רמאות - פרשת פינחס
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

רמאות - פרשת פינחס 

מאת    [ 09/07/2009 ]
מילים במאמר: 1470   [ נצפה 3314 פעמים ]

 
 

רמאות

 

"מאוד מאוד הוי שפל רוח , שתקוות אנוש רימה" (פרקי אבות). "רמאי זה אדם שאומר דברים לחברו לא כדי לעזור לחברו אלא כדי לעזור לעצמו" (חיים שלמה)...על כן הזהירו התנאים: "היזהרו חכמים בדבריכם פן תחויבו בגלות ותלמידיכם ישתו מהמים המרים וימותו" (פרקי אבות)...הרמאים יצאו מן התורה והתורה היא אשר תלמד את הרמאים להיות אמוראים - דע את עצמך.

 

תורה

"משה קבל תורה מסיני"...עד היום הזה מספרים סיפורים על משה ואף אחד לא רוצה לדעת מי זה משה...כולם טוענים שתורת משה ירדה משמים ומשיהוא מצא אותה זרוקה ברחוב ולקח אותה כדי לעזור לה שנאמר: "רחב הזונה". כל אחד ואחד לקח חלק מן התורה שנאמר: "70 פנים לתורה" והתחיל למכור את התורה כזונה וטוען עמותה ובונה לו בניינים גבוהים ובתי כנסת לתפארת כדי ללמד את התורה ומברך את העם שהקב"ה יעזור להם...

ישנם כאלו אומרים אבותינו מלמדים אותנו - ישנם כאלו אומרים חז"ל מסבירים לנו - ישנם כאלו אומרים אנחנו מדיום - וישנם כאלו שמעתיקים מה אומרים החכמים ומסבירים מה אומרים החכמים...כך שמפה אנחנו רואים את כל "אלה" שישנם היום הם נמצאים בזכות  משה ולא בזכות עצמם כך שהם לקחו את התורה שנקראת "ים" וחיברו אותם לעצמם ונהיו "אלהים"...לאלהים הזה קוראים אלהים הרמאי, העשוק, הגזלן, השקרן, הלוקח שוחד...אלה הם האנשים שיצאו מתוך התורה שנאמר: "ויברא את מלאכיו רוחות ושדים"...

"כדי להירפא חייבים להכיר במחלה (רמאות) ולאחר מכן לקבל את מרירות התרופה" (האר"י הקדוש). שעל כן התנאים מבטיחים: "מי שמקבל עליו עול מלכות שמים מורדים ממנו דיני מלכות"...שעל כן כל אדם ואדם יראה את עצמו באיזה מחנה הוא נמצא וממי הוא למד בעולם הרמאות שנאמר: "מה בין תלמידיו של אברהם אבינו (מודעות נשמה) לתלמידיו של בלעם הרשע (מודעות גוף). תלמידיו (אברי הגוף) של אברהם אבינו, אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש , ואוצרותיהם אמלא. אבל תלמידיו (אברי הגוף) של בלעם הרשע (לא יודעים מה זה נמצא) יורשין גיהינום ויורדין לבאר שחת, שנאמר ואתה אלהים (השמדה עצמית) תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך" (פרקי אבות). שעל כן נאמר: "אנחנו חייבים לעזוב את הפתיחות באמונה - ואנחנו חייבים לעבור לפתיחות בנפש" (האר"י הקדוש).

וידבר יהוה אל משה לאמר:

רבי אליעזר פתח ואמר: "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך. שמע בני מוסר אביך, זהו הקב"ה. ואל תיטוש תורת אימך, זו היא כנסת ישראל. מהו מוסר אביך, זהו התורה, שיש בה כמה תוכחות וכמה עונשים. כש"א מוסר יהוה בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו".

אמר רבי שמעון: "אדם זה שלוקח גלגול נשמה, (דהיינו שמתגלגל פעם שנייה), ואנו זוכה שיתתקן בה, הוא כאלו משקר באמיתיותו של המלך, ואני קורא עליו המקרא הזה, או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר . וכחש בה (בנשמה). טוב לו שלא נברא. (כי מוטב היה לו שלא היה מתגלגל לבא לעולם)".

 

אמר משה רבנו: "מה אדם בלא בנים הוא נקרא עקר ואשתו נקראת עקרה, אף כך, תורה בלי מצוות, נקראת התורה עקרה, ומשום זה, למדנו, לא המדרש עיקר אלא המעשה. באו החברים והשתטחו לפניו, ואמרו, ודאי למדנו עתה חידוש, איך רוח נכלל ברוח, (בבירור). כמי שרואה דבר בעינו ומתברר לו. מתחילה היה לו (בדברים האלה רק) קבלה, ועתה (יש לו) בירורו של הדבר".

אמר חיים שלמה: בני אנוש שחיים על פני העולם הזה חיים בהפקר, שנאמר: "והארץ הייתה תהו ובהו וחושך על פני תהום"...מתוך החוסר וודאות הזה יוצאים כל מיני בני אנוש ומספרים לנו על הדרך שהם עשו כדי לצאת מחוסר הוודאות הזה ומצעים לנו ללכת בדרכם. דוגמא: אדם חלה במחלת הסרטן נילחם עם המחלה ומנצח אותה. האדם הזה עבר חוויה בתוך גופו והוא נילחם בחוויה, דהיינו, הוא נילחם בגופו כאשר הוא לא יודע מאיפה הוא יונק את המשאבים כדי להילחם בחוויה. לאחר שהוא סיים את המחלה כותב ספר ופותח סדנאות ומזמין תלמידים ללמוד לדעת כיצד להילחם במחלת הסרטן...בצורה הזו נפתחו כל הסדנאות שקיימות על פני כדור הארץ שכל סדנא וסנדא מספר לנו על המחלה שהוא עבר וכיצד יצא ממנה...כך שבעצם כל הסדנאות שקיימות הם מלמדות את בני אנוש את מלחמת ההישרדות בתוך התוהו ובהו וחושך על פני תהום אבל עדיין כולם נמצאים בתוך החושך..."אין סדנא אחד בכל העולם הזה שיכול להראות לנו דרך להוציא את כל הסדנאות מן החושך", דהיינו, לבטל את כל המחלות שקיימות בעולם הזה שנאמר: "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור"...דהיינו, בני אנוש מפסיקים לגשש בחושך שהולכים כמו עיוורים אלא הכל מואר ולא נתקלים בבעיות...שנאמר: "ברוך אתה יהוה פוקח עיוורים".

בנקודה הזו כל בני אנוש פיתחו להם אמונה ותקווה ולקחו להם ראש סדנא שהם הולכים בדרכו שזה נקרא: "מקל עיוורים". שאותו ראש הסדנא לא יכול לעזור לעיוורים הוא שולח אותם לסדנא אחרת אולי שם "מקל העיוורים" יוכל לעזור לו שזה נקרא בשפה המודרנית - קולגה.

מהנקודה הזו כל אדם ואדם רוצה לצאת ממנה שעל כן כל באי העולם הזה משקיעים את כל כוחם וכל מאודם כדי להגיע לאושר הם ובני משפחתם וכל משאת נפשם היא להגיע לנקודה שנאמר עליה - "פרנסה בריאות וזוגיות".

בריאות - כל בני אנוש נושאים איתם את ביטוח הרפואי שלהם...כך שברגע שבני האנוש עושים לעצמם ביטוח רפואי הם בעצם גוזרים על עצמם גזרה שיכולים להיות חולים...שעל כן המחקרים מראים לנו: 95% מבני אנוש בדיכאון, כל אדם שלישי חולה סרטן, הזוגיות ביקום שואפת לאפס והמיתון קיים בעולם הזה שעל כן משאת נפשם משתוקקת - "פרנסה בריאות וזוגיות".

בריאות - ישנה דרך אחת להגיע לבריאות שנאמר: "ברוך אתה יהוה רופא חולה עמו ישראל"...כך שכאשר בני אנוש חולים הם הולכים לבקש בריאות אצל החולים ומקבלים: ברכות, כדורים וסדנאות...המילת "בריאות" מראה לנו את המצב שהעולם הזה קיים בו..."בריא - ות"...ו"ת נקרא עולם הזה בפרוד, וכל עוד העולם הזה בפרוד, דהיינו, אין זוגיות...דהיינו, המשפט: "ואהבת לרעך כמוך"...לא קיים בעולם הזה. המחלה תשמיד את העולם הזה, דהיינו, את הגוף ולא המושג שנקרא התכלות החומר.

יהוה ממית - יהוה מחייה

וידע אדם עוד את-אשתו, ותלד בן ותקרא את-שמו שת, כי שת-לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין: ולשת גם-הוא ילד-בן, ויקרא את שמו אנוש: אז הוחל לקרוא בשם יהוה (בראשית ד פסוקים כה כו).

ו"ת - מתוך העולם הזה שנמצא בפרוד ישנם שני דרכים.

דרכו של אנוש -

נואש לבב שב להיות לעד

ר' משה אבן-עזרא

 

 נואש לבב שב להיות לעד / לבנות עפרים מאנוש חבש

כי יש לכל- מחלה צרי אך לא / מצאו לאיש זקן ושב חבש.

כך שכל בני אנוש שנמצאים על פני העולם הזה הולכים בדרך שסופה - "יהוה ממית".

דרכו של שת

ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכל בני אנוש את דרכו של שת...ספרי מראה לכל בני אנוש כיצד אדם בשם "חיים שלמה" שבמשך 50 שנות חייו הלך בדרכם של בני אנוש שסוף הדרך יהוה ממית...ומשנה את דרכו לדרכו של שת...כך שהוא משנה את המילה בריאות...ובמקום ו"ת שזה עולם הזה בפרוד שזו דרכם של בני אנוש...עבר לדרכו של שת...לקח את דרכו החדשה שזה עולם הזה באיחוד שת וחיבר אותה למילת בריא...וקיבל את המילה שהתחילה התורה: "בריא - שת" = "בראשית". שעל הדרך הזו אומרים - "יהוה מחייה"...שנאמר: "ברוך אתה יהוה מחייה המתים".

 

ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכל בני אנוש שאין מזל והגורל לא קבוע מראש...כך שמי שטוען: "שיש מזל והגורל קבוע מראש ולא כל אדם על פני האדמה יכול להיות הקדוש ברוך הוא"...אני מתוך שמי בשם מורי אלופי ומיודעי רבי שמעון בר יוחאי טוען שעליו אומר המקרא: " ואני קורא עליו המקרא הזה, או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר . וכחש בה (בנשמה). טוב לו שלא נברא. (כי מוטב היה לו שלא היה מתגלגל לבא לעולם)".

 

"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"

"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד".    

                     

"הפצת האור - הדרך לאמת"
דואר:fullwayoflife@walla.co.il
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
"רק כאשר אתה מואס בעצמך אתה יודע את עצמך" - המשיח.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב