מנהיגותו של אברהם
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

מנהיגותו של אברהם 

מאת    [ 13/10/2009 ]
מילים במאמר: 1241   [ נצפה 3669 פעמים ]

 
 
מאבותינו אנו לומדים תכונות מנהיגותיות רבות עדכניות עד היום. אברהם מתגלה באומץ לב נדיר, בניגוד גמור לתקופתו בה היה ריכוז השלטון, ניטל אז מן האדם ערכו האישי, הבודד הפך למכשיר גרידא בידי השלטון - הרוב. רוח זו מטפחת סמכות הרוב. אומנם גם ביהדות יש חשיבות להימנע מפרישה מן הציבור, אך אנו מדגישים את היחיד הבודד האדם שבציבור. לכל אחד ערך משלו, כל אדם צריך לפתח יכולתו האישית, להעפיל מעלה ולכבוש כל יעוד אך מתוך הסתכלות לסביבה האנושית, מתוך ערבות הדדית ועזרה לזולת, היחיד המטפח עצמו בתוך ציבור - מתוך כלל חשוב בסביבה זו בה רק הכלל היה חשוב, נאמר לך לך, לך לעצמך - בניגוד לתקופה לדור ולרוב.
אברהם ניחן בתבונה מנהיגות נהדרת של אומץ לב - להיות במיעוט. ואמונה שלמה באמת הפנימית שלו שבליבו - בהכרת האל.
הופעתו והתנהגותו של אברהם היתה בניגוד לכשדים, בבל, אשור, צידון ומצרים. קשויות העורף היהודית הצבת יעדים חשובה מהיגררות אחרי הרוב וכמובן אומץ הלב. אומץ הלב לעזוב את ארצו מולדתו ובית אביו. להניח לקרקע הבטוחה בו אתה נמצא וללכת לארץ אחרת, ליצור משהו חדש, להאמין כי זו הדרך הנכונה גם אם אנו במיעוט. לא לוותר להילחם ולהאחז בדעתך החדשנית ובזקיפות קומה.
אברהם המנהיג יוזם ואינו בא בטענות להקב"ה, להיפך הוא ורעיתו שרה אמנו עושים נפשות ומגיירים אנשים, הכמות אינה חשובה ליצירת עם אלא אם קיים קשר רעיון תפיסת עולם המאחדת אותם, על ידי קרקע משותפת, האדמה המשותפת היא היא המשפיעה, אך הקרקע אינה העיקרית האמונה בהקב"ה, הקמת עם על סמך אמונה בתורת ישראל היא העיקר. הקרקע האדמה מאחדת את כולם אך על סמך האמונה בבורא עולם. כאשר האמונה אינה קיימת לקרקע אין משמעות.
תהליכי השינוי מהווים בהצלחתו של מנהיג, המתאים כלים שיטות ודרכים לתקופה ולדור, השינוי מצליח כל עוד הוא מבוסס על בסיס איתן וקיים כל עוד הוא מסתמך על עברו של עם, על תורת ישראל. אברהם מנחיל תורתו, אהבת האל והשורשיות בארץ גם לבנו ונכדו, יצחק ויעקב. הדורות הבאים ממשיכי דרכו של המייסד משנים מוסיפים מטפחים ומרבים שינויים נוספים אך מתוך אמונה בהקב"ה על כן אומרים
אנו - אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב.
תפקידו של אברהם היה להתבודד, להתהלך בצד עם ה'.
בשלב הבא נוצרה אומה המהווה מאור לגויים, אומה שבה לפרט תפקידים של יושר, אנושיות ואהבה, שלושה תחומים מדהימים שכל מנהיג דהיום יודע כי היושר יחסי האנוש ואהבת אדם ויחסו הטוב של האחר מהווים בסיס להשפעתו של המנהיג על אנשיו.
לאברהם הבונה עם אין מדיניות ולא כלכלה. אלא שחסדי שמים וההתנהגות של האדם הם המהווים את הבסיס להצלחה עומדים לרשותו של האדם. גשם ושמש כוח וחיים, עוז ונצחון.
אם בחוקותי תלכו - אם תקיימו מצוות הקב"ה מתוך אמונה, הכל יבוא על מקומו בשלום.
(מדרש תהילים פ"א, ב') חכמינו מציירים את היחס שבין שלושת האבות: אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. אברהם היה בודד יצחק כאיש שדה - הפעיל יוזמות משלו ויזרע, וימצא, האדם השותף במעשה בראשית, מפעיל שיקול דעת ועושה בעצמו ביוזמתו.
יעקב הוא איש בית, איש עם בנות - משפחה.
אברהם נקרא לעזוב את ארצו מולדתו ובית אביו, שלושת מקומות המקנים לאדם יתרונות שונים שקשה לוותר עליהם, כבוד יחס, שם טוב, סעד תמיכה נפשית ופיזית, ממון ובטחון כלכלי. מתוך אמונה בקב"ה עוזב אברהם מקום מוצק "אל הארץ אשר אראך. בהגיעו לארץ - נאמר ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, דוקא לאזור צחיח ושומם, לא נסע לגליל הפורח. אברהם כאמור התרחק מן הערים, הקמת בית, יסוד יהודי צריכה להיות בשלב ראשון תוך בדידות, למנוע השפעות זרות מקלקלות. האמונה, הקמת בית יהודי טהור ונקי, הצלחת התורה ועם ישראל אינה תלויה בגורם גשמי, תכונתו של מנהיג אמיתי הקובע לו יעדים ברורים ומשתדל לבסס ולעצב היהדות מבלי הפרעות. המפגש עם רועי לוט אף הוא נתקל בקשיים, אומר הרש"ר הירש אפשר היה למצוא מקום לכל רכושם הרב - למקנה לוט ולמקנה אברהם אפשר היה לבנות עדר אחד משק אחד, וכלכלה אחת. אלא שהיעדים היו שונים לאנשי לוט היה חשוב מאוד הכסף הזהב ושאר הנכסים לאברהם היתה מחשבה אחרת הוא חשב גם על ערכים נעלים יותר, אופן הניצול היה שונה. כאשר אין אחדות ואין אמון הדדי אי אפשר לבנות משק משותף. על כן, נפרדים רועי לוט ממשפחת אברהם ורועיו והוא לוט נושא עיניו ורואה את כיכר הירדן כי כולה משקה. שיקולי הדעת בבחירה של לוט היו שונים כאמור משל אברהם. לוט התפתה אחר היתרונות החומריים אף העדיף את השותפות עם לוט.
אברהם המנהיג מקבל ברכת ה' "... הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם". הרעיון הוא לא רק לחנך אדם כיהודי אלא חייב גם להיוולד יהודי, ישראל והארץ מיועדות אחד לשני. אברהם מתנהג כמנהיג דגול,יוצא לקרב כשצריך הוא וחניכיו ילדי ביתו יוצאים ומחזירים רכושו של לוט, אברהם יוצא לקרב כשהוא נע בראש. המנהיג הפועל על פי אמות מידה של צדק יושר, איש תורה איש יהדות היודע גם מלחמה מהי. האמונה בהקב"ה משולבת עם תכונות מצביא העומד בראש לוחמיו מחד ומאידך אינו לוקח מחוט ועד שרוך נעל - מסדום. יושרה של מנהיג, לוקח רק המגיע לו ולקחת אחריות על עולם - על כולם המנהיג אברהם מפגין אחריות על סדום - בויכוחו עם הקב"ה. מנהיגותו של אברהם התבטאה גם ביחסו החם והאוהד לשרה לעבדיו ולכל הסובב אותו. מנהיג החפץ כי ינהרו אחריו חייב להתיחס לזולת. יחסו לאדם - מדהים בעוצמתו, אברהם יושב פתח האוהל כחום היום כדי לקבל אורחים. בכך מחזק אברהם את הכתוב במסכת שבת ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה". גם אם האורחים ערלים, עובדי אלילים גמילות חסדים.אברהם המנהיג מכיר את העולם הסובב אותו את תכונותיו יודע הוא כי גם את חברה מפותחת מבחינה כלכלית, בעלת הוד ופאר - אם אין בה יראת אלוקים - עלולים אנשיה להיות רעים. על כן חשש שמא יהרגוהו ויקחו להם את אשתו שרה. יראת ה' - היא כמו סולם - כל אחד יעלה ויגיע לשלב אליו הוא יתאמץ. העליה של המנהיג במעלות הקדושה וההצלחה תלויה ברצון בתכנון ביעדים בחזון בחלום. כשאברהם רואה את המקום מרחוק הוא אינו נרתע, משנס מותניו ונע לכיוון הנכון. ככל שהאדם יותר ויותר ירא אלוקים ככל שהמנהיג בעל יושרה אישית פנימית משלו הרי יגיע גבוה יותר למראות אלוקים, יזכר מנהיג זה ליתר יצירתיות חדשנות ועומק. למנהיג יש עליות ירידות, נסיגות ופריצות דרך. לאברהם המנהיג היו עשרה נסיונות וע"פ (אבות פ"ח - ג') עמד בכולם.
המנהיג מוביל ומשפיע על אחרים, אך גם קשוב לרחשי ליבם ולעדותיהם ובודאי לקולו של הקב"ה האומר לו "לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" ובפרשת וירא לך לך אל ארץ המוריה פעם נוספת המנהיג אף מבצע הוראות הקב"ה. אברהם שומע דברי הקב"ה בלך לך הראשון בשמיעה - יש בה משום קרבה בין השומע למשמיע, אף מלמדת על ציות וקבלה.
בראיה - אפשר גם מרחוק וירא את המקום מרחוק.
מנהיג מתקרב למנהגיו אך גם משמיע רעיונות, תפיסות עולם למרחוק. הארץ היא ממשית קיימת וניתן לראותה - לכן יש להינתק מן העבר מנהיג הרץ קדימה - שועט ע"פ רעיונות חדשניים, תהליכי שינוי מהווים הצלחת המנהיג. לעומת זאת ההר אף כי ממשי הוא - הרי העקרון הוא הבית אשר ייבנה על ההר והוא חזון עתידי רחוק, הצפיה לישועה היא אחד האלמנטים המהותיים ביהדות, החזון החלום של מנהיג מהווה את קוד ההצלחה המתקדמת.
אברהם המנהיג מלמדנו חשיבות הייחודיות, פיתוח האדם גם בניגוד לסביבה הגעה לארץ ישראל כבודד, ברית מילה רק לעצמו, שמירה על אמונה בקב"ה יחיד בעולם. אמונה ואמונה אברהם הבודד. אך הכל נעשה מתוך התיחסות לזולת, מתוך אחדות ואחריות גם לאחרים. ניתוק מתוך העמים שמסביב אך הכנת הנערים שלו למלחמה מול אויב, ואף בקשה מהקב"ה שלא ישמיד את סדום אולי יש שם חמישים צדיקים אברהם מנסה למצוא ניתוץ של צדק ויושר באחרית הידועים כרעים ורשעים. סמלו של המנהיג פיתוח האני - דוגמא אישית, ראיה ייחודית מול ראיה ממלכתית, ייחודיות מתוך אחדות. (ע"פ בראשית רבה פמ"ב) "כל העולם כולו מעבר אחד,והוא מעבר אחד" וע"פ שיר השירים רבה - פ"א) קירב אברהם את העוברים ושבים ללא הבחנה באמונתם ומעשיהם, מתקין לו באוהלו פתחים מארבע רוחותיו.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב