גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה 

מאת    [ 20/12/2009 ]
מילים במאמר: 1111   [ נצפה 4536 פעמים ]

 
 

גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה

 

במסכת סוכה מט' עב' מתארת הגמרא בדרך נפלאה- חשיבותה של גמילות חסד לבניית עולם טוב יותר. שאמר ר' אלעזר מאי דכתיב :"להגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה' אלוקיך"(מיכה ו' ח').

...ואהבת חסד מבהיר ר' אלעזר זו גמילות חסדים ומוסיף, גדול העושה צדקה יותר מהמקריב כל הקורבנות ........ גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שנאמר:"זרעו עניים לצדקה וקצרו לפי חסד (הושע י', יב').

גמילות חסדים זו עזרה לאדם בדבר שהוא זקוק יותר מן הצדקה

באשר- אם אדם זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל ,שהרי ייתכן שהזרעים לא יצמחו או יינזקו במחלות. אך אדם קוצר ודאי אוכל ,היינו הזריעה מתייחסת לצדקה והקצירה לגמילות חסד.

ממשיך ר' אלעזר אין צדקה משתלמת מן השמיים לפי גודל הסכומים שנתן אלא לפי החסד, לפי הנדיבות לפי דרך הנתינה לפי ההשתדלות וההתבוננות שעושה בה.

ממשיכה הגמרא-תנו רבנן, בשלושה דברים גדולה גמ"ח יותר מן הצדקה:

1.צדקה עושה אדם בממונו בלבד ואילו גמ"ח עושה אדם הן בגופו שעוזר לאחרים והן בממונו.

2.צדקה ניתנת רק לעניים, גמ"ח שייכת לעניים ועשירים.

3.צדקה אפשר לעשות רק עם אנשים חיים ואילו גמ"ח יכולה להיעשות בין לחיים בין למתים.

 

נאמר- ( בתהילים לג' ה') אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ, לכל אדם ניתנה ההזדמנות לעשות חסד אמיתי, עוד נאמר (בתהילים לו', ח') מה יקר חסדך אלוקים, שדבר יקר ונדיר הוא לעשות חסד כראוי.הגמרא ממשיכה להבהיר כי כשרואים שיש חן וחסד לאדם וודאי הוא מיראי ה'. שכתוב (בתהילים),,וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו".

ממשיך להבהיר ר' אלעזר חשיבות החסד עפ"י (משלי לא' כו') ,,פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" שאלת הגמרא וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא תורה לשמה - זו תורה של חסד, שהרי לומדיה עושים זאת בלב שלם ומרצונם שלהם.

תורה שלא לשמה- זו תורה שאינה של חסד, יש המבהירים והמדגישים יותר- כי תורה שאדם לומד כדי ללמדה לאחרים זו היא תורה של חסד ותורה שלומד אדם כדי לא ללמדה לאחרים- אלא רק למידה לעצמו- זו תורה שאינה של חסד.

כאשר אנו קוראים על מעשיו וגדולתו של ר' אריה לוין המכונה "רב האסירים", הרי אנו נפעמים מתכונותיו המדהימות של איש רב פעילות זה, אשר הקרין במעשיו ובהליכותיו אהבת ישראל ואהבת אדם, ללא שום חשבון , הפגין תמיד אמונה וחום לב המלא בטוב ליבו, הקרין במבטו, בדמותו, בעיניו, במבע פניו ובכל מעשיו רק טוב- היו אלו כולם מעשים של גמ"ח.

מספרת הגמרא- במסכת (תענית כב' עא') על ר' בריקא שהיה מצוי בשוק ושאל הוא את אליהו הנביא היש בשוק זה צדיקים שיגיעו לגן עדן? הצביע אליהו על שני אנשים -ואמר- הללו יגיעו לגן עדן.

לשאלתו של ר' בריקא את האנשים על מעשיהם השיבו -כי בני אדם שמחים הם ומשמחים עצובים. אף טורחים ועושים שלום בין אנשים שנפלה קטטה בניהם. כך נהג ר' אריה לוין ששימח עזובים , כלואים מסכנים ועניים-הכול בגלל מעשה חסד עם הזולת.

לעודד אנשים בשעת מצוקה להפיח בהם תקווה ואמונה להעניק להם אהבה,כבוד,יחס וחדווה -אלו הם מעשי חסד. כאשר אני רואה את האחות האחראית באחת המחלקות בבי"ח שניידר בהליכותיה המרתקות והמופלאות אל מול החולים מחד, ומאידך כלפי האחיות , את הרצינות, החשיבה המעמיקה בכל העשייה,את המוטיבציה להיטיב ולהוסיף ידע, רצינות עוצמה ונחישות כדי להיטיב עם החולים.

כדי להצליח במשימותיהם הקדושות להצלת חיי הילדים, הריני נפעם ונרגש מהדרך- מהשילוב הנהדר של שכל ורגש, של חכמה ואהבה זו ממש גמילות חסד. שהרי ניתן לרפא חולים ולסייע לנזקקים ולבריאותם ברוח רגועה, שקטה וללא אמביציה נוספת. החסד הוא באותה תוספת המתחוללת במחלקה זו הנובעת ממנהלת מחלקה המובילה כמנהיגה אמיתית את כל העובדים.

פגשתי פעמים רבות בחורה צעירה שמזה שנים רבות מתנדבת באילן ובבית הגלגלים

מנצלת שעות, ימים וסופי שבוע כדי "לבלות" עם ילדים, נערים מבוגרים ונשים הכול מתוך מסירות נפש עמוקה שלה ושל צוות המדריכים המתנדבים אף הם הנני נפעם ונרגש למראה העשייה המשולבת באהבה ותחושת נתינה וסיוע לנזקקים הכול מתוך מסירות אין קץ יוזמות, פעילות יוצאת דופן בעשייתם, מתוך הומור וטוב לב- אלו פעולות עמוקות מאוד של גמילות חסד.

במבצעים רבים-מבקרים מתנדבים מדהימים אלו במפעלים ובמוסדות השונים כדי לזכות בתרומות עבור אירועים מיוחדים לנכים. היענותם המצוינת של בעלי המפעלים תרומתם הנדיבה זו גמילות חסד.

פגשתי מורה אשר מקדישה שעות רבות מעבר לעבודתה החינוכית בכיתתה ובבית ספרה למען תלמידיה כל חשיבתה ופעולותיה במהלך השנה נתונים לעשייה שמעבר למצופה, שמעל למקובל, פיתוח רעיונות נוספים אף אם הם דורשים עמל רב ועבודה קשה כדי להשיגם למען קידומם החינוכי הערכי החברתי וההישגי -נכונה מורה זו להקדיש מזמנה. והעיקר שתלמידיה ילמדו מתוך שמחה וגיל וייקנו ידע ומיומנויות חינוכיות איתנות. זה עמל חינוכי איתן חכם יעיל ונכון -זו גמ"ח של ללמוד וללמד ולהקנות לאחרים.

פגשתי מנהלי ביה"ס רבים, יש המבצעית עבודתם החינוכית -כמקובל ,ויש הרואים בעמלם ,,שליחות". חשיבה חיובית זו מפעילה כל נימי נפשם כל תאי המוח להמציא עוד ועוד יוזמות כדי לייעל ולהיות הטובים ביותר בעיצוב פני הדור כל זאת דרך פיתוח והעצמת מורים ,הם הנמצאים בביה"ס מ6:00 בבוקר כל יום עד שעות הלילה. "שליחות" זו זוכה לעיתים לפרסים ולפרסום -זו הדרך של גמ"ח.

ראשי ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות עמלים רבות כדי להחדיר תורה ודעת לבוגריהם, הנני מכיר כמה מהם היטב המה הטובים -המצוינים מקדישים כל עיתותיהם למען תלמידיהם לומדי התורה ועוד..

משלבים תורה ואמונה תורה עם דרך ארץ תורה ואהבת הארץ תורה ואהבת אדם. כל מעשיהם מלווים בהקדשת זמן ללא גמול, הרי התוצאות נראות היטב בעתיד הקרוב הלומדים ההורים ואנו חשים זאת היטב מעשיהם- קשורים כולם לחסד אמיתי.

כאשר מדרשה לנשים מנוהלת בהתנדבות בידי נשים העושות מלאכת הקודש להגברת תורה והדרתה בהן , בנימוס, בעצמה וביראת כבוד כאשר כ-50 נשים מגיעות ללמוד תורה במגוון נושאים .

הכיבוד, מתן ההרצאות והלמידה כולה נעשית בהתנדבות ע"י רבנים ותלמידי חכמים, הרי עשייתן של המובילים והמלמדים הן באופן חד משמעי- גמ"ח .

נותני השיעורים למיניהם " המלמדים" שעה בשבוע או שעה מידי יום: משנה, תורה, גמרא, והלכה, רמב"ם, תנ"ך והכוזרי עושים מלאכת הקודש בהתנדבות מתוך שמחה וגיל, באהבה ובאמונה ברצון עז מוטיבציה והמון זמן המוקדש להכנה וזאת ללא שום תמורה- זו גמילות חסד.

כאשר בבית כנסת אחד - המוכר לי קיימים 16 "גיבורים" אנשי תורה ודעת העוסקים במלאכת החדרת תורה וחכמה זו מהווה קהילה מרתקת ונפלאה.

מוכרים לי כמה וכמה חברי הקהילה ידידיי ורעיי הטובים והמקסימים אשר בעילום שם וללא פרסום תורמים " מכספם" עבור הכיבוד המחולק מידי בוקר ללומדי הדף היומי עם הכיבוד המכובד המצורף לשתייה , כאשר תורמים מוסיפים משלהם הכוסות והלימון, ויש רבים נוספים התורמים מיוזמתם לבניית הספרייה התורנית הנפלאה ללימוד הדף היומי המשולבת עם הספרייה לילדים מקטנותם ועד בגרותם, הרי תרומה זו היא מעשה קודש וזה ממש גמילות חסד- לשמחה .

... ויש ....ויש... דמויות וגופים נוספים טובים מאוד שלא הזכרתי פועלם ומעשיהם למען האחרים כולם עושים גמ"ח יבורכו כולם.

איתם ושכמותם אנו בונים ונמשיך לבנות מדינה לתפארת וארץ נהדרת.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה - תואר שלישי בחינוך במנהיגות משרות במשרד החינוך: - 3 שנים מפקח על מדעי הטבע - 12 שנים מפקח כולל - 10 שנים מפקח מחוזי בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב