הנפש בתורת הרמב''ם
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

הנפש בתורת הרמב''ם 

מאת    [ 14/04/2009 ]
מילים במאמר: 857   [ נצפה 3227 פעמים ]

 
 
ככל שאני לומד יותר ויותר על הרמב"ם ואת הרמב"ם, כולי חיל ורעדה על אישיותו ויכולתו המדהימה של גדול בתורה זה. איש מדע - רופא, שהדגיש חשיבות השכלתנות בצד האמונה העזה בבורא עולם.
חושבני כי הרמב"ם הוא המצוטט ביותר מבין חכמינו במקורות הנכתבים, הרמב"ם פסק בחינוך ובהוראה, הדגיש בכתביו תכונות מנהיגותיות וכתביו המחישו עד כמה היה הוא מחנך ברמ"ח אבריו.
רבים מכתביו עסקו גם בפן ההתנהגותי של האדם, דרך המושפעת לא רק משכלו של האדם אלא גם מתחום הרגש, אך לפני מספר שנים כתבו מספר ספרים על חשיבות האינטלגנציה הריגשית החשובה כל כך, בעיון בכתבי הרמב"ם אנו רואים כי הרמב"ם שילב בצורה נפלאה האינטלגנציה השכלית עם הריגשית, הרופא הדגול שעמל שנים רבות ברפואתם של אנשים הבין וכתב על "האיך", הדרך, הנתיבים הרגשיים החייבים להיות משולבים בכל רכישת השכלה ובכל דרכו של האדם עלי אדמות.
הרמב"ם חודר לתוך נפשו של האדם ומבהיר לנו לא רק חשיבות הבריאות הגופנית שהרי יצא ספר על הדיאטה על פי הרמב"ם, אלא השכיל לשלב חשיבות הנפש, התחושות, הרגשות בהלכות תלמוד תורה מרבה הרמב"ם להשתמש במושגים חינוכיים העדכנים עד היום.
בפרק חמישי כתוב כשם שאדם מצווה בכבוד אביו... הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו... שרבו מביאו לחיי העולם הבא... ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב.
אך לא רק התלמיד חייב בכבוד רבו, הרב אף הוא צריך לפעול בדרכו - בכבוד. כפי שכתוב "כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן" הרמב"ם כפסיכולוג המבין נפשו של התלמיד, את הדרכים להגברת המוטיבציה והרצון להתאמץ, לחשוב לעומק, בתבונתו הוא הבין שהכבוד לתלמיד יוצר סביבה תומכת ולא עויינת, גם כלפי מתמרדים, מגדלי שיער וכיפות בגרוש.
הכבוד מציין הרמב"ם מקרב את התלמידים לתורה וללמידה. הקרוב יהא איתן וחזק יותר אם הסביבה רגועה ומקבלת כל ילד וכל אדם כפי שהוא, שהרי ברא אלוקים כל אדם שונה מחברו, האדם אינו שטנץ, כאשר הכבוד איננו נוצר ריחוק. אהרן הכהן אוהב שלום רודף שלום יוצר תשתית של אהבה ושלום ובכך מקרבן לתורה.
סביבה איתנה עם כבוד יוצרת אדם זקוף קומה, דימוי עצמי חיובי, כפי שאומרים חכמים באבות פרק רביעי "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" וממשיך הרמב"ם "...וצריך אדם להיזהר בתלמידיו ולאוהבם... לא די בכבוד התלמיד מדגיש הרמב"ם יש להיזהר, הכבוד מביא לקרבה, הזהירות גורמה לאהבה.
התלמידים לא רק קונים יידע, חכמה ודרכי התנהגות, התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין ליבו, אנו חייבים להטמיע מיומנות שאילת שאלות בתלמידים, בדרך זו התלמידים הם הגורם המרכזי להוספת חכמה לרב. כל זאת כאשר הרב מרעיף עליהם שבחים, דברי עידוד כבוד ואהבה. באשר אנו יודעים היום שהיצירתיות קיימת בעיקר אצל הצעירים מהם אנו יכולים ללמוד.
בעמלי הרב במשרד החינוך ,למדתי חכמה איכותית ומעמיקה ממנהלים וממורים צעירים ובעיקר ממנהיגות הנוער אותם טיפחתי. כפי שכתוב באבות "הרבה חכמה למדתי מרבותי ויותר מחברי ומתלמידי יותר מכולם" כשם שעץ קטן מדליק את הגדול, כך תלמיד קטן מחדד הרב עד שיוציא ממנו בשאלותיו חכמה מפוארת, הנני מדגיש שוב כי שאילת השאלות של התלמידים היא המקור האיתן להוספת חכמה לרב.
בדור זה חייב הרב לעודד חשיבה יצירתית בכל תלמיד, לטפח המצויינות הטמונה בטובים ביותר, לקיים הלכה למעשה, העידוד, הכבוד, היחס, האהבה, הראיה האופטימית, האקלים המיטבי, הרוגע, זקיפות הקומה, לימוד מתוך חוויה ושמחה, הם מעמודי התווך של החינוך העדכני וכולם מעוגנים ברמב"ם.
כמה עקרונות נוספים המודגשים ברמב"ם, המחנכים צריכים לנהוג בדרכי נועם כדי להרגילם להתמיד, דברי הרב חייבים להיות קצרים וברורים, "והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו" למידה עצמית - למידה כזאת יכולה להתבצע רק כאשר הבסיס, התשתית רכה, מגוונת, חוויתית, ותומכת.
כתיבתו של הרמב"ם ביצירותיו המדהימות נבעו משיקולים דידקטיים, כדי שהספר יהי קל "ללימוד" להבנה שיטתית, לכן ערך ספריו לפי נושאים, כך נוח יותר ללמוד בעל פה. החלוקה הפנימית היא לפי יחידות קטנות, הרמב"ם שהבין את נפשו של האדם וכושר קליטתו, קלט היטב כי הדרך העתידה "האיך" חשובים מאוד מאוד כדי שהלמידה תהא משמעותית, הארגון הפנימי הסדר ההגיוני והמבנה הלוגי מהווים בסיס לקליטה טובה ויעילה של הנלמד. כך ערך הרמב"ם ספריו.
הרמב"ם ביסס דרכו החינוכית על כוחות הנפש שבאדם, הפריד בין למידת ידע לפרנסתו של אדם לבין ידיעות שכליות מוסריות של ידיעת הטוב והרע. וכן חכמת האמונה האלוקית. לדעתו יכולתו האינטלקטואלית של האדם קובעת את גבול יכולתו בקיום המצוות של ידיעת הטוב והרע.
למשל, למידה מעמיקה עד מיצוי הפוטנציאל הקיים בילד היא מאבות החינוך העדכני ביותר. כח ההרגל מידה חשובה מאוד בדרכי הרמב"ם להתאמן במעשים כדי שהמידות יהיו מושרשות בנפשו, אדם שמוסריותו פגומה הוא אדם חולה ולא רשע, עלינו המחנכים מאז ועד היום לדאוג לשיפור, למצוא הכלים המתאימים כדי לתקן פגמים אלה.
יש חשיבות גדולה, מדגיש הרמב"ם, שהאדם יידע מה תפקידו, תכליתו או אז הוא ימצא ויאתר את הדרך, השאיפות, הכלים כדי להגיע ליעוד, כך אז וכך היום. אם תכלית האדם היא דעת ה' הרי הרמב"ם מדגים בעזרת דוגמא כיצד לכבוש תכלית זו. למשל, בתורת החשיבה, בחכמת המדע, ובחכמת האלוקית, אלה הכלים וזה גם סדר הקדימה.
הרמב"ם רואה את תכלית האדם בתחום האינטלקטואלי ומציב הכוונות מעשיות מגובשות. החינוך על פיו צריך להתחשב ביכולתו האינטלקטואלית של האדם והוא תלוי גם בטכניקה של המקצוע באופי ובטמפרמנט.
כבר אז לימדנו הרמב"ם כי לכל מקצוע קיימת המתודה האופיינית לו, נפלא לראות כי מאז 800 שנה הבינו כולם בעזרת הרמב"ם כי צריך להתחשב לא רק בידע הטמון בכל נושא, אלא גם בנפשו של הילד הזקוק לכלים דרכים ושיטות שונות כדי להיות ערוך טוב יותר מבחינה נפשית לקלוט מגוון נושאים.
עלינו כולנו ללמוד מן הרמב"ם חשיבות הנפש - הפסיכולוגיה של האנשים, טרם אנו מקנים להם פיתוח השכלתנות.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב