מודעות בעידן משיח וגאולה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מודעות בעידן משיח וגאולה 

מאת    [ 30/11/2009 ]
מילים במאמר: 2388   [ נצפה 2250 פעמים ]

 
 

מודעות בעידן משיח וגאולה

 

מטופל/ת יקר/ה!

כדי להצליח בטיפול ב"ה יש להיות מוכן... לקבל!

 

להלן מקורות ידע שיסייעו לך להצליח בתהליך.

א.        בנושא: אבחון עפ"י האותיות העבריות (עפ"י רפואה וקבלה)

             *      ספר יצירה:  מיוחס לאברהם אבינו.

             *      זהר קדוש: מתוק מדבש, הרב דניאל פריש זצ"ל.

             *      ספר תני"א: האדמור הזקן.

 

ב.         ריפוי הומיאופטי, תזונתי לאיזון הוליסטי

             *      12 מלחי התא בהתאמה ל-12 אבני החשן

                     Dr. W. Schuesler – The 12 Tissue Salts.

                     מאמרים ברפואה אורתו – מולקולרית ביו-אורגנית.

             *      תזונה טבעית, אורתו – טרופית, בהתאמה לסוגי דם.

             *      ריפוי על ידי יצירה  - אוריתמיה.

 

ג.          אבחון יעוץ בליקויי למידה, בעיות קשב וזכרון

             *      הבנה ומודעות – לאורח חיים, חשיבה, דיבור ומעשה.

             *      לתהליכים – לאישי, תפקודי וסביבתי.

             *      לחינוך – למודעות לקדושה ולתפקיד הרוחניות והיהדות בחיינו.

 

האדם הוא עולם קטן...

והעולם... אדם גדול...

(עפ"י כתבי האר"י ז"ל החי! כפי שקורא לו: הרבי מלך המשיח)

 

ראה:

אתר:   www.gitai-pizem.co.il/dr-rachel

             www.gitai-pizem.co.il/harav-igal

 

 


שיטת האבחון עפ"י אותיות הא"ב העבריות (שיטת בן-יעקב)

 

א.     האבחון עפ"י האותיות העבריות מחובר לשפה העברית כשפת קודש. שפה מטא-פיזית המבטאת עולם גשמי ורוחני כאחד, להתבוננות בטבע ולגילוי נתיבות לעל-טבע.

ב.      גדולי ישראל: רשב"י, הרב אברהם אבן עזרא, הרמב"ם, הרמ"ק, האר"י הקדוש, הבעל שם טוב.  רבי שבתאי דונלו, המהר"ל מפראג, הגר"א.  הרב יהודה אשלג, והרבי מנחם מנדל שניאורסון, כולם ידעו חיבורים, צירופים, צלילים, צבעים ותדרים אלו כהבנות פנימיות שמקורן ב"ספר יצירה" המיוחס לאברהם אבינו!

ג.      עפ"י לוח השנה העברי, האותיות העבריות מקשרות בין חיי מעשה לאור שמעל (ב"ה).

ד.      השפה העברית שונה מכל יתר השפות. שפות אלו כולן הן שפות "הסכמיות" מבחני האבחון למינהם: P.D.P; T.O.V.A לדוגמא בנויים כמו כל מבחני האבחון על תרגום מאנגלית לעברית. שפות אלו ואבחונים אלו לא מותאמים למנטליות היהודית/ישראלית בת-ימינו.

ה.     שיטה זו מושתתת על אותיות הא,ב העבריות המהוות את: מהות האדם כאדם יחיד, שלם, פיזית, רגשית וחשיבתית, בעל ניצוץ נשמה וזהות מיוחדת במינה.

ו.      החיבור ל:12 "קודים" ברורים מתמאטית של ידע אסטרונומי ורפואי עצום, כאשר כל אחד מ:12 חודשי השנה מיוצג ע"י אות וכוכב שנוצר ע"י אחת מאותיות הא"ב, כך שהקשר בין תהליכים ותדרים אלקטרומגנטיים הוא בעל השפעה עצומה על: הפעימות החשמליות המפעילות את המח, העצבים, השרירים ועוד.

ז.      חמש הממלכות; הדומם, הצומח, החי, המדבר והאתרי, שלובות באופן היררכי בשיטה זו: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. (נרנ-ח"י).

         חמשת היסודות: אדמה, אויר, אש, מים, אתר מרכיבים כל אדם.

ח.     בסיס השיטה הוא הסוד והמסתורין של תאריך הלידה העברי!

ט.     חשיבות עליונה לנתונים האישיים: שם האדם, שמות ההורים, מקום הלידה, תאריך הלידה העברי, פרטים חשובים אודות הלידה, הילדות, סוג הדם, אירועי החיים, ההסטוריה הרפואית, ניתוחים, טראומות, מחלות, תרופות רגילות ולא רגילות, התזונה/המזון, הרגלי החיים ועוד כצופן לקבלת תוצאות רפואיות, להבנת סוד החיים! הבחירות החשובות ביותר, הצמתים המובילים, הבנת המפה האישית והמודעות העמוקה לנפש כל אדם.

         הכל מתחילים בתאריך העברי של כל אדם! להבנה שלמה יותר של האישיות, על כל רובדיה, כמאגר הכוחות האמיתי, הפנימי, הגלום בכל אדם.

י.      מפת האבחון המתקבלת היא "D.N.A" רוחני ופיזי, המשקף את האדם באופן הטוב ביותר.

         לטיפול בבעיות רפואיות! להנעה לתיקון אנרגטי חיובי של כל אדם! זוהי רפואת העתיד – רפואת הגאולה של תקופת משיח!


אבחון עפ"י האותיות העבריות (עפ"י רפואה וקבלה/שיטת בן יעקב)

 

"ומש"כ ובגויים לא יתחשב פי' שישראל אינם נחשבים בין הגוים, כי ישראל אית לון כתב יש להם כתב, שהם אותיות קדושות הרומזות בצורתם לסודות גדולים, ולשון ולשונם ודיבורם הוא לשון הקדש הפועל למעלה בהספירות, ובכל אות יכלין לאסתכלא בדיוקנא וציורא כדקא יאות ובכל אות יכולים להסתכל ולהתבונן בדיוקן וציור הספירות כראוי.  כי כל אות מורה על ספירה וצורה אחרת, אבל בגוים לא יתחשב רזא דנא ר"ל בגויים לא נחשבים סודות הללו, בגין דלית לון כתב ולשון, כי אותיותיהם וכתבם המה רק הסכמות בני אדם שהסכימו על אותה צורת האות ועל אותו הלשון שישתמשו בהם לצורך גלוי הדברים בין אדם לחברו, אבל אינם רומזים על שום דבר, ולית לון לאסתכלא ולמנדע כלום ואין להם מה להסתכל להתבונן ולדעת כלום בצורת האותיות שלהם, דהא הבל המה מעשה תעתועים (פי' הע"ז שלהם היא מעשה ידי התועים מדרך השכל) ור"ל כי הבל פיהם וכן כל מעשיהם הם הבל של הקליפות, ולא יתחשב רזא דנא במחשבה ובאסתכלותא דלהון ולא יתחשב סוד זה במחשבתם ובהסתכלותם, הואיל ולית לון כתב הואיל ואין להם כתב, הרומז על אור הספירות, זכאין אינון ישראל אשריהם ישראל שהקב"ה בחר בהם ונתן להם תורת אמת עם כתב ולשון.

 

(רמ"ק ומפרשים)

זהר קדוש/מתוק מדבש

פרשת "בלק"

 


אבחון עפ"י האותיות העבריות (עפ"י רפואה וקבלה/שיטת בן יעקב)

 

ספר יצירה – המיוחס לאברהם אבינו ע"ה (תשכ"ב)

ספר יצירה כולל: פירוש חכמוני לר' שבתי דונולו ז"ל; פירוש הראב"ד ז"ל; פירוש הרמב"ן ז"ל; פירוש רב סעדיה גאון ז"ל; פירוש ר' אליעזר מגרמיזא ז"ל (בעל הרוקח); פירוש ר' משה בוטריל ז"ל; פירוש ר' משה ב"ר יעקב הגולה ז"ל, פירוש הגאון החסיד מו"ר ר' אליהו מווילנא ז"ל; פירוש פרי יצחק אייזיק ז"ל; וקדש להאר"י ז"ל מאמר קדישין כולל כל ענין ספר יצירה: הספר מובא בארבע נוסחאות:  א) נוסח גוף הספר  ב) נוסח בו בחר הארי ז"ל ואחריו הגר"א ז"ל  ג) נוסח קדמון מועתק כולל בתוך פירוש חכמוני של ר"ש דונולו ז"ל 
ד) נוסח דפוס מנטוב"ה אשר עליו נוסדו רוב המפרשים.

מתוך ספר יצירה עמ' נו' (111):

"והנה ההוי"ה א' ממונה על חדש ניסן ועל מזל טלה ועל החיים.

וההוי"ה ב' ממונה על חדש אייר ועל מזל שור ועל הממון.

והג' ממונה על חדש סיון ועל תאומים ועל הקרובים והאחים ובו נתנה התורה.

וד' ממונה על חודש תמוז ועל סרטן ועל בתים וקרקעות והאבות.

והה' ממונה על חדש אם ועל אריה ועל בנים.

והו' מונה על חדש אלול ובתולה וחולים ועבדים.

והז' על חדש תשרי ועל מאזנים ועל נשים ומלחמה ושותפות.

והח' על חדש חשון ועקרב והמות והירושות.

והט' על חדש כסליו ומזל קשת ועל הדרכים והחלומות והסחורות.

והי' על חדש טבת ועל מזל גדי ובית המלכים.

והי"א על חדש שבט ומזל דלי ועל בית התקוה והחן והאוהבים.

והי"ב על חדש אדר ומזל דגים ועל אויבים ובית הסוהר".

וכן נאמר: עמ' (112):

י"ב מנהיגים בנפש... שתי ידיים, שתי רגלים שתי כליות כבד מרה טחול קיבה דקין קרקבן.  ואלה השתים עשרה פשוטות חקקן וצרפן זה בזה כצירוף אמ"ש וכצירוף בג"ד כפר"ת.

וצירוף שתים עשרה פשוטות משמש לעולם לשנה ולנפש".

 


אבחון עפ"י האותיות העבריות (עפ"י רפואה וקבלה/שיטת בן יעקב)

 

לקוטי אמרים תניא:                         ספר' אוצר החסידים – ליובאוויטש

האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי

המהדר: מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן

ערב שבת קדש עשרים במנחם אב תשי"ג ברוקלין נ.י.

(ח' – י' בתמוז)

 

"... א"א אפשר שתהיה שוב פעולה נמשכת ממדותיו הקדושות בלי צירופים הנקראי' בשם אותיות כגון לבריאת האור ממדת החסד נמשך ממנה המשכת פעולה וכח לפעול ולברוא בו את האור והמשכת כח זה וחיות זו  נקראת בשם מאמר ואותיות יהי אור"...

..."כמו אותיות המחשב' וכשהן בבחי' התגלות"...

..."כמו אותיות הדבור באדם עד"מ שהן מגלות לשומעים מה שהיה צפון וסתום בלבו"... "והן הן כ"ב אותיות הקבועות בפה ולשון כדתנן בס' יצירה [ותמונתן בכתב היא מורה על ציור ההמשכה כמ"ש לקמן] שגם אותיות הדבור והמחשבה שבנפש האדם הן המשכות מהשכל והמדו' שבנפש ממהותן ועצמותן כמ"ש במ"א: ... כי כל אות היא המשכת חיות וכח מיוחד פרטי וכשנצטרפו אותיות הרבה להיות תיבה אזי מלבד ריבוי מיני כחות וחיות הנמשכים כפי מספר האותיות שבתיבה  עוד זאת העולה על כולנה המשכת כח עליון וחיות כללית הכולל' ושקולה כנגד כל מיני הכחו' והחיות פרטיות של האותיות ועולה על גביהן והיא מחברתן ומצרפתן יחד להשפיע כח וחיות לעולם הנברא בתיבה... והן הן חילופי אותיות  ותמורותיהן וברא בהן ברואים פרטים שבכל עולם וכן האיר ה' עוד והמשיך והוריד הארה דהארה דהארה מהארות האותיות וכן המשיך עוד והוריד עד למטה מטה בבחי' השתלשלות עד שנברא הדומם ממש כאבנים ועפר ושמותיהן אבן ועפר הם חילופים דחילופים כו' ותמורות דתמורות כו' כנ"ל.

נשלם חלק שני

בעז"ה יתברך ויתעלה.

 

ד"ר רחל גיתאי-פיזם

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב