ושמחת...והיית אך שמח
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ושמחת...והיית אך שמח 

מאת    [ 05/10/2009 ]
מילים במאמר: 993   [ נצפה 2046 פעמים ]

 
 

פרשת המועדים הכתובה בספר דברים- פרשת ראה, מבהירה לנו לחוג את החג במקום אשר יבחר לו ד' , בחג הסוכות , חש האדם שמחה בהתרוממות לאומית עם כל בני ביתו, בתקופת האסיף עוזב האדם את שדהו ו... ומתאחד עם כל עם ישראל בעלייה ברגל. כדי לקבל ברכת ד' אך בעיקר להיות מושפע ממקום תורתו, האדם חש בנאמנות , דבקות בד' ובתורתו האדם יהא שמח... "ושמחת והיית אך שמח"

יש הבדל בין "ושמחת למושג והיית שמח.

ושמחת אומר הרש"ר הירש היא פעולה זמנית, "והיית שמח" הופך את השמחה לתכונה -לאופי קבוע של כל אישיותו של אדם. והיית "אך שמח" מורה על משמעות יותר עמוקה ויותר איתנה וחזקה, השמחה תתמיד כל הזמן גם בתקופות בהם יש עצב המלווה את השמחה, גם במצבים אלה השמחה תשרור במעונך ובתוכך, השמחה היא הצוף שבפרחים ובפירות המבשילים בעץ החיים שבתורה, שמחה זו הטבועה בתוכו של האדם אינה מוגבלת לתקופת החגים אלא נמשכת עמנו אל חיי היום יום. לאחר העלייה לרגל- בו -מתאספים כולם בירושלים השמחה תמשיך לשרור .

השמחה תתמיד כל הזמן רק במחיצת ה' ותורתו. השמחה משמחת לא רק בגלל האסיף תנובת היקב והגורן אלא לימוד תורה אהבת תורה ושמירה על מצוות התורה מחדירים באדם שמחה אמיתית המפגש בחגים בעליה לרגל עם אנשים מאמינים נוספים מחדירה באדם שמחה של אמת והיית אך שמח- יש לה משמעות של הוויה מתמדת השמחה בחג- אינה דורשת מאיתנו לשמוח רק בחג הסוכות אלא היא מחייבת אותנו לקבוע את השמחה בתוכנו השמחה אמיתית ופנימית כל הזמן צומחת רק על יסוד ההשתייכות הלאומית לכלל ולתורה.

בחגים- השתייכות זו מקבלת ביטויה העמוק יותר באשר בכל אירוע בכל שמחה חייבים לשלב שיאים שיש בהם עוצמות נוספות, לכן אנו עורכים אירועים או מסיבות מדי פעם

"והיית אך שמח"- מפרש רש"י שאין זה לשון ציווי אלא לשון הבטחה, כאשר יהודי מקיים את מצוות ד' כראוי, מבטיחה לו התורה שיחולו עליו השמחה והברכה בכל מעשי ידיו

לא פעם אנו שואלים את עצמנו- מדוע האדם אינו שמח כל הזמן?מה מפריע לאדם להיות שמח? כנראה שתחושת החסר משפיעה עליו.עלינו לחזק אדם שישמח בחלקו, היינו שידע להעריך את מה שיש לו, עלינו ללמדו להתבונן כראוי על המציאות ועל מה שה' העניק לו .

הרמב"ם (הלכות שופר, סוכה ולולב ה') כותב: השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת הא-ל שציווה בהן, עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנה.

הרב יעקב אריאל בספרו מאוהלי תורה מדגיש כי השמחה צריכה להתקיים בכל איבריו של האדם. בכל נפשו בכל אישיותו. אדם שמח- מלא התלהבות, סיפוק בעל קורת רוח, דרך זו מקרבת אדם לחברו.

בעל הכוזרי משלב השמחה במוח,יש לשלב מחשבה בכוונה בשמחת האדם. השמחה מביאה לריקוד ולניגון,

1

כאשר האדם מתמקד בחיובי שבאשתו או בחברו הרי מבט נכון זה גורם לו לראייה פוזיטיבית הגורמת לו לשמחה. אינו מחפש הפסול שבאתר, הסתכלות על הטוב שבאדם גורמת כל הזמן לשיפור ולהתחדשות.

והיית "אך שמח" רומז על הדרך הנכונה, הנתיבים היעילים לשמחה.

לדברי הרב קוק (מתוך אוצר יקר) ..."העונג והשמחה הם דברים מוכרחים להיות מתלווים אל כל עסק רוחני, רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והישר, אז יהיה חרוץ לעשותם בתכלית שלמותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומו.

והיית שמח פותח את ליבו של התלמיד ללמידה שמחה פותחת לב. הלב הפתוח הוא המפתח שהתלמיד יקלוט את תלמודו! השמחה מגבירה את האקלים המיטבי, מוסיפה אנרגיה חיובית, מטפחת מוטיבציה, סקרנות ערנות וקשב.

השמחה המשולבת בלמידה קושרת את המורה לתלמיד, הקרבה יוצרת הבנה ואהבה- וזו מגיעה רק אם הדברים נאמרים בשמחה.

האדמור מפיסצאנה- בספרו חובת התלמידים- מדגיש שגם אם יש צורך לעיתים בכעס הרי חובה על המלמד וההורה להוסיף קורטוב של שמחה.

מורה שמח לעולם יקרב אליו תלמידיו- ויגרם להם סיפוק והנאה והמה ישקיעו מאמצים גדולים יותר כדי להשביח כל למידה.

אתגרים אינטלקטואלים יפוצחו ביתר עוצמה ועוז אם תשרור שמחה- בתהליך הלמידה. ילד שמח יכול יותר להיות שותף בלמידה ובחשיבה העמוקה . השמחה מוסיפה המון עידוד ויצירתיות.

אחת מארבעים ושמונה דרכים שהתורה נקנית בהן היא השמחה, מבהיר לנו קהתי- שמתוך שמחה מתרחב הלב ומחדד השכל ומתפקח הזיכרון, ועוד שאם אדם אינו למד משמחה והתורה היא עליו למעמסה, סופו שיפרוש מהתלמוד.

שמחה כמו כל תכונה או מיומנות- יש לרכוש, עלינו המורים וההורים ללמד את ילדינו לשמוח, ככל שנשתמש יותר ויותר בשמחה כך נצליח טוב יותר להטמיע בתוכו של הילד תכונה חשובה ביותר זו- השמחה.

יש ליצור סיטואציות חינוכיות חברתיות ולימודיות שיש בהם שמחה אמיתית. המשחק הלימודי חשוב מאוד ומהווה פרק בלמידה מתוך שמחה כדי שהשמחה תהא חלק מהווייתנו, חלק מתכונותיו של האדם, עלינו לעמול על כך בתבונה בנחרצות ובתושייה כל הזמן , ברור לי מאוד כי ההישגים ירקיעו שחקים דווקא אצל ילדים שמחים. השמחה גורמת לאושר, פותחת את הלב- מפעילה שפע תכונות רגשיות המכינות את הקרקע לקליטה אינטלקטואלית.

והיית "אך" שמח- בכל מצב בכל רגע ובכל סיטואציה בחיים, גם כאשר המצב קשה יש לראות התמונה ברוח אופטימית,

האופטימיות תנווט את האדם לראות הצד החיובי, הפן הנכון גם במצבי לחץ.

יאנוש קורצ'אק המחנך הדגול מתקופת השואה מרבה להמליץ על חשיבות הלמידה והצמיחה מתוך שמחה. לדבריו, המבוגרים מפרשים לעיתים בטעות את עליזות הנוער ושמחתם כגילוי חיצוני פסול, בעוד שעלינו, המבוגרים לעודד שמחה המביאה לאושר ומעודדת התמודדות עמוקה עם כל קושי.

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק-בעל משך חכמה- מדגיש, כי והיית אך שמח, תשמח כל הזמן- שהשמחה מביאה לקיום עמוק של מצוות.

2

אמרו רבים בשואה -כמה הנאצים הארורים יכולים לקחת מאיתנו אוכל, תפילה, ארבעת המינים, ישיבה בסוכה, אך מצווה אחת לא יוכלו למנוע מאיתנו- והיית ך" שמח.

מנהיגי הדור- העולים לרגל היו נותנים דוגמא לשמחה, הם עמדו במרכז המעגלים ורקדו וניגנו ושימחו את כולם.

להיות בשמחה תמיד דעת החסידות היא חשיבה המהווה גורם מזרז ודוחף לקיום כל המצוות וליציאה -בריחה מן העצבות והמרה השחורה הגורמת לנזק בלב ובמוח.

ושמחת - הוא ביטוי לגילוי זמני של שמחה. "והיית אך שמח"-מבטא שמחה שהפכה לאופי קבוע באישיות האדם.

השמחה היא המובחרת שבפרחים ובפירות המבשילים בעץ החיים של התורה.

שמחה זו אינה מוגבלת לזמני החג, נמשכת היא כל היום וכל הזמן להיות בשמחה מתמדת והיית אך שמח על אף הכל נלמד לשמוח ולשמח את עצמנו כל הזמן. שמחת החיים שתלווה אותנו כל החיים.

 

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב