פורים נפל פור
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

פורים נפל פור 

מאת    [ 10/03/2009 ]
מילים במאמר: 1498   [ נצפה 4412 פעמים ]

 
 

למה החג נחוג בסוף יג' באדר? מה הקשר בין פורים לכיפורים - מה עניין האכילה, השתייה עד שכרות, הבגדים והתחפושת בחג הפורים? ולמה דווקא חג זה ייחגג גם באחרית הימים ולא חגים אחרים? על כך ועוד במאמר זה.
מורה המן -ימח שמו-"לאבד ולהשמיד את כל היהודים ביום אחד" (מגילת אסתר), מה זה ביום אחד? זה יום שמקושר כול כולו לאחד אלוקינו, לאחדות השלמה, שמידת הרחמים מלאה בו . בואו נשים לב לתאריך: התאריך שנקבע להשמדת עמינו הקדוש ע"פי המגילה : יג' אדר. יג'=13 מידות הרחמים= אהבה= אחד גימטריה 13
אדר הוא החודש ה-12 המסיים את השנה עפ"י התורה , ניסן הוא ה-1. אדר אם כן הוא החודש ה-12 שבו מתגלה האחד הקדוש ברוך הוא כלומר ה-13 . בדיוק כמו באלול שהוא החודש ה-12 האחרון, בהתייחס לתשרי כתחילת השנה ואלול הינו חודש הרחמים (מתגלה בו ה-13, כלומר האחד), נאמר שאין מזל לישראל ושבחודש אדר לא שולט עין הרע למה? כי הוא חודש הרחמים ע"פי התורה, החודש האחרון בשנה, כאמור ובו מתגלה ה-13 ,מידת הרחמים של ה' , האחד והאחדות, והאהבה ( גימטריה 13). אדר זה- א'- האור ,אלופו של עולם, דר - כלומר שוכן, גר, בידיוק כפי שנאמר באלול "המלך בשדה"- אדר ואלול אם כן אותו דבר.
למה מצוה להשתכר? ולמה עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי (ומילים אלו זה אותה גימטריה ארור המן= לגימ' של ברוך מרדכי)? -כשאדם משתכר דוקא בתאריך זה (ולא בתאריך אחר שהוא). בפורים שבו האחד-ה'- מתגלה, הוא (המשתכר) עולה לעץ החיים, לפגוש את ה' ויוצא מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שהוא מגיע לדרגה של ,לא להבדיל בין ארור המן (הרוע המוחלט) לברוך מרדכי (הטוב הגמור) כלומר 2 הפכים גמורים (אי אפשר שלא להבדיל ביניהם ע"פי טבע- רק אם אתה שיכור כלוט). הוא בעצם במצב של אחדות שאין שם הפרדות , אין גבולות גם המן גם מרדכי אין הבדלה ביניהם כי המשתכר נמצא, במצב של אחדות שבו הוא מאבד את גבולות העולם הזה שפועל ע"פי החוקים של עץ הדעת, (טוב רע, שחור לבן, גבוה נמוך, טמא טהור...) ועולה ל-אחד -לעץ החיים ,מצב גן עדני בראשיתי (שבו היה אדם ה-1) שבו אין הפרדות כלל. אך האם בכל יום ניתן להשתכר ולהגיע למצב של לעלות מעל עץ הדעת טוב ורע, לעץ החיים ולהתאחד עם האור? לא, רק בפורים. כי בפורים מתגלה האחד כפי שהסברתי למעלה. אומר הר' קוק הק' ,שהגוף עצמו בפורים קדוש ,הוא ויש איחוד גמור בין הגוף לנשמה, אם ביום כיפור אנו נדרשים לבטל כל סממן חומרי מעלינו :לצום, להסתגף ,להתפלל ולהיות בבחינת מלאכים ללא גוף הרי בפורים "ונהפוך הוא" אנו עושים את הדברים החומריים ביותר אך מתוך אחדות שלמה עם הנשמה, עם האחד. כאמור, פורים נחגג בסוף יג' אדר ה-13 שבתוך ה-13 כלומר אחדות שלמה ! אנו אוכלים לשובע, שמחים ללא שום גבול , מתחפשים ,משתכרים ובמקום ללמוד תורה אנו עושים מצוות חומריות: משלוח מנות ומתנות לאביונים, הכל חומרי, אך יחד עם זאת מחובר לאחד, לאלוקי אדרבה ,כל המצוות המעשיות הללו מחברות אותנו לביאת המשיח וספציפית תחיית המתים שבו העולם לא מתבטל ,אדרבה מתקיים, אבל כל החומר בו -קודש קודשים הוא. ולכן חג פורים נאמר לא יתבטל, בתחיית המתים, כל החגים יתבטלו והוא לא. למה? מכיוון שהוא בעצמו כבר חג של ביאת המשיח שבו אין הפרדה בין הגוף החומרי לנשמה הטהורה אלא הגוף והנשמה זכים וטהורים ופועלים כאחד, ואין צורך ,כמו ביום כיפור לבטל כל סממן חומרי מעלינו ע"מ להיות במדרגת המלאכים. נהפוך הוא ,אנו מחויבים להיות בבחינת עולם הבא -שמחה ללא גבול וללא מיצרים אך הגוף לא התבטל רק התקדש.
קישורים נוספים בין פורים ויום כיפור: עפ"י האדמו"ר מסלונים, כמו שיש לנו 10 ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים כך יש לנו 10 ימים מתחילת חודש אדר שבו כתוב: משנכנס אדר מרבים בשמחה כלומר המצווה מתחילה מראש חודש אדר, שלא כמו יתר החודשים שהמצוות בהם מתחילים בחג עצמו, למה מתחילת אדר? ולמה מרבים בשמחה?
כי השמחה היא הכלי להמתקת דינים אם המתקת הדינים נעשית ביום כיפור ע"י תפילות תחנונים , חרטה סיגופים, צום, הרי שכאן אופן התשובה הוא בכלים של העולם הבא: בשמחה. ע"י שמחה זו מבטלים יסורים, דינים, עצבות ,בדידות ד,יכאון מזיקים שלמים! והמצוה היא להעלות כל יום את תדר השמחה מ- ר"ח אדר ,כל יום להגדיל בעוד שמחה ובעוד שמחה. כיפור נחגג ב-י ' בתשרי - ובמקביל מר"ח אדר מתחילים את התשובה הפעם משמחה (כלי העולם הבא) ועד י' באדר ומיא' אדר כבר יש הארה של פורים (האדמו"ר מסלונים- מאמרי פורים), כמו שבהילולה של צדיק הארת הצדיק נמצאת 3 ימים לפני ואחרי ההילולה.
כתוב שבפורים כל הפושט יד נותנים לו, למה הכוונה? הכוונה לקב"ה הוא הנותן לנו כפי שאנו נותנים מתנות לאביונים, אנו אותם אביונים, ואנו תמיד מבקשים מה' פרנסה, וזיווג, שמחה ובריאות אנו העניים הללו שפושטים יד ומבקשים "צדקה" מאת ה'. כך היות ובאדר ה-א'- כלומר ה' דר, גר כמו "המלך בשדה" באלול, כך באותו זמן בפורים שמתגלאת מידת הרחמים בשלמות (יג' באדר- כלומר ביום ה-13 בחודש ה-12 שבו מתגלה ה-13 -מידת הרחמים והאחד ) כשאנו נותנים מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ה' נותן לנו מתנות ומשלוח מנות, ולכן יש לבקש את כל צרכינו ביום זה ונקבל ב"ה.
כל המצוות של פורים הינם הכלים לשינוי גורלנו וחיינו לטובה, להמתיק את הדין ולגרום ל"נהפוך הוא" בחיינו ובחיי עמינו, הכיצד?
מה הם 3 הכלים שאנו מפעילים ביום כיפור ע"מ לשנות גורלינו לטובה? "ותשובה, ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה", (מתפילת ר"ה ויום כיפור) וכך אנו ביום כיפור: צמים כנגד תשובה, ומבקשים סליחה איש מרעהו, נותנים צדקה ומסובבים מעל הראש "זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים" ומתפללים יום שלם. ואיך זה בא לידי ביטוי בפורים? נותנים צדקה "כל הפושט יד נותנים לו" ומצווים על משלוח מנות ומתנות לאביונים- כלומר צדקה, תשובה- אנו עושים ע"י אכילה דוקא ולא צום - מצווים על משתה בפורים ,סעודה גדולה ועשירה מלאה בכל טוב, בשר ויין, ולהשתכר עד דלא ידע, הפוך על הפוך ,אנו עושים תשובה מאהבה ולא מיסורים ,ממש ביאת המשיח- ומתקנים את זה שהיהודים נהנו מסעודתו של אחשורוש "והיין כדת ואין אונס". זה היה שתייה לשם גאוה של אחשורוש הרשע, הוללות והפקרות (שציוה להביא את ושתי שתרקוד עירומה לפני הנוכחים) מצוות שתיית היין בפורים הינה ע"מ להגיע לדרגת האחדות ולא הניתוק כמו שבהוללות בסעודתו של אחשורוש- וזה ההבדל ,זה נראה אותו דבר. גם כאן גם כאן אוכלים ושובעים ומשתכרים אבל האחד לשם שמיים (בפורים- חיבור לאחד ולעץ החיים) והשיני לשם שלהוב יצרים והגדלת הגאווה (סעודתו של אחשורוש) - ההפיך החיים והאחדות או בקיצור הס"מ. ולבסוף:
תפילה- בפורים מתפללים מתוך המגילה ושמחת עולם הבא, האור שמתגלה דרך קריאת מגילת אסתר על קלף כשר, לעומת כיפור, שבו התפילות מתוך בכי ותעניות ובלב נשבר.
מה הכלים שמרדכי ואסתר משתמשים לביטול הגזירה של המן "לאבד ולהשמיד..."?
מרדכי- "ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה"
אסתר- " לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי 3 ימים" . כלומר הם משתמשים בכלים של יום כיפור: תפילה, תשובה וצדקה. ובנוסף באחדות ישראל. לעומת מה שהמן הרשע אומר" ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים "- איך יתכן שעם אחד, כלומר עם שקשור ל-1 אלוקינו ולאחדות, לעץ החיים הינו מפורד ומפולג? מה עוד שפירוד כלומר חוסר אהבה, ואחד גימטריה אהבה, לא יתכן, עם אחד מפורד זה דבר והיפוכו ! (כי מפורד זה יותר מ-1) ולכן התיקון של זה : " איש לרעהו ומתנות לאביונים" ולך כנוס את כל היהודים" להתאחד ולהיות גומלי חסדים זה עם זה ,במקום מפורדים ומפולגים. ולכן אלו המצוות שאנו עושים בפורים לביטול הגזירות: תפילה תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה יחד עם אחדות והפעם שלא כמו ביום כיפור-בשמחה !
" ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" כלומר מתבוללים ! בהסתכלות על ההיסטוריה רואים שדוקא כשעם ישראל היה ככול העמים, התערה בחברה, חשב את עצמו כחלק אינטגראלי מהלאום בו הם שכנו ללא דת, הם הושמדו - ראה השואה.
הצדקה שנותנים לעניים, הינה גם-כנגד 10000 אלפי הכסף ששקל המן ע"מ לתת למלך בכדי שיהרוג את עם ישראל.
מסר בשבילנו- כולם משתחווים להמן חוץ ממרדכי, אך המן אומר "ולא שווה לי כל זה" כלומר יש לו הכל! כבוד, ויוקרה, פרסום, מלכות עושר. כולם משתחווים לפניו חוץ ממרדכי ובכל זאת הוא לא מרוצה , זה מזכיר אותנו יש לנו הכל, בגדים, בריאות , משפחה וכו' אך חסר לנו דבר מסוים ותמיד אנו לא מרוצים, אומללים כי דבר זה חסר.
ומה עיניין התחפושת בפורים - אחשורוש יצא בסעודתו, עם בגדי הכהן הגדול שגנב מבית המקדש, בגדי קודש לה' של אהרון ובניו שהיו סמלי הטוהר והצניעות, והפך אותם, לבגדי פארסה, גאווה ,שליטה וכבוד, ולכן "מרדכי קורע את בגדיו" את בגדי המלכות הצואים (את המסכות ,הלבוש שמסתיר את האמת מאחורה בגדים שנותרה בהם רק חיצוניות ולכן הם טמאים) אך לעומת זאת אחרי שאסתר צמה 3 ימים כתוב "ותלבש אסתר מלכות" ומפרשים אומרים- "לבשה היא רוח הקודש" וזה עניין הבגדים אנו דווקא מתחפשים ביום זה אולי בכדי לקבל סוף סוף את הבגדים הנכונים לנו? את בגדי המלך? הקב"ה. כי הוא בעצמו תפר את הבגדים לאדם וחוה, אחרי שאלו אכלו מעץ הדעת טוב ורע, כתוב "וילבשם כותנות עור" על בגדי האדם ה-1 יש סיפורים נרחבים, על סגולותיהם שכל מי שלבש אותם קיבל כוחות על ואף אחד לא יכל לנצח אותו (כמו נמרוד, ועשו שהרג בסוף את נמרוד ,אחרי שגנב לו את בגדי האדם ה-1 שהיו ברשותו לבשם וניצח את נמרוד ,שאף אחד לא הצליח לפניו)), וכך ביומיום אנו עם בגדים צואים מתעסקים רק בצורתם החיצונית או אם הם מותגים- ללא ממש תוכן רוחני ודוקא בפורים אנו מתחפשים- משנים ביגוד ,בתקוה שאלו בגדי המלך, הקב"ה ,בגדי מלכות כמו הכהן הגדול, ולא ההפיך.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב