חיפוש איתור ומציאת כספים נשכחים ואבודים
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

חיפוש איתור ומציאת כספים נשכחים ואבודים 

מאת    [ 20/09/2009 ]
מילים במאמר: 986   [ נצפה 20532 פעמים ]

 
 

מיליארדים של שקלים מוחזקים כיום בידיים של חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, הגמל , ההשתלמות והבנקים. כל הגופים מחוייבים אומנם לידע כל עמית וחוסך היכן הכסף ומה מצב החיסכון , אבל בפועל עשרות אלפי אנשים לא יודעים מה יש להם , כמה יש להם  ובעיקר - היכן יש להם והיכן מתנהלים כספי החסכונות שנפתחו לפני שנים לא רבות ועקבותיהם אבדו במרוצת השנים . כאן מתחיל החיפוש אחר האוצר האבוד ומהירוץ אחר החזרים מחשברות הביטוח הביטוח !

התוכנית של אורלי וגיא בערוץ 10 וחוזר שחדש שפרסם משרד האוצר חושף את הציבור לנושא הנכסים ללא דורש ויישומו יקל בעתיד על איתור כספים ונכסים פיננסיים. בעתיד הרחוק כך ניראה, נוכל לאתר נכסים באמצעות האינטרנט. ועד ליישום החוזר - איתור כספים יישאר בעיקר נחלתם של גופים מקצועיים המשלבים ידע מקצועי והכרות עם שוק ההון לצד ניסיון מקצועי וידע ייחודי

בסוף החודש יסתיים מהלך לאחוד קופות הגמל אותו מוביל משרד האוצר וכרגיל כאשר האוצר מנסה לתקן מכשול אחד הוא מייצר שלושה אחרים . בואו לקרוא עוד על הגידול בכספים האבודים באתר הכלכלן

בשנת 2005 פורסם על ידי מרכז המחקר והמידע  של הכנסת סקירה מקיפה אודות , מצב הנכסים ללא דורש במדינת ישראל . סקירה זו לא ידעה להצביע על מספרים אולם הערכה היא שמדובר במיליארדי שקלים. הכספים והנכסים מנוהלים /מוחזקים על-ידי מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי-חולים, קליניקות, תאגידים עסקיים, משרדי ממשלה, רשויות ממשל, חברות ממשלתיות וכיו"ב.

נכסים ללא דורש ,הוגדרו ככאלו  ש :


  • בעליהם שכחו מקיומם או אינם מודעים לקיומם
  • בעליהם אבדו מסיבות כאלה או אחרות
  • בעליהם לא אותרו או זהותם אינה ידועה

בנוסף האירה הסקירה את הנהלים והתקנות הקיימים במספר מדינות בחו"ל.

 איך שוכחים כסף  ?

 1. מודעות ( למעשה חוסר מודעות ) לא מעט אנשים באוכלוסיה לא שאינם מודעים לזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי חוק, אלא מכורך נסיבות שונות אינם מודעים אף לזכויות שנרכשו עבורם על ידי המעסיקים. צווי הרחבה  בענפי השמירה והניקיון , חברות כח אדם ועוד , משיתים על המעסיק תשלומים לקופות פנסיוניות . העובדים שלא תמיד מודעים להסדר הפנסיוני וממילא לא לנכסים הנצברים.

 2. מעבר תכוף בין עבודות מעבר תכוף בין עבודות , במידה והמעסיק לקופת פיצויים אישית או לביטוח פנסיוני כזה או אחר , יכול ליצור מצב שבו נפתחות לעובד מספר קופות תוך כמה שנים. בעת מעבר בין העבודות  הסכומים המצטברים זעומים או שמחייבים במס בעת המשיכה  , העובד משאיר את הכספים בקופה , ממשיך הלאה , הכספים נשכחים ובינתיים מספר הקופות האלו הופך לקרן נאה וייתכן אף שפטורה ממס . גם החלפת כתובות ללא עדכון מנהלי הכספים מביאה בסופו של דבר לאבדן הקשר שבין החוסך לכספו. 

 3.מקרה פטירה של בעל הנכס לעיתים מקרה פטירה ללא מינוי מוטבים או חוסר ידיעה של מוטבים יכול לגרום לסכומי כסף לא מבוטלים להישכח בגופים המנהלים.

התקנות החדשות - האם יש בשורה אמיתית  ?

לאחרונה פרסם משרד האוצר טיוטא בנושא נוהל איתור עמיתים ומוטבים (חוזר גופים מוסדיים 2009-207  סיווג:  ) . הכותרת התמימה לכאורה נוגעת לאחד הנושאים הרגישים , שלא נאמר טאבו , בתחום ניהול כספי עמיתים ולקוחות . אין הערכה מדויקת על היקף הכספים שמוגדרים " ללא דורש " ומנוהלים בגופים המוסדיים אך ההערכות נעות סביב מספר מיליארד שקלים . כספים אלו  , מהווים מקור רווח לא מבוטל עבור החברות המנהלות ומשיכתם מהקרן עלולה מן הסתם לפגוע ברווחיות הגופים.

ממה חוששים מנהלי הכספים

לרוב , הכספים הנשכחים מניבים דמי ניהול שמנים לגופים המנהלים . איתור הכספים על ידי בעליהם החוקיים או יורשיהם עלול לגרום לבעיות הבאות  :

 1. פגיעה ב EV ( בשל איתור כספים ומשיכתם )
 2. פגיעה ברווחיות
 3. הוצאות שירות
 4. מעמסה על מערך השירות
 5. פגיעה בעתודות ובאיזונים אקטואריים עדינים

 מטרת החוזר - לאן מכוון משרד האוצר  ?

בהגדרה היבשה מטרת החוזר להחזיר למאות אלפי עמיתים את הבעלות האמיתית כל כספם באמצעות  :

 1. איתור מוטבים לאחר מותו של עמית  ( טיפול בכספי יורשים )
 2. יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים כספים להם הם זכאים ( כספים נשכחים )

  דרכים למימוש ואיתור החוזר קובע מספר פעולות שעל הגופים המנהלים יש לבצע  :

 1. פעולות לעדכון נתונים אודות העמיתים
 2. קביעת נוהל עבודה לאיתור עמיתים שהקשר עימם נותק
 3. קביעת נוהל עבודה לאיתור מוטבים לאחר קבלת הודעה על פטירת עמית
 4. קביעת כללים להעברת כספים לידי האפוטרופוס הכללי
 5. נוהל דיווח תקופתי לממונה
 6. פעולות שוטפות שיינקטו על-ידי הגוף המוסדי

המאמר ועוד נושאים מופיעים באתר הכלכלן  - האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית 

איתור מוטבים בחברות ביטוח 

חוזר המפקח על הביטוח 2003/10 מנחה את חברות הביטוח באשר לאופן הטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח חיים.

בהתאם לחוזר, על חברת הביטוח לעשות את כל המאמצים לאתר את המבוטח בגמר תקופת הביטוח או בהגיעו לגיל 90 (המוקדם מביניהם), ולשלם לו את צבירת הכספים העומדים לזכותו.

במידה המבוטח לא אותר למרות מאמצי החברה לאתרו, צבירת הכספים שעומדים לזכות המבוטח נשמרים בחברה ועומדים לזכותו בכפוף לתקנה 26 במשך 10 שנים.

בתום תקופה זו יועברו הכספים לידי האפוטרופוס הכללי כמשמעו בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח - 1978.

האם כל זה עוזר לך לאתר את כספך? כרגע , כנראה שלא ...

בטווח הארוך, במידה וכל הגופים יעמדו במטלות החוזר , אמור יעמוד לרשות הציבור מאגר נתונים זמין לאיתור כספים ללא דורש. בטווח הקצר, למוסדות הפיננסים שמתפרנסים מניהול כספים , לא יסתערו מן הסתם על מאות אלפי החשבונות הרשומים ויתחילו במהלך איתור בעלי הכספים , בדומה לתהליך שעוברים לדוגמא , חייבים. הלקוח הסביר , עדיין יזדקק לאיש מקצוע מתחום הפיננסים , שבאמצעות שאלונים, תלושי שכר , וניסיונו האישי יוכל לאתר את הגוף המנהל והחשבון הרדום.

איך מאתרים כספים ?הדרך לתיבת האוצר יכולה להיות פתלתלה ומייאשת . כיום פועלות בישראל למעלה מ 700 קופות פיננסיות , שלא לדבר על תוכניות חיסכון וחשבונות רשומות רדומים בבנקים. מכיוון שהקשר עם בעלי הכספים אבד  ( מעניין למי נשלחים הדוחות הכספיים ), יש צורך לפנות לגופים ולהציג שאילתא מסודרת לגבי ייתכנות קיום הנכסים והכספים באמצעות מוקדי השירות. למוקדים , לרוב לאחר המתנה ממושכת , יש נוהלי עבודה קפדניים וברורים המבטחים שהכספים לא יצאו מהקופה שבריר שנייה לפני המחויב בחוק . ניתן להיעזר בנותני שירות שמציעים את שירותיהם ברשת האינטרנט אולם יש להגדיר מראש את הסכם החיפוש ולבדוק היטב טרם החתימה את עלות החיפוש והאיתור ואת ההתחייבויות הכספיות הנדרשות מרגע איתור הנכס .

 בקישור הנוכחי .  שירותי איתור כספים מקצועי - פוליסות ביטוח  , קרנות פנסיה  , קופות גמל וקרנות השתלמות  

שאלות ניתן להפנות אלי במייל shafirkamer@gmail.com    

שפיר קמר

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב