים בתורה שבע"פ ,בתורה שבכתב המשפטים הם הכללים.

מבחינה מתודית , יודע כל מורה וכל סטודנט הלומד חומר כי יש צורך חיוני ללמוד בהרחבה כל נושא, עם שפע הדוגמאות המגוונות, להקשיב לרעיונות השונים ולשקלא וטריא של אנשים שונים , כדי להבין היטב כיצד נובעים הכללים, התקציר- העקרונות מופיעים בתורה שבכתב ואלו המשפטים. אין אנו יכולים ללמוד "רק" תורה שבכתב שהרי יחסר לנו הבסיס האיתן של ההרצאה.

היכול לומד - בכל גיל , סטודנט בכל תחום מדעי, ללמוד ולהשכיל , לפתח וללמוד רק מהתקציר? מהכללים? , הוא חייב ללמוד כל הפרטים כדי שיבין כיצד בונים את הכללים.

הרש"ר הירש מבהיר לנו כלשונו "הן לא ניתן הספר הזה בידנו אלא על מנת לשמש תזכורת ליודעי התורה, כדי שישמרו וירעננו בזיכרונם, חדשים לבקרים את ידיעת המצוות ...וכן ניתן הספר בידי מורי התורה כמכשיר הוראה, על מנת לכרוך במקראותיו את מסורת התורה שבע"פ , וייקל להם לתלמידי בית המדרש לשנן בליבם תמיד מחדש את פרטי התורה שבע"פ על יסוד הרמזים שבתורה המונחת לפניהם"

לא די בתורה שבכתב כדי שהחומר יופנם היטב במוחם של אנשים לא מספיק התקצירים, הלימוד מחדש וההתחדשות המתמדת חשובה, בכל עת ובכל שעה יש צורך בשינון ובלימוד התורה שבע"פ .

כאשר אדם לומד רק "תקצירים " ומסתמך רק עליהם ללא עזרה וללא סיוע מהלימוד המורחב והבסיסי הרי הוא יכול להגיע לידי טעויות בהחלטות. קיים הבדל מהותי בין לומדי מדע אשר מקשיבים ושומעים הרצאות, לומדים ומתנסים במעבדות בתרגול ובשינון , לעומת הלומדים רק מתקצירים, התקצירים ראויים מצוינים ונהדרים לאלה אשר הרחיבו דעתם בלימוד מורחב במדע או בתורה שבע"פ בתורתנו.

זכויות האדם ומצוות שבין אדם לחברו מאוד מאוד חשובות כך פתחה הפרשה את "ואלה המשפטים " ... אך לומדי בית המדרש ולומדי הדף היומי בעשרות השנים האחרונות מעידים על הידע העצום של חכמנו של מגדולי התורה שבע"פ על שפע הרעיונות , הדוג' והנושאים המגוונים הלמדים לתמיד.

המתודה המורחבת עם שפע הוויכוחים והמחלוקות- ההגעה למסקנה הסופית ע"פ תורתנו מהווה מתודה לימודית על נושא שבחינוך.

לא ייתכן שאדם ילמד מדעים ומשפטים ויתמקד רק במסקנות ובפסקי הדין חובה ללמוד כל התהליך של המשפט כדי להבין ממה נבע פסק הדין לפעמים פסק הדין שונה ואחר ניתן על אותו מקרה באשר היו גורמי השפעה נוספים ושונים שגרמו לתוצאה שונה , כתוב לנו בפרקי אבות " הווי דן כל האדם לקו זכות " מדוע כתוב כל האדם צריך היה לכתוב כל אדם אלא, שהחלטות בית הדין צריכות להתחשב בעיניים פקוחות על כל האדם על כל תכונותיו על עברו על הסיבות שהניעו אותו לבצע את המעשה הרע יש הבדל בין שור תם לשור מועד או בין שוגג למזיד.

מרתק ללמוד בדף היומי את כל התורה שבע"פ כדי לראות לאיזה עומק מדעי ופילוסופי הגיעו תנאים ואמוראים, איזה יידע אדיר היה להם בשפע תחומי מדע וטכנולוגיה פסיכולוגיה ואסטרונומיה שהרי כבר בתחילת הדרך הם הצטוו במצווה" החודש הזה הוא לכם"... האחריות לקביעת ראשי חודשים מועדים וזמנים פרט לשבת הוטלה על עם ישראל על המנהיגות התורנית המובילה שלנו לדורות.

חכמנו הבינו בתנועתם של גרמי שמיים כדי לדעת בדיוק איך ומתי לקבוע את מועדי השנה הפרטים המדויקים לקביעת המועדים הוטלה על חכמים וכך נלמדה ונרכשה התורה שבע"פ. בעולמנו המתחדש המשתנה כל הזמן קיימות דילמות נוספות השכם וערב מתוך תורת ישראל הנצחית. אנו יודעים הכללים אך ההתמודדות על תהליכי השינוי מסתמכים על התורה שבכתב והתורה שבע"פ.

שמירת שבת בעידן של חשמל, הארכת חיי אדם בתקופה של ריפוי, מחלות שבתות וחגים עזרה רפואית לאנשים בתהליכים מדעיים חדשניים ושיבוט גנטי וכל הקשור למדעי הרפואה מצריכים לימוד מעמיק של אנשי תורה המיומנים בתחומי המדע האקטואליים כדי לפסוק הלכה נכונה , ובכך להאריך חיי אדם.

ארון הספרים היהודי הנפלא והעשיר מכל ספרי השו"ת למיניהם מבהירים לנו את התמודדותם של חכמים מצוינים בתורה ובמדע אל מול עולם מתקדם. החלטותיהם ושיקול דעתם אל מול דילמות ובעיות נובעות מתוך תורה שבכתב ויידע עצום בתורה שבע"פ מורי הוראה אלה הספוגים בתורה ובמדע יכולים לפסוק הלכה חדשה הם עושים זאת רק על סמך היותם תלמידי חכמים המעורים בכל התורה שבכתב והתורה שבע"פ.

מורים והורים הממונים על עיצוב פני הדור על חינוך ילדנו צריכים ללמוד את פרשת ואלה המשפטים, עקרונות חינוכיים דידקטים כדי שיאהבו המתודה לקבלת החלטות צודקות שונות ואיכותיות בכל תחום כולל הרעיון שכתוב בסוף הפרשה- "עלה אליי אל ראש ההר והייה שם"

מסביר לנו הרש"ר הירש : משה שעלה להר הגיע לראש הפסגה מקבל הוראה ברורה מהקב"ה התורה הינה מכשיר הוראה שבו נקשר ובו  מוחזק התוכן העיקרי של התורה והיא התורה שבע"פ לא די שאנו נלמד תורה בכתב ובע"פ לא מספיק שנשנן תורה בתוכנו כדי להיות חכמים ומצוינים ונבונים עלינו לדעת כי מצווים אנו "להורותם" להעבירם לדור הבא כדי ללמד את ילדינו כל מה שאנו למדנו מצווה חשובה ביותר, המתודה העיקרית בלימוד תורה היא ללמוד וללמד להשכיל ולפתח המוח שלנו בתורה אך לדאוג להעביר כל היידע והחכמה שרכשנו לדור הבא.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב