גלות עם ישראל בעקבות חורבן בית המקדש השני
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

גלות עם ישראל בעקבות חורבן בית המקדש השני 

מאת    [ 20/02/2010 ]
מילים במאמר: 1390   [ נצפה 14424 פעמים ]

 
 

הכיבוש הרומי נחרט כאירוע קשה ומזעזע בתודעתו של עם ישראל , בימי בית שני ידעה ארץ ישראל כובשים רבים : הפרסים , אלכסנדר הגדול , המלכים לבית תלמיי  - אולם הכיבוש  הרומי בא לאחר תקופה של שמונים שנה , שבה נהנה עם ישראל מעצמאות מדינית , הרחיב את גבולותיו , ואף הגדיל את תחומי בירתו.

על מנת שנוכל להבין את הרקע לנושא הכאוב הזה , אשר מצויין אצלנו ביום ט'באב כיום אבל וזיכרון לאומי עלינו להגדיר ולהבין מהי גלות ? גלות – מהשורש ג.ל.ה הינה : "  עקירה מאולצת של אדם ממולדתו … " , שזה בדיוק מה שארע ,עונש הגלות הפך את עם ישראל לעם המתארח בארץ לא לו . 

חורבן בית המקדש השני היה מאורע חמור ביותר הן בתולדות עם ישראל והן בתולדות א"י - גלות בית שני הנקראת גם: " גלות רומי " – הינה תוצאה של החרבת בית המקדש , כיבוש ירושלים , כישלון המרד , גזרות השלטון הרומי ( גזרות השמד ) – כל אלה ריסקו את ההנהגה המסורתית של היישוב היהודי בירושלים , ובמיוחד את מעמד הכוהנים .  הבחינה הדמוגראפית והרגיונאלית של החורבן . המרד נכשל , מנהיגיו נהרגו או נלקחו בשבי , הגליל וירושלים נחרבו , מאות אלפי אלפי יהודים נהרגו ונפלו בשבי – הוגלו , חלקם נמכרו לעבדות רומי . זאת לאחר שטיטוס בשנת 70 לספירה מלווה בגדודים רומאים כבש את ירושלים והחריב את בית המקדש השני פיזית , העלה אותו באש ! . אירוע זה כשלעצמו ללא קשר לגזרות הרבות ( גזרות השמד עליהם אפרט בהמשך ) שהטיל על העם הותיר טראומה קשה על העם , על פי תיאורו של יוספוס פלביוס – מאות אלפי יהודים נהרגו בירושלים ובשאר חלקי הארץ – כאשר חלק די גדול של השורדים נמכר לעבדות ברומא .

אדמות המורדים הופקעו ע"י שלטון רומי לטובת הסנאט הרומי – יש לציין כי לאחר חורבן בית המקדש עשו שליטי רומא כל מאמץ כדי למחוק את זכר ירושלים עד כדי החלפת שמה של ירושלים ל- " אלייה קרטולינה ". לאור האמור בכתבי יוסף בן מתיתיהו ובמקורות אחרים נוכל להעלות את המסקנות הבאות בדבר היקפו הדמוגראפי של החורבן וגורל שרדיו : כרבע מכלל התושבים היהודים הארץ מצא את מותו במלחמה . שעור זה כולל – את ההרוגים שנפלו במלחמה עם הרומאים , לרבות הפצועים , שמתו רובם מזיהום וחוסר טיפול ,  את ההרוגים במעשי הטבח של הנוכרים , ואת חללי הרעב והמגפות שהשתוללות בירושלים בתקופת המצור האחרון . יש לציין כי רוב השורדים  מהיישוב ביהודי נשבתה בידי הרומאים הצעירים והחסונים שנשבו נשלחו לשמש גלדיאטורים במשחקי שעשועים באיצטדיונים ברחבי האימפריה – שם מצאו את מותם .

יתר השורדים נשלחו לעבודות כפייה מפרכות במכרות , או בצי רומי . היו ילדים וילדות שנשלחו לעשות מלאכה בבתי זונות . כל השאר נמכרו לעבדים בשווקים ברומא – רובם הוצא מהארץ בכח .

מסתבר איפוא שיותר משליש מין היישוב היהודי בארץ שנותר נמחה מעל פני האדמה , והיישוב היהודי הנותר קטן באופן משמעותי . הבחינה המדינית של החורבן : משמעותן המדינית של תוצאות המלחמה הייתה חמורה ביותר , עם חורבן בית המקדש נמחק גם בית הדין הגדול , הסנהדרין , כל אלה נעקרו מן העולם . ירושלים כמרכז חיים מדיני של האומה כולה , הפכה לאיי חורבות . אין ספק שלאחר החורבן לא נשאר ליהודים בא"י שמץ של אוטונומיה מדינית .

עובדה ידועה היא שהחיים היהודיים לא פסקו אף פעם בא"י ואת ירושלים החליפה במידה מסוימת העיר יבנה – בראשות רבן יוחנן בן זכאי , שהקים בה בית דין שתפס את מקומה של הסנהדרין בירושלים . הוא שהפך את יבנה וחכמיה למרכז רוחני ודתי גדול ולמעשה העביר את עבודת בית המקדש שנפסקה עקב החורבן למישור אחר של עבודת היחיד מול אלוקיו .

 עובדות חשובות אודות בית המקדש והחורבן :

1.      בית המקדש השני נבנה כ- 70 שנה לאחר חורבן בית ראשון ע"י גולי בבל ( עליית עזרא ונחמיה ) ששבו לירושלים לאחר שקיבלו רשיון מכורש מלך פרס – המקום בו נבנה בית המקדש נקרא " הר המורייה " או "הר הבית" .

2.      בית המקדש השני עמד על תילו 585 שנה , הוא נחרב ע"י טיטוס – מלך רומי בנו של אספסיאנוס קיסר – בשנת 70 לספירה , לאחר המרד הגדול .

3.      בניגוד לתקופת בית ראשון בבית שני לא היה מלך בישראל , ולא היו נביאים אלא רק כוהנים והמקדש .

4.      עקב חורבן בית שני איבד העם את עצמאותו הלאומית לאחר שטיטוס העלה באש את בית המקדש ביום ט' באב אשר נקבע כיום אבל לאומי וזיכרון לחורבן .

5.      המהר"ל מפראג מתאר את הגלות הקשה בשלושה תנאים :

א.    ישראל לא נמצאים על אדמתם – א"י .

ב.     הם מפורדים , נרדפים , מוכים ומפוזרים .

ג.      הם נשלטים בידי עם אחר ביד קשה ללא שלטון עצמאי כאשר שלטון זה עושה כל אשר על ידו למחוק את הזהות היהודית , להפקיע אדמות ולהטיל גזרות קשות על העם תוך כדי מכירת שרידי העם לעבדות .

הפקעת קרקעות ושריפת העיירות - כגורם חשוב לגלות : אחת הסיבות החשובות לגלות שרידי החורבן , הינה הפקעת הקרקעות שביצעו שליטי רומי – בעיקר השתלטות על קרקעותיהם של המשתתפים במלחמה . יוסף בן מתיתיהו מספר שאספסיאנוס בסוף שנת 71 לספירת הנוצרים , הורה לנציב יהודה – בסוס ולפרוווקטור שלו – לברוס מקסימוס " למכור או להחכיר , את כל ארץ היהודים  " , הואיל ורצה להשאיר את כל הארץ לעצמו . ( מלחמת היהודים , ז , 216 ) קריי הפקעת קרקעות לטובת האימפרייה הרומית – ager publicus   "  " . רוב הקרקעות המופקעות הפכו להיות רכוש האימפרייה , אולם מקצן נעשה לרכושו הפרטי של אספסיאנוס .דבר שהגביר מאוד את האיבה וההתמרמרות מצד היהודים שנושלו מהקרקע .

בחורבן ירושלים ובשריפת המקדש איבדו רבים את רכושם , תכשיטיהם והונם ,שנהגו להפקיד בלשכות האוצר של המקדש  .  

לא רק את ירושלים בלבד , השאיר אספיאנוס בהריסותיה . כך נהג בדרך כלל גם בערים אחרות , שנטלו חלק במרידה . במקרים רבים נטבחו כל התושבים , ואספאסינוס שרף לא רק את העיר , אלא גם את כל העיירות והכפרים שבסביבתה .

שריפת המקדש :

בעוד המקדש עולה באש , החלה מהומה רבה בחצרות הבית . הרומאים בזזו והרגו מכל הבא ליד , ילדים וזקנים , כוהנים וישראלים , גברים ונשים . ברגע מסויים הסתתרו כששת אלפים יהודים , רובם נשים וילדים – על אחד הסטווים בחצר החיצונה . הרומאים העלו את המבנה באש , וכולם מתו . לאחר מכן החלו הרומאים להרוס את העיר כולה . טיטוס ציווה על אנשיו לבער רבעים נרחבים בעיר , ובהם בניין מועצת העיר והעיר התחתונה ( עיר דוד ) , כולל הארמון של הלני המלכה . ביום העשרים לחודש אב החלו הרומאים להתקיף את העיר העליונה בבנותם סוללות על העיר בארבע מקומות . התנגדות היהודים היתה חלשה וסמלית , חיש מהר כבשו הרומאים את העיר העליונה – ובכך ירושלים כולה היתה בידם . לאחר שביצעו טבח כללי פרצה שריפה , והעיר נחרבה כליל .

 ארץ ישראל לאחר חורבן הבית :

מבחינת תולדותיה של א"י , עם כל המפנה שחל בעקבות החורבן – נמשכים הדברים הבאים :

1.      נמשכים הן המסגרת הכללית של הציוויליזציה ההלניסטית והן השלטון הרומי .

2.      היישוב הנוכרי בארץ כמעט של ניזוק ולא נפגע מן המלחמה .

3.      אף היישוב היהודי , שנפגע וניזוק בצורה קשה ביותר , הצליח בסופו של דבר להתאושש ולהתגבר .

4.      ארץ ישראל המשיכה להיות בעלת רוב יהודי ( ולו גם קטן ) לא רק אחרי חורבן בית שני אלא אף אחרי מרד בר כוסבה . הארץ המשיכה להיות עוד מאות בשנים , בעלת אופי וחותם יהודיים מובהקים ! , שעוצבו בשעתם ע"י החשמונאים . היישוב היהודי בארץ נותר מרכז העולם היהודי כולו .

5.      " כלום אין עמכם מת , היכלכם – שאייה , עירכם מרמס תחת רגליי , ובידי נפשותיכם - " ( יוסף בן מתיתיהו , מלחמת היהודים , ו' , 349 ) – כך קרא טיטוס המנצח מהר הבית החרב באוזניהם של שרידי המורדים היהודים שנותרו בעיר העליונה של ירושלים , ממחרת שריפת בית המקדש . – דומה שמציאות זו מצדיקה לכאורה את דבריו היהירים של טיטוס – אולם לאמיתו של דבר הם היו נכונים רק בחלקם . ההיכל אכן נשרף וירושלים הפכה להיות שממה , אך העם לא מת ורוחו ונשמתו לא היו נתונים בידי הרומאים . בעולם כולו , באימפרייה הרומית ובאימפרייה הפרתית , היו עדיין מליוני יהודים . תנועת ההתגיירות שהחלה משגשגת לפני החורבן , לא פסקה מחמת החורבן . אדרבה היא המשיכה להתגבר ולהתפשט .

6.      החורבן לא היה מכת מוות ליהודים , וליהדות – לא בארץ ולא מחוצה לה . להיפך רק עתה הופיעה היהדות בעולם כולו בשיא כוחה והשפעתה . בעולם ההלניסטי – רומי המסוכסך והמפורד של סוף המאה הראשונה וראשית המאה השנייה לספירת הנוצרים רב היה קסמה של היהדות , אף בקרב השכבות הגבוהות של החברה . כאן נתגלו אהדה עמוקה ליהדות וליהודים והתעניינות רבה בדת ישראל . ששיאה בתנועת ההגירה ההמונית .

 

גיל שמואלי , כותב מומחה - חבר הוועדה המדינית בליכוד העולמי  חבר חטיבת בוגרי בית"ר בא"י href="mailto:gi_s@walla.comgi_s@walla.com">">gi_s@walla.com  טל-פקס : 04-951-1963

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב