קהילה קשה לבנות וקל להרוס
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

קהילה קשה לבנות וקל להרוס 

מאת    [ 31/03/2009 ]
מילים במאמר: 867   [ נצפה 2306 פעמים ]

 
 
יש להשקיע עמל רב, מחשבה, אומץ לב , נחישות וחשיבה עמוקה כדי לבנות קהילה. לעיתים גורמים שליליים יכולים לקעקע ולהרוס הצלחה של קהילה בריאה ואיתנה.
היהדות מדגישה מאוד, פיתוחו, קידומו, והתחדשותו של הפרט. היחיד מהווה מוקד חשוב ללמידה, לקיום מצוות, לחכמה ולהנחלתה של תורה לדור הבא.
אך בעולמנו יש צורך לשלב באותה עוצמה חיי חברה , התחשבות בזולת, ראיית האחר, כעמית- לו יש לעזור . לא בכדי כתוב בתורתנו- "ואהבת לרעך כמוך" עליך לאהוב את חברך באותה עוצמה שהנך אוהב את עצמך. המצוות שבין אדם לחברו מודגשות מאוד בחלק ניכר מתרי"ג המצוות.
בניית קהילה מבוססת ואיתנה מהווה אחד ממוקדי החשיבות ביהדות. הרב סולוויצ'יק במאמרו על הקהילה בספרו דבר הגות לערכה מתאר בדרך מדהימה עוצמת הקהילה .
הקהילה לדבריו אינה רק קיבוץ אנשים הפועלים בצוותא למען רווחתם ההדדית , אלא מדגישה היהדות את אחדותה של כנסת ישראל, הקהילה היהודית אינה רק גיבוב של פרטים, הקהילה היא ישות עצמאית- שלה חיים משלה. למשל- ההבטחה לארץ לא ניתנה לפרט כלשהו, היא ניתנה לכנסת ישראל, לכולם.
ברור לנו כי האישים המשתייכים לקהילה משלימים איש את רעהו . שהרי כבר ציינו כי לכל יחיד סגולה משלו, אנו מתפללים שלוש פעמים ביום - "אתה חונן לאדם דעת", לכל אדם דעת וכישורים משלו, לכל יחיד יש חשיבות להתפתחותו האישית. כל פרט צריך למצות את יכולתו, לפתח את כישוריו הטמונים בו. אך כל פרט כזה בהצטרפותו לקהילה, הוא מעשיר אותה ביכולתו ובתכונותיו שלו.
הקהילה בנויה מפרטים והשלמה הדדית. לכל איש ייחודיות משלו, צבע מיוחד רק לו- המוסיף למגוון הקהילתי. הוא- היחיד מעשיר את הציבור מבחינה קיומית, השלמות נוצרת באחדותם של הפרטים.האיש והאשה הנשואים- נבדלים הם כפרטים אך יחדיו הם מהווים קהילה, כל אחד ותכונותיו שלו, השיתופיות ביניהם יוצרת קהילת נישואין.
שני היחידים- יוצרים ייחודיות משותפת משלהם. חשוב להדגיש מתאר הרב סולווייצ'יק כי המקוריות והיצירתיות שבאדם נעוצות בהתנשאותו בחוויית הבדידות ולא בתודעתו החברתית.
איש בודד הוא בן חורין , החברה כבולה בחוקים ותקנות. כאשר החברה אינה פועלת כשורה וללא הגינות, הרי ליחיד תפקיד חשוב כדי להיות שונה, אחר וחיובי.
לאדם הבודד יותר אומץ, עזות, כוחניות,כך היה אברהם אבינו שהתנהג אחרת כנגד החברה הקלוקלת אך נאומו : " לא טוב היות האדם לבדו" הבודד אינו רק מנתץ אלילים כאברהם אלא גם בונה עולם מאחד בודדים לעם, לחברה, לקהילה.
כך משה רבינו היה בודד אך גדול המנהיגים." כדי לממש עצמו חייב האדם להיות לבדו, אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה" (הרב סולווייצ'יק).
קהילה קמה ברגע שהיחיד מכיר באחר - באתה. ומקדמו בברכה צריך היחיד לברך את חברו ברכת שלום בין אדם לרעהו- ראשית בניית קהילה. היחיד נסוג קמעא כדי לפנות מקום לאחר- שבקהילה. יצור בודד, מנוכר שמח ומאושר כאשר הוא נעשה עמית בקהילה. היחיד צריך להכיר בזולת ובדרכיו,עליו להבין כי לאחר יש זהות משלו ותפקיד ייחודי,הבנה זו יוצרת אחדות וקהילה.
בבבא מציעא נח' עב' כתוב:"כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים", ההשפלה שקולה כנגד הריסתה של קהילה שלימה.
יצירת הקהילה תלויה ביחיד המצרף אליו יחיד נוסף וכך הלאה.. בשעה שהיחיד מזמן הנוסף לקהילה הוא נוטל עליו אחריות כלפיו, התחייבות זו מתבטאת בדאגה לרווחתו של האחר.
לא טוב היות האדם לבדו-אומר הקב"ה- והעניק לו עזר כנגדו.
הנוסף לקהילה דואג אף הוא לשילובם של נוספים וכך נוצרת קהילה
התפילה שלנו מנוסחת ברובה בלשון רבים,כדי להבהיר עוצמת הקהילה, בנתינה ובדאגה לחברים כולם.התפילה במניין, ברכת המזון בזימון, אמירת קדיש אף היא בציבור. הקהילה -גומלת חסד.
מתפללים למען הכלל, רגישים לכולם, מעניקים משלנו לאחרים. הנתינה והדאגה לאחר שבקהילה היא ממהות האחדות.
כך נוצרת אחווה ורעות, אהבה, כבוד ושיתופיות, קהילת ההוראה אף היא מייחדת אותנו מורה ותלמיד.רבנים ואנשים מתחברים יחד ליצירת שלמות. קהילה לומדת מאוחדת יותר מגובשת ונושאת באחריות לכל חברי הקהילה בגמילות חסד וצדקה .בעזרה בהתחשבות וביחס הוגן. בהקשבה ובהבנה לתכונותיו של כל יחיד בקהילה.
באשר הדגשנו-כי הייחודיות ביחידים מהווה מוקד, הכול מתחיל מפיתוח ה-אני- אשר מתחברים יחדיו לקהילה עם תחושת שייכות לקבוצה.
ככל שהקהילה משלבת אהבת הבריות ,נתינה ודאגה לזולת מחד ,ומאידך מגבירה עוד ועוד לימוד התורה , עוסקת בקביעת עיתים לתורה במגוון תחומים, משנה גמרא,הלכה, תנ"ך ורמב"ם הרי היא מגובשת יותר ויותר -בקהילה מלוכדת קיימים חיי חברה להפליא.
ידוע במחקרים רבים כי חיי חברה מאריכים חיי אדם הקהילה יוצרת שמחה אושר ואופטימיות, הלימוד בחברותות בקהילה יוצר עומק, יצירתיות והתפתחות מדהימה.
הקהילה יוצרת עבודת צוות המשמשת כמנוף להצלחה.
עבודת צוות ושיתוף פעולה הם גורמים לביצועים יעילים של משימות.
התפוקה המעשית והאינטלקטואלית מתפתחת ומשתפרת, שביעות הרצון גוברת וחשוב מאוד לציין שבריאותם של אנשים בקהילה מלוכדת משתפרת. הערכים שבין אדם לחברו -מקבלים בקהילה משמעות מעשית, רבים לומדים בקהילה הכלים להתנדב ומאפשרים מיצוי פוטנציאל אישי וזקיפות קומה של העוסקים במלאכת הקודש -בקהילה.
אין ספק שהמוטיבציה האישית של חברים בקהילה מגובשת- מוגברת ומשפיעה מאוד על פעולתם של היחידים בעמלם האישי.
הקהילה- הצוות, מיעלים העשייה, מטפחים החשיבה והלמידה,ומגבירים את האפקטיביות שבכל עשייה. בקהילה נכונה לומדים בקבוצות ובחבורות ובכך לומדים איש מרעהו ומטפחים מנהיגות קהילתית המשפיעה על האחרים והמובילה את כל חברי הקהילה מעלה מעלה.
בקהילה מגובשת ויעילה מקבלים על עצמם מנהיגי הקהילה-משימות למען הכלל יש המשמשים כ"מלמדים", מוציאי עלון, גבאי תפילה וצדקה, מגבירים שיעורי תורה ומתנדבים לכל פעילות תורנית תרבותית וחברתית.

הקהילה המאורגנת -דואגת לדור הבא- לצעירים."והגדת לבנך" מהווה קוד הצלחה ביהדות . הקהילה יכולה לסייע רבות בתחום עקרוני- מהותי ובסיסי זה.
הרב סולובייצ'יק מבהיר לנו כי בעם ישראל, העבר המפואר קיים ואינו בר חילוף יש בו ממשות. ההווה והעתיד יוצרים שפע אפשרויות ואתגרים, זכות ועונג להשתייך לקהילה מתפללת, גומלת חסדים ומלמדת.
כך מתחוללים תהליכי שינוי מתמידים המשתפרים כל הזמן אך מעוגנים בתורת ישראל הנצחית.
כל אלו נעשים ביעילות בחדווה ובגיל - בקהילה.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב