תכנון מס: כיצד להימנע מחיוב במס בישראל של הכנסות חברת משלח יד זרה (חלק ב)
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

תכנון מס: כיצד להימנע מחיוב במס בישראל של הכנסות חברת משלח יד זרה (חלק ב) 

מאת    [ 01/05/2006 ]
מילים במאמר: 1032   [ נצפה 3296 פעמים ]

 
 
הקדמה קבועה

במדור שלהלן נבקש להציג בפני המעיין עצות מעשיות ותכנוני מס אשר יש בהם בכדי לסייע בידי אנשי המקצוע להפחית ופעמים אף לאיין לחלוטין את נטל המס המוטל על כתפי לקוחותיהם. העצות ותכנוני המס שיינתנו במסגרת מדור זה יעסקו בכלל תחומי המיסוי דוגמת: מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף מס בולים ועוד. במסגרת הרשימות השונות אותן נביא יושם דגש על הצד המעשי - פרקטי, מסיבה זו ננסה גם להביא מידי פעם "מכשירים פרקטיים" דוגמת טבלאות אשר יש בהן בכדי להקל על איש המקצוע בעבודת תכנון המס. הרעיונות אשר יובאו במסגרת מדור זה, בחלקם, אינם מוכרים כלל לאנשי המקצוע אחרים מוכרים מעט וחלק הינם ידועים ומפורסמים. מטרת מדור זה אינה רק לחדש אלא גם לאסוף, להציג ולהעלות את הדברים על הכתב ובכך להקל על איש המקצוע .

מבוא

הרשימה שלהלן הינה המשכה של הרשימה הקודמת אשר עסקה בהצגת הסדר "חברת משלח יד זרה" (להלן: "חמי"ז"), ובתכנוני המס הקיימים המסייעים לגבור על הסדר זה. לאחר שברשימה הקודמת הצגנו עובר להצגת תכנוני המס את ההסדר החקיקתי עצמו, הרי שברשימה זו לא נעסוק בהסדר החקיקתי עצמו ורק נוסיף מספר תכנוני מס המאפשרים להימנע מהחלתו של הסדר החמי"ז.

פעילות החברה הזרה אינה עולה בגדר משלח ידו של אותו תושב ישראל (גם אם היא נכנסת בגדר הצו)

צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), תשס"ג - 2003, הקובע את רשימת משלחי היד המיוחדים, בהתאם לסמכות שר האוצר, קובע בפתח דבריו כדלקמן:
"עיסוק או מקצוע מהמנויים להלן יהיה משלח יד מיוחד לעניין סעיף 5(5) לפקודה, ובלבד שעיקר ההכנסה ממשלח היד אינה הכנסה ממכירת מלאי... "
מנוסח זה שנקבע על ידי מחוקק המשנה, הדן ב"עיסוק" או "מקצוע", ניתן ללמוד כי פעילות חד פעמית בתחום מסוים, אינה בגדר משלח יד מיוחד. משמע, פעילות חד פעמית שאינה ה"עיסוק" של אותו אדם - משמע אין אותו אדם מקיים מחזוריות וארגון (ושאר מבחני העסק) ביחס לתחום זה כמו גם שאין אפשרות לתארו כבעל מקצוע בתחום - משמע מי שעסק בתחום זה זמן מסוים והתמקצע או שלמד באופן מסודר או ש"אינו מסודר" את התחום האמור.

דוגמא לכך יכול שתהא מי שכל חייו עבד כמהנדס אלקטרוניקה ועכשיו באופן חד פעמי עסק בתיווך בחו"ל בין שתי חברות זרות. אם המדובר בפעילות קצרה שאין הוא בעל הכשרה מיוחדת אליה (גם אם אלו שתי חברות אלקטרוניקה המוכרות לו), הרי שלא ניתן יהיה לראות בכך "משלח יד מיוחד".

יש להבחין כי דברים אלו נכונים גם אם הפעילות החד פעמית בה עסק אותו תושב ישראל עולה בגדר רשימת הפעילויות בהן דן הצו האמור.

הקמת חברת משלח יד זרה שתעסוק בפעילות שאינה נכנסת ברשימה הקבועה בצו
דרך נוספת לחמוק מהחלת הסדר החמי"ז הינה עיסוק בתחום שאינו נכלל במסגרת הוראות אותו צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד) אך כפי שנראה להלן המדובר באפשרות קשה ליישום.

הרשימה אותה קבע שר האוצר בצו עומדת כמעט בניגוד מוחלט לכוונת המחוקק הראשי. המחוקק הראשי ביקש לכאורה לקבוע רשימה מצומצמת של בעלי מקצוע - משלח יד "מיוחד".

מחוקק המשנה (שר האוצר) שקיבל את הסמכות לקבוע את רשימת המקצועות, פעל לכאורה בניגוד לכוונה זו וקבע רשימה ארוכה וכללית. לאור האמור נראה כי יש מקום לפרש רשימה זו בדווקנות ובצמצום. יחד עם זאת כפי שנראה להלן, לא יהיה פשוט לפעול בדרך זו של ניסיון לסווג את העיסוק הנדון כעיסוק שאינו כלול בצו.

רשימת המקצועות/משלחי היד אותם קבע מחוקק המשנה בצו היא כדלקמן:

"אבטחה; אגרונומיה; אדריכלות; אמנות ואומנות, לרבות יצירת אמנות; אמרגנות, משחק, זמרה ובידור; אסטרולוגיה, גרפולוגיה ותורת הנסתר; ביקורת לרבות ביקורת איכות וטיב; דוגמנות; הוראה, הנחיה, הדרכה, לרבות מתן הרצאות; הנדסה; וטרינריה; יצירת חומרת מחשבים, תפעול חומרת מחשבים וטיפול בחומרת מחשבים; תכנות מחשבים; חקירות; טיס ושיט; טלקומוניקציה; ייצוג בעל משלח יד מיוחד;
ייעוץ, לרבות בתחום הפיננסי, האישי, הביטחוני, החקלאי, הטכני, ההנדסי, הארגוני, הניהולי, המדיני, המדעי, המיסויי, העסקי, הכלכלי; כלכלה; כתיבה והלחנה; מחקר ופיתוח מדעי; ניהול, לרבות ניהול תיקים, השקעות או נכסים, ניהול חברות, ניהול ארגונים, מוסדות, גופים מסחריים לרבות בהליכי פירוק, פשיטת רגל או כינוס נכסים; סטטיסטיקה; ספורט; עיתונות ועריכה; פרסומת ויחסי ציבור; עריכת דין, עריכת פטנטים, ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות; צילום; ראיית חשבון; רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, רפואת שיניים, מתן שירותים רפואיים ופרה-רפואיים, רפואה אלטרנטיבית, טיפול בליקויי התפתחות; שירותי דת; שמאות; תווך; תרגום; תקשורת, במאות, הפקה ועריכה."

בתוך הרשימה שלהלן ניתן לראות כי אין מקצועות דוגמת: "אימון" ועוד. ביחס ל"אימון" בו נדון להלן כדוגמא, (כאשר המדובר באימון בתחום הספורט ולא מה שמכונה כיום "אימון אישי" שנראה שיסווג כ"יעוץ אישי") הרי שמחד ניתן אומנם לטעון כי הדבר כלול במסגרת "ספורט" אך פרשנות מצמצמת כפי שיש לטעמנו ליתן ללשון הצו תקרא את הדיבור "ספורט" כעוסק בספורטאים עצמם ולא בבעלי המקצועות הסובבים אותם. כמו כן את הדיבור "יעוץ" המופיע כאחד המקצועות במסגרת הצו, כאשר לאחריו נקבע "לרבות... " יש לפרש לטעמנו גם כן רק סביב מקצועות שנהוג לראות את האדם העוסק בהם כ"יועץ", משמע מעין בעל תפקיד שהינו חיצוני ולרוב אינו קבוע ביחס לארגון/חברה המקבלים את הייעוץ. פעמים רבות ניתן לאפיין את ה"יועץ" כמי שאינו בעל יחסי עובד מעביר עם הגוף לו הוא מייעץ. מסיבות אלו לטעמנו לא ניתן לראות במאמן ספורט כיועץ.

יחד עם זאת כפי שניתן להבין פרשנויות מצמצמות כאמור צפויות ככל הנראה להיתקל בויכוח עם רשויות המס.

מרבית הכנסת החברה אינו ממשלח היד המיוחד (הכנסה פסיבית וכדו')

כפי שראינו במאמרנו הקודם בעניין החמי"ז אחד מן התנאים להחלת הסדר החמי"ז הינו שרוב הכנסת החברה הינו הכנסה ממשלח היד המיוחד וכפי שקובע סעיף 5(ה)(4) לפקודה:

"מרבית הכנסתה או רווחיה של החברה בשנת המס, למעט רווחי והפסדי אקוויטי ושינויים בערכם של ניירות הערך, מקורם במשלח יד מיוחד"

ניתן לראות שהמחוקק לא דן ב"הכנסה חייבת" אלא ב"הכנסה" "סתם". זו הוגדרה בסעיף 1 לפקודה כדלקמן:

" "הכנסה" - סך כל הכנסתו של אדם מן המקורות המפורשים בסעיפים 2 ו-3, בצירוף סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו"

יוצא איפוא כי מקום בו ניתן יהיה לדאוג שלפחות 50% (או יותר) מהכנסת החברה שאינם רווחי אקוויטי ו/או שינויים בערכם של ניירות ערך, לא יהיו הכנסות ממשלח יד מיוחד, לא יחול על החברה האמורה הסדר חברת משלח יד זרה.

למצב דברים זה ניתן לדאוג על ידי הזרמת הכנסה פסיבית לחברה או לחילופין הכנסה מעסק שאינו משלח יד מיוחד (עסק שעיקר הכנסתו ממכירת מלאי) או לחילופין הכנסה מפעילות חד פעמית אשר לא ניתן יהיה לראות בה כנכנסת בהוראת הצו של שר האוצר .

יחד עם זאת יש לזכור כי הזרמת הכנסה פסיבית לחברה, עשויה אומנם מחד להוציאה מגדר "חמי"ז" אך קיימת סכנה שהיא תסווג כחנ"ז (חברה נשלטת זרה). במקרה כאמור תתחייב החברה במס בגין דיבידנד רעיוני. בגין הכנסותיה הפסיביות בחו"ל.
עו"ד אריה ליבוביץ,ממשרד אלתר ושות. דרכי התקשרות :
599600 - 0544, aryeleybo@walla.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב