מעגלי ההשפעה של המנהיג
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מעגלי ההשפעה של המנהיג 

מאת    [ 21/06/2009 ]
מילים במאמר: 969   [ נצפה 3246 פעמים ]

 
 
במפגשים של אנשי חינוך רבים ובהם מנהלים אני שומע לא אחת על דילמה חינוכית - ערכית בה מתלבטים מנהיגי החינוך, מובילי הדרך ומנתביה היינו המנהלים. כיצד? באילו כלים? מהי הדרך היעילה כדי להעצים המורים כולם? מהם הדרכים בהם עלינו המנהיגים לנקוט כדי שכל מורה הנפגש עם תלמידינו ישפיע כמנהיג הכיתה על התלמידים במיגוון המישורים החינוכיים- ערכיים, שהרי בכיתות היסוד ובעיקר בחינוך העל יסודי נכנסים לכיתות הלימוד " מורים מקצועיים " , מורים אלה - מטרתם העיקרית היא ללמד חומר לימודי, המה משקיעים עיקר מרצם להגיע להישגים לימודיים עם תלמידיהם, כל מורה במיקצועו. לעיתים המשימה קשה ואף מלווה בבעיות משמעת . רבים ממנהלי בתי הספר משקיעים מרצם הגדול בעמלם אל מול המחנכים,אף כי מחנך הכיתה אמון גם הוא ללמד מקצועות לימוד בהם הוא התמחה, מוטלת עליו המשימה של חינוך התלמידים , עיצוב פני הדור, הקניית דרכי חשיבה , דרכי חינוך, ניהול כיתה במיגוון השיטות והמתודות, עליו להקנות לתלמיד ולהטמיע בו בנוסף להוראה גם חינוך.

רבים מאוד מהמחנכים עושים עבודתם באיכות ובחן יוצאים מן הכלל, תלמידיהם רוכשים התנהגויות ומיומנויות כדבעי- שקט, רוגע, אווירה נעימה, זקיפות קומה, אופי נהדר, אהבת אדם, אף ערכי תורה ומצוות נרכשים להפליא. השפעת המחנך על תלמידיו ניכרת בפנימיותו ובחיצוניותו של התלמיד כפרט ושל הכיתה כחברותא. היות ונהוג לומר-שאין קפיצות דרך בחינוך, הפנמת ערכים לוקחת זמן, חינוך הינו תהליך ממושך עיקש וקשור לזמן.
היות וכל מלמיד זוכה לפגוש במהלך כל שנה מורים רבים-מקצועיים, הרי שאנו ניתקלים לדאבוני לעיתים קרובות בהתנהגויות שונות ואף גרועות יותר אצל מורים אלה.עלינו להבין את הסיבות לכך,לחשוב ולהעמיק, לבדוק מדוע? מה עלינו לעשות כדי שכל מורה מקצועי יהפוך למחנך? היש דרכים , כלים, שיטות בהם המחנך מצליח? כלים שהמורה המקצועי אינו משתמש בהם?
צריך שבכל שיעור תהא למידה התקדמות, חידוש, המשולב בחינוך.תהליכי שינוי יחד עם דרכים המעצבים דמותו הערכית של התלמיד. מה הופך מורה מחנך למצליחן? מדוע אצלו רגוע יותר מהמורה המקצועי? סוד ההצלחה טמון כאמור בשילוב מנצח של הוראה וחינוך בכל שיעור - בכל דקה. למידה מתוך הענקת כבוד, יחס ואהבה, הוראה אינטנסיבית מתוך הקשבה , עידוד וסובלנות, הקניית חומר מתוך דיאלוג, אופטימיות, שמחה, חיוך וחדוה.
הוספת חומר המעוגנת בשיתופיות, בתחושת שייכות, באווירה חיובית -ערכית.בשילוב שיטות הוראה מגוונות , פרונטלי עם עבודה בקבוצות,מורה מרצה סוליסט יחד עם לימוד בחברותא,אחריות המורה לטיפוח היחיד תוך החדרת הוראת עמיתים. הפיכתו של מורה למנהיג-משפיע המטפח לצידו מנהיגות נוער בכיתה, סמכותיות תוך האצלת סמכויות לתלמידים.מילוי הוראות משולב עם נשיאה באחריות התלמיד- שהרי מי שנושא באחריות מנצח.שילוב מנצח נוסף הוא טיפוח התנהגויות המבוססות על מצוות תורניות.למידה עדכנית מתוך תורה ניצחית.

הקוד הכי חשוב למורים ובעיקר לתלמידים הוא - יצירת חיי חברה , זה המתכון החשוב ביותר להצלחה חינוכית, ערכית, הישגית, והתנהגותית.חיי חברה יוצרים למידה ב"כיף" . ילד ילמד יותר טוב , יעשיר ידיעותיו, יטמיע אותם בתוכו אם יהא מרוצה ומאושר. חיי החברה הם... הם התשתית לאותו "כיף" לאותו חיוך לאותה פיסגה אליה שואף כל תלמד להימצא בה.
כל מורה , מחנך- ומקצועי חייבים לדעת עיקרון בסיסי זה, כך שהמורים כולם חייבים ללמד להעפיל במעלה ההישגי, להתמיד מתוך שקידה רצינות ורצון עז כדי להצטיין ולעמוד איתן וזקוף קומה בראש ההר. רק ...רק...רק דרך חיי חברה, רק במציאות בו הינך חש נהדר בתוך הקהילה השותפה לך, כולנו המחנכים המנהיגים המשפיעים צריכים ליצור קרקע חברתית המאפשרת תחושות טובות תוך מיצוי יכולתו של כל תלמיד, חיי חברה המעודדים כל תלמיד להתאמץ כדי להתגבר על מכשולים לקראת השגת המטרה. להגיע ליעד,להגשים כל חלום צריך רצון עז, אופטימיות והמון אהבה, אלה יושגו יותר טוב מתוך חברה תומכת ואוהדת.
מורה מחנך יודע היטב כי הכלים החינוכיים הערכיים שהוזכרו = המה הכלים הבסיסיים להצלחה חינוכית. מנהל שהוא מנהיג מכשיר את מוריו את כולם לרכישת הכיצד? מטמיע בהם יידע חינוכי כדי להתמודד בדרכי חינוך נכונים ועדכניים מתוך ראיה אישית וכיתתית.חנוך לנער על פי דרכו ולימוד בחברותא , כל אחד והקצב שלו מתוך התחשבות בכלל. רוב המורים מתלבטים כיצד להתמודד מול הפערים בכיתה ההטרוגנית. העיקרון אינו לצמצם פערים אלא להקנות יידע ומיומנויות לכל תלמיד בהתאם ליכולתו.כך נטפח את החלשים הבינוניים ונמריא עם המצויינים לשחקים.
זו אחת הבעיות הקשות של המורה המיקצועי, האיך? כיצד להתמודד ,להקנות חומר לימודי לכיתה הטרוגנית. כדי להכשיר "כל" המורים להתמודדות עם כל דרכי החינוך הישנים והעדכניים צריך מנהל שהוא מנהיג למצוא, לאתר הכלים שיכשירו כל מורה להתמודדות האמיתית.
כל מורה חייב לדעת כי רכישת יידע חייבת להיות מלווה בדרכים אנושיות , נלבבות, נעימות, המשלבות כל האלמנטים החינוכיים שהועלו לעיל.

עלינו כולנו המחנך והמורה המקצועי- להפוך למנהיגים -משפיעים.במוסדות גדולים בהם מורים רבים, קיים הצורך להרחיב את מעגלי ההשפעה כדי שכל מורה ילמד כל הזמן דרכים עדכניות כדי להבין את הנוער ולהתמודד מולו בכלים המתאימים-כדברי הרב קוק.
המנהל חייב ליצור מנגנון למידה של הכלים הפדגוגיים כדי לרכוש נפשו של הילד. יש לגוון ההשתלמויות המוסדיות, ישיבות מליאה , כנסי מחנכים, פיתוח צוותי ניהול, מרכזי מקצוע, מדריכים פנימיים וחיצוניים כד להגיע לכל מורה. מתוך הנחה שמורה מקצועי רכש בעבר יידע בתחומו וממשיך בכך הרי שעלינו להקנות לו את הכלים הרבים מאוד כדי להתמודד כאמור עם דיאלוג, אופטימיות, הקשבה, צריך ללמוד שיטות מאתגרות כדי להתמודד עם עידוד, כבוד ושיתופיות, חייבים ללמוד כיצד לפתח מנהיגות נוער ואיך להפעילם הלכה למעשה, שהרי נוער משפיע על נוער בצורה החזקה ביותר היעילה והטובה אם נכוונם לכך.
חינוך מוטמע יש לעשות בתהליך, השרשת מיומנות דורשת למידה, צריך לדעת איך מטמיעים בילד חינוך לנתינה, עזרה לזולת, סיוע לחבר. עלינו להרבות בלמידה בחברותות הפנמת שאילת שאלות.הקשבה, שילוב מוסיקה, נגינה, למידה תוך תנועה,טיפוח אוצר מילים המחזה אוריינות ורטוריקה , העשרת השפה תרקיע שחקים שהרי התירגול - ההרגל כדברי הרמב"ם היא הדרך הראשונה במטרות החינוך.המורה המקצועי חייב ללמוד חשיבותם של כלים חינוכיים אלה אך לא די בכך עליו ללמוד איך? התאוריה אינה מספיקה.
כל מורה צריך ללמוד כיצד יוצרים קשר עם הורים וקהילה, לא רק צוות הניהול והמחנכים, דרכי הערכה המגוונות חייבות להיות ברורות לכולם, אל לנו להתיחס רק למבחנים ככלי שיפוטי להערכת תלמיד.
מרכזי המקצוע ,רכזי השכבות, הצוות הניהולי ומערכת ההדרכה הם הם זרועו הארוכה של המנהל המנהיג כדי להקנות לכל מורה כלים חינוכיים ערכיים תורניים תרבותיים והתנהגותיים.
ככל שנעצים את מעגלי ההשפעה החינוכית ,ככל שהם יחלמו,ישננו, יציבו יעדים,יפעילו תהליכי שינוי מתמידים,
ככל שכל מורה יניף את דגל ההישגים המעוטר בתחומי חינוך, מקושט בחינוך חברתי והמעוגן בתורתנו הניצחית כן ניזכה להצלחה ולמצויינות.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב