פרישה במחשבה תחילה
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

פרישה במחשבה תחילה 

מאת    [ 30/05/2006 ]
מילים במאמר: 907   [ נצפה 5953 פעמים ]

 
 

פרישה במחשבה תחילה נקודות חשובות לקראת ניתוק יחסי עובד- מעביד. בין אם מדובר בפרישה לגמלאות, שינוי קריירה ומעבר למקום עבודה חדש, "פרישה מרצון", התפטרות או פיטורים. בדיקה והשלמת תשלומי המעביד לאפיקים הפנסיונים השונים מומלץ לפני חתימה על כתב ויתור ועל כל מסמך ו/או מתן הצהרה כלפי המעביד לוודא כי אכן שולמו כל התשלומים השוטפים לקופות הגמל, פוליסות הביטוח, קרן הפנסיה וקרן ההשתלמות ואין יתרת חוב למעביד. דע את זכויותיך מומלץ לבדוק מהי יתרת החופשה ומהי יתרת דמי ההבראה לה אתה זכאי, וכן תשלומים נוספים להם אתה זכאי על פי הסכם עבודה אישי או קיבוצי. בדוק מהי המשכורת הקובעת לפיצויים, אילו רכיבים נכללו בה ואיך היא חושבה. בדוק האם מגיע לך תשלום בגין הודעה מוקדמת או מענק הסתגלות וכן תשלומים מיוחדים נוספים. תכנית לעידוד פרישה מרצון במידה וידוע לך כי הנהלת החברה (המעביד) עשויה להודיע בקרוב על תכנית פרישה מרצון ייתכן ועדיף לך לדחות את מועד עזיבת מקום העבודה ולזכות בתנאי פרישה מוגדלים, במידה ובעבר כבר נחתם הסכם לפרישה מרצון מומלץ לבדוק מה תוקפו של הסכם זה והאם הוא חל גם עליך. הסכם ליציאה לפנסיה מוקדמת בבואך לחתום עם המעביד על הסכם יציאה לפנסיה מוקדמת מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מוקדם וייעוץ מקצועי רלבנטי הנוגע לזכויותיך להן אתה זכאי על פי ההסכם בתקופה שלאחר הפרישה.לכל הפחות, עיין בהסכמים קודמים שנחתמו עם חבריך לעבודה, ככל הניתן. מועד הפרישה כאמור במידה ומועד הפרישה הינו לפני ה- 30/09 - שנת הפריסה הראשונה תהיה השנה בה אתה פורש. כאמור במידה ומועד הפרישה הינו לאחר ה- 30/09 - שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה. במרבית המקרים דחיית מועד הפרישה לאחר ה- 30/09 מביאה לחיסכון ניכר בתשלומי המס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים. גיל הפרישה וזכאות לפדיון ימי מחלה במידה ומועד פרישתך סמוך להגעתך לגיל 55, שים לב לכך, מאחר וגיל הזכאות לקבלת פדיון ימי מחלה הינו 55 שנים. מיסוי מענקי הפרישה, כספי הפיצויים והפנסיה קבלת ייעוץ מקצועי מוקדם בנוגע למיסוי מענקי הפרישה והפנסיה במרבית המקרים מביאה לחיסכון ניכר בתשלומי המס, שים לב כי מרבית ההחלטות הינן בלתי הפיכות ולפיכך רצוי ומומלץ לקבל ייעוץ מס נכון בזמן הנכון.אף לפני קבלת הכספים המגיעים לך ו/או קבלת טופס 161 מהמעביד (הודעת המעביד על תשלום מענק פרישה). ביצוע תכנון פיננסי מקדים לעזיבת מקום העבודה בין היתר, מומלץ לבצע תכנון פיננסי מוקדם בסיוע של איש מקצוע או אף באופן עצמאי בטרם מקבלים החלטה לעזוב את מקום העבודה במידה ומדובר בהחלטה יזומה על ידך. בתכנון הפיננסי יש לקחת בחשבון את התקופה בה ההכנסות לתא המשפחתי צפויות להיות פחותות באופן ניכר או לא צפויות הכנסות בכלל. יש לבחון מה הם הנכסים הנזילים העומדים לרשות התא המשפחתי בתקופה זו ומהו סדר העדיפויות הנכון ביותר להשתמש באותם הנכסים, מבחינת תקנות קופות הגמל, מיסוי הריבית והטבות המס הגלומות בנכסים אלו. התאמת ההוצאות השוטפות בתא המשפחתי להכנסות הצפויות לאחר הפרישה זו לא בושה ואפילו אופנתי, מה גם שזהו צעד הכרחי, לקחת אחריות אישית ולנהל את משק הבית בהתאם להכנסות הצפויות לאחר הפרישה, (ניהול תקציב חודשי / שנתי ) במציאות בה תוחלת החיים מתארכת וצפויות לכל אחד מאיתנו שנים רבות של פרישה וגמלאות על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות לכלכל צעדיו בתבונה ולשמר את נכסיו שצבר בשנותיו היצרניות. ניהול הכספים והנכסים הפיננסיים מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנוגע להשקעות ולבחון בכובד ראש את האלטרנטיבות העומדות בפניך בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים שלך. יש להתייחס גם למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופה שלאחר הפרישה. שמירה על רציפות הזכויות הפנסיוניות והביטוחיות לפני שממהרים לבטל את כל פוליסות הביטוח והחברות בקרן הפנסיה בעת עזיבת מקום העבודה מומלץ לקבל ייעוץ פנסיוני בזמן ולשקול לשלם סכום מינימלי באופן עצמאי במטרה לשמור על הזכויות שצברת במהלך שנות עבודתך. הפסקת התשלומים לחלוטין למשך 3 חודשים ויותר (בדרך כלל) לפוליסת ביטוח (אישית או קולקטיבית) ו/או לקרן פנסיה עשויה להביא לביטול הכיסויים הביטוחיים ולחשוף אותך ואת בני משפחתך בפני סיכונים מיותרים, הפסקת התשלומים אף עשויה לפגוע בזכויות שצברת ובאופן חישוב הזכויות להן תהיה זכאי בעתיד. התפטרות עקב מעבר מקום מגורים לדוגמא: העתקת מקום מגורים עקב הצטרפותו של העובד לבן-זוג היוצא לתקופה העולה על שישה חדשים למדינה מחוץ לישראל בשליחות המדינה או מוסדות אחרים שנקבעו בתקנות, בתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות, מזכה את העובד בפיצויי פיטורים. (המבין יבין). זכאות לדמי אבטלה לאופן עזיבת מקום העבודה, התפטרות או פיטורין, נוסח ההודעה ו/או המכתב של המעביד (לדוגמא : "פרישה עקב צמצומים" וכדומה..) יש השלכות על זכאותך לדמי אבטלה, הוותק בעבודה והשכר המבוטח קובעים את מידת זכאותך לדמי אבטלה. יתרה מזאת, יש לשים לב לכל תשלום נוסף המתקבל מאת המעביד בפרישה, יש להימנע במידת האפשר מניסוחים כגון דמי הסתגלות שכן המוסד ביטוח לאומי ינכה סכומים אלו מדמי האבטלה להם אתה זכאי. תשלום דמי ביטוח לאומי מבוטח שאינו עובד עצמאי ואינו עובד שכיר מבוטח שאינו עובד עצמאי ואינו עובד שכיר חייב להירשם במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעצמו על-פי הכנסותיו. אם אין לו הכנסות, ישלם דמי ביטוח מינימליים. תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, ועל-פי המעמד שנקבע לו (שכיר, עצמאי, לא עובד, סטודנט ועוד). התשלומים לא יפחתו מסכום המינימום הקבוע בחוק ולא יעלו על סכום המקסימום הקבוע בחוק. מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם דמי ביטוח בשיעור המינימלי בסך 137 ש"ח בחודש.חובת תשלום דמי הביטוח חלה על המבוטח גם בזמן שהוא נעדר מישראל היעדרות זמנית. ואלה שיעורי דמי הביטוח שמשלם מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי ויש לו הכנסות (בינואר 2006): מחלק ההכנסה שעד 60% השכר הממוצע במשק ישלם 4.61% דמי ביטוח לאומי ו-5.00% דמי ביטוח בריאות, ומחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם 11.05% לביטוח לאומי ו-5.00% לביטוח בריאות. בהצלחה, צוות יועצי הפרישה של B4

אמיר גבאי - רואה חשבון, עוסק במיסוי ופרישה. בוגר תואר ראשון B.B במנהל עסקים וחשבונאות, בוגר תואר שני MBA במנהל עסקים התמחות במיסים, בוגר תואר ראשון במשפטים L.L.B, מחזיק ברישיון עורך דין, מחזיק בתעודת מגשר, מחזיק ברישיון ביטוח פנסיוני וכללי, מחזיק ברישיון בהשקעות.נושאי התמחות: ייעוץ פרישה ,תכנון מס הכנסה בעת פרישה או עזיבת מקום עבודה, מיסוי יחיד וחברות, קרנות פנסיה, תכניות ביטוח וקופות גמל, תכניות פרישה, מימון וכדאיות ומתן חוות דעת מומחה. אתר פרישה.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב