משמעות התודה
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

משמעות התודה 

מאת    [ 22/03/2009 ]
מילים במאמר: 994   [ נצפה 5360 פעמים ]

 
 

בס"ד

פיתוח ייחודיותו של כל אדם מהווה מוקד חשוב ביהדות. כל יחיד חייב לטפח נקודות החוזק שבו ולהעצימם. כל אחד צריך להתפלל ללמוד ולהשכיל. חובתנו ללמוד ולקבוע עיתים לתורה, אך יחד עם זאת מדגישה התורה את חשיבות הקהילתיות, היחד,האחדות ובניית חיי החברה.

 

עליך להתייחס לחבר לכבדו ואף לאהוב אותו כפי שהינך אוהב את עצמך, שנאמר: "ואהבת לרעך כמוך". בניית חיי חברה מהווה מוקד חיוני וחשוב בבניית איכות חיינו. זכותו של האדם לדאוג לפרנסתו ולהתעשר אך עליו לתת צדקה לעניים,לנזקקים,לגדל פירות וירקות בעוצמה אך להשאיר לקט שכחה ופאה. ייחודיות מתוך אחדות מהווה בסיס איתן לבניית יחיד וחברה מעולים.

 

חומש ויקרא מבהיר לנו את חשיבות הקרבת הקרבנות, בהם קיימים סוגים שונים של קורבנות. אמרו חז"ל שלעתיד לבוא יבוטלו כל הקרבנות פרט לקרבן תודה. לתודה יש משמעות עמוקה, חשובה ,איכותית ונצחית. קרבן התודה שונה משאר הקרבנות. קרבן זה חייב להאכל במשך יום ולילה וכן יש בו חמץ והמון לחמים. מדוע? - אומר אברבנאל: קוצר זמן אכילתו של קרבן תודה,אף כי הכמות רבה מאוד,כדי שיזמין לתודה ,לאכילה את אחיו ואוהביו וישמח עימם. הוא יבהיר להם על מה הייתה תודתו,שהרי חובה על המקריב קרבן תודה לסיים כל ההקרבה. כך מבהיר גם הנצי"ב מוולוזי'ן בפירושו 'העמק דבר',מדוע קרבן התודה מורכב דווקא מחמץ,כדי שרבים מרעיו יגיעו והוא יוכל לספר להם על הסיבה של התודה. המצה הנזכרת בקורבנות האחרים, מבהירה לנו כי מדובר בלחם עוני. החמץ נאכל ביתר עוצמה הגורמת לשמחה.

 

כן מבהיר הנצי"ב שקרבן תודה נאכל בראש חוצות,לא בצנעא, בפרהסיה,בהמון,בציבור,כפי שמצויין-"לך אזבח זבח תודה"-לכל עמו. צא החוצה פרסם,שווק התודה לכולם,שיידעו מהות וחשיבות התודה. אין לומר תודה בצנעא-שלא יוודע!

 

התודה היא זכות וגם חובה. חובה עלינו להעניק תודה למורה,למנהל,למרצה ולהורים. אנו יודעים שיש חשיבות לשילוב שכל ורגש, תורה ותפילה,שכל,דעת עם לב ונפש. כפי שאמר החכם מכל אדם: "חכמת אדם תאיר פניו" בגלל האוצר שאדם קונה -רוכש בלימודו הרי מתחממת הרוחניות שבו ובעיקר השמחה,האושר,פניו של האדם-פני אדם שמח נובעים מהוספת חוכמה. הלומד רוכש יידע ומוסיף על הקיים במוחו. החוכמה מוסיפה יציקה להתמודדות עם תהליכי השינוי בעולמנו. השילוב של שכל ורגש,הוא גורם מנצח.

 

הלימוד-החכמה נרכשת אט-אט. כל תוספת למידה קשורה ללימוד בעבר. הלמידה של היום קשורה לכל הנלמד בעבר. התפילה-המביעה ברובה תודה והודיה לבורא עולם אינה תלויה בתפילה קודמת,היא אינה נרכשת. כל תפילה דומה לתודה. אין לדחות תודה. יש להודות על כל מעשה ברגע נתון,כמו תפילה מידי בוקר צהריים וערב. לא לדחות תפילות. תפילה כהודיה,כל יום בזמן נתון, כך הבעת תודה-תמיד בזמן הנכון. תודה לא דוחים,שהרי ההתלהבות ,השמחה ,הכבוד האהבה בהם נתון האדם כאשר עליו להחזיר-להשיב בתודה היא בעוצמה רבה. התודה המיידית יש בה תחושה ריגשית עילאית. הבעת תודה לאחר זמן-התחושה נמוגה. אינה דומה תודה מיידית לתודה נידחית.

הזמן וההרגל מקהים את הרגש ומצננים את ההתלהבות. דבר נפלא שקרה לך היום, מתנות ותשורות,אירועים מחממי לב שהתחוללו היום שגרמו להתרגשות ולהשתאות- הרי למחרת ובודאי לאחר ימים התחושה הנפלאה נמוגה. כך קורה לאדם הניצל מאוניה טובעת או הבריא ממחלה קשה -הרי התודה צריכה להעשות מיידית וללא דחייה. לתודה כזאת יש משמעות עמוקה ואיכותית הרבה יותר מתודה שנאמרת לאחר זמן,כאשר התחושה הטובה נעלמה.

אדם החש לומר תודה ברגעי השיא,ליבו חם מרגשות הכרת הטובה ,לכן אומר אדם ברכת הגומל מיד עם הגיעו למחוז חפצו. "ארבעה צריכין להודות": יורדי ים,הולכי מדבריות,חולה שהתרפא ואסיר שהשתחרר. עד היום ברכת הגומל בבית הכנסת נאמרת מיד עם הגיעם לתפילה.

אישה שילדה אומרת "הגומל"-תודה לבורא עולם בשבת הראשונה לאחר הלידה. ברכת הגומל נאמרת תוך זמן קצר לאחר האירוע משום שהתפעלות הלב עדיין קיימת ופעילה.קריאת מגילת אסתר בערב פורים מרגשת יותר מאשר קריאתה למחרת.

קרבן תודה הוא חובה,כיוון שלא כולם מגיעים בעצמם להכרת הטוב. "החובה" יוצרת ובונה את חינוכו של האדם להודות להקב"ה.כך ברכת הגומל מחייבת אותנו להודות.בדרך זו האדם מפנים בכל נימי נפשו חשיבות התודה,הן לבורא עולם והן לכל אדם ולכל קהילה.

קרבן תודה שכמותו רבה מאוד "מכריח" את האדם לשתף אנשים נוספים בתודה. המודה-מפגין כלפי ציבור גדול שאומנם נהנה מהתודה שזכה ומפיץ את החשיבות הגדולה שהיהדות מדגישה בהבעת תודה. כך מבטאים את תחושת האהבה. הסעודה הגדולה -בקרבן תודה עם שפע מאכלים ועם קהל גדול מפגין מבחינה חינוכית לכולם את עוצמת התודה-האהבה.בכך האדם מפגין איכותו האנושית להיות טוב מאוד.

אל לנו להחמיץ את התעוררות הלב. הרגש אינו פעיל כל הזמן. יש לנצל הזמן המוקצב לתחושות הרגשיות כדי שהתודה תופגן עם לב מלא ושמח וראש זקוף,מחייך ומאושר .

צריך כל הורה וכל מורה להקנות לילדינו חכמה ובינה,לפתח בהם שכל וידע,אך שהכל יהיה משולב היטב עם רגש ,הבעת תודה והכרת הטוב.

תורה -עיקרה בשכל,פיתוח המוח הקולט חכמה וידע.הרי תרגול בכך יעגן החכמה במוח למשך עשרות שנים.החכמה נשמרת במוחנו לכן תורה היא "חיי עולם". לעומתה התפילה-התודה היא עבודת רגש,ברור לנו היטב שבעת התפילה יש להבין הנאמר.יש לדעת פירושי המילים,אך העיקר היא הכוונה,התחושה,הכרת הטוב,הרגש משתנה כל הזמן,הרגש אינו מסתמך על העבר וכן התפילה היא חיי שעה. תפילת היום אינה מסתמכת על תפילה של אתמול. הכוזרי ממשיל זאת לאוכל,תחושת הרעב אינה נמוגה היות והייתי שבע שעות קודם לכן .

כל אירוע כל שמחה-בבית ובבית הספר צריכה לבוא לידי ביטוי בזמן הקרוב לאירוע,ללא דחיות מיותרות.

חינוכו של האדם צריך לכלול תורה ותפילה שכל ורגש. רכישת חכמה אהבה ותודה. חייבים אנו לעמול קשה כל חיינו על הפעלת שני הגורמים החשובים להפיכת עולמנו לטוב ביותר-השכל והרגש.

אנו מודעים יותר ויותר על העוצמה שיש בשילוב המנצח של שכל ורגש. תענוג להימצא בחברתם של אנשים חכמים היודעים להביע תודה,הקשבה, סבלנות,אמפתיה אופטימיות,הומור והמון חיוך. בפרקי אבות אנו אומרים "על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים.

 

על התורה-היא הדבקות בשכל,בחכמה בלימוד תורה.

על העבודה-היא הדבקות רגשית בבורא יתברך,בהקרבת קרבן.

על גמילות חסדים-דבקות מעשית,גמילות חסד ועשיית הטוב עם הבריות.

התודה והרגש צריכים להיות כלפי בורא עולם אך גם כלפי חברים ידידים ורעים.צריך כל אחד למלא מוחו בחכמה,ללמוד כל חייו כדי להצטיין,להיות תלמיד חכם,אך לשלב חיי חברה,חיי קהילה,משום "ואהבת לרעך כמוך",אהבת החבר,הנתינה לאחר קשורה לרגש.

עולם מיטבי יתחולל רק אם נדע לשלב שכל ורגש. פיתוח יחודיותו של כל אדם אך מתוך אחדות.

 

נלמד כולנו הורים ומורים משמעות קרבן התודה. נשכיל ליישם דרך זו כדי שכל אחד מאיתנו יתרום חלקו לבניית עולם טוב ואיכותי.

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב