גור אריה יהודה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

גור אריה יהודה 

מאת    [ 08/07/2009 ]
מילים במאמר: 1310   [ נצפה 6532 פעמים ]

 
 

בס"ד

יעקב אבינו מברך את בניו, כל אחד כברכתו, כל בן מקבל ברכה מיוחדת לו ולזרעו אחריו, ברכה המבהירה עתידו של כל שבט, כל שבט וייחודיותו אך הכל מתוך אחדות של עם. כולם הקשיבו לברכת אביהם, קלטו הם כי תמיד בכל משפחה לכל ילד יש האופי משלו ועתידו בהתאם, הברכה מבהירה לנו כי יהודה ושבטו יהיו המנהיגים הרוחניים ממנו תצא המלוכה של עם ישראל בעתו.

יהודה, במהלך חייו הוכיח "מנהיגות" שדרכיה מעוגנים עד היום, קיימים כלים, דרכים ושיטות בהם מנהיגים מצליחים משתמשים כדי להצליח, מדהים שמאבותינו, חכמינו מן עברו של העם היהודי, ניתן ללמוד עומקם של פרקי מנהיגות. דרכם המנהיגותית של אברהם, יעקב, יוסף, יהודה, משה, מרים, יהושע בן נון, דוד, שלמה, מרדכי היהודי ואסתר המלכה מהווים קודים נפלאים בהליכותיהם ובהתנהגותם כדי להוליך, להשפיע ולהוביל את עם ישראל להצלחותיו בכל הדורות.

בברכתו של יעקב את יהודה הוא סוקר את בניו כדי למצוא את "המוכשר" להנהגה, מבהיר הרש"ר הירש שאז - נחה עינו על יהודה, ואז קורא לו יעקב אבינו, אתה האיש אתה הנבחר, אתה מאחד בקרבך את הסגולות הדרושות להיות מנהיג.

"גור אריה יהודה"... אתה יהודה מאחד בקרבך את אומץ הלב של הנוער, של הצעירים, את היצירתיות והחשיבה היוזמתית של הנוער על כן "גור", אך בהמשך כתוב את המילה "אריה", המאפיין את הניסיון וישוב הדעת של הזקנה. תכונותיה המנהיג הוא של החיה הנעלה - האריה, אך כמנהיג יהיו בך ובצאצאיך התכונות של הצעיר הדינמי והנמרץ-היוזם והיצירתי ושל המבוגר בעל הנסיון.

אנו יודעים שהמנהלים הצעירים דווקא יש בהם שפע של חשיבה יצירתית משמעותית וחדשנית, עוצמה ומוטיבציה, כאשר הם משלבים מורים או מנהלים ותיקים בעלי נסיון ורמת חיים, הרי זו דרך מנצחת, בברכת יעקב הוא מבהיר עתידו של המנהיג מיהודה שיהיו בו שתי התכונות המשמעותיות להצלחה, תכונותיו של הצעיר - "גור" ושל המבוגר הוותיק "האריה", בהמשך- אנו מוצאים המושג "כרע רבץ כארי"...היינו, ממשיך הרש"ר הירש, כוח יהודה אינו רק בשאון מלחמה וקרב, המטיל את מוראו בשעת סכנה, ואחר הוא דועך. לא זה מאפיין אותו, אלא גם בשעה שהוא - יהודה נח, הרי הוא נשאר אריה, הוא יהודה האריה יטיל מוראו גם בשעת מנוחה, בדרך זו המנהיג מעניק בטחון כלפי חוץ, בהנהגתו יובטח השלום שיאפשר את ההתפתחות היעודה.

שילוב זה של גור ואריה, של רוח צעירה ואיתנה עם האיפיונים המיוחדים של המבוגרים,הצעירים עם הוותק, הנסיון והכחמה שרכשו הם המנהלים בעמלת החינוכי, מוכיחים את עצמם כמנהיגים המצליחים להוביל את מוסדות החינוך מעלה, מעלה.

מדרכו של יהודה - מברכתו של יעקב אבינו למנהיגות יהודה אנו לומדים חשיבות השילוב המאפיינת הצעירים והמבוגרים.

מנהיג אמיתי יוצר עוצמה, נחישות ואומץ לב להצליח בכל דרכיו, השיווק והפרסום, ההד הציבורי מופץ לכל עבר, או אז מנהיג מוביל ומשפיע אינו ניתן רק בעת קרב ומלחמה, כאשר יודעים כי מנהיג זה יש לו תכונות של מנהיג מצליח, הרי גם בעת מנוחתו, האוייבים או המתנגדים לו שמסביבו לא מעיזים להילחם בו.

אך צריך כל מורה וכל מנהל מוסד חינוכי לטפח עוצמה מנהיגותית ולנצח בכל דרכיו החינוכיות, הערכיות והחברתיות, ראוי שההורים, הרשות, הקהילה ומשרד החינוך יידעו איכותו של המנהל המנהיג, או אז יש לצוות ולמנהל שהות לבנות ולחדש רעיונות חדשים, אותם צריך לטפח בתהליך ממושך ועמוק, כאשר כולם יודעים שהמנהל - מנהיג אמיתי ואיכותי, יכול הוא להמשיך לבנות תהליך ארוך וממושך כדי להצליח בהמשך.

בפסוק הבא - מתברך יהודה..."לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו" מנהיגותו מכשירה אותו להיות מגן הכוח והרוח. שבט ומחוקק יהיו תמיד בין רגלי יהודה. מיהודה תצא הסמכות שתעניק מרות לתורה ותרבה ידיעתה בעם.

בפרושו "הרחב דבר" מציין הנצ"יב, שאפילו אומות העולם יבואו וישאלו בעמדתם של מנהיגות יהודה מחמת עומק חריצותם, משמע - חוכמת ישראל ושלטון התורה ינבעו תמיד מבנו שבט יהודה.

כאשר נעיין בהתנהגותו של יהודה במהלך כל חייו עד לברכת אביו יעקב, נמצא שכל הליכותיו היו מנהיגותיות, בעת מכירת יוסף, אומר יהודה לאחיו "מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו...לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו כי אחינו, בשרנו הוא וישמעו אחיו". כל זאת הם עשו בעת שכולם ישבו לאכול לחם כולל יהודה.

ביושבם ביחד, כאשר יהודה הוא "חלק מהחבורה של האחים", הדיבור שלו לא בגוף ראשון - כחלק מהם ...מה בצע כי "נהרוג את אחינו..."נמכרנו" "וידינו..."כי אחינו בשרנו הוא", הוא יהודה פונה לצד המוסרי: "וידנו אל תהי בו..."כי אחינו בשרנו הוא", יהודה כמנהיג אינו פותח בחכמתו בהטפת מוסר, המוסר מגיע רק בשלב ב'.דרכי השכנוע חייבים להיות חכמים ואיכותיים כדי שהמנהיג ישפיע על סביבתו. לפעמים המנהיג חייב לדעת כי לא די לו להיות צודק, חשוב לשלב בכל מהלך חייו גם את "האיך", כך המנהיג מצליח לשכנע את מונהגיו ללכת בדרכיו ולהאמין בצדקת דרכו.

אנו יודעים היום, כמה חשוב שמנהיג משלב חכמה תבונה עם רגש, ככל שהמנהיג מטפח בדבריו ובעשיה רגש, כמו אמפתיה, אהבה, כבוד, יחס, סובלנות, הקשבה הרי השפעתו רבה יותר ,כך חודרים לנשמתם של מונהגים על כן הוא מדגיש בדבריו "כי אחינו בשרנו הוא".

מנהיג אמיתי אומנם עומד בראש מערכת אך חשוב שמונהגיו יחושו כי הוא שותף להם בחשיבה ובהתנהגות, השותפות מהווה אחד מהקודים בהצלחה.

יהודה מרבה להשתמש במילה "אח", האחווה והשותפות הם מוטיבים חשובים במנהיגות "השותפים" מקשיבים ומבצעים בקשות המנהיג.

דיבור המנהיג שיש בו שיקולי דעת - מהווה גורם משכנע בהמשך על כן מציינת התורה ומדגישה: "וישמעו אחיו".

יהודה בדבריו בהתנהגותו בעשייתו בדרכי השכנוע שלו את אחיו למנוע הריגתו של יוסף מדגיש תכונה נוספת של מנהיג "אחריות", יהודה מתערב מיידית משיקול הדעת של האחים - סגנון הדיבור של מנהיג חשוב, שהרי זו דרך נפלאה לשכנע ולהצליח.

מנהיג איתן וחזק יושב בתוך אחיו ויחסיו עמהם קרובים כך הוא מצליח יותר להשפיע עליהם. בהמשך הכתוב מספר לנו על שובם של האחים ממצרים ואת דרישתו של יוסף - מנהיג מצרים, להביא את בנימין בהגיעם בפעם הבאה,

יהודה בדבריו המנהיגותיים מצליח לשכנע את אביו יעקב לשלוח עימם את בנימין. יהודה מציג שתי אופציות לאביו, אם תאות לשלוח את בנימין - נרד להביא אוכל, אם לאו הרי לא נרד, או אז לא יהא לנו מה לאכול.

יהודה בדבריו החכמים והמנהיגותים משאיר בידי יעקב את הבחירה, את ההחלטה, האחריות עוברת ליעקב. זו דרך מדהימה מאז ועד היום לשלב לשתף מונהגים בהחלטות, בשיקולי הדעת, באחריות ובחשיבה.

יהודה - כמנהיג מדגיש לאביו את האחריות שהוא נושא על גבו לאחיו בנימין.

"אנכי אערבנו מידי תבקשנו"... אחריות משולבת בהתחייבות - כמו שמנהיג נוהג, כאשר האחים חוזרים מצרימה כגוף אחד ומתוך משותפת, הם ניתקלים בבעיית העלמות הגביע, שנמצא כאמור בשקו של בנימין, דבר המאלץ את כל האחים לשוב לבית יוסף.

הכתוב מדגיש - ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף"... יהודה המנהיג בא בראש אחיו, בהמשך הוא המנהיג המדבר עם יוסף בשם כל האחים.

אף כי הוא מדבר בלשון רבים, בשם כל האחים...מה נאמר...מה נדבר... ומה נצטדק... הננו עבדים... גם אנחנו... כולם מרגישים אחריות להחזרתו של בנימין לאביו יעקב. בהמשך כתוב: "ויגש אליו יהודה"... יהודה המנהיג נואם נאום ארוך בפני יוסף, הוא מבהיר ליוסף עד כמה בנימין חשוב ליעקב ועל הצער שיגרם לאביו, אף מבהיר את הערבות האישית שלו, יהודה ממליץ ליוסף להיות אסיר במקום בנימין.

יוסף לומד פרק במנהיגותו של יהודה, של האחווה בין האחים, של הערבות ההדדית שביניהם, יהודה בדבריו - לוקח האחריות על בנימין, מבהיר את עוצמת האחווה, ומוכן לשלם המחיר האישי - להאסר בעצמו.

המנהיג מצליח בדבריו - בחכמתו, לנגוע בנפשו של יוסף - בליבו, בנקודה הרגישה שבו. או אז יוסף בוכה, משתפך בפניו אחיו.

אסכם תכונותיו המנהיגותיות של יהודה - מהם יכול וצריך כל מנהיג, כל העומד בראש מוסד חינוכי, או מורה שהוא מנהיג המשפיע על תלמידיו.


  • 

  אישיות יהודה - כריזמתית.


  • 

  מעורבות עם האחים, קרבתו אליהם.


  • 

  שיתופו לשיחת האחרים, למעשיהם, הוא חלק מהם, מודע לדרכיהם ולרצונותיהם.


  • 

  יחס אחווה ושותפות.


  • 

  משכיל להשפיע עליהם.


  • 

  חש ומרגיש את תחושותיהם וכאבם של אחיו, חש את לב שומעיו.


  • 

  מפגין עוצמה שהוא פועל למענם ומובילם אל יעדים חדשים וטובים.


  • 

  יכולת להביא את אחיו לשינוי תפיסה משמעותית.


  • 

  סגנון דיבור המנהיג משכנע, המבהיר כי יש הבנה פנימית של הזולת, ניסוח נכון וכושר רטורי.


  • 

  המנהיג מדבר בסגנון המתאים למונהגיו- לליבם.


  • 

  קוד הנצחון של המנהיג - לקיחת אחריות.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב