מלחמת הרוח בחומר
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

מלחמת הרוח בחומר 

מאת    [ 02/07/2009 ]
מילים במאמר: 1370   [ נצפה 4760 פעמים ]

 
 

מלחמת הרוח בחומר

ישנם כאלו שנלחמים ברוח ולבסוף מתעייפים ומשלמים בחייהם שעל זה נאמר: "מלחמת דון קישוט"..."אל תשפוט את חברך עד שלא תהייה במקומו"...זאת מלחמת הרוח בחומר שעליה נאמר: "לא יקרא שמך יעקב כי ישראל כי שרית עם אלהים ואנשים ותאכל"..."תורה נתן לנו על טעותנו ואנחנו מנצלים את טעותנו לטובתנו"...השאלה היא: עד מתי נילחם את מלחמת דון קישוט?...

ישנם שלושה מחנות בעולם הזה ששלושתם באו מהעולם הבא לעולם הזה כדי לבנות את העולם הזה ולהביא את העולם הבא לעולם הזה ואלו הם: אש מים ורוח שהם: דת, מדע וקבלה...מי ששולט על שלושת המחנות האלו הם: בלק (רופא) בלעם (שופט) ועמלק (ראשי העם)...אבי זצ"ל בירך אותי בברכת הצדיקים שנאמר: "שלא תיפול בידי רופא ושופט"...וכדי לא ליפול בידי שופט ורופא צריך לדעת מה זה שופט ומה זה רופא...כאשר אנחנו יודעים שהשופט והרופא יצאו מעמלק...אנחנו צריכים לדעת: מה זה עמלק?...כאשר אנחנו מתחילים לחקור את עמלק אנחנו מתחילים לראות שעמלק הוא שורש הנחש כך שאנחנו צריכים להילחם בנחש שהוא פיתה את האישה...וכאשר יוצאים מתוך הנחש מקבלים את זה שברא את הנחש שהוא נקרא משיח שעל כן: "נחש = משיח"...וכאשר אנחנו רוצים לדעת מי ברא את הנחש ואת המשיח אנחנו יוצאים מנחש ומשיח ומקבלים את מודעות המשיח שעל כן המשיח מראה את הדרך בספרו "מלחמת הרוח בחומר" וטוען:

 "כל מה שאתם רואים מחוצה לכם הם נמצאים בתוככם שהם נקראים אנשים ואת האנשים האלה אלהים ברא כך שכדי לנצח את אלהים ואת האנשים צריכים לדעת מה אמר אלהים לאנשים האלה שנאמר: ואהבת לרעך כמוך – אני אלהים".

"אני אלהים". אני זה הפועל ואלהים זה הנפעל, כך שאם הנפעל ברא את האנשים, האנשים הם הנפעל של הנפעל...וכך הדרדר היקום מהראשונים שזה חורבן בית המקדש לאחרונים שזה המודעות של 2009 שעל כן נאמר: "מים אחרונים חובה".

נטילת ידיים – מי יש לו ידיים שבא ליטול את ידיו...הרי כל הידיים שנמצאות בעולם הזה כולם מגואלות בדם...הרי מעצם הפעולה שבאים ליטול ידיים זה מראה שהידיים מלוכלכות...דהיינו, כל מה שעשינו בעשר האצבעות הם מלוכלכים ולא עומדים במבחן המציאות...כך שאם אנחנו נוטלים ידיים כל מה שעשינו עומדים במבחן המציאות?!...הקב"ה רוצה לראות את הידיים המלוכלכות שנאמר: "בזעת אפך תאכל לחם"...תראה לקב"ה את הידיים המלוכלכות שעומדות במשפט שהוא אמר והוא הקב"ה ינקה לך את הידיים המלוכלכות שנאמר: "תבני לי את מקדשי אשכון בתוכך". שעל כן נאמר: "מים אחרונים חובה".

מי שדוחה משיח כופר בתורה ובמשה רבנו – אנשים רמי מעלה אמרו את זה שמהם לומדים אנשים ועושים מהכתובים שלהם מה שנוח להם...הרמב"ם אמר...וכותבים מה אמר הרמב"ם ומפסיקים איפה שאמר הרמב"ם: "כדי לדעת את אלהים צריך להיות אלהים"...מדלגים על המשפט שאמר הרמב"ם: "מי שדוחה משיח כופר בתורה ובמשה רבנו"...לא כך עושה המשיח...הוא לוקח מכתבי הרמב"ם את מה שאמר הרמב"ם ומראה לכל באי העולם משמו מה אמר הרמב"ם וכך הוא מחייה את הרמב"ם שנאמר: "לך למשכבך כי לקץ הימין תעמוד".

כאשר בא המשיח להוריד את המגפה מתוך העולם הזה בא "בלק" הקוסם המכשף שהם נקראים הרופאים...ומי אלו הרופאים?...אלו שנותנים כדורים פסיכיאטרים, ואלו שקוראים לעצמם ד"ר, פרופסור, מקובל, הרב... שהם כביכול מרפים את העם אבל הם בעצם חולים והעם מרפה אותם...כשם שעמלק קובע שיש מיתון מה עושים בלק ובלעם?..."גובים את הכסף מין העם כדי שהם יצאו מהמיתון".

מי אמר רבי שמעון מת משוגע, איינשטיין משוגע, פרוייד משוגע, קופרניקוס משוגע...בלק..."הרופאים שמתרפים מין המשוגעים ומוצצים את דמם של העם". וכאשר הקוסמים האלו והמכשפים האלו לא מצליחים הם פונים לבלעם כדי לפגוע בהם. "וזה הוא המשל והנמשל של מורי מיודעי אלופי רבי שמעון בר יוחאי".

מי יכול לאמור לי שרבי שמעון היה – ומי מוכן לקחת סיכון ויפתח ויראה אם רבי שמעון נמצא היכן שעושים עסקים?...כולם אומרים רבי שמעון אלוקי ומהללים ומשבחים אותו על שהוא אלוקי...מתי?...כאשר יש מיתון שנאמר: "מת יון"...בספר הזוהר הקדוש שהוקם בקודש הקודשים נאמר: "על לשון הרע, על לשון הרע מאין לנו שלוקים בצרעת? שכתוב. ותדבר מרים ואהרון במשה...וכתוב ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. על עדות שקר. מאין לנו שלוקים בצרעת? כי משום שהעידו ישראל שקר, ואמרו, אלה אלהיך ישראל בקול חזק, שכתוב קול מלחמה במחנה, משום זה וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב" (זוהר פרוש הסולם פרשת בלק שצ"ב).

"ותדבר מרים ואהרון במשה"... אל תקרא ותדבר אלא ו"ת דבר אלו שנבראו בן השמשות, ו"ת נקרא עולם הזה בפרוד, שכל אחד יש לו את מרים שלו שזאת היא תורתו, וכל אחד יש לו את אהרון שלו שזה הוא גופו...כך שתורת הגוף שהיא העולם הזה מדברים בלשון הרע במשה שהוא הקדוש ברוך הוא...שעל זה נאמר: "ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת"...מי הוא הגוף שנקרא אהרון יכול להראות לי את מרים שלו שהיא תורתו שהיא לא מצורעת?...

מצורעת – מצער ו"ת ...

מי נמצא בעולם הזה שהוא לא חי מצער שנאמר: "בצער תלדי בנים"?...

מי נמצא בעולם הזה שיכול להראות לי את תורתו ויכול לוותר על תורתו?...

מי יכול להראות לי את תחיית המתים מתוך תורתו?...

מי יכול להראות לי שהוא יכול לתת את תורתו מבלי לבקש כלום מתורתו?...

אם תשאלו מדוע מרים מצורעת עד היום הזה ואין אהרון שיכול להוציא את מרים מהצרעת הזו?...

התשובה היא:

צריכים להראות דרך לכל באי העולם שנאמר:

"כי לא-נחש ביעקב ולא-קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה-פעל אל".

כאשר שמע בלק (רופא) את השאלות האלה הלך לבלעם (שופט) שהוא יתקיף את השואל ולאחר מכן בלק ימשיך לעשות בו מה שהוא יודע לעשות...

וישא משלו ויאמר: נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין. נאם שמע אמרי-אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים:

"מה-טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל".

"נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין".

"שתם העין" – על זה נאמר לשופטים: "תוציאו את הקורה מעיניכם לפני שאתם מוצאים את הקיסם מעיני חברכם".

"ברוך אתה יהוה פוקח עיוורים - וברוך אתה יהוה מלך אוהב צדקה ומשפט"

תסתכלו ותראו כמה בתי כנסת פזורים בעולם הזה – תסתכלו ותראו כמה כנסיות פזורות בעולם הזה – תסתכלו ותראו כמה אוניברסיטאות פזורות בעולם הזה – תסתכלו ותראו כמה מקובלים יש בעולם הזה...ותשאלו את שאלת השאלות שקיימת בעולם הזה:

"מה עושה הראש הזה (י"ה) על הגוף הזה (ו"ה)?...

מי שחיבר י"ה עם ו"ה באיחוד שלם יהוה ויצא מזה נאמר עליו: "והיה ביום ההוא יהוה אחד ושמו אחד". והוא צריך להראות לכל באי העולם את הדרך שכל באי העולם ידעו את זה כשם שראה את זה בלעם שתם העין שטען:

"מה-טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל".

שש מילים כנגד האות ו' שנאמר: "אמת נתן ליעקב".

שש מילים כנגד שית שנמצאת במילה בראשית.

26 אותיות כנגד בניית בית המקדש הראשון והשני בשם הקדוש יהוה.

32 חיבור אותיות ומילים כנגד ל"ב שבילי החכמה.

156 שהם  12 שהם כפולת המילים באותיות כנגד אלהים.

"יהוה אלהים בקרבך"

"ואהבת לרעך כמוך – אני יהוה הוא האלהים"

"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד"   

      

"הפצת האור - הדרך לאמת"
דואר:fullwayoflife@walla.co.il
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
"רק מי שמחייה את התורה הוא נראה ככופר בתורה" - המשיח.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב