לומדים חינוך ומנהיגות מחומש בראשית
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

לומדים חינוך ומנהיגות מחומש בראשית 

מאת    [ 21/02/2010 ]
מילים במאמר: 1213   [ נצפה 2997 פעמים ]

 
 

 

מבריאת העולם דרך נח ואבותינו אברהם יצחק ויעקב, ניתן ללמוד פרקי מנהיגות הקשורים לחינוך איתן, מבוסס ועדכני עד היום, אנו נפגשים בשפע מחקרים המסתמכים על אמירות היגדים ותפיסות עולם של פילוסופים ואנשי אקדמיה מהעולם הגדול אשר לעיתים "שוכחים" כי ניתן גם ללמדו ממקורותינו מתורתנו הניצחית, ממנהיגותם של אבותינו ומדרכי החינוך שמהם אנו למדים עד היום הזה.

בודאי שניתן ללמוד מבורא עולם חינוך איכותי ונכון, שהרי הקב"ה ברא עולמנו ב- 6 ימים שואלים חז"ל מדוע לא ברא העולם בבת אחת, אלא מלמדנו בורא עולם שכל עשייתנו צריכה להיות מתוך קביעת יעדים ומטרות אך הביצוע חייב להיות מתוך תהליך, שהרי אין קיצורי דרך בחינוך ובכל תחום. כל עשיה צריכה להיות ממוקדת בתחום מסוים כדי שלא נגיע לבלבול ולתוצרים שגויים, על כן ברא הקב"ה עולמנו בשלבים, מדי יום נבראו תחומים אחרים, המחולקים לדומם, צומח חי ומדבר, כל יום פרוייקט אחר, בסיומו של יום עלינו להעריך את עשייתנו לבדוק האם הצלחנו במשימתנו, הקב"ה ברא עולם ומדי יום אף נתן ציון – וירא והנה "כי טוב", ביום שני לא הסתיימה המלאכה, על כן לא ניתן ציון באותו יום, ביום השלישי נאמר פעמים כי טוב, פעם אחת על הבריאה של יום שני ופעם על היום השלישי.

בסוף הפרוייקט כולו בסיום בריאת העולם, ביום השישי מלמדנו הקב"ה לבדוק את כל העשיה בשלמותה, או אז נותן הקב"ה ציון אחר "והנה טוב מאוד"

כל העשיה קיבלה ציון והערכה רק לא האדם.

מדגישים חז"ל – בגלל הבחירה שניתנה לאדם, הציון לא מגיע בעת הבריאה, אלא יינתן בכל חיינו, אם האדם יבחר בטוב או אז יקבל הוא הערכה חיובית על מעשיו, כן לימדנו בורא עולם כי הבסיס התשתית של העולם הנברא מגוון איכותי ואדיר, אך עלינו כל הזמן לחדש להתקדם ולשפר, כפי שכתוב במסכת חגיגה "אין בית מדרש ללא חידוש", עלינו להתבסס על עולם שנברא ע"י הקב"ה ולהתחדש במדע בגנטיקה, בטכנולוגיה, בלימוד והשכלה, האדם מחוייב ללמוד כל חייו, עלינו ללמוד מנח חשיבות השמירה על בע"ח וצמחים,

כאשר לתיבת נח הוכנסו כל בע"ח זכר ונקבה, ראש וראשון הוא בחברה להגנת הטבע,

וצריך להיות בעל אמונה ובטחון עצמי,

שהרי נח בנה תיבה במשך שנים רבות והאמין בבורא עולם ובעצמו שהוא צריך לבנות התיבה שתשרוד בעת המבול, האמונה אחד ממקורות ההצלחה של אברהם אבינו שנתבקש לצאת מארצו ממולדתו ומבית אביו אל הארץ אשר אראך, אנו רואים ומבינים עד כמה הסביבה יכולה להשפיע על האדם קודם כל על אברהם היה להינתק מארצו מסביבתו המשפיעים, כל אחד מאתנו יודע כי חינוך איכותי תלוי מאוד בסביבה, בחברים, על פי כל המחקרים החברים הם הגורמים הדומיננטיים בהשפעה על הילדים.

אברהם הולך למקום "אשר אראך" האמונה חדורה בכל נימי נפשו היעד, בשלב ראשון לצאת מארצו ואח"כ תקבל משימה נוספת יעד נוסף – ארץ כנען.

הצדק היושר וההגינות מאפיינים אף הם את אברהם בהתיחסו ללוט ולסובב אותו בהגיעו לישראל.

אומץ לב תכונה חשובה למנהיג, אברהם יוצא למלחמה עם המלכים כדי לשמור על הצדק. אברהם מוגדר במעשיו כאיש חסד. כמה חשוב שכל מנהיג יבין כי החסד חייב להיות חלק מהותי במנהיגותו בהובלתו ובהשפעתו על עובדיו אנו יודעים חשיבות חיי חברה, אהבת אדם, עזרה לזולת וסיוע לחבר, אברהם בהתנהגותו מיישם כל תפיסת העולם המנהיגותי, ממנו אנו למדים כי "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה" התנהגות זו היא חלק מהותי בבניית חברה טובה ומכובדת.

אברהם כמנהיג מיישם חשיבות קיום חיי משפחה והקשבה לאחר כפי שמצויין באמירתו של הקב"ה לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" אברהם המקשיב לבורא עולם מבצע בשלמות כל הוראותיו מלמדנו כי גם אם האמונה קיימת מותר לך להתווכח, לדון לשאול שאלתו, שהרי הבסיס העיקרי לחכמה היא שאילת שאלות ולמידת דבר מתוך דבר.

אברהם מתווכח עם הקב"ה על הרצון להרוס את סדום, שמא יש בעיר זו צדיקים, ואנא, מבקש הוא מבורא ועלם, לא לפגוע בצדיקים יחד עם הרשעים ראוי לציין כי בפרקי אבות כתוב "שלי שלי ושלך שלך" זו מידה בינונית זו מידת סדום, בסדום כל אחד שמר על עצמו וחלקתו ולא אפשרו לקבל אורחים, לא היתה תפיסת העולם הידועה להתפשר לפעול "לפנים משורת הדין" לקבל אורחים, אליעזר עבד אברהם המחפש אשה ליצחק, מלמדנו כי יש צורך לאתר אדם עם "תכונות" חיוביות, הוא חיפש אשה שתהיה אשת חסד, היא נתנה שתיה לו – לאליעזר "וגם לגמליך אשקה"

רבקה ויצחק מלמדים אותנו עקרון חשוב מאוד בחינוך, בפסוק "ויגדלו הנערים" מבהיר לנו הרש"ר הירש כי יצחק ורבקה טעו בחינוך ילדיהם.

בפרשת תולדות בחומש בראשית מסופר על יצחק ורבקה המגדלים שני בנים יעקב ועשו. בפסוק "ויגדלו הנערים" מבהיר לנו הרש"ר הירש עקרונות חינוכיים התקפים עד היום. מאז ומתמיד הבהירו לנו חכמינו גם חכמת המובילים המנהיגים, אך לא נמנעו מלגלות גם את החולשות והשגיאות, בכך מבהירים לנו עקרון חשוב בתהליך החינוכי לאתר כל נק' חוזק ולהבחין בנק' החולשה שלנו כדי שמהם נוכל ללמוד כדי להתחזק להשתפר ולהוסיף דעת, כך בדרך זו השכיל להגדיל תורה ולהאדירה.

מבהיר הרש"ר הירש המסתמך גם על בראשית רבה, את חשיבות לימוד תכונותיהם של הילדים אך הם יצחק ורבקה טעו בחינוכם, כל עוד שהיו קטנים הם לא שמו לב להבדלי נטיותיהם, הם העניקו תורה אחת וחינוך אחד לשני הבנים ושכחו כלל גדול בחינוך "חנוך לנער ע"פ דרכו" (משלי כב, ו), עלינו ללמוד בתוכנו כהורים, כי יש לכוון את החינוך בהתאם לדרכו המיוחדת של כל ילד, היינו לכל ילד קיימות תכונות ונטיות הטמונות היטב בתוכו, עלינו כהורים לאתר תכונות אלה ובדרכם שלהם לכבוש היעדים הרצויים, ברור לנו היטב מה המטרה העיקרית מהאמונה בבורא עולם ואהבת תורה אך הדרכים הכלים התהליכים להגשמתו רבות ורב גוניות, אנו יודעים שלכל אדם תכונות משלו ודרכים אופיינים המופנמים בכל אדם, אך כולם יכולים להגיע לאותם יעדים, לתורה ולמעשים טובים, לנתינה עשיית חסד ואהבת אדם, אך כדי להשיג יעדים אלה משתמשים בכלים שונים ומגוונים המותאמים לכל ילד.

אילו יצחק ורבקה היו מתעמקים להבין נפשו של עשו, אלו שאלו עצמם כיצד תכונות האומץ, הכוח הגמישות והטוב שהיו טמונים בעשו יכולים לסייע להם להופכו לאיש תורה ודעת בעל אמונה והשכלה, או אז אומר הרש"ר הירש היה הופך "גיבור הציד" ל"גבור לפני ה'" דרך הציד, דרך השדה, דרך הכרת בע"ח וצמחים – אפשר היה להחדיר בו – בעשו את האמונה.

אילו היו מדגישים לחנכו כדרך גידולם של עצים, שהרי הצמיחה תהא איכותית ומעולה ככל שנשקיע בהשקיה, בעידוד, בגיזום הענפים, בהאבקה ובהפריה, היינו- צריך להשקיע רבות כדי שהפרות יהיו איכותיים מתוקים ומעולים, מדרך זו יכולים אנו ללמוד,

כי ככל שנשקיע בעצמנו בלימוד, באהבת אדם, בכבוד, ביחס, בעידוד, בנתינה, בחידוד המוח כך נצליח להיות חכמים ומאמינים, היינו ניתן למצות יכולת שכלית בדרכים שונות. חובה עלינו להתאים את הדרך לכל אחד בהתאם ליכולתו ולכישוריו.

כאשר יעקב אבינו מברך את בניו הוא מדגיש לנו כי האחים היו מלוכדים אוהבים ומצויינים אך לכל אחד היה אופי משלו, היו לויים כוהנים אנשי מלוכה סוחרים, איכרים ולוחמים, כל שנים עשר השבטים – הבנים, משפחה אחת מיוחדת ומלוכדת אך כל אחד שונה מאחיו, כפי שכתוב: "איש כברכתו ברך אותם, (בראשית מט, כח) כל איש וסגולותיו הייחודיות כך בונים משפחה, כך בונים כיתה מלוכדת ומיוחדת – אחדות מתוך ייחודיות, חובה עלינו להבין שניתן דרך הכוח, האומץ, האומנות המוסיקה, החכמה, הבינה והדעת ההומניזם והריאליזם דרך כל האיפיונים הללו ניתן להגביה עוף ולהשיג כל יעד. רגשות ההורים כלפי ילדיהם, יחס כבוד והמון אהבה צריכה להינתן לכל הילדים, ההורים צריכים כאמור לאהוב את כל הילדים אף כי כתוב בפסוק כ"ח "ויאהב יצחק את עשו... ורבקה אוהבת את יעקב"

חובה עלינו ההורים להפגין אותה עוצמה של אהבה כלפי כל ילד. חשוב שנבין שחינוך הילד לתורה ולמעשים טובים נתון בעיקר לאחריות ההורים.

ככל שנבין רעיון חינוכי ערכי זה (האחריות) כן נמצא כלים מגוונים ושונים כדי להתאימה לכל ילד.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב