''שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך''
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

''שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך'' 

מאת    [ 24/08/2009 ]
מילים במאמר: 1014   [ נצפה 2238 פעמים ]

 
 

הפסוק הראשון בפרשת שופטים שבחומש דברים, "שופטים ושוטרים לך בכל שעריך", שופטים ושוטרים מהווים צורך חיוני בחיי האדם בעולמנו. בהיותנו בעלי דעות שונות ומגוונות, יש בינינו אנשים טובים, טובים מאוד וישנם גם רעים, בעלי מעלות חיוביות או שליליות. הרי בסביבה כזאת יש צורך בשופטים שידונו נכון והיטב בין אנשים. השוטרים מהווים גורם הרתעה בחברה אנושית, שמירה על הוראות, סדר, ארגון וחוקים מהווה גורם דומיננטי בקיומה התקין של החברה.

 

חברה לא תוכל להתמודד עם פשע ללא מערכת שיטור ושפיטה. ברור לנו היטב כי ככל שהחברה תעסוק יותר ויותר בחינוך, מערכת ערכית איתנה טובה ומעולה תשפיע היטב על הילדים והאנשים ותגרום שנצטרך פחות את ה"שוטרים והשופטים" , אוי לאותה חברה שנכשלה בחינוך הדורות ומפעילה בעיקר מערכת הרתעה ושפיטה.

הצלחת המלחמה והקרב הגדול אל מול העבריינות והאלימות תהא בארגון מערכת חינוך איתנה, חזקה ומשפיעה.

 

אנו מכירים את הסיפור על בור שנפער במרכזו של גשר רחב ידיים, למכוניות שחלפו על הגשר נגרמו נזקים ובני אדם נפגעו-נפצעו. החברה הטובה שבאותה רשות החליטו להקים תחנה לעזרה ראשונה, משרבו הפצועים בנו הם מרפאה גדולה ובהמשך הוסיפו בתי חולים ורופאים רבים ,כדי לטפל בנפגעים הקשים.

עד...שאיש חכם ויצירתי הציע להם רעיון נבון -תקנו את הגשר ובכך תמנעו תאונות ונפגעים.

 

התשובה היהודית לפשע ולעבריינות מאז ומתמיד היתה מערכת חינוכית ולימודית. כפי שמציין הרב קוק באגרת הראי"ה (קע') מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת כדי לעשותו טוב וישר. החינוך באומות העולם המושתת בעיקרו על חוק וסדר , הרתעה ושפיטה לא תמנע את הרוע והרשע. חינוך נכון של עשיית האדם להיות טוב וישר בליווי לימוד תורה, מונע בעיות בעתיד. כל שיעור לימודי, כל הרחבת השכלה חייבת לכלול בתוכה היבט חינוכי חברתי אנושי, צריך ללמוד כל הזמן, לקבוע עיתות לתורה, בזמנים קבועים ומרובים, אך תמיד לשלב בכל פיתוח המוח היבטים חינוכיים ערכיים המתייחסים לבניית חברה נפלאה , תומכת ומסייעת.

 

 

הפסוק הראשון מתחיל כאמור ב"שופטים ושוטרים" בלשון רבים, או אז ממשיכה התורה להדגיש לשון יחיד..."תיתן לך בכל שעריך" . צריך אדם לחוש כי הצורך בשופטים ושוטרים מתחיל בו, בעצמו, בתוכו. כאשר אדם, כל אדם, שם לעצמו הרתעה ואמצעים למניעת רוע, רשע ואלימות הרי בכך הוא הופך להיות טוב וישר, חברה כזאת שבה כל יחיד ויחיד דואג לאיכות חייו החיובית והערכית, הרי ההשפעה על החברה כולה תהא מעולה - הכל מתחיל בחינוך האישי.

 

מפרשים רבים מבהירים כי סיומו של הפסוק...."בכל שעריך" הכוונה שעריך שלך היחיד. צריך כל אחד לשים מחסומים ערכיים וחינוכיים בכל שעריו שלו. כל איבריו של האדם בפניו מהווים שערים לכניסת ערכים שליליים או חיוביים. משמעותו של שער היא יכולתו להיפתח או להיסגר, לאפשר לכל הסביבה הטובה והרעה לחדור בעדו, או למנוע מהגורמים השליליים מלהיכנס לתוכו של האדם משפע השערים שבראשו.

 

חינוך האדם מקטנותו להיות ישר הוא גורם דומיננטי בהצלחה החינוכית. העיניים מהוות גורם חשוב בקליטה. אדם רואה חפצים , אף שאינם שלו והוא תאב לקחתם, צריך לשים מחסום לכך כדי למנוע השפעה שלילית על העיניים. לא בכדי אנו אומרים בתפילתנו "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"....המסקנה צריכה לנבוע ממוח חכם וטוב ולא תמיד מראיה היכולה לגרום לתאווה ולרשעות.

 

השמיעה אף היא גורם כניסה- האוזן מהוה שער כניסה. צריך לסנן את השמיעה להחדיר את הטוב והאיכות ולמנוע מהשלילי , מהרע ומלשון הרע הנשמע בחוצות מלהיכנס לראשנו.

 

האף גם הוא שער לקליטה ולהשפעה. הגורמים הדומיננטיים בשערי האדם הם הפה והמוח. הפה שבו משולבים, לשון,שיניים, חניכיים, שפתיים וחוש הטעם יכולים להחדיר לתוכנו מאכלים מותרים , אך גם אסורים . הפה המשמש כצינור המחשבה הינו כצינור המוביל מהפה אל המוח. צריכים אנו להפעילו נכון וחכם כדי להגביר חכמה במוח ולסנן את הרוע , לשון הרע שהפה מסוגל לחולל.

הפה יכול להפיק מרגליות, אך הוא מסוכן כאשר דברי הבל ורוע מופקים ממנו. לכן צריך כל אחד מאתנו לשמור קודם כל על עצמו , לשים, למנות לנו לעצמנו לכל יחיד שופטים ושוטרים, לאפשר להם להיכנס לתוכנו- לנפשנו- לרגש , ללב וכמובן למוח, אך רק לטוב ולמצויין. לסגור היטב את השערים הפרטיים שלנו אל מול הרוע והרשע. מערכת חינוכית וערכית נכונה תדאג לפתוח או לסגור את השערים שבתוכנו. למנוע מגורמים שליליים מלחדור פנימה לתוכנו. הקניית יושר והגינות, אהבת האדם והתייחסות לשונה, לאחר ולחבר מהווה גורם חשוב בהצלחה החינוכית. הקניית כל דרך צריכה להעשות ביושר ובכנות.

 

כתוב בפרשה "צדק צדק תרדוף".. , מפרשים מבהירים לנו חשיבות עשיית הצדק, צריך אף לרדוף , לרוץ , לנוע אל מול הגורמים היכולים לסייע בעשיית צדק, אך עלינו להיזהר שעשיית הצדק תעשה בצדק. אסור לנו לרדוף אחרי הצדק באמצעים שאינם צודקים. הנתינה לנצרך , העזרה לזולת, אהבת הרע כל הזמן הן מצוות חשובות מאוד בעשיית עולמנו לטוב וליישר, אך הדרכים , הכלים והמיומנויות כדי להשיג הצדק צריכים להיות מעוגנים בצדק.

אסור לגנוב אוכל כדי לתת לעני, היינו לסייע לעני היא מצווה חשובה של צדק חברתי , אך אל לנו להשיג יעד חינוכי זה בדרך לא הוגנת.

אנו לומדים מהפרשה המדהימה פרקי חינוך נכונים וחכמים התקפים מאז ולתמיד,אנו חייבים להטמיע בתוכנו את האמונה כי הטוב והיושר, האיכויות והחכמה תלויים רק ןאך ורק בנו- בעשייתנו שלנו. צריכים ההורים והמורים בכל גיל כולל באקדמיה להפנים במוחם כי "האחריות" לבניית תלמיד חכם המשלב אינטליגנציה שכלית עם אינטליגנציה ריגשית-היא על גבם.

עלינו לאתר כל דרך וכל נתיב כדי לחדור לכל ילד בדרכו שלו,כפי שמציין החכם מכל אדם

" חנוך לנער על פי דרכו". חובה עלינו להכיר כל תלמיד ולהתאים השיטות הלימודיות , החינוכיות והערכיות לכל אחד.

אנו אומרים מדי יום בתפלתינו "ושמתים את דברי אלה על לבבכם"...שואלים חכמינו מדוע לא כתוב בתוך לבבכם? משיבים הם ...לכל אדם אופי משלו , החדירה אל...לתוך הלב נעשית בכל אדם בזמן אחר, לא יוחדר מאומה אם על הלב לא יהיו מונחים ערכים חכמה מידות ודעת.

בניה איכותית של עם בנויה על בנית איכותית של הפרט, ככל שנשקיע חינוך למידות המשולב בחינות להישגיות לימודית כן נפתח אנשים בעלי זקיפות קומה,בעלי בטחון עצמי, נטועים בדימוי עצמי חיובי המאמינים בעצמם וביכולתם.

בעלי ההישגים שמחים ומאושרים ואינם ...אלימים, למצטיינים לחכמים למצליחים לא צריך להצמיד שופטים ושוטרים, הם אינם אלימים,

כולנו חייבים להפנים בתוכנו כלים חינוכיים נכונים שיעזרו לנו בהפיכת כל אדם לטוב ולאיכותי ביותר: לחזק נקודות האור בכל אדם...לפתח הביטחון העצמי...להרבות בעידוד ובמחמאות...להבין כי "הצלחות גוררות הצלחות"...לעורר מוטיבציה...לטפח אסרטיביות...לעודד שאילת שאלות...חיי חברה...נוער משפיע על נוער...הדיאלוג...טיפוח המצויינות...חשיבות הלהט...השמחה מביאה לחכמה...יידע הוא כוח...אופטימיות...להעיז-לנסות...חינוך לאהבה...אהבת הקריאה...משמעות התודה...תרבות של מחלוקת...תרבות של איכפתיות...

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב