ואהבת לרעך כמוך
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ואהבת לרעך כמוך 

מאת    [ 03/05/2010 ]
מילים במאמר: 975   [ נצפה 3945 פעמים ]

 
 

אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה רש"י אינו מסביר המושג ואהבת לרעך כמוך. אלא מצטרף לדברי רבי עקיבא- שמשפט זה הינו אחד מעיקרי האמונה. בן עזאי אומר זה ספר תולדות האדם שניהם מסכימים- שיחסי אדם לחברו הוא עיקרו של תורה.

מתרי"ג מצוות- אהבת אדם היא העיקר.

כששואלים ילדים מהו בית ספר טוב דינו טוב באיזה מוסד חינוכי אתה רוצה להיות?

אומרים כולם- במקום שיש בו חיי חברה שם אין אלימות ובו טוב לי. כאשר לאדם יש חברים אדם שמח ומאושר, לא בכדי שיטת הלימוד הטובה ביותר היא החברותא. כך נעשים גם חכמים יותר, ומתלמדי יותר מכולם. אין זה פשוט לאהוב חבר בדיוק כמו שאתה אוהב את עצמך. מדהים.

יש מקומות נוספים של אהבה- ואהבת את ד' אלוקיך, ואהבת את הגר היתום והאלמנה.

כשבא הגוי להלל ושמאי וביקש למדני על רגל אחת. תן מילת מפתח, מיקוד, העיקר- קצר קולע.

אומר הלל- מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. בדיוק ואהבת לרעך כמוך.

שמאי- חשב שיש צורך ב- 2 – הרגלים אהבת ד' ואהבת הרע, הלל חושב אהבת ד' כלולה שזורה בתוך ואהבת לרעך...

רש"י מבהיר- שרעך ורע אביך אל תעזוב זה הקב"ה.גם המקום נחשב לרע. אוהבים אותו ומעונינים בטובתו.

אהבת ד' עוברת דרך אהבת הרע, לא בכדי חלק ניכר ממצוות התורה- תלויים בקהילה, בחברה, במניין,בזימון, קדיש במניין וסעודת מצווה.

מי שמעמיד עצמו במרכז- ואיני מבין החבר, הופך הוא לאדם אגוצנטרי קשה להבין מציאות הזולת ובודאי מציאות הקב"ה.

מי שעוזר מסייע, מכיר בזולת, מתחבר לידידים ורעים וחי בתוך עולם חברתי, מתקרב יותר להקב"ה.

המתחשב רק בעצמו לא יחפוץ להאמין בבורא עולם- הוא ואין בלתו.

האגואיסט שומע מבין ומתחשב רק בעצמו לא בחברו, ולא פתוח לשמוע קול ד' ואינו מקיים בכל נימי נפשו מצוות ד'. לא ישמע לקול ד' בורא עולם ומנהיגו.

האדם אוהב את עצמו- זה טבעי, אך עליו באותו מידה ועוצמה לאהוב הזולת. ע"פ הרב קוק באהבה עצמית יש יסוד בריא. שהרי נאמר- חייך קודמים לחיי חברך. לכן נאמר "כמוך" ולא יותר ממך. גם כשאוהבים הזולת נשארת האהבה העצמית.

ע"פ הרב קוק- האהבה האופפת את עצמך אישיותך כל נימי נפשך- צריכה באותה מידה להקרין על חברך, על הסביבה, המשפחה, החברים, העולם. אהבת הרע היא הרחבה מוגדלת של "האני". ראיית הפרט כחלק מן הכלל. כאשר שלילת האנוכיות יכולה להביא את האדם לפסיביות, לאדישות כלפי עצמו, בקידומו האישי. בהתפתחותו הרגשתו האינטלקטואלית, או אז אדישות זו

תנוע כלפי זולתו. האהבה העצמית יוצר רצון עז להצליח, להתגבר על בעיות, מגבירה את המוטיבציה להשתדל, לממש את עצמו בהתאם ליכולתו וכישוריו, לפתח נקודת החוזק שבאדם, כל יצור צריך לזקוף קומתו, להשתדל להצליח, לטפח דימוי עצמי חיובי וריאלי, אל לו לאדם

לדכא את עצמו, יתאמץ לקיים יותר מצוות. ישתדל ללמוד כמה שיותר תורה ככל שהיוזמה האישית גדולה ומפותחת הוא יקנה יותר לרעהו, משום ו"הגדת".

האדם המאושר, המפותח, יפעל טוב יותר להמרצת חברו ולקידומו.

הרקע הסמוי באהבת הרע- היא אהבת ד', לכן כתוב בהמשך הפסוק- ואהבת לרעך כמוך- אני ד'. שהרי ע"פ הראב"ע- מודגש מוצאנו שלנו של כולנו, הלוא אל אחד ברא את כולנו. אנו יצורי כפיו של הקב"ה.

לכן... אני ד', הכוונה שהאהבה העצמית תתפשט לה לסביבה, לבורא עולם ולחברים.

זו הרחבת אופקים ולא ראיה צרה של התפתחות אישית פרטית אגוצנטרית. בראיה רב היקפית מגיע האדם להישגים רבים יותר, לרוחב דעת עמוק ומתחשב .

האדם הטוב מגיע לסיפוק אישי- במיצוי יכולתו שלו אך בהיטיבו את כל היצורים.

באהבת האדם את עצמו- הוא ירחיב השכלתו לכל רבגוניות אישיותו וכך יוכל הוא להקנות לשתף ולאהוב את חבריו. זו השלמות האמיתית.

ארון הספרים היהודי- הגדוש באושר אדיר של דברי הגות וחכמה- במהלך אלפי שנים הוכיחו לנו חשיבות, האדם הפרטי הלומד, המשכיל הקורא, רחב האופקים ואדם דגול זה- מפיק אושרו ההשכלתי- בכתיבה יצירתית ואיכותית אשר את פירותיה האישיים אנו זוכים לקרוא מארון הספרים היהודי. האדם החכם המקנה ידענותו לציבור הרחב- זו אהבת הרע הנובעת מאהבה אישית, ואהבת לרעך כמוך. למסירות נפש בכל ממדיה יש היבט חברתי עמוק.

עלינו מורים והורים לעמול קשה ובדרך חכמה כדי לפתח לשיא העוצמה את הטובים ביותר, את המצוינים, הם יהוו את הזרקור המאיר לנו את האיכויות הטובות ביותר המצוינים- בחכמתם ובתבונתם וינתבו את הדרך לחלשים ולבינוניים.

ככל שנעמיק לטפח אוכלוסיה זו מקטנות נגדיל בוודאי את הפער, אך ננהג ביושר ובהגינות כלפי כל אחד ויכולתו.מיצוי היכולת של כל ילד וכל אדם הוא הצדק הנכון והנבון.

ההשקעה במצוינים תביא אותנו את מדינתנו לשחקים, חשוב כי המה הטובים- יבינו כי השקעתנו בהם- בחכמתם, צריכה להיות משולבת בנתינה שלהם לחבריהם, המה יאירו לנו את הדרך- יעזרו ויסייעו לכל אחד מאתנו חובתם להוראת עמיתים, ללימוד בחברותא תהא בזקיפות קומה רבה יותר, כאשר הם יחושו כי אנו מעניקים חכמים לחכמים כפי שאומרים חז"ל.

ביחסינו עם חברים עלינו להיזהר לא לרמותם. כתוב (ויקרא כה' ,יד' )

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך... אל תונו איש את אחיו"... איסור לרמות במסתר ,בממון. בהמשך כתוב "ולא תונו איש את עמיתו" הפעם מדובר בהונאת דברים. אסור לצער חבר בדיבור, איסור זה כולל גם הלבנת פני חברו ברבים עליו נאמר "אין לו חלק לעולם הבא" (סנהדרין צט', א' ) .

הגמרא בגיטין נה' ,ב' מתארת לנו כי החורבן נתגלגל בגלל שהלבינו פניו של בר קמצא, הצער של הלבנת פנים קשה יותר לפעמים ממוות.

ככל שאדם מיטיב יותר לברוח, כך הוא מתקרב יותר להקב"ה מידה טובה מרובה יותר ממידת פורענות (רש"י שמות כ', ו' ). לכן כשאדם מרע לבריות הוא מפסיד צלם אלוקים שבו, וכשהוא מיטיב לבריות הוא מתקן צלם אלוקים שבו. 
 

הנותן צדקה צריך אף הוא להיזהר שלא להלבין פני חברו- המקבל.

אנו רואים שמצוות שבין אדם לחברו, כמו ואהבת לרעך כמוך, לא להונות החבר- בממון, בדברים,ובהלבנת פנים הם הנתיב החשוב ביותר למצוות שבין אדם למקום.

ככל שנקנה אהבה רבה יותר לחבר- ואהבת לרעך כמוך, כן, נימנע מלרמותו בכסף ובדיבורים.

כל מערכת החינוך הביתית והמוסדות, צריכים להיות ממוקדים ומנותבים למצווה חשובה זו, היא תהא הבסיס לבניית אדם, לטיפוח הפרט על כל כישוריו אך מתוך אהבת הרע.  

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב