כי נר מצוה ותורה אור
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

כי נר מצוה ותורה אור 

מאת    [ 01/04/2009 ]
מילים במאמר: 1001   [ נצפה 5576 פעמים ]

 
 

מידותיו של מנהיג

מאז מתן תורה שומרים אנו על יהדותנו בכל אתר ואתר, בתפוצות, בגולה ובארצנו הניצחית - כפי שכתוב בחומש שמות - "ושכנתי בתוכם" הקב"ה מצוי בתוכו של כל אחד, עלינו לבנות המשכן ושכינתו תהא בכל יחיד ויחיד.

הרבי מקוצק אמר שכינתו תהא במקום הנותן לו להיכנס, צריך אדם לפנות מקום רוחני בקרבו כדי שיהא מקום לשכינה בתוכו. קבלת תורה ומיקומה האיתן בתוכנו מבוססת על קיום מצוות מחד ומאידך על לימוד תורה. לא בכדי נשאל אדם בהגיעו לשמים שש שאלות, חלקן עוסקות במצוות כמו האם נשאת ונתת באמונה האם קיימת מצוות בין אדם לחברו כדבעי, אך אנו נשאלים האם קבעת עיתים לתורה, לא די האם למדת מדי פעם תורה, אלא האם עשית תורתך קבע, היינו האם מדי יום קבעת ממש זמן מיועד ללימוד תורה.

המנורה המאירה ומפיצה את אור ה' היתה עשויה מקשה אחת מזהב טהור. הנר והאור מצויים במקומות רבים בתנ"ך, הם משמשים כמקור הרוח והדעת, המקור המפיץ אותם, הרש"ר הירש בשמות כ"ה מבהיר באריכות משמעות האור, אור הרוח והבינה הארה שכלית, בתהלים קי"ט, ק"ה כתוב "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי" ובמשלי ו', כ"ג "כי נר מצוה ותורה אור" הנר משמש דגם איתן ומבוסס לעשיה התורנית האיכותית, הנר הוא הדגל, הבסיס, התשתית לכל תנועה של כל הגוף, הוא הנושא אותנו ליעדים שונים, הנר במשלי משול למצוות, אך אין די ברגליים איתנות וחזקות, לא די בקיום המצוות, אף כי בכל בית ובנין חוזקו תלוי בבסיסו, ברגליו החזקות, בקיום המצוות, בשמירה על תורה ומצוות לאורך השנים, אך אין די בכך.

לא בכדי אנו נשאלים הקבעת עיתים לתורה, מלבד קיום המצוות עלינו ללמוד ולשקוד על לימוד תורה, האור יאיר לנו הנתיבים הנכונים בלימוד התורה, לא די ברגליים בריאות, שהרי הן יכולות לשאת אותנו גם למקומות לא ראויים. התורה - לימוד באופן קבוע יאירו לנו את דרכנו וינתבו את רגלינו ליעדי תורה. ואור לנתיבתי, האור, אורה של תורה יכוון הליכתנו ברגלינו במצוותינו לנתיבים הנכונים. הנר מונח על קרקע יצוקה ממנו, ממקור הנר מופץ אור, אורה של תורה. הנר סטאטי יציב אך חשוב, האור נע למרחקים ובמהירות עצומה. עלינו להתבונן באורה של תורה, לקלוט "האור" ולהתמיד בלימוד תורה, משום בית יעקב לכו ונלכה באור ה' (ישעיהו).

הרש"ר הירש מבהיר כי במקומות רבים מציינים הנר והאור את מקור ההצלחה והחיים, ההשתלמות והפריחה, ההתקדמות ללא דופי, האושר, השמחה והששון, כפי שמצויין "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" (תהלים צ"ז, י"א) "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (אסתר ח', ט"ז).

האור ממחיש לנו את מושג "הדעת" המשולב עם התנועה, אור מוסתר הקיים באדם אינו מועיל להתקדמותו ולהתחדשותו שלו, האור מבטא תנועה וראיה פוקחת עיניים, האור מאיר ומעורר לחיים, כך הופך האדם באמצעות האור - אור התורה לאדם חכם, נבון, לכן האור משול לדעת.

הצמיחה האישית המלווה באור נגוהות יומחש היטב בפנימיותו אם ילווה בשמחה - בשמחת חיים. האור המביא לשמחה גורם לתחושת פנימית של צמיחה. האור מאיר ומניע כאחד. האור בתנועתו נמשל לרוח המעניקה דעת, בינה וחכמה ובעת ובעונה אחת האור הוא הכוח המניע את הרצון ואת המעשים הטובים והמוסריים.

הרוח המבטאת תנועה של לימוד, יסוד הדעת, לימוד כל הזמן לשם התקדמות, כתוב במקרא על יוסף הצדיק המנהיג החכם "איש אשר רוח אלוקים" (בראשית מ"א, ל"ח) על בצלאל בן אורי "וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה בתבונה ובדעת (שמות ל"ח, ל"א) על יהושע "איש אשר רוח בו" (במדבר כ"ד, ב').

קיימים מקומות שהרוח מציינת את הכוח המניע את הרצון לעשיית מעשה טוב, או לפעמים דוקא רוח שלילית המכוונת למעשה רע. הרוח מדגישה את התיחסותנו לסביבה - נחת רוח, או מורת רוח, מה הרגשתנו כלפי הסובב אותנו האם נוחה היא או קשה. ברוח זו נובעים מעשינו החיוביים או השליליים, היא היסוד המחליט הכרעותינו לטוב או לרע.

המנורה במקדש מסמלת לנו את האור כדעת וכרוח בספר זכריה ג' נאמר "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'..." הרוח האיתנה הנכונה והחיובית היא רוח ה'. הרוח מבטאת את הרצון לשמור לקיים את תורת ה' וללמוד כל הזמן. הרוח - רוח ה' הנעה ללא הרף צריכה לחדור לתוכנו ולפעפע פנימה לגופנו, הרוח כמכשיר הדעת ואף כמכשיר המעשה.

מנהיגי הדור צריכים לנווט דרכנו בנתיב האור, הרוח והתנועה. המנורה באורה המתמיד מדגישה לנו בכל הדורות חשיבות ההתחדשות כפי שמצויין במסכת חגיגה, "אין בית מדרש ללא חידוש". הרוח, התנועה מאפשרות לנו לזקוף קומתנו ולהפעיל מוחנו שיהא יצירתי וחושב נכון וחיובי. החשיבה נתונה אישית לכל אחד עלינו להביע בדיבור את מחשבותינו שהרי הדיבור הוא צינור המחשבה. מותר להפגין הידע הטמון במוחנו, ידיעות אותן צברנו במהלך לימוד שקדני ומתמיד, להשמיע דברי תורתנו. גם אם יש חילוקי דעות, שהרי התרבות התלמודית מבוססת על תרבות של מחלוקת הנר, האור, התנועה, הרוח מעוררים בנו מילוי המצברים האנושיים - והעיקר להניע את המנוע השכלי בדיבור ובכתיבה, את שרכשנו בלימוד תורה. האור צריך לטפח בנו אהבת תורה ולימוד מתוך שמחה, אך יחד עם זאת להמשיך בתנועה כדי לזכות אחרים.

"והגדת לבנך" אחת מהמצוות החשובות ביהדות לא די שאדם יתמלא אורה בתוכו, לא מספיק שהנך זוכה להארה פנימית ולמילוי המצבר שבתוכך, עליך בשלב מסוים למצוא זמן ותמיד, כדי לחנך ילדיך הפרטיים. חובה על כל אחד מאתנו ללמוד אך באותה עוצמה ובאותה הארה ללמד. ההשקעה בצאצאינו בילדינו היא מקור גאוותנו ועיקרה של תורה.

אל לה לאורה, לתנועה להיעצר במוחך - בגופך, אור זה חייב להמשיך לנוע מפנימיותך ביתר עוצמה, בחדוה ביתר אהבה לדור הבא, באשר עלינו ללמוד את איפיוני הדור והתקופה כפי שאומר הרב קוק ולהכין כלים מתודיים המתאימים לאותו דור.

האור התנועה והרוח חייבים להיות מנותבים בדרך אחרת ושונה לילדינו.

התנועה והרוח האיתנים נשארים. עלינו לכוון את המפרשים אשר בספינתנו הנעה לה בים הפתוח ליעדים הנכונים, כך נשכיל ונצליח לחדור לכל התלמידים בכל דור, אם רק רק נדע לכוון המפרשים נכון. עלינו לעלות לראש התורן לבדוק הכיוונים ולשנות כל פעם התרנים עליהם מונחים המפרשים, כדי שהספינה תנוע ותניע לכיוונים הנכונים והטובים.

צורת המנורה היצוקה מקשה אחת, המסמלת תורה איתנה ובעלת עוצמה. רוח הדעת והמעשה קשורה לדמותו של אילן, הפורח משורשו -מעלה והמתרומם להיות נושא האור. מקשה אחת מזהב תכונת החוזק ההתמדה אינה ניתנת לשינוי, הבסיס איתן ויצוק אך הצורה של האילן מסמל לנו את ההשתלמות וההתפתחות.

התורה ניצחית היא לנו זהב טהור. צורתה האילן מסמל עבורנו פעילות מוחית חכמה, בינה ודעת. ככל שנשקיע בלמידה יותר ויותר יצמח האילן מעלה מעלה וישא פרי נפלא ומדהים.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב