החזר מס - גיל הזהב
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

החזר מס - גיל הזהב 

מאת    [ 21/06/2009 ]
מילים במאמר: 920   [ נצפה 2761 פעמים ]

 
 
החזרי מס הכנסה לאוכלוסיית גיל הזהב


בני גיל הזהב לרוב לא מודעים להטבות מס הקיימות לגביהם בפקודת מס הכנסה.

המחוקק התכוון להקל על ציבור זה באמצעות חוקים ותקנות, אך בפועל סכומים

של מיליוני ש"ח לא נדרשים בחזרה על ידי בני גיל הזהב, כאשר ציבור זה כמו רוב הציבור, משוכנע שהמס שנדרש מהם הוא סופי ולא ניתן לשינוי.

יש להדגיש שהתשלומים לשלטונות המס מהווים מקדמה ע"ח המס הסופי, וכל אדם ראשי לבדוק האם מגיעים לו כספים נוספים ממס הכנסה.

בין הנושאים שעשויים לזכות בהחזרי מס במקרה של מבוגרים בגיל הזהב:

1. נכוי מס על רווחים מריביות על פקדונות וניירות ערך.

הכנסות ריבית ורווחים הנובעים מתוכניות חיסכון ופיקדונות, חייבות במס בשיעור של 15% ו - 20%, כאשר שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התוכנית.

אך מבוגרים זכאים להטבות מס בגין הכנסות, כאשר בפועל הטבות אלו לרוב לא מנוצלות.

כמו כן כאשר יש הפסדים בשוק ההון אין תמיד קיזוז אוטומטי בין הרווחים וההפסדים באותה שנה ובין שנים אחרות.

לצורך מימוש ההטבות יש לפנות למס הכנסה, ולהגיש דוח עם דרישה להחזר מס.

2. שכירות של נכס אשר שימש לעסק

סעיף 9ד לפקודת מס הכנסה מקנה פטור מס הניתן להכנסת דמי שכירות המתקבלת מנכס אשר שימש בעבר כמקום עסקו של הקשיש.

ניתן להשתמש בסעיף פטור זה לקבלת פטור מס מדמי שכירות המתקבלים מנכסי מקרקעין שבהם הפיק קשיש טרם פרישתו הכנסות אשר נחשבו כהכנסות ממשלח יד וכן ניתן לקבל פטור מהכנסות המתקבלות עבור נכסים נוספים.

3. זכוי עבור בן זוג לא עובד

יחיד אשר בן זוגו אינו עובד והוא, או בן זוגו, הגיעו לגיל פרישה (או שאחד מהם עיוור או נכה) מקבל נקודת זיכוי במס הכנסה מכח סעיף 37 לפקודת מס הכנסה.

4. פטור מס שבח עבור מכירת דירת מגורים אשר תמורתה משמשת לרכישת זכות בבית אבות

קשיש אשר מוכר את דירת המגורים שלו ורוכש זכות בבית אבות או דיור מוגן רשאי לבקש פטור ממס שבח עבור החילוף.


5. זיכוי מס לבני משפחה אשר משלמים את דמי השהייה לקרוב המאושפז במוסד

התנאים לקבלת הזיכוי:

א. מרותק למיטה

ב . עיוור

ג. מוגדר כתשוש נפש.

האם מס הכנסה מודיע על זכאותי להחזרי מס במקרים שצויינו בכתבה?

מס הכנסה לא מודיע, מי שלא חייב להגיש דו"ח ורוצה לקבל החזרים צריך להגיש דו"ח מיוזמתו.


תוך כמה זמן מתקבל החזר הכסף ממס הכנסה?

הכסף מתקבל ישירות לחשבון של מגיש בדו"ח, החוק קובע כי החזר מס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי, בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם.

סיכום

הנסיון מראה שרוב האנשים לא מנצלים את כל זכויותיהם מול מס הכנסה, למרות שמס הכנסה מחזיר מיליני ש"ח כל שנה לאלה שכן טרחו ובדקו, נתון מעניין: נכון להיום בשנת 2007 הוחזרו כמיליארד ש"ח למגישי בקשות להחזר מס.

נסכם בכך, שתמיד רצוי לבדוק את הזכאות להחזרי מס, בעיקר כאשר ידוע שמבחינה סטטיסטית, מגיעים החזרים לכ-2/3 מהציבור.

החזרי מס הכנסה לאוכלוסיית גיל הזהב


בני גיל הזהב לרוב לא מודעים להטבות מס הקיימות לגביהם בפקודת מס הכנסה.

המחוקק התכוון להקל על ציבור זה באמצעות חוקים ותקנות, אך בפועל סכומים

של מיליוני ש"ח לא נדרשים בחזרה על ידי בני גיל הזהב, כאשר ציבור זה כמו רוב הציבור, משוכנע שהמס שנדרש מהם הוא סופי ולא ניתן לשינוי.

יש להדגיש שהתשלומים לשלטונות המס מהווים מקדמה ע"ח המס הסופי, וכל אדם ראשי לבדוק האם מגיעים לו כספים נוספים ממס הכנסה.

בין הנושאים שעשויים לזכות בהחזרי מס במקרה של מבוגרים בגיל הזהב:

1. נכוי מס על רווחים מריביות על פקדונות וניירות ערך.

הכנסות ריבית ורווחים הנובעים מתוכניות חיסכון ופיקדונות, חייבות במס בשיעור של 15% ו - 20%, כאשר שיעור המס נקבע בהתאם לסוג התוכנית.

אך מבוגרים זכאים להטבות מס בגין הכנסות, כאשר בפועל הטבות אלו לרוב לא מנוצלות.

כמו כן כאשר יש הפסדים בשוק ההון אין תמיד קיזוז אוטומטי בין הרווחים וההפסדים באותה שנה ובין שנים אחרות.

לצורך מימוש ההטבות יש לפנות למס הכנסה, ולהגיש דוח עם דרישה להחזר מס.

2. שכירות של נכס אשר שימש לעסק

סעיף 9ד לפקודת מס הכנסה מקנה פטור מס הניתן להכנסת דמי שכירות המתקבלת מנכס אשר שימש בעבר כמקום עסקו של הקשיש.

ניתן להשתמש בסעיף פטור זה לקבלת פטור מס מדמי שכירות המתקבלים מנכסי מקרקעין שבהם הפיק קשיש טרם פרישתו הכנסות אשר נחשבו כהכנסות ממשלח יד וכן ניתן לקבל פטור מהכנסות המתקבלות עבור נכסים נוספים.

3. זכוי עבור בן זוג לא עובד

יחיד אשר בן זוגו אינו עובד והוא, או בן זוגו, הגיעו לגיל פרישה (או שאחד מהם עיוור או נכה) מקבל נקודת זיכוי במס הכנסה מכח סעיף 37 לפקודת מס הכנסה.

4. פטור מס שבח עבור מכירת דירת מגורים אשר תמורתה משמשת לרכישת זכות בבית אבות

קשיש אשר מוכר את דירת המגורים שלו ורוכש זכות בבית אבות או דיור מוגן רשאי לבקש פטור ממס שבח עבור החילוף.


5. זיכוי מס לבני משפחה אשר משלמים את דמי השהייה לקרוב המאושפז במוסד

התנאים לקבלת הזיכוי:

א. מרותק למיטה

ב . עיוור

ג. מוגדר כתשוש נפש.

האם מס הכנסה מודיע על זכאותי להחזרי מס במקרים שצויינו בכתבה?

מס הכנסה לא מודיע, מי שלא חייב להגיש דו"ח ורוצה לקבל החזרים צריך להגיש דו"ח מיוזמתו.


תוך כמה זמן מתקבל החזר הכסף ממס הכנסה?

הכסף מתקבל ישירות לחשבון של מגיש בדו"ח, החוק קובע כי החזר מס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי, בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם.

סיכום

הנסיון מראה שרוב האנשים לא מנצלים את כל זכויותיהם מול מס הכנסה, למרות שמס הכנסה מחזיר מיליני ש"ח כל שנה לאלה שכן טרחו ובדקו, נתון מעניין: נכון להיום בשנת 2007 הוחזרו כמיליארד ש"ח למגישי בקשות להחזר מס.

נסכם בכך, שתמיד רצוי לבדוק את הזכאות להחזרי מס, בעיקר כאשר ידוע שמבחינה סטטיסטית, מגיעים החזרים לכ-2/3 מהציבור.


כותב: מריו רויסמן - יעוץ בכיר בחברת בובה www.bobe.co.il - פורטל גיל הזהב

יועץ מס , חשבונאות ותכנון מס www.roisman.co.il
בובה פורטל גיל הזהב - "הדרך הנוחה לדאוג להורים" מרכז מידע רלוונטי לגיל הזהב ומציע שירותים מגוונים לרווחת גיל הזהב, יעוץ בוטיק לדיור מוגן, התאמת מגורים לקשיש, ציוד ביטחון ובטיחותי, מורים פרטים, הפקת אירועים וסיפורי חיים, ארגון טיולי גיל הזהב, מוביל את מהפכת הנחות והטבות בכל בית העסק בהצגת כרטיס אזרח ותיק
http://www.bobe.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב