והודעת להם את הדרך...(שמות יב' כ')
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

והודעת להם את הדרך...(שמות יב' כ') 

מאת    [ 15/06/2009 ]
מילים במאמר: 1019   [ נצפה 2892 פעמים ]

 
 

והודעת להם את הדרך

 

אנו יודעים כי המצווה החשובה ביותר ביהדות היא "והגדת לבנך" היינו לימוד הבנים, העברת תורה מדור לדור, לא די שחובתו של כל אדם ללמוד, להשכיל ולמלא המצבר המוחי בחכמה, להשכיל כל ימיו, עליו לדאוג שכל מה שהחדיר למוחו יעבור לדור הבא: לבניו , לתלמידיו. אל לו לאדם לשמור המטמון האינטלקטואלי שצבר במשך הזמן ברשותו העצמית- במוחו הפרטי בלבד.

חובת האדם להעביר תורה וחכמה לדור הבא.

אלא שאין הכוונה רק חכמה ודעת, אלא העברת כלי חינוך ודרכים לרכישת החכמה, כווני חשיבה, כלים לקליטת חומר, ובעיקר הדרך- כיצד,

היינו יש חשיבות לכלים, למתודות -שיתאימו להעברה מדור לדור. בפרשת יתרו שבחומש שמות (יח, ז') נאמר: " והזהרתה אתה את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון"

חובתך שלך, התחום מוטל עליך לבדך לעשותו, להודיע להם להזהירם על מצוות לא תעשה, כתוב גם " והזהיר את העם" (יחזקאל לג', ג') וכן "להזהיר רשע מדרכו" (יחזקאל לג') הכוונה להתרות את האדם לבל יעשה מעשים רעים, אף כי לעיתים השורש "זהר" מורה על נוגה, אור מבריק, הפצת אור, היינו גם כשאתה מזהיר מישהו על דרכו הרעה , הרי חשוב ביותר לכוון אותו אל האור, או שאתה תשמש לו כאור מבריק, כזרקור אל היעדים הטובים והיעלים.

לא סתם להזהיר מפני תחומים רעים המזיקים לאחר ,אלא להזהיר כדי למנוע מעשיית הרע , אך לשלב באותה הזהרה את הזוהר - האור אליו צריך לשאוף.

אומר הרש"ר הירש , את הצורך החיוני בניתוב האור אל חפץ מסוים- לצורך האדם.ללא הכוונה -יתכן שהאדם לא ישים לב לעיקר, לחשוב , למעודכן. כדי שחוקי התורה והמצוות , הטוב והמיטב, האיכות הטובה ביותר אליו יגביר את החשיבות של מצוות אלו ייכנסו לתוכו של האדם וכך יימנעו מלעשות רע,יש צורך בהכוונת האור.

על כן הפסוק מדגיש שתי ציוויים והזהרתה... והודעת...

במסכת בבא מציעא ל' ע"ב מבארים "והודעת להם את בית חייהם" - מסביר רש"י במקום- ללמוד להם אומנות להתפרנס בו.

המשך הפסוק... "את הדרך" זו גמילות חסדים..."ילכו" זה ביקור חולים... "בה" ... זו גבורה של אדם , בהמשך הפסוק כתוב "ואת המעשה" זה הדין אשר יעשון לפנים משורת הדין.

אנו קולטים את הפסוק בדרך מדהימה, "דרך" היא לעולם תנועה לעבר מטרה. כדי לכבוש כל יעד צריך לנתב "דרך" מסלול נכון וחכם.

שהרי ניתן להגיע אל הפסגה, ולכבושה "בדרך" לא ישרה , תוך רמיסת האדם. יש חשיבות שהדרך תהא הוגנת, ישרה ומכובדת , לא די להשיג כל מטרה, ולטפח היעדים היטב , חשוב מאוד מאוד שהדרך בה האדם נוהג תהיה נכונה ,איכותית וחכמה.חשוב לפרנס המשפחה , גם הדרך להשגת הפרנסה צריכה להיות דרך ישרה, סיפוק כל צרכיו של האדם צריכה להיות במידת הטוהר והמוסר.

 

מצווים אנו לפי הבנת חז"ל ללמד את הדרך אשר ילכו בה , כדי לספק כל צורכי קיומם וטובתם, שהרי יש חוש שאדם בעולמנו יבקש רק את טובת עצמו, ינתב כל מסלול כדי שלו אישית יהיה טוב ומצוין, מדגישה התורה "הדרך"- אינה דרך פרטית היא שלב. חובה עלינו ללמד, לנתב הדרך לגמילות חסד, דרך אהבת הבריות ובהתייחסות אישית לכל אדם אחר מתוך בניית חיי חברה ואהבת הרע יגיע האדם גם למיצוי יכולתיו העצומים , לעשיית הטוב לעצמו.

אך כשאדם יפנים לתוכו- "ואהבת לרעך כמוך" כאשר האדם ילמד הדרך הנכונה הכוללת בניית חברים בכל מעשי האדם , כאשר האדם יראה טובת חברו לנגד עיניו כל הזמן, כאשר האדם יידע כי עליו להקצות זמן ומשאבים כדי לבקר חולים, ללוויית המת , ללמוד בחברותות , כפי שכתוב בפרקי אבות - "קנה לך חבר"

"קנה"- מבהיר הברטנורא - בדמים- בכסף, בזמן במשאבים, קניית חבר אינה אמירה בעלמא , יש לה משמעות מעשית - בדרך. אל לו לאדם לראות "רק" את טובת עצמו , כאשר תאיר את עיניו "והודעת להם" יבין כי חייו נועדו גם ובעיקר ליצירת חיי חברה , התחשבות באחר ועזרה לזולת.

היהדות מרגילה את האדם ואת דרכיו ליצירת חיי חברה , חייב אדם להתפלל אך במניין, לזמן- ברכת המזון בשלושה או עשרה , סעודות מצווה עליו לעשות עם אנשים , לימוד בחברותא- חובה עם חברים.

אדם חייב להקריב עצמו בהליכותיו ובתנועותיו למען הזולת , עליו ללמוד להתמסר בכל נימי נפשו לחבריו. "והודעת להם"... הדרך אשר ילכו בה, זו הדרך הנכונה האיכותית והיצירתית.

המשך הפס' מדגיש ..."ואת המעשה אשר יעשון"... חובה לחזק את האדם בדרך- במעשים ממש, במצוות שבין אדם לחברו. לא די בדיון ובמשפט על פי הצדק הרגיל. חייב האדם לסגל לעצמו מעשים אשר יהיו "לפנים משורת הדין" זו משימת אהבה והקרבה עצמית החייבת להיות טבועה בתוך נימי נפשו של האדם. מותר לאדם לפעמים לוותר על זכותו כדי למנוע ריב ומדון וכדי ליצור אהבת אדם.

הדרך והמעשה הכתובות בפס' זה מהווים מוקד בחינוך האדם להיות טוב, אך יותר מכך - הן מציינות את מכלול חובות האדם החי בעולם תרבותי עם אנשים אחרים.

חינוך האדם מילדותו נתונה בידי ההורים והמורים יש חשיבות להקנות חומר לימודים אשר מטפחים את חלומות האדם ותבונתו, ברור לנו כי ההשכלה- היגיעה מלמידה יש לה משמעות אדירה בעיצוב פני הילד לקראת בגרותו, כאשר מוח גדוש בחכמה , הרי כל עשייתו של האדם תהא יצירתית ומעולה , אך מדגישה התורה בפרשת יתרו את תכונות המנהיגות "אנשי חיל, יראו אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע" כולן עוסקות במידות.

הצורך בחכמה ובתבונה, תכונות אלו מוזכרות רק בחומש דברים- מוסיפים תחומים נוספים למידותיו של המנהיג. קודם כל עלינו הורים ומורים להנחיל לילדינו- את ה"דרך" , עלינו להזהיר אותם את החוקים , את המצוות שבין אדם לחברו, את אהבת האדם , בהמשך להטמיע בתוכם את תכונות המידות, ה"דרך" הם הכלים החשובים מאוד ליצירת אופי אדם- שהמידות הטובות יהוו את תכונותיו העיקריות הן ינתבו בהמשך חיי האדם את החכמה והתבונה, את ההשכלה שנרכשת עם הזמן לכיוונים חיוביים ,ערכיים ותרבותיים, למען האדם אך בעיקר למען הציבור, עבור החברה. "היצירתיות" המאפיינת את החכם חייבת לנוע ליעדים יעילים ונכונים אם מידותיו של האדם היצירתי חיוביות.

כאשר החכמה נרכשת לאדם ללא "דרך", בחכמה זו אין התחשבות באנשים הסובבים אותך . על כן בכל מעשינו הורים ומורים - חובה עלינו לבנות תוכנית עבודה שתדגיש את פיתוח האדם- מתוך חיי חברה. את קידומו האישי ומיצוי היכולת של כל אחד יחד עם התחשבות באחר. "הדרך" הנכונה היא בניית אדם הממצה את יכולתו מתוך חיי חברה מעולים.

מוסדות החינוך חייבים לשאול עצמם מידי יום - באילו כלים באיזו "דרך" חדשה ויצירתית הם נקטו באותו יום כדי להגביר חיי חברה כדי ליצור אהבת אדם במוסד כזה, ילדים "אוהבים" ללמוד ושם ירכשו את השכלתם ויפתחו מוחם ביתר שאת ובעוצמה רבה יותר.

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב