שלבים בהצלחה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

שלבים בהצלחה 

מאת    [ 28/03/2010 ]
מילים במאמר: 964   [ נצפה 2108 פעמים ]

 
 

 

פרופ' שלום רוזנברג במאמר על פרשת ואתחנן מתאר את כתיבתו של הרב סולוביציק בספרו "וביקשתם משם" המבהיר הפסוק "כי אתם שמור תשמרון את כל המצווה...לאהבה את ד' אלוקיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (פרשת עקב י"א. כ"ב)

קיימות בקטע זה -3- מושגים, "שמירת מצוות.."והלכת בדרכיו"......"ולדבקה בו". בפרשת ואתחנן מופיע בפעם הראשונה המושג "דבקות", ואתם הדבקים בד אלוקיכם חיים  כולכם היום.(דברים ד',ד'),

על פי הרב סולביציק שלושת המושגים, מצוות, הליכה בדרכי ד' ודבקות מהווים אידיאליים יסודיים ביהדות כפי שמבהיר פרופ' רוזנברג אלה הם רמות בהתפתחות האישית של האדם.

קיום "המצוות" היא נקודת מוצא באמונה- היהודית, לומדים מהו טוב ורע, מה מותר ומה אסור מהן מצוות עשה ולא תעשה השלב השני הוא- "והלכת בדרכיו",לאדם ניתנה זכות בחירה הוא יכול לבחור בין הדרכים השונות בהליכתו, אף כי בורא עולם ממליץ לנו ללכת בדרכיו, כפי שמציין פרופ' רוזנברג האדם נמצא לעיתים ב"דילמות", לפני האדם מספר אלטרנטיבות לבחירה, וההמלצה ללכת בדרכי אלוקים, בעקבות הקב"ה. לנוע בעקבות האידיאל ולהגיע למסלול הטוב והאיכותי.

בשלב הראשון למדנו על חשיבות קיום המצוות, שהן ברורות ובהירות, מה עלינו לעשות, ואיזה מהן אסור לנו לבצען, בשלב השני יש לנו דילמה במה לבחור, זהו שלב קבלה יותר של חשיבה ועומק אני צריך להחליט, ויש המלצה חמה וחיוניות ללכת בדרכיו, אך האדם הוא הגורם הדומיננטי בהחלטה. אין בדרך זו- מצוות ברורות מה לעשות אני העומד בצומת מחליט.

אנו אומרים בתפילתנו "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", צריך האדם לשלב אמונה בעשייתו אל מול בורא עולם. הדבקות מבטאת עשייה ללא פשרות, למרות שהבחירה בידינו. לאדם יצר טוב ויצר רע, כפי שאנו אומרים בתפילתנו ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך.. מבהיר רש"י בשני יצריך. כאשר האמונה מחוברת אל עצמנו בתוכנו- המבוטאת בדבקות, הרי גם היצר הרע מבצע תחומים טובים אל מול היצר הטוב.

השלב השלישי הדבקות מבהיר לנו כי בידינו אוטונומיה מלאה, האמונה שבליבנו תשפיע על קבלת ההחלטה הנכונה.

רש"י מסביר לנו כי שמירת המצוות מדרבנת אותנו ללמוד וללמוד כדי שלא נשכח.ההליכה בדרכיו- הכוונה ללמוד מדרכיו של הקב"ה להכיר מידותיו ולהתנהג בהתאם, מה הוא רחום אף אתה הייה רחום, הוא גומל חסדים התנהג גם אתה כך עם חבריך, הדבקות ע"פ רש"י היא הדבקות בתלמידי חכמים-שמדרכם והתנהגותם תזכה וללמוד ולעשות הטוב ביותר.

הרש"ר הירש אף הוא מתאר שלושת השלבים בצורה מרשימה ומעשית,שמירת המצוות תוכל להתקיים לדורות, לעתיד, לתמיד רק בכוח לימוד התורה. הלימוד מכוון אותנו להבנת המצוות ולקיימן, הכתוב מכפיל המילים שמור תשמרון- כדי שהאדם יידע כי הלימוד צריך שינון, כדי שהלימוד לא ילך לאיבוד.

ישנם כלים וחוקים ללמוד נכון של תורה כדי שהיא תופנם ותיושם הלכה למעשה.

ממשיך הרש"ר הירש- ללכת בכל דרכיו, כלומר להיות כמוהו,

חנון ורחום, רב חסד ואמת, נוח לרצות ולסלוח.

ולדבקה בו- הידבק לבני אדם טובים שתורתם ומעשיהם יחזקו אותם ללכת בדרכי ד'.

(בפרשת ואתחנן פרק ד',ד') כתוב הפסוק – "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום". מבהיר הרש"ר הירש דבקות היא התקשרות מעומק הלב. ללא טענה.

שלושה שלבים אלו: מצווה..והלכת..ודבקות..מהווים כלים נפלאים בחינוך ובמנהיגות. אנו יודעים כי כדי להצליח בעמלנו החינוכי יש תמיד להתקדם בשלבים למדנו העיקרון כי לכל כיבוש יעד קיים תהליך אישי כאשר אין קיצורי דרך בחינוך, כך צריך להנהיג מנהיג המוביל מונהגיו במעלה ההר כדי להצליח ולהצטיין.

אלה הכלים והדרכים בהם משתמש מנהל- מנהיג בביה"ס עם צוות מוריו וכך מורה –מנהיג בקרב תלמידיו כל הלמידה תלויה בקצב הנכון ובשלבים ראויים.

קיימות הוראות ברורות אותן יש לבצע,"המצוות", מה מותר ומה אסור, מה עושים בבית הספר? כלים ודרכים לפיתוחו של מורה, יש ויש ישיבות מורים, השתלמויות, פיתוח והעצמת מורים-יעד שאין עליו עוררין, אלה המצוות, בהוראה בכיתה לומדים יש חובה ללמוד להתקדם לרכוש יידע, להשכיל, לפתח מוחו של תלמיד על כל אלה אין ויכוח.

ברור לכולם שתלמידים מגיעים לבית הספר כדי ללמוד- יש "מצוות" ברורות. אך יש אופי מיוחד לכל מוסד קיימים סוגים שונים של דידקטיקות, " והלכת בדרכיו", יש לך זכות לבחור בהתאם לכישוריך,יותר מתמטיקה או יותר אומנות ומוסיקה, ויש כאלה שיעדיפו יותר לימודי קודש, תורה, נביאים ותלמוד, קיימת בחירה. אך המורה הטוב משמש כדוגמא, ללכת בדרכיו, גם בהישגיו בדוגמא האישית האנושית, מנהל ואף מורה המשלב בדרכיו –שיטות הוראה מרתקות מעניינות, המטפחת אהבה, כבוד, יחס, אהדה, הקשבה אכפתיות ועידוד הרי המורים וכך התלמידים כלפי מוריהם  ילכו בדרכיהם.

יש לכל אחד שלבי בחירה- ההשפעה של המנהיג היא אדירה אם הוא משתמש בכלים מיוחדים ומעשירים, כדי שמונהיגיו, מוריו או תלמידיו ילכו בדרכיו.המורה...התלמיד...המנהיגים העובדים נמצאים בצומת דרכים ועליהם לבחור את הכיוון הרצוי, ככל שהשפעת המנהיג תהא איכותית כריזמטית בעלת השפעה חזקה יותר, הרי הנוער ינוע אחריו.

צריך כל מנהיג, לקחת על עצמו "אחריות" לאתר הכלים המתאימים למונהגיו ובהתאם לאיפיוני הדור- ואז להוות דוגמא אנושית- כדי שכולם ינועו בשבילים בנתיבים אותו הוא סולל למקומות אותם חשוב מאוד לכבוש, להגיע אליהם ולנצח "והלכת בדרכיו".

למנהיג השפעה אדירה על התנהגות מונהגיו ובעיקר על פיתוחם קידומם והשכלתם.

בשלב מסוים, כל מנהיג, מורה, תלמיד או כל עובד בכל מפעל מגיע למצב שעליו להחליט, קיים הצורך לחסיק מסקנות. המונהגים-למדו השכילו, פיתחו מוחם ועכשיו עליהם ללמוד דבר מתוך דבר, להיות נבונים מתוך כל הידע הטמון במוח אותו רכשו קלטו והפנימו עליהם להיות יצירתיים בעשייתם.

ההחלטה תהא איכותית, נבונה, בכיוון הרצוי והיעיל רק אם קיימת בהם האמונה בצדקת הדרך, האמונה בבורא עולם, האמונה ביהדות הנצחית, האמונה בכיוון הנכון.

המרגלים ציינו בדבריהם מה שראו אך הצעתם לא לעלות לארץ נבעה מחוסר אמונה, הם נדבקו למה שראו- ללא שיקול דעת הכולל אמונה.

החלוצים שהגיעו לארץ ראו חול, יובש, ביצות וקדחת אך האמונה שהייתה חדורה בתוכם-הפיחה בהם רעיונות יצירתיים לייבש ביצות ולהקים את מדינת ישראל לתפארת.

ולדבקה בו, כאשר קיימת באדם דבקות במטרה, כאשר המנהיגים שצריכים הפעם להחליט בעצמם, ליצור, ליזום, לחדש, יבצעו משימתם בעוצמה בנחישות באופטימיות ובהצטיינות- הרי הדרך תצלח.

הדבקות המהולה באמונה המצויה בתלמיד חכם, באדם בעל השכלה, חכמה ובינה תגרום לכך שהתנועה תצליח גם אם קיימים מכשולים בדרך. יכבשו כל היעדים שתוכננו- באשר "הדבקות" תדריך בנו-בתוכנו את הקודים המנצחים כך- ניישם הפסוק "ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום" (דברים ד',ד')

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב