אחריות מעסיקים עובדים וקבלני משנה בארצות הברית
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

אחריות מעסיקים עובדים וקבלני משנה בארצות הברית 

מילים במאמר: 1668   [ נצפה 2277 פעמים ]

 
 
במאמר זה נסקור נושאים כגון: מיסוי עובדים, משכורות, שכר עבודה, עלות מעביד, תלושי שכר ועוד

נושאים מרכזיים בהעסקת עובדים:

שכר מינימום - Minimum Wage
השכר המשולם לעובדים חייב להיות שווה או גבוה משכר המינימום על פי חוק שכר המינימום (הפדראלי). שכר המינימום הפדראלי לשנת 2008 הוא - 6.55$ לשעה ו- 7.25$ לשעה בשנת 2009.
בנוסף, בכל מדינה ישנו חוק שכר המינימום המחייב את המעסיקים באותה מדינה. במידה ושכר המינימום הפדראלי שונה מזה של המדינהף השכר האפקטיבי יהא הגבוה מבין השניים. לרשימת שכר המינימום במדינות השונות: http://www.dol.gov/esa/minwage/america.htmשכר שעות נוספות (Overtime Pay)
החוק הפדראלי מתייחס לשכר שעות נוספות בחוק Fair labor Standards Act (FLSA). החוק מסדיר את ההתיחסות לשעות נוספות כדלקמן:

1. שכר שעות נוספות הינו שכר עבור שעות שעבד העובד במסגרת שבוע עבודה (working week) מעל 40 שעות. עלות שעת עבודה נוספת תהיה לפחות 150% מעלות שעה רגילה. החוק אינו מגביל את מספר השעות הנוספות המותרות בשבוע ואינו מחייב בתשלום שעות נוספות עבודה בסופי שבוע חגים.

2. החוק מגדיר שבוע עבודה כ- 168 שעות (7 ימים X 24 שעות). דהיינו משרה מלאה מוגדרת כ- 40 שעות בשבוע ו- 2,080 שעות בשנה.

3. פטור (Exemptions) מהחובה לשלם שכר שעות נוספות - החוק האמור פוטר עובדים מסוימים מתשלום שכר שעות נוספות:

א. הפטור ניתן לקטגוריות הבאות: מנהלים (Executives), מנהלה (Administrative), מקצועות חופשיים (Professionals), מחשבים (Computers) ואנשי מכירות חוץ (Outside Sales).

ב. התנאי לפטור הוא שהעובד מקבל שכר בסיסי שבועי בגובה 455$ או 27.62$ לשעה (או יותר) ומוגדר תחת אחת הקטגוריות הפטורות.

ג. עובדים בשכר גבוה (Highly Compensated Employees) - עובדים המקבלים שכר שנתי מעל 100,000$ (עם מינימום שכר שבועי בסיסי של 455$) ועבודתם מוגדרת תחת אחת הקטגוריות הפטורות.מסמכי חובה על פי חוק - עבור עובד חדש:


1. Form I-9, Employment Eligibility Verification. - מסמך המוודא האם לעובד אישור עבודה תקף לעבוד בארה"ב. העובד נדרש לפרט מהו הסטטוס בו הוא נמצא בארה"ב (אזרח, Green Card, ויזת עבודה וכד'). בנוסף, על המעסיק לוודא תוך שלושה ימים מיום תחילת ההעסקה את אישורי העבודה והתעודות המזהות אותן רשם העובד בטופס. רצוי לתייק את הטופס והעתק מהמסמכים המוזכרים בו בתיק העובד. http://www.uscis.gov/files/form/I-9.pdf - הטופס Form I-9 והוראות מילוי בקובץ pdf.

2. Form W-4, Employee?s Withholding Allowance Certificate - טופס זה ממולא ע"י העובד ומכיל פרטים לחישוב ניכוי המס משכר הברוטו של העובד. הטופס מכיל פרטיים אישיים של העובד וכן נתונים לגבי מצבו האישי והמשפחתי לחישוב נקודות הזיכוי ממס. את טופס ה- W4 יש להעביר לחברה המכינה את משכורות העובדים לצורך חישוב ניכוי המס ממשכורות העובד. רצוי לתייק עותק בתיק העובד. קובץ pdf - טופס W4 והוראות מילוי - http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf

3. העתק מה- Social Security Card ורשיון הנהיגה (Driving License) של העובד לתיוק בתיק האישי.

4.(State Authority) New Hire Reporting Form - טפסים הנדרשים להגיש לרשויות על פי חוק בכל מדינה ומדינה. יש לוודא אם הרשויות המתאימות מהם הטפסים הנדרשים בקליטת עובד חדש.
מסמכים נוספים (רשות)
5. Direct Deposit Form - עובדים המקבלים את משכורתם בהפקדה ישירה לחשבון הבנק נדרשים למלא את הטופס הנ"לץ העובד יאשר למעסיק בחתימתו את העברת הכספים ויפרט את פרטי חשבון הבנק אליו יעברו הכספים.

6. EMPLOYEE INFORMATION SHEET - טופס המרכז את פרטי העובד, נתוני שכר, חשבון בנק ועוד.

7. NDA - במידה והתאגיד מעונין להגן על מידע מסחרי רגיש הנמצא בידי העובד מתוקף עבודתו ניתן להחתים את העובד על הסכם לשמירת סודיות ( confidentiality agreement או Non-disclosure Agreement - NDA). יש להתייעץ עם עו"ד או יועץ משפטי בקשר להסכמים משפטיים מטעם התאגיד. ראה דוגמא להסכם Confidentiality Agreement.מס מעסיקים - Employment Taxes

תאגיד המעסיק עובדים בארה"ב פועל על פי חוקי מס בשלוש רמות:

· חוקי מס פדראלים המפוקחים ע"י רשות המס הפדראלית (IRS)

· חוקי מס של המדינה המפקוחים ע"י מחלקת המיסוי של המדינה (State - Taxation Division)

· חוקי מס מקומיים של המחוז או העיר בהם פועל התאגידעל התאגיד (המעסיק) חלה החובה לנכות את המס ממשכורתו של העובד ולהעביר את המס באופן מרוכז לשלטונות המס. המעסיק מחויב בתשלום מיסים מסוימים כעלות מעביד (בנוסף על ניכוי המס מהעובד). כמו כן, על המעסיק חלה חובת הדיווח בגין מיסי מעסיקים לשלטונות המס בהתאם לחוקי המס השונים.

חוקי מס פדראלים (Federal tax):

· מס על הכנסת העובד - (FITW) Federal income tax withholding(עלות עובד ומעביד)

· "ביטוח לאומי" ו"מס בריאות" - Social Security and Medicare (עלות עובד ומעביד)

· FUTA - Federal Unemployment Tax Act (עלות מעביד בלבד, לא מנוכה מהעובד)מס על הכנסת העובד - Federal income tax withholding

בדומה למס הכנסה הישראלי, יש לנכות ממשכורת העובד מס על פי התעריפים הקבועים בחוק. שיעור המס בדר"כ הינו תוצאה של גובה משכורתו של העובד ומצבו האישי והמשפחתי כפי שבא לידי ביטוי בטופס W4 (ראה סעיף קודם - טפסי חובה).

שיעורי המס מתעדכנים מדי שנה ומפורסמים לציבור ע"י ה- IRS (לדוגמא 2008):נישום יחיד/רווק

הכנסה שנתית חייבת במס
(משכורת בניכוי Allowances)
סכום המס שיש לנכות מהעובד


מעל

ומתחת

מעבר ל-

$
0.00

$
2,650.00

$
.00


$$
2,650.00

$
10,300.00

$
.00
ועוד

10
%
$
2,650.00


$
10,300.00

$
33,960.00

$
765.00
ועוד 15
%
$
10,300.00


$
33,960.00

$
79,725.00

$
4,314.00
ועוד 25
%
$
33,960.00


$
79,725.00

$
166,500.00

$
15,755.25
ועוד 28
%
$
79,725.00


$
166,500.00

$
359,650.00

$
40,052.25
ועוד 33
%
$
166,500.00


$
359,650.00
$
103,791.75
ועוד 35
%
$
359,650.00
נישום נשוי

הכנסה שנתית חייבת במס
(משכורת בניכוי Allowances)
סכום המס שיש לנכות מהעובד

מעל

ומתחת

מעבר ל-

$
0.00

$
8,000.00

$
.00


$


$
8,000.00

$
23,550.00

$
.00
ועוד10
%
$
8,000.00

$
23,550.00

$
72,150.00

$
1,555.00
ועוד 15
%
$
23,550.00

$
72,150.00

$
137,850.00

$
8,845.00
ועוד 25
%
$
72,150.00

$
137,850.00

$
207,700.00

$
25,270.00
ועוד 28
%
$
137,850.00

$
207,700.00

$
365,100.00

$
44,828.00
ועוד 33
%
$
207,700.00

$
365,100.00
$
96,770.00
ועוד 35
%
$
365,100.00הכנסה פטורה ממס - Allowances

על פי חוקי המס הפדראלי יוענקו לנישום נקודות אשר מזכות אותו בהכנסה פטורה ממס. שווי נקודה מתעדכן משנה לשנה. בשנת 2008, נקודת Allowances שווה ל- 3,500$ הכנסה פטורה ממס. מספר הנקודות נקבע בהתאם למצבו האישי והמשפחתי של הנישום. חישוב מספר הנקודות נעשה באמצעות טופס W4:
הסבר / סיבת ה- Allowances
מספר נקודות

A. נישום המגיש דוח ואינו Depended* של נישום אחר
1

B. רווק העובד בעבודה אחת
נשוי העובד בעבודה אחת ובן/בת זוג אינו עובד
הכנסות מעבודה נוספת או הכנסות בן זוג מתחת ל- 1,500$
1

C. עבור בן/בת זוג (בדר"כ במידה ובן הזוג אינו עובד או אין לנישום עבודה נוספת)
1

D. כמות של Depended* (1 X מס' ה- Depended*)


E. הנישום מגיש דוח בסטטוס של Head of household **
1

F. לנישום ישנן הוצאות של child or dependent care expenses*** מעל 1,500$
1

G. ****Child Tax Credit
הכנסה שנתית מתחת ל - רווק: $58,000, נשוי: $86,000
הכנסה שנתית בין ל - רווק: $58,000- $84,000, נשוי: $86,000- $119,000

2
1

H. סה"כ Allowances
XXX

* Depended - אדם הנתמך ע"י הנישום. הנישום מממן יותר מ- 50% מעלות המחייה של ה- Depended ועונה על הקריטריונים הבאים:
1. בן/בת מתחת לגיל 19 או בן/בת מתחת לגיל 24 במידה וסטודנט בהיקף מלא או בן/בת בכל גיל עם נכות מלאה תמידית.
2. קרוב משפחה כגון: בן/בת מאומץ, נכד/ה, סבא/סבתא, דוד/ה, גיס/ה וכדומה.
3. ה- Depended חייב להיות בחלק מהשנה תושב/אזרח ארה"ב/קנדה/מקסיקו

** Head of household - נישום שאינו נשוי אך מממן מעל 50% מעלות אחזקת הבית/משפחה. לדוגמא: נישום גרוש המפרנס את ילדיו.

*** child or dependent care expenses - לנישום בן/בת מתחת לגיל 13 והיו לו במהלך השנה הוצאות על חינוך או שמירה על הילד על מנת לאפשר לנישום לעבוד או לחפש עבודה.

Child Tax Credit**** - נישום אשר הכנסתו בהתאם להגדרה בסעיף G ו-
1. לנישום בן/בת (כולל: חורגים/מאומצים) או אח/אחות או ילדיהם מתחת לגיל 17 והוא/היא -
2. תושב / אזרח ארה"ב
3. גר/ה עם הנישום מעל 6 חודשים במהלך השנה ו-
4. הנישום אינו מממן יותר ממחצית עלות המחיה שלו/הדוגמא לחישוב ניכוי המס:
עובד נשוי משתכר כ- 4,750$ בחודש. לעובד אישה שאינה עובדת ללא ילדים. העובד מפריש מדי חודש 800$ לקרן פנסיה 401K. הפקדה זו מוכרת כ"הכנסה נדחית", היא תנוכה מההכנסה החייבת ותחויב במס רק עם משיכת הכסף בגיל הפנסיה.

טופס ה- W4 של העובד יראה כדלקמן:


הסבר / סיבת ה- Allowances
מספר נקודות

A. נישום המגיש דוח ואינו Depended* של נישום אחר
1

B. רווק העובד בעבודה אחת
נשוי העובד בעבודה אחת ובן/בת זוג אינו עובד
הכנסות מעבודה נוספת או הכנסות בן זוג מתחת ל- 1,500$
1

C. עבור בן/בת זוג (בדר"כ במידה ובן הזוג אינו עובד או אין לנישום עבודה נוספת)
1

D. כמות של Depended* (1 X מס' ה- Depended*)
0

E. הנישום מגיש דוח בסטטוס של Head of household **
0

F. לנישום ישנן הוצאות של child or dependent care expenses*** מעל 1,500$
0

G. ****Child Tax Credit
הכנסה שנתית מתחת ל - רווק: $58,000, נשוי: $86,000
הכנסה שנתית בין ל - רווק: $58,000- $84,000, נשוי: $86,000- $119,000

0H. סה"כ Allowances
3

חישוב ניכוי המס ממשכורת העובד על בסיס חודשי

Step 1: Determine
Taxable
Income
A. הכנסה חודשית
4,750.00

B. בניכוי הכנסות נדחות (כגון: הפקדה לקרן פנסיה)
-800.00

C. הכנסה חייבת במס
3950.00

Step 2:
Determine
value of
allowances
D. שווי נקודת זכות אחת על בסיס חודשי (3000$/12 חודשים = 291.67$)
291.67


מספר נקודות הזכות (לפי טופס W4) E.
3


F. הכפל D ב E
-875.01

Step 3: Determine Tax Table Income
G. הכנסה חייבת בניכוי מס(הפחת F מ C)
3074.99

Step 4: Calculate federal withholding
H. תקופת המשכורת: חודשית

I. Determine W4 marital status: נשוי

J. קבע מהי טבלת המס הרלוונטית לעובד: נשוי / שכר חודשי

K. על פי סעיף קודם, בטבלה הרלוונטית מצא את מדרגת המס הרלוונטית להכנסת העובד.
בדוגמא זו: הכנסה חודשית 3,074.99$ כפול 12 חודשים = 36899.88$. לכן מדרגת המס הרלוונטית תהיה: בין 23,550.00$ לבין 72,150.00$

L. List the income subject to withholding (G)
3074.99


M. הפחת את סכום תחילת המדרגה הרלוונטית (23,550.00$ חלקי 12 חודשים = 1962.25$) (see K). סכום זה נקרא - marginal income
-
1962.5


N. הפרש
-1112.49


O. שיעור המס במדרגה הרלוונטית
15%


P. הכפל N by O

166.87

Q. Add the tax amount on the marginal income of taxable income. 1555.00$ חלקי 12 חודשים =

129.58

R. Total federal tax withholdings (add P and Q)

296.45


סה"כ ניכוי המס החודשי - 296.45$
שיעור המס האפקיבי - 6.2%
שיעור המס השולי - 15%

http://tax-usa.nethttp://tax-usa.net
http://taxusaonline.com


נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.


Tax Usa Inc.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב