שמירת הלשון או מוות וחיים ביד הלשון
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

שמירת הלשון או מוות וחיים ביד הלשון 

מאת    [ 05/04/2009 ]
מילים במאמר: 1167   [ נצפה 5153 פעמים ]

 
 

בס"ד

 

לפחות בשני מקומות מתייחסת התורה לעוון לשון הרע ולתוצאותיו. "מי האיש הפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה". (תהילים ל"ד, י"ג- י"ד).

הפסוק מלמדנו על שתי תוצאות בשמירת הלשון, אריכות ימים, אך אין תועלת באריכות ימים אם האדם חולה ברוחו ובגופו על כן ההמשך לראות טוב משמעותו, חיים ארוכים וטובים מתוך בריאות הגוף והנפש. שמירת הלשון מלמדת אותנו התורה מזכה את האדם בחיים טובים מבחינה כמותית ואיכותית.

במשלי כ"א, כ"ג- כתוב שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. שמירה על לשון הרע מונעת מאתנו צרות צער ויסורים אנו למדים כי דיבורים על זולתנו יכולים להשפיע על צרות עתידיות.

כל אדם נושא תפילה כל הזמן להצלחה. מפסוקים אלה אנו למדים כי הימנעות מלשון הרע הוא המפתח לחיים טובים ומצליחים. אנו יודעים כי בית שני נפל על כי היתה ביניהם שנאת חינם. החפץ חיים בספרו הגדול על לשון הרע כותב שהקנאה והשנאה שהיתה בין איש לרעהו לא הספיקו להביא החורבן, אלא רק כאשר מידות רעות אלו הגיעו לידי ביטוי בפה בלשון הרע.

הכח האצור בלשוננו גדול ובעל עוצמה, ביכולתו לבטל את הזכויות שנצברו במהלך שנות החיים בלימוד התורה ובשמירת המצוות.

הגאון מוילנא כותב באיגרתו שהדיבור כהלכה הוא הגורם העיקרי שעל פיו נקבע חלקו של האדם בעולם הבא לדעת החפץ חיים שמירת הלשון משביחה את כוח תפילתנו, נותנת משנה תוקף ללימוד תורה ומזכה אותנו בהשגחה אלוקית ומשפיעה עלינו את שפע הטוב.

שמירת הלשון שומרת על תבנית חיים בצוותא עם חברים ושכנים, היא מגדירה את אישיותנו האמירה מפינו תלויה בשני היבטים, מה נאמר ואיך, אדם נרגז ופוגע מול אדם נעים ומתחשב.

לשון הרע בחלקה מוסתרת ובחלקה גלויה, בד"כ אינה נראית, אך נשמעת. המהר"ל כותב כי ה' ברא את הלשון כדי שתשקף תפקידה - היינו חשיפת העצמיות הנסתרת - מחשבותיו של האדם, רעיונותיו ואישיותו. הלשון לדבריו נוטלת את היסודות החבויים מפנימיותו של האדם ומעלה אותם באמצעות המילים על פני השטח.

זרע השנאה נזרע בדרך כלל באמצעות מלה פוגעת ברגע שאדם מסלק מתוך אוצר המילים שלו את השלילה, הרכילות, לשון הרע והמחלוקת בכך היא משפר את חייו ואת חיי הסובבים אותו.

גמילה מסוגלת לשנות עולם, משפט קשה מסוגל לערער כל חדות חיים. מילת דיבה המודבקת לאדם יוצרת תוית נוראית כמו עצלן רשלן מפונק, רע, חמוץ ועוד ... מאידך מילים יכולות לחולל נפלאות, דברי עידוד, מילה אופטימית, הבעת שמחה יכולה להפיג כל יאוש אפילו באדם הנתון במצב קשה, במילים טמון הכוח להעלות את הרגיל והשגרתי למעלת קדושה, כוס היין במילות הברכה הופכות אותו לקודש, ככר הלחם לקורבן מנחה, והרי את מקודשת... בין איש ואשה הופכים הזוג לנשוי. באמצעות המילים הוא מבטא תפילה לרומם את הקב"ה, כוחה של מילה מסוגלת להרקיע שחקים באהבת אדם ואלוה ומסוגלת להרוס ולהשמיד. התרעלה של לשון הרע נעוצה לעיתים בתכונות אופי שליליות של האדם, כמו: יהירות, התנשאות, כעס, קנאה, תאווה, גישה ביקורתית, הסתכלות שלילית, לעומתן נגלה אישיות אדם נוח מיושב ונאמן כדמות חביבה , ענוה, נמנע ממריבות. מתמקד בטוב באופטימיות, בגמילות חסד באהבת אדם. בעל חובות הלבבות כותב שהפה הוא קולמוס הלב, הפה מבטא את רחשי הלב. התורה מדגישה את הקשר ההדוק בין המילים והלב. "ואהבת לרעך כמוך - אחת המצוות החשובות בתורה, אהבת אדם, רע, חבר, שקידה על פיתוח קשר עם אנשים חשובה, הלשון המילים יוצרות את הקשר, בישעיהו כתוב "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו", הקב"ה יצר את עם ישראל כדי שיספרו תהילתו, הפה מיישם תכלית זו.

קורה שאדם "חושב" על חברו תכונות שליליות כמו טרדן ורגזן כל עוד המחשבה נותרת בגדר הרהור אין לה השפעה על מישהו או על משהו, באותו רגע שמחשבה זו מבוטאת "במילים" ויוצאת החוצה לאוויר העולם, מתחילה הדרך ההרסנית, השביל, הנתיב, המסלול אליו מתגלגלת המילה הנוראית אינה יודעת גבול, לעיתים, לפעמים המילים נאמרות תחת מעטה של חיוך קל ובשיחות רעים, גם אם לא כל כך מתכוונים ברצינות להרע, הרי המילה מחלחלת לה ומשפיעה עמוקות על הערכותיהם של האנשים. לעיתים התווית האומללה הופכת לאסון ברגע שיתן למחשבה לבוש מילולי מקבל השיפוט תוקף בר קיימא. הגר"א כותב כי שום מילה לא הולכת לאיבוד - הכל נרשם. כפי שכתוב בקהלת "עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפיים יגיד דבר" במסכת ערכין נאמר כי "כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמים". באבות מודגש כי "הוי דן את כל האדם לכף זכות", זכות יכולה להיות רק במילים טובות, הוגנות ונאות. כאשר אנו דנים האדם לכף זכות אנו לא מאפשרים ללשון הרע להכות שורש.

הסתכלות שלילית היא הקרקע לצמיחת לשון הרע.

מצוות שמירה הלשון היא ביטוי לאחדותו של כלל ישראל השומר לשונו - רואה סביבו רק טוב, אחד המוטיבים החשובים בהתקדמות בהתחדשות, בהתרעננות וביצירתיות האדם הוא הדימוי העצמי, ככל שהוא גבוה איתן מבוסס הריהו מהווה תשתית איתנה לטיפוס במעלה ההר להגיע לפסגה.

לעיתים הדימוי העצמי נקבע על ידי היחס לו הם זוכים מזולתם. דברי עידוד ושבח, מילים חיוביות, ראיה פוזיטיבית את החיים והעשייה גורמות לשיפור הדימוי העצמי, לשון הרע גורם שלילי מנמיך אישיותו של האדם, גורם לאיבה בין אנשים שכנים ומכרים, שמירת הלשון מגבירה את רמת הכבוד ההדדי ומשפרת יחסים בין אדם לחברו, למשפחתו לקהילתו.

מוחו של האדם פעיל בנמרצות ובעוצמה ככל שהתשתית הרגשית רגועה שקטה וחיובית, כשאדם חש פגוע נעלב מהסביבה, מחבריו חלה השפעה דרמתית על יכולתו הקוגניטיבית לפעול, אם כן לשון הרע פוגע במוחו של האדם ובכך על התנהגותו הרוחנית והגשמית. המילים מעצבות את השקפת עולמו של האדם, ההשפעה על הילדים הרבה יותר משמעותית ועמוקה, הילדים "קולטים" מהוריהם "כן או לא" לשון הרע. ההרגל הוא השלב הראשון החינוך ע"פ הרמב"ם, ככל שנרגיל את הילד לשמוע מילים טובות ולא לשון הרע - כך יגדל דור שומר תורה ומצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. שמירת הלשון מחדירה בילדים תחושת אמון בטוב ובאנשים ומפתחים בהם מידות ותכונות אופי חיוביות. לשון הרע משפילה את מעמדו של האדם, מילה טובה מרוממת רוחו ונפשו.

אין ספק ללשון הרע הוא מאגר הנשק ההרסני ביותר הקיים עלי אדמות. דברי גנות, רכילות, הוצאת שם רע, אונאת דברים הם סוגי לשון הרע. נעים זמירות ישראל כותב בתהילים "בקש שלום ורדפהו", השלום הוא הברכה הגדולה, השלום יותר בית רגוע, יחסים טובים כך מסתיימות תפילות שמונה עשרה, ברכת המזון.

צריך להשקיע מאמץ, חשיבה, זמן, כדי להימנע מלשון הרע. בכל קהילה, בבתי הכנסת השונים צריך ללמד ללמוד ולחנך עצמנו ואת הצעירים הלכות לשון הרע.

לשון הרע יקטן יפחת ככל שניצור חיי חברה הוגנים בכל קהילה ומקום, קנה לך חבר כאשר ניזום פיתוח קהילה לומדת - קובעת עיתים לתורה, יופנו המילים לטוב ולמיטיב, השפעות המילים היא מיידית ולעיתים התוצאות מתבהרות בעתיד.

שמירת הלשון מעדנת את המדבר, מטפחת בו טוב לב, חמלה רחמים וצדקה, נוטעת באדם אושר ושמחה, בונה מאגר אמיתי של עוצמה מלמדת אותנו ריסון והתנהגות נעלה יותר ומטפחת יחסים נפלאים בין הבריות. המילים הטובות מקלות על הבדידות, בונות בטחון עצמי, מרוממות, מדריכות ומכוונות.

בויקרא רבה- מסופר על רבן שמעון גמליאל שאמר לטבי עבדו, לקנות לו צידה טובה בשוק. הלך וקנה לו לשון, ביקש לקנות צידה רעה בשוק, הלך וקנה לו לשון. היאך שאל רבן? ענה טבי העבד הלשון כשהיא טובה אין טובה ממנה וכשהיא רעה אין רע ממנה.

צריך להשקיע מאמץ בלימוד שמירת הלשון. כפי שכתוב בתפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק - אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו, חלילה.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב