מי המוסדות הזוכים לביקורי אורחים?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

מי המוסדות הזוכים לביקורי אורחים? 

מאת    [ 08/03/2009 ]
מילים במאמר: 1187   [ נצפה 1915 פעמים ]

 
 

מדי שנה הנני מקיים סיורים במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים בהשתתפות סטודנטים הלומדים בקורסי המנהלים באוניברסיטה בבר- אילן וכן עם ה"מצטיינות" ממכללת אורות. הנני מכיר היטב בתי הספר באזורינו והריני פוקד בסיורים את המוסדות המצוינים בהם המובילים- המנהלים הם מנהיגים איכותיים. שהרי אנו זוכים לראות יישום נפלא של התאוריה הנילמדת על מנהיגות. התיאוריה הנלמדת באקדמיה על ה"סיבות" הגורמות להצלחה.

במוקד הלמידה אנו מבהירים לסטודנטים כי הגורם הדומיננטי- העיקרי והמשפיע על הובלת בית הספר לרמתו הגבוהה והמעולה הוא המנהל, המנהל שהוא מנהיג.

תחום מרתק ונפלא הוא לבקר במספר מוסדות לראות בכולם מנהיגים אמיתיים וכולם ממלאים תפקידם בחכמה ובעוצמה, אך כל אחד וייחודיותו, כל מנהיג מבצע הנהגתו בדרך שונה ואחרת וכולם מנהיגים ע"פ כל תפיסות העולם.

ביקור בן שלוש שעות במוסד בו המנהל- נמצא במוקד , המנהיג מבהיר לנו כי כל ההצלחה מקורה "רק" במי שעומד בראשה. הוא המנהל המנהיג המנווט את ספינת החינוך ליעדים נקבעים ומתגבר על מכשולים,סלעים,גלי ים סוערים ואף על רגיעה שיש עימה לפעמים סכנה. תנועה מתמדת היא מוקד העשייה של מנהיג דגול, תהליכי שינוי מתמידים,להגיע ליעד, לראש פסגה- להתנחל בה, להפיץ תורה ולהאדירה ומיד לאחר מכן לאתר פסגה נוספת מטרה נוספת גבוהה יותר.

המנהיג בכל מוסדות החינוך מפגין בעוצמתו דוגמא אישית בכל הליכותיו, והתנהגותו, המורים יכולים ללמוד ממנו פרקים במנהיגות, בהובלה, בהשפעה על אחרים ובתהליך קבלת ההחלטות.

אנו יודעים שתפקידו העיקרי של המנהיג- הוא העצמת המורים, שהרי הצלחתו של מוסד חינוכי מעוגנת היטב "רק" את המורים הנמצאים כל היום עם תלמידיהם הופכים אף הם למנהיגים, שהרי המה תפקידם- הוא לחנך ולעצב את פני הדור, בהישגים, בשכל בשילוב הרגש, האהבה הכבוד והיחס.

העצמת המורים מבוססת בעיקרה בשלושה מישורים:

א.      למידה מתמדת- השתלמויות, רכישת השכלה רחבה, ישיבות מורים המטפחות למידה משמעותית והתמודדות עם דילמות ומתודות.

ב.      עבודת צוות-  ליכוד  צוות מורים, בהם כל אחד יכול להביע דעותיו, גם אם הם שונים ואחרים מהמנהל, שהרי חכמה ניתנה על ידי בורא עולם לכל אדם-" אתה חונן לאדם דעת", הקשבה לכל מורה ועידוד כל אחד להפיק מרגליות, למצוא יוזמה חדשנית ויצירתית תגביה את כל מוסד לראש הפסגה.

ג.         פיתוח כל מורה- ע"פ כישוריו, יכולתו ודרכו. "חנוך לנער על פי דרכו"- משפט נכון ועקרוני שנאמר ע"י החכם מכל אדם, תקף גם לגבי המורים- המנהיגים- המובילים עבודת צוות וחשיבה משותפת. ייחודיות מתוך אחדות.

בכל המוסדות המצוינים בהם אנו מבקרים אנו מאתרים מיידית כישוריו של המנהל המנהיג בהעצמת המורים כאשר אנו מאזינים למורים המארחים השותפים לנו לביקור, אנו חשים השפעתו והעצמתו של המנהל- המנהיג, מורים הפועלים בחינוכם בעבודת צוות- כשותפים אמיתיים לחשיבה ולעשייה הם מרוצים, שמחים, זקופי קומה, בעלי דימוי עצמי גבוה ובעלי ביטחון עצמי איתן וחזק המגביר את המוטיבציה להתקדם להשתפר ולחדש כל הזמן.

חשוב לי לציין פעם נוספת כי העצמת המורים הכרחית במוסד חינוכי מצליח נעשה בדרכים שונות ומגוונות ע"י המנהלים- המנהיגים שוב באותה תפיסת עולם תאורתית, המה מיישמים התאוריה החשיבה ושילובם של המורים בחשיבה ובהעצמתם.

אך כל מנהיג מבצע זאת בדרך שונה ואחרת המתאימה לו, המנהיגים פועלים בעקרונות מנהיגותיים אחידים ומיישמים זאת בדרך שונה ואחרת, הגיוון בעשיה ובביצוע מרשים מהנה ומרתק.

בכל מוסדות החינוך האיכותיים בהם אנו מבקרים קיים דפוס נוסף חשוב ועקרוני מאוד בהצלחה, פיתוח חיי חברה, חברת ילדים מפותחת מאורגנת ושותפה לכל העשייה החינוכית. שהרי ילד בכל גיל האומר "כיף לי לבוא לבית הספר" מתכוון לומר כי יש לו חברים, המנהלים המנהיגים המצויינים מיישמים תפיסת עולם זו ובכולם אנו שומעים התלמידים בגילאים השונים מביעים שביעות רצון מהעשייה הלימודית החינוכית הערכית והחברתית שבמוסד החינוכי.

כל התלמידים מתארים בזקיפות קומה ובעוצמת חשיבות היחס, הכבוד, העידוד והאהבה לו הם זוכים בבית הספר. הם מדגישים כי יש לה תחושה נפלאה של שייכות והמה שותפים לחשיבה ולעשייה. בכל המוסדות היוקרתיים והטובים מנהיגות הנוער מובילה ומשפיעה באופן נפלא על חבריהם בדרך החיובית והערכית. המורים המעולים המנהיגים במוסדות אלה מטפחים את התלמידים "מנהיגות הנוער" . מנהיגי הנוער מקבלים "במה" לפעילותם החשובה והקדושה, באשר השפעתם על חבריהם היא החשובה והמקובלת ביותר.

הדרכים והכלים בהם משתמשים מוסדות החינוך לטיפוח מנהיגות הנוער- הלכה למעשה שונים ומגוונים, אך העיקרון שריר וקיים בכולם.

אם כן המוסדות המעולים הזוכים לקבל אורחים- הם בתי ספר בהם כולם לומדים להיות מנהיגים, מנהל כמנהיג מורים כמנהיגים ומנהיגות נוער. אך כאמור - המוביל והמשפיע על תפיסת עולם זו הוא תמיד העומד בראש המערכת המנהל-המנהיג.

בכל מוסדות החינוך אותם אנו פוקדים קיימים תהליכי שינוי מתמידים, התחדשות ללא הרף כפי שמצויין בגמרא במסכת חגיגה: "אין בית מדרש ללא חידוש" . אנו שומעים המנהלים המתארים בפנינו- השינויים שהם והמורים הגו כל הזמן מתחדשים ברעיונות נשגבים ונהדרים שוב ושוב כל המנהיגים מחדשים וכל אחד בצורה אחרת שונה איכותית  וייחודית.

בכולם קיים שיווק מוסדי, אמונה במורה ואקלים מיטבי.

אנו יודעים כי ההורים הם הלקוחות של מערכת החינוך כפי שכל איש תעשייה יודע, הרי לקוחות חייבים להיות חלק מסיפור ההצלחה. בכל המוסדות בהם אנו מבקרים ההורים הם חלק מהותי בהצלחת המוסד, הם השותפים בחשיבה ובעשייה, השותפות האמיתית גורמת להם לשמחה ולשביעות רצון.

כל מנהל מצטיין מתאר בפנינו הכלים והדרכים בהם הוא משלב את "ההורים - הלקוחות" במוסדו. כל מנהיג ודרכו כל מנהל ושיטותיו, אך כולם משלבים אותם במערכת המוסדית.

בכל בתי הספר היוקרתיים המארחים אותנו- מבינים היטב חשיבות השיווק העצמי ומיישמים זאת הלכה למעשה כל מנהל ודרכו השיווקית אך כל הסביבה- ההורים, העירייה, הרשות, הקהילה והמשרד. יודעים מודעים ושותפים לכל ההצלחה החינוכית. אנו למדנו במשלי- הפסוק " יהב חכימא לחכמין" היינו נותנים חכמה לחכמים, הם יודעים מה לעשות עם החכמה הנוספת הניתנת להם. כל הסביבה האופפת את בית הספר תומכת, עוזרת ומסייעת למוסד- ככל שהוא יהיה מצליח יותר, מוסד כושל- בינוני אינו מאתגר את הסביבה לתמוך בו.

כל ראש עיר, מפקחי- משרד חינוך, מחלקות החינוך הקהילה ותורמים חיצוניים יוסיפו משלהם לטובים לחכמים ולמצליחים, תפיסת עולם הקיימת מזה אלפי שנים מאז התנ"ך.

ככל שהמנהל- המנהיג בעל יוזמה, יצירתי ומתחדש- הסובב אותו יתרום לו יותר ויותר, כך מצאנו במצויינים המארחים, השיווק העצמי- המוסדי- מהווה כלי מהותי וחשוב בהצלחה, כולם צריכים וחייבים לדעת שהמנהיגים המצליחים= חכמים, הוגים ויצירתיים.

בכל המוסדות המארחים מצאנו רוגע,שקט ושלווה. אצל המצליחים והמצויינים- אקלים מיטבי נפלא, עמל רב וחשיבה מעמיקה מוקדשת כדי להגיע למצןיינות, אך מקבלים תמורה נפלאה -  של אקלים מיטבי המגביר את הרצון והמוטיבציה להתקדם לנוע ולהגיע לראש כל פסגה.

 ההצלחה של כל המארחים הנפלאים והטובים נובעת בעיקרה בראש וראשונה מאמונה, אמונה בעצמם וביכולתם שלהם, אמונה של המנהל בעצמו ובכישוריו שלו כדי לכבוש כל משימה ויעד, אמונה זו הטמונה במנהיג מדביקה את חבריו המורים, מוסד המאמין שכל ההצלחה תלויה בו כמנהל ובמורים ימשיך להיות מעולה וימשיך כמובן לזכות במארחים.

חשוב לציין- שתורתנו מדגישה כי "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה", היהדות רואה חשיבות גדולה מאוד בקבלת אורחים. אברהם אבינו בהיותו עדיין כואב לאחר ברית המילה, ישב בפתח האוהל, כדי לקבל אורחים. תלמיד חכם השוקד על לימוד תורה, חייב להפסיק לימודיו אם באים אליו אורחים, שהרי "גדולה הכנסת אורחים..."

תודתנו מקרב לב לכם מנהלים- מנהיגים יקרים, על קבלת האורחים שלכם בכל מוסדות החינוך, הנכם מקיימים מצווה חשובה מאוד ביהדות ובכך הנכם מגדילים תורה ומאדירים אותה. אנו האורחים גאים בכם ובעשייתכם, בביקורים אלה אנו זוקפים קומתנו שלנו האורחים ומחזקים בגללכם האמונה שלנו בעם היהודי שהיה מאז ומתמיד החכם מכל האומות ובזכותכם ימשיך להיות החכם מכולם.

בכל בתי הספר שביקרנו מצאנו טיפוח המצוינים- מוקד ההצלחה של העם היהודי לדורותיו. עבורינו, האורחים, אתם המנהלים-המנהיגים היקרים פורצי הדרך למצוינות העתיד.     

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב