קשרי מורה - תלמיד
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

קשרי מורה - תלמיד 

מאת    [ 09/07/2009 ]
מילים במאמר: 1064   [ נצפה 19092 פעמים ]

 
 

בס"ד

ד"ר יחיאל שרמן

מוקדש למנהלת - שרית כהנא

סטודנטית בקורס מנהלים

 

למורים השפעה אדירה על התלמידים. ככל שהמורה מאמין בהשפעתו זו כן תגדל הצלחתו. מורה המאמין בעצמו, בכישוריו, ביכולתו שלו יאתר נתיבים מגוונים כדי להתאים את הקשר האישי עם כל ילד. חומר הלימודים, ההשכלה הכללית, ההישגים הלימודים והחכמה המוקנית בכל תהליך הלמידה לכיתת לימוד מאוד חשובה. אך חשוב להדגיש כי הישגים בלבד ניתן להקנות גם בשיעורים וריטואלים, דרך האינטרנט, בשיעורים מתוקשבים. המורה חייב להבין, להטמיע בתוכו, כי לא די בלימוד ובהישגים הלימודיים, אף כי אני דוגל בחשיבותם של הישגים אלה. חשוב מאוד ליצור מוטיבציה להוסיף דעת ותבונה. שהרי הצלחות גוררות הצלחות נוספות ככל שיש יותר ויותר חוויות של הצלחה יחפוץ הילד להתמודד עם אתגרי לימוד נוספים כדי לחוש בהצלחה נוספת הגורמת לתחושת שמחה ואושר פנימי.

אך מתברר במקרים רבים כי לא די בלמידה, יש צורך חיוני באינטראקציה אישית עם כל תלמיד.

כמובן שיש חשיבות ללמידה של כיתה שלמה ליצירת קהילה לומדת, היוצרת אחדות של תלמידי הכיתה,אחווה ורעות בין התלמידים, למידה בקבוצות, בחברותות. אך חובה עלינו לשלב בחינוך הכיתתי הגלובלי פיתוח אישי עם כל תלמיד. אנו מדגישים מאוד את הלמידה וההתמודדות של כל מורה עם הרמות השונות של התלמידים. פיתוח כל ילד בהתאם ליכולתו ולכישוריו. מציאת נק' חוזק בכל תלמיד כדי לחזק עוד ועוד נק' אור אלה. אנו מטפחים מאוד את המצוינות בקרב הילדים כדי להגיע לרום הפסגה, ובכך להעלות הרמה הלימודית של כל אחד לחוד ושל הכיתה כולה.

אך חשוב לנו לציין חשיבות הרגש - האינטליגנציה הרגשית בכל יחסינו עם התלמידים. מתברר שהאלימות הפיזית והמילולית נוחתת פלאים ככל שקיים בכל כיתה יחס אישי מעניין ומגוון, כאשר התלמיד חש כי המורה יוצר קשרי אמון אמיתיים בשיחה אישית הרי פיו, נפשו, לבבו חכמתו ומוחו נפתחים ורגועים. מוסד חינוכי המתמקד "רק" בלימודים יגיע להישגים גבוהים אך אינו בונה אדם, באשר לכל ילד יש שכל ורגש, חכמה ואנושיות, תבונה ופתיחות, חובה על כל מורה לשלב בכל עשייתו את המוח והנפש. הלמידה בלבד חשובה אך אינה מספיקה בחינוך ובעיצוב פני הדור. מתברר יותר ויותר חשיבות השיחה האישית עם כל תלמיד המטפחת פתיחות נפלאה והמגבירה את המוטיבציה, האמון, היחס, הכבוד, השמחה והאושר.

השפעת המורה על כל תלמיד בשיחה אישית יעילה מאוד ומסייעת לתלמיד לחוש כי

"יש עם מי לדבר". שאלתי תלמידים רבים - מנהיגי הנוער במועצות התלמידים על הרגשתם במוסדות החינוך. רבים מאוד מהם הדגישו שביעות רצונם הכללית, כאשר למורים היה איכפת מן ההישגים הלימודיים מחד ומפיתוח חיי חברה מאידך, שני הפרמטרים החשובים ביותר לבניית למידה משמעותית והקניית מידות טובות, אך לעיתים קרובות שמעתי המשפט - אנו מרוצים אך ... "אין עם מי לדבר", אנו חשים ברצון העז של המורים להגביר הישגינו ולבנות כיתה מלוכדת, מאוחדת ואיכפתית תוך הגברת מנהיגות הנוער וחשיבותה, אך מתברר כי לא די בכך, קיים צורך מהותי והכרחי בקיום שיחות אישיות עם כל תלמיד מקטנות.

בעמלי החינוכי במשרד החינוך במשך שנים רבות ראיתי חשיבות ובה בקיומם של פגישות אישיות עם כל מפקח מחוזי, היינו מדי שבועיים קוימו ישיבות של ההנהלה בירושלים. אך פעמים בשנה בוצעה שיחה אישית עם כל אחד ואחד. אף אנוכי נהגתי כך, קיימתי ישיבות מפקחים וכן ישיבות מנהלים כדי ללמוד ולהשכיל, להגביר רעיונות ויוזמות המתאימים לדור שלנו, כדי להתחדש כל הזמן. בניית "חדר מורים לומד" או צוות מפקחים לומד" משמש כלי מהותי בהצלחה החינוכית.

אך קיומם של שיחות אישיות עם כל מפקח, עם כל מדריך ועם כל מנהל היוו את נק' האור האיתנה ביותר בקידומו של כל מפקח מדריך ומנהל.

הפתיחות, היחס האישי, ההקשבה לכל יחיד, היוו בסיס איתן וחשוב בהצלחה. נתינת "במה" לכל יחד בכל גיל, לילד קטן, למורה, למדריך ולמפקח חשובים באותה מידה. מנהל שהוא מנהיג חייב לסגל לעצמו מחיצה זו בהעצמת מורי בית הספר. שילוב של ישיבות צוות המורים, למידת עמיתים בחברותות, בקבוצות ובמליאה, אך הכל חייב להיות משולב ביחס אישי בשיחה אישית עם כל מורה ומורה.

יחס אישי זה - הינו הגורם הדומיננטי ביותר להגביר הרצון, המוטיבציה והשמחה שבכל אדם, מקטנות ועד בגרות. שיחה אישית שקטה ורגועה תוך הדגשת כבוד, עידוד, יחס, הקשבה ואיכפתיות, צריכה להיות גם נחלתם של ההורים כלפי כל ילד וילד לחוד. עליהם להפנים רעיון חינוכי זה, חשוב וראוי שההורים יבנו משפחה מלוכדת ואיכפתית אך תוך כדי יחס אישי לכל ילד. אוזן קשבת לרחשי ליבו של כל אחד ואחד, קיימת חשיבות לנתינת "במה" וכל אחד במשפחה ובבית הספר, דבר המחזק את הבטחון העצמי, אומץ הלב, זקיפות הקומה ומגביר את הרצון להתחדש להוסיף יידע, כדי שה"במה" תהא יותר משמעותית ונהדרת. ה"במה" יעילה, חכמה וטובה לכל ילד לכל מורה ולכל אדם. אך היא חייבת להיות משולבת עם שיחה אישית יחס אישי, נתינת "במה" אישית מולי ללא קהל, גם זו "במה" חשובה ויעילה לבניית אדם פתוח נחמד ואנושי.

מנהלת אולפנת צביה בבני - ברק הגב' שרית כהנא - הבהירה בהרצאתה בפורום קורס המנהלים על יוזמתה המנהיגות בהעצמת כל תלמידה דרך השיחה האישית. כל המורות מחנכות ומקצועיות מקיימות שיחה אישית עם כל תלמידה. קיום אסיפת תלמידים, היינו "כל" המורים המלמדים התלמידים מקיימים "אסיפת תלמידים" אישית עם כל אחד. וקיים קשר אישי נוסף חשוב ומרתק, "פנקס הקשר", לכל תלמידה פנקס בו היא כותבת הגיגים, רעיונות, בקשות וכל העולה על רוחה - המוגש כל הזמן למחנכת, הקוראת ומגיבה והופכת לשותפה אמיתית בקיום שיחה אישית - דרך הפנקס הפתוח. ההד הציבורי בחינוך איכותי זה דרך השיחה האישית מכה גלים בכל האזור כולו. מתודה זו מסייעת לתת מענה לכל פרט, לכל תלמידה, השיחה האישית עם כל מורה קיימת מדי פעם - בבוקרו של יום עם הכיתה כולה, כאשר "הנושא" מוקדש להקשבה וכל תלמידה המתארת רגשות, תהיות, שיחות אלה מאפשרות לכל תלמידה ולכלל הכיתה להעלות בעיות וההתמודדויות שלהן עם עולם מורכב מרתק ומשפיע שסביבן.

המורה ה"מלמד" המחזק התלמידים בחכמה בתבונה ובדעת, המוסיף הישגים לימודיים כל הזמן אך המשכיל לשלב יחס אישי תוך כדי שיחה אישית בע"פ ודרך פנקס ההתכתבות, הופך וגורם המשפיע והדומיננטי ביותר בחינוך.

למורים יעד חשוב מאוד להקנות חינוך נכון ואיכותי לתלמידים, השיחה האישית הינה משמעותית ביותר. בכך המורה משכיל להגשים חלומותיו שלו וכן של תלמידיו, הוא נותן מענה לצורכי הפרט, מהווה דוגמא אישית לחיקוי, מהדק את הקשר בין מורה - תלמיד לאורך שנים רבות. מגביר את חדות היצירה שבכל תלמיד.

אנו יודעים ש - 80% מהתלמידים יצירתיים עד גיל 5, מאז האחוז של היצירתיים נוחת ל - 2%. השיחה האישית מגבירה כאמור את הביטחון העצמי, את רוח היוזמה האישית ובכך היצירתיות שבכל אחד מתגברת ופורחת.

אנו כולנו, הורים מנהלים מורים מפקחים ומדריכים חייבים לשלב בכל עשייתנו שיחה אישית עם כל אחד ואחד, התוצרים יהיו איכותיים ומצוינים בכל תחום, השיחה האישית מגבירה יכולתו של כל יחיד לפרוץ דרך יצירתית ולנוע לראש כל פסגה.

 

 

 

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב