ההצלחה תלויה בארגון נכון
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

ההצלחה תלויה בארגון נכון 

מאת    [ 17/01/2010 ]
מילים במאמר: 2045   [ נצפה 2694 פעמים ]

 
 

 

החכמה, היוזמה והיצירתיות של מנהל מוסד חינוכי – חשובות מאוד.

התבונה יעילה מאוד לנוע קדימה גם במצבי לחץ, לקבל החלטות חשובות ונכונות, להתמודד עם דילמות וקונפליקטים כדי לכבוש כל יעד ולהצליח במשימות המגוונות. אנו מודעים היטב לתכונת המנהיגות של המנהל והמורים כדי להוביל את תלמידינו לשיא הפסגה בדורנו – שלנו, לא די בחכמה – יש צורך חיוני "בכלי ארגון" יעילים כדי להתגבר על קשיים טכניים. חייב כל מנהל להבין חשיבות הידע בארגון נכון, כדי לייעל טוב יותר ההתמודדות עם עולם טכנולוגי מפותח ומתפתח כל הזמן.

אנו נוהגים להגדיר בית ספר טוב – כמוסד שמשתפר כל הזמן. ההשתפרות המתמדת דורשת תורה וקמח, שהרי אם "אין קמח אין תורה", באותה עוצמה כמו שאם "אין תורה אין קמח".

לעיתים מנהל – מנהיג חושב שאפשר לנסוק לשחקים רק אם מנצלים מוח פורה, כאמור יש צורך גם בארגון נכון.

מהם הכלים החשובים בארגון נכון , פורה ויצירתי.


    • 

    בניית צוות והאצלת סמכויות.

מורה מנהיג מבין שהחכמה מצויה לא "רק" אצלו, בורא עולם ברא פוטנציאל ברבים מאוד מהאנשים, לכן חכם מאוד – אם המנהיג יבנה צוות מלוכד בו ניתנת אפשרות לכל יחיד לבטא את עצמו ולהפגין יכולתו כישוריו ואיכותו.

קבלת החלטות מביאה בדורנו – המגוון והמסובך תהליך חשוב ועקרוני, ככל שההחלטות מתבססות על רעיונות העובדים – הרי התוצרים יהיו איכותיים יותר. האצלת סמכויות לעובדים מעצימה אותם ומפתחת רצונם העז להתנסות, להעיז ולהצליח בהפקת יוזמות ויצירתיות.

השיטה הניהולית – דהיום חייבת להיות שונה מן העבר. הביזור והאצלת הסמכויות נפוצה יותר מן הסמכותיות שהיתה נהוגה בעבר. כיום מקשיבים יותר לכל עובד, מאזינים לתפיסת עולמו, עולמנו בנוי מתהליכי שינוי מתמידים ולכן ראוי להקשיב לכל הסובב את המנהיג המוביל.

כיום המנהיג מתייעץ עם יועצים, עם עובדיו, ופחות מנחית הוראות. ההקשבה, בניית צוות, האצלת סמכויות חשובה ואינה נחשבת לאיבוד השליטה.

המנהל דהיום – אינו מקבל החלטות בעצמו. ככל שהוא יקנה תחושת "שיתופיות" לעובדיו הם יחושו תחושת "שייכות" ויפעילו מוח יצירתי ביתר שאת.

מנהיג חכם מדווח לעובדיו על כל החדשנות שבעמלו, ברור לכולם כי "ידע הוא כוח", ככל שהמורים ידעו על הנעשה בבית הספר, או כל המפקחים ידעו על הנעשה בכל המחוז – ולא רק בקהילתם, הרי הם יצברו כוח מהידע, דבר המגביר בהם את הביטחון והעוצמה.

מנהל היום – אינו עצמאי בשטח – חבריו המורים הם חלק מהותי בהצלחה החינוכית.

 

2. יש חשיבות לתחרות ,להתמודדות, להצטיינות

מנהיג, מפקח או מנהל העומד בראש מערכת יצליח היטב בעמלו החינוכי ככל שהוא ישכיל לפתח ייחודיותו של כל עובד בהתאם לכישוריו, בדרך זו נוצרת קנאה ותחרות – מושגים ממשיים בריאים, איתנים וחשובים לקידומם האישי של כל עובד ולהגברת המוטיבציה של כלל העובדים.

התחרות גורמת לכל אחד להשתדל להיות הטוב ביותר בתחומו. שהרי העמל החינוכי מגוון ועצום, ניתן להקנות במת מצוינות לכל אחד בתחומו החזק והאיתן.

התחרות מפעילה מוח פורה, משכיל וחכם, היא מכריחה העובדים ללמוד לקרוא ולהחכים כל הזמן ולנסות לשווק כל אחד את עצמו. או אז המפעל החינוכי בכללותו מתחזק ומתעצם – ומגיע לשחקים.

עבודת צוות חשובה – אך תוך פיתוח הייחודיות של כל עובד, ראוי לפתח כל אחד מתוך הרמוניה קבוצתית.

 

3 הקניית מחויבות לכל עובד.

ראוי שכל איש חינוך יחוש מחויבות אישית להצלחתו של המוסד החינוכי, ככל שהמנהיג – המוביל מעודד, מרעיף שבחים מעורב בנעשה תוך נתינת מרחב מחיה לפעילויות אישיות מחוכמות, הרי כל אחד חש שהוא חוליה בשרשרת הניצחון. הקניית מחויבות אישית לחבורה כולה – צריכה להיות חלק חשוב ומהותי בעבודתו של המנהל – המנהיג, כל אחד ינוע ויתקדם בהתאם לאופיו אך מתוך אחווה, רעות ואהבת אדם.

 

4 ראוי לחזק השקיפות והאתיקה.

היושר והאמת חייבים להיות חלק מהותי בעמלם של עובדים, השקיפות חייבת להיות נחלת כל עובדת כפי שמציין החכם מכל אדם "יפוצו מעיינותיך חוצה", ראוי להפיץ השכלתו , חכמתו ויצירתיותו של כל עובד כדי שאחרים ילמדו ממנו – ויתחזקו להוליך אף הם רעיונות יצירתיים. השקיפות והאתיקה המקצועית מוסיפים בטחון רב לכל עובד המוסיף אסרטיביות, חשיבה מעמיקה, רצון ואמונה בעצמו וביכולתו לנוע ולכבוש כל יעד.

ככל שכל עובד יפיץ חכמתו, הרי המעיין הנובע יעלה יגדל ויפרח – וכולם ייהנו מהמים הזורמים.

ראוי לומר תמיד את כל האמת, לא לעגל פינות, לגלות סבלנות לקשיים ולהיות אמיץ להעלות דילמות וקונפליקטים. תרבות ארגונית זו – מצמצמת את הפערים בין אידיאלים מצופים לבין המציאות הנובעת מהעשייה הטובה והאיכותית.

דרך זו בונה תרבות של אמת, יושר והגינות, תרבות של חברות ידידות וסיוע אחד לשני. הערכים האיכותיים פורחים במצבים כאלה הגורמים למצב נפשי רגוע ויעיל.

כך אין זלזול בין האנשים – קיימת הערכה בין העובדים וכבוד הדדי.

המנהלים חייבים לבדוק כל הזמן את עצמם האם הם בעבודתם המנהיגותית מייצרים אמון. מנהל חייב להיות דוגמא אישית בכל שלב הארגון היעיל והטוב.

 

5 שילוב הצעירים בכל שלבי העשייה.

המחקרים מבהירים לנו – כי היצירתיות קיימת יותר אצל הצעירים, הניסיון של הותיקים חשוב מאוד, אך ראוי שהמנהיג יבנה צוות מלוכד, מגובש ומקשיב לכל עובד ותיק או חדש.

ככל שהמנהיג יעניק "במה" לצעירים – נראה ארגון הרבה יותר דינמי מתחדש ומשתפר כל הזמן. שהרי מוסד חינוכי מצוין הוא מוסד שמתחדש כל הזמן.

תהליכי השינוי יהיו פוריים יותר – ככל שנפעיל בעוצמה גם את הצעירים, שהרי לכל אחד הכישרון משלו, הניסיון חשוב אך היצירתיות הטמונה בצעירים ראויה להקשבה מיטבית.

 

6 השתלמויות, ישיבות ולמידה כל הזמן.

תקופתנו מאופיינת בהתחדשות מדהימה בכל תחום. על כן עלינו לדאוג כל הזמן שהעובדים – המורים ילמדו, יתפתחו ויתחדשו. הן בהמשך לימודיהם באקדמיה והן בהשתלמויות מקצועיות מחוץ למוסד הלימודי, אך ראוי וחשוב שיתקיימו ישיבות מורים בהם לומדים ומתחדשים. כל ישיבה חייבת להיות מבוססת על למידה ולמידה, חלוקת מאמרים, קריאת ספרים ועידוד למידה חייבים להנחות את המנהיג ועובדיו כל הזמן.

 

7 תחומי חיבורים לבית הספר.

חובה על המנהל לחבר כל מורה בכלים ייחודיים המתאימים לו -לבית הספר. ככל שמורה חש שהוא מחובר בכל רמ"ח איבריה ושס"ה גידיו למוסד החינוכי, הוא ישקיע מרץ, חכמה, יצירתיות ויוזמות כדי להשתפר כל הזמן. מנהל חייב להיות יצירתי בחשיבתו כדי לאתר כל הזמן כלי התחברות מעניינים ומרתקים.

נמצא במחקרים שככל שהמורים חשים שהם מחוברים לבית הספר – הם שמחים ומאושרים בעבודתם החינוכית וכמעט – אינם נעדרים מהעבודה. מורה שמח ומאושר יש לו הורמונים אחרים בגוף המסייעים לו להיות חכם יותר.

 

8 לימוד מתוך חוויה – שמחה והומור.

הנהלים הארגוניים בבית הספר כלפי המורים חייבים להיות גמישים, מסודרים ואיתנים. הכל צריך כמובן להיות גלוי ומדווח אך ללא משמעת חזקה מדי וללא תקנון למורים.

הגמישות תוך כדי סדר איתן ויציב מביא לתוצאות חינוכיות וערכיות איתנות, חזקות ומוצקות. חובה על כל מנהל להיות סבלן, לא נוקשה וחביב לעובדיו תוך כדי שמירה כמובן על סדר וארגון יעיל. ככל שהארגון חוויתי יותר הרי הפעילויות נעשות מתוך שמחה, ככל שמשלבים אינטליגנציה רגשית בתוך כל העשייה השכלית הרי התוצרים יהיו יותר אפקטיביים. הומור מדי פעם יוצר שמחה ואושר ומגביר את הרצון לנוע כלפי מעלה, משרה אווירה טובה. התלמידים זקוקים מאוד ללימוד מתוך חוויה ושמחה, אך המורים בהשתלמויות, בלימודם המתמיד ובעולם החינוכי והערכי יצליחו יותר אם אף הם יזכו ללמידה מתוך חוויה.

אנו יודעים שמורה קורא – תלמיד קורא

מורה שמח – תלמידיו שמחים

מורה מקשיב – תלמידיו מקשיבים

המנהל המנהיג, מורים מנהיגים משמשים דוגמא אישית לתלמידיהם.

 

9 שילוב הורים – כלקוחות – תוך כדי הענקת "אחריות".

ארגון טוב, עסקי וחינוכי הוא איתן ומתקדם כל עוד הלקוחות מרוצים. במערכת החינוך ההורים הם הלקוחות, לכן ראוי שהם יהיו שותפים בחינוך הילדים, מעורים בעשייה, לומדים להיות הורים- מנהיגים המקבלים על עצמם "אחריות" לארגון נכון ויעיל של בית הספר. רבים ממוסדות החינוך המצליחים משלבים את ההורים – הלקוחות בחשיבה ובעשייה, כמובן בעיקר בתחומי הארגון והלוגיסטיקה. ככל שההורים חשים שהם לקוחות רצויים הם יזקפו קומתם כלפי ילדיהם וכלפי צוות ההוראה ויתרמו מיכולתם ומכישוריהם להצלחה החינוכית בבית הספר ובבית.

ראוי לפתח הורים כמנהיגים כדי שהראייה שלהם את העשייה החינוכית תהא מפוקחת חכמה ויעילה. או אז ההצלחה תפרח מעלה מעלה.

 

10 חיי החברה- מנהיגות נוער מוקד בארגון מצליח.

היעד החשוב ביותר בעשייה המוסדית – הוא פיתוחם וקידומם של ילדנו להגיע למלוא התוצאות. ראוי לטפח התלמידים כל אחד ברמתו, לטפח בעלי הפוטנציאל החלש – כדי שיגיעו לבינוניות והם יהיו מאושרים, להתמקד בעבודה החינוכית החכמה והיעילה בפיתוח הטובים – המצוינים כדי להגיע עימם לרום הפסגה.

בארגון נכון של המוסד החינוכי, חובה לפתח, מסגרות, דרכים, כלים ותהליכי הוראה בהם יינתנו מוטיבציה למצוינים להעפיל לראש ההר ולהגיע ל 170% , המה המצוינים יסייעו לנו המורים בקידומם של החלשים, הפער יגדל בין החלשים והמצוינים אך כולם יהיו מאושרים כאשר לא יהיו נכשלים.

כדי שכל אחד ירצה לנוע בהתאם ליכולתו ולהצליח ראוי לפתח חיי חברה מעולים ומגוונים. ילד אומר "שכיף לו לבוא לבית הספר" כי יש לו חברים, עלינו לדאוג בארגון נכון – לקיום חיי חברה כל הזמן.

ידוע כי המשפיעים ביותר על הילדים הם החברים, על כן ראוי לפתח לא רק מנהל כמנהיג, מורים כמנהיגים, הורים כמנהיגים, אלא גם ובעיקר – מנהיגות נוער. הם יוכלו לבצע שפע תפקידי ארגון בבית הספר. ככל שנפעיל את הנוער, ככל שנאציל להם סמכויות, ככל שנקשיב לרעיונות ולבקשות שלהם נחוש כי השפעתם על כל בית הספר נפלאה.

ראוי ליצור חיי חברה בקרב העובדים – המורים, או אז מורה חברותי יוצר כיתה חברותית. מורה החש כי חיי החברה בקרב העובדים מטפחים מוטיבציה ורצון עז להצליח, מתוך שמחה, אהבה ואושר, הוא המורה יפעיל מנהיגות נוער בכל כיתה וכיתה.

ככל שנשכיל להבין וליישם המתודה שההצלחה תלויה בכל אחד מאתנו – העובדים בהורים ובתלמידים,

אך בעיקר במנהל שהוא מנהיג המשכיל לטפח ולשלב פדגוגיה, חינוך, ערכים ולמידה יחד עם ארגון נכון חכם ויעיל.

הורים , מורים ותלמידים צריכים להיות שותפים לא רק בחינוך ובלמידה אלא גם בארגון שמסביב, שהרי צמח יגדל, יצמח, יפרח באדמה פורייה, בדשן ובעמל – העובדים בגיזום ובהשקיה נכונה.

ככל שנשקיע בארגון נכון, נוכל להטמיע בעוצמה וביתר שאת למידה וחינוך ערכי ומיטבי.

למידה מתוך סביבה בה קיים אקלים מיטבי תצמיח לנו תוצרים – תלמידים נפלאים.

חובה עלינו לזכור, שהנוער משתנה כל הזמן, עלינו ליישם דברי הרב קוק, לאתר אפיוני הדור ולהתאים דרכנו לאפיונים אלה, היינו הדרכים והשיטות בהם נקטנו בעבר – אינם יעילים לדור זה. חובה עלינו להיות יצירתיים, יוזמים, מבצעים תהליכי שינוי כל זמן ומיישמים הכתוב במסכת חגיגה:"אין בית מדרש ללא חידוש".

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב