ניהול שכר עובדים בארצות הברית Payroll Management
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ניהול שכר עובדים בארצות הברית Payroll Management 

מילים במאמר: 1714   [ נצפה 2611 פעמים ]

 
 
מה כולל ניהול שכר עובדים:

1. חישוב שכר - Data Processing
עדכון נתוני העובדים (פרטים אישיים, עלות ומרכיבי שכר, נוכחות ושעות עבודה, הטבות סוציאליות), חישוב שכר הברוטו (Gross Salary), הטבות סוציאליות (Benefits), ניכויים (חובה ורשות), מיסים ושכר נטו. הפקת תלושי שכר (Paycheck או Paystub).

2. חלוקת תלושי השכר לעובדים והעברת תשלומי המשכורות
העברת תשלומי המשכורת נעשית באחת משתי האפשרויות: תשלום בשקים (בדר"כ השק צמוד לתלוש השכר ולכן נקרא Paycheck) או תשלום באמצעות הפקדה ישירה לחשבון העובד (Direct Deposit). במקרה זה תלוש השכר (Paystub) יועבר לעובד בנפרד. סעיף זה כולל גם העברת תשלומים למוסדות שונים עבור ניכויי רשות של העובדים (תוכניות פנסיוניות, ביטוחים שונים, חסכונות).

3. חישוב חבות מס (עובדים ומעסיקים), העברת תשלום ודיווח לרשויות (Compliance)
חישוב חבות המס לכל עובד בנפרד וסה"כ חבות המס לחברה מול רשויות מס שונות ברמת הפדראל, המדינה והשלטון המקומי. סעיף זה כולל גם את העברת התשלום בפועל לרשויות המס השונות וכן דיווח שוטף כנדרש בחוק.

4. ניהול הטבות סוציאליות (Benefits Management)
עידכון יתרות ימי PTO, תוכניות פנסיוניות, ביטוחים והטבות אחרות הניתנות ע"י המעסיק.

5. דיווח למעסיק, לעובדים ולרשויות (Reports Management):
הכנת דוחות ניהוליים (עבור המעסיק), דוחות אישיים (עבור העובדים) ודיווחים המחויבים על פי חוק (Compliance).תקופת שכר - Payroll Period

תקופת שכר מוגדרת כזמן בין היום הראשון לחישוב השכר לתקופה לבין היום האחרון. דהיינו, מספר הימים בכל תקופת שכר. להלן תקופות השכר המקובלות בארה"ב:

1. שבועי (Weekly Payroll) - שכר המשולם מדי שבוע (כל 7 ימים), סה"כ 52 תקופות שכר בשנה. תקופת שכר זו מקובלת בעיקר בחברות המעסיקות עובדי צווארון כחול בשכר נמוך ובמדינות מסוימות בהם נהוג לשלם שכר על בסיס שבועי.

2. דו שבועי (Bi-Weekly) - שכר המשולם מדי שבועיים (כל 14 יום), סה"כ 26 תקופות שכר בשנה. מקובל בחלק גדול מהמעסיקים בענפי המסחר, תעשייה, ייצור ושרותים.

3. פעמיים בחודש (Twice a Month / Semi Monthly) - שכר המשולם פעמיים בחודש (אפשרות א': ב-01 ו- 15 לכל חודש, אפשרות ב': 15 ו- 31 לכל חודש), סה"כ 24 תקופות שכר בשנה. תקופת שכר זו מקובלת מאוד בענפי ההי-טק, טכנולוגיה, מחקר וחינוך.

4. פעם בחודש - Monthly - שכר המשלום פעם בחודש, סה"כ 12 תקופות בשנה.

הבנת תלושי שכר - הסבר מפורט כולל מושגים נפוצים המופיעים בתלושי שכר:

שם העובד כפי שמופיע במערכת השכר
Employee Name: Your name as it appears in the Payroll system.

תאריך סיום תקופת השכר
Ending Date: End date of the pay period for which the check is being issued.
שכר ברוטו:

נוכחי - שכר ברוטו עבור תקופת השכר הנוכחית.מצטבר - שכר הברוטו המצטבר מתחילת השנה כולל תקופת השכר הנוכחית.
Gross Pay:

Current - The gross pay received this pay period.

Year to Date (YTD) - Total gross pay received for the calendar year, including current amount.
שכר נטו: שכר ברוטו בניכוי ניכויי חובה ורשות.נוכחי - שכר ברוטו עבור תקופת השכר הנוכחית.מצטבר - שכר הנטו המצטבר מתחילת השנה כולל תקופת השכר הנוכחית.
Net Pay: The amount of your check is Gross Pay less Deductions

Current - Biweekly Gross less current Deductions.

Year to Date - Total gross received for the calendar year, including current amount.
שעות: יתרת שעות חופשה, מחלה כולל ניצול, זכאות, צבירה, יתרת פתיחה וסגירה.
Hours: Reports vacation, sick and/or comp time hours adjusted, earned and used, as well as beginning and ending balances.
ניכויים:

1. ניכויי רשות המקטינים את ההכנסה החייבת במס

2. ניכויי חובה: מסי פדראל וסטייט

3. ניכויי רשות לאחר מס (ניכויים משכר הנטו)
Deduction:

1. Pre-tax deductions

2. State and Federal taxes,

3. Post-tax deductions.ניכויי חובה:

· מס הכנסה פדראלי (על פי שיעורי ניכוי מס ליחידים)

· ניכוי מס פדראלי נוסף בהתאם למצויין בטופס W4 - סעיף 6

· ביטוח לאומי ו- מדיקר (FICA) - סה"כ 7.65%

· מיסי מדינה

· ניכוי על פי צו בית משפט
Mandatory deductions are listed here:

Federal Tax - Based on "taxable income"
Additional Federal Tax - Based on amount indicated on Box 6 of Form W-4
FICA - Percentage of "taxable income" (currently 7.65%)
State Tax - Based on a percentage of federal tax
Court ordered deductions, for example, child support

סה"כ ניכויים: סה"כ ניכויי רשות וחובה לתקופה נוכחית ומצטבר מתחילת השנה.
Deduction Total: Totals of Current and Year to Date deductions.

מצבו האישי / משפחתי של העובד, נקודות הזיכוי ונתונים אחרים המשפיעים על אחוזי מס ההכנסה המנוכים ממנו.
Withholding Information: This profiles your current withholding status, number of allowances, state tax percentage, retirement plan, FICA and optional withholdings.

פרוט סוגי ומרכיבי השכר לפי סוגי שעות (כמות ועלות שעה)
Type of Earnings: Type and number of hours as reported on the Payroll Time Roster and the dollar amount of each type.

סכום: שכר נטו (סה"כ הכנסות בניכוי סה"כ ניכויים).

סכום זה הופקד בחשבון העובד (במקרה של תשלום ישירות לחשבון) או ישולם באמצעות שק משכורת.
Amount: Net amount (Total earnings less Total deductions).

This amount has been deposited in the account the employee specified if enrolled in Direct Deposit or on the paycheck.
דיווחי שכר עבודה:

בנוסף לחישוב תלושי השכר והעברת התשלומים לעובדים, הרשויות והמוסדות השונים ישנה חובת דיווח על פי חוק ברמת הפדראל והמדינה. כמו כן נהוג להעביר דוחות ניהוליים להנהלת התאגיד. להלן חלק מהדיווחים הנפוצים בקשר לשכר עבודה:

דיווחים לרשות המס (IRS) ולמדינות השונות:טופס 941 - Employer Quarterly Federal Tax Return

דיווח רבעוני על חבות המס הפדראלי וניכויי המס (עובד ומעסיק) - ניכוי מס הכנסה עובד (FICA), ביטוח לאומי עובד ומעסיק (Social Security - Employee & Employer), מס בריאות עובד ומעסיק (Medicare - Employee & Employer). הדוח יוגש ע"י המעסיק על בסיס רבעוני, ביום האחרון של החודש העוקב עם סיום רבעון (או יום העסקים הראשון אחריו).טופס 940 - Employer's Annual Federal Unemployment Tax Return

דיווח שנתי על חבות מס FUTA. הדוח יראה את פרוט שכר העבודה (על בסיס רבעוני) ואת חבות המס. הדוח יוגש ע"י המעסיק על בסיס שנתי ביום האחרון של חודש ינואר (או ביום העסקים הראשון אחריו).

טופס 1099 Misc

עבור כל יחיד שהחברה שילמה לו מעל 600$ במהלך שנת הכספים עבור הכנסה שאיננה שכר עבודה) יוכן טופס המפרט את סה"כ התשלומים וניכויי המס (אם נעשו) עבור אותו יחיד. הטופס ישלח לשלטונות המס והעתק יועבר ליחיד. הטופס יוגש על בסיס שנתי. המועד האחרון להגשה הינו היום האחרון בחודש פברואר (או יום העסקים הראשון שאחריו).טופס W2

הצהרת המעסיק על סה"כ שכר עבודה ומיסים שנוכו מהעובד בשנת המס. W2 יפרט את תשלומי השכר (על סוגיו השונים), ניכוי המיסים הפדראלים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) וכן ניכוי מיסי המדינה. הדוח יוכן וינתן לעובד במספר עותקים על מנת שהעובד יוכל לצרף את העותקים השונים לדוח המס השנתי (Individual Tax Return) אותו הוא יגיש ל- IRS ול- STATE. המועד האחרון להגשת W2 הינו היום האחרון בחודש פברואר (או יום העסקים הראשון שאחריו).דיווחים למדינות השונות

בדומה לדיווחים הפדראליים גם המדינות השונות דורשות דיווחים רבעוניים ושנתיים בקשר לשכר עבודה, ניכויי מיסים ברמת המדינה וברמה המקומית וכן דיווחים עם העסקת עובד חדש.

המדינה
דיווחים וטפסים

Alabama
A-1, A-3, A-6, New Hire, UC CR4, UC CR4A

Alaska
New Hire, TQ01C

Arizona
A1-WP, A1-QRT, A1-R, A1-APR, UC-018, UC-020, New Hire

Arkansas
AR3MAR, AR941M, ESD-ARK-209B, ESD-ARK-209C, New Hire

California
DE-88 All, DE-6, DE-7, DE-34

Colorado
DR 1093, DR 1094, UITR-1, UITR-1(a), New Hire

Connecticut
CT-941, CT-W3, UC-5A/UC-2, UC-5B, CT-W4 New Hire, CTWH

Delaware
WM, WQ, WR, UC-8, UC-8a, New Hire, W-3/29801

District of Columbia
FR-900M, FR-900A, FR-900B, DCDOES UC-30, DCDOES UC-31, New Hire

Florida
UCT-6, UCT-6A,, New Hire

Georgia
G-1003, G-7schB, GA-V, G-7M, G-7Q, DOL-4 Part I, DOL-4 Part II, New Hire

Hawaii
HW-3, HW-14, UC-B6, UC-B6A, New Hire, VP1

Idaho
910, 956 A, 956M, 956Q, 956SM, 957W, New Hire, TAX020 & TAX026

Illinois
IL 501, IL-941, UI-3/40 & 40AForm, IL W-3, New Hire

Indiana
UC-1-S, UC-5A-S, WH-1, New Hire, WH-3

Iowa
44-007, 44-095a, 65-5300, 60-103, New Hire, 44-105

Kansas
KW-3, KW-3E, KW-5, K-CNS 101 & 1001, New Hire

Kentucky
K-1, UI-3, New Hire

Louisiana
L-1, L-3(page1&2), LDOL ES4, ES4B/61, New Hire

Maine
941-ME, 941CI-ME, 900 ME, New Hire, W3-ME

Maryland
MW 508, OUI 15 & 16, New Hire, MW506

Massachusetts
1700 HI, M-941 (WQ), M-941D (WR), M-942 (W42), 0001 (D.E.T. 1), WR-1 & WR-2, New Hire, M-941A

Michigan
165(page 1& 2), UA 1017 & 1020, New Hire, MI-160

Minnesota
DEED-1 & 1D, MW-5, New Hire, eFile 1-3 Qtr W/H for Mntly/Qtrly/SemiWkly, eFile 4th Qtr/Annual

Mississippi
UI-2/3 & UI-3, 89-105 & 89-115, New Hire, 89-140

Missouri
MO-941, MODES-4-7, MODES-10B, W-3, W-4

Montana
MW-3AR, New Hire, UI-5, UI-5G

Nebraska
941N, W-3N, UI-11W, UI-11T, New Hire

Nevada
NUCS-4072, NUCS-4073, New Hire

New Hampshire
DES 200 Part 1, DES 200 Part 2, New Hire

New Jersey
927, 927 W, WR-30, NJ-W-3M, New Hire

New Mexico
CRS-1, ES-903A, ES-903B, New Hire

New York
NYS-1, NYS-45, NYS-45 ATT, New Hire

North Carolina
NC-3, NC-3M(page 1 & 2), NC-5, 5P, & 5Q, NCUI 101 & 101B, New Hire

North Dakota
SFN 41263, F-306 & 307, New Hire

Ohio
IT-3, 501, 941, SD-101, SD 141, UCO-2QR, UCO-2QRR, New Hire

Oklahoma
OW-9, OW-9A, OES-3, New Hire

Oregon
WA, WR, OQ & 132, Schedule B, New Hire, OTC

Pennsylvania
PA-501, PA W3, REV-1667, UC-2, UC-2A Supplement, New Hire

Rhode Island
941-A,941-M,941-QM, 941-Q,W-3, TX-17, New Hire

South Carolina
WH-1605 , WH-1606, WH-1612, UCE-101, UCE-120, UCE-120A, New Hire

South Dakota
DOL-UID-21, DOL-UID-21A, New Hire

Tennessee
WH-1612, LB-0851, Wage Continuation, New Hire

Texas
C-3, C-4, New Hire

Utah
DWS-UI 3, DWS-UI 3H, TC-96M, TC-96Q, TC-96R, TC-96Y, New Hire

Vermont
WH-431, WH-432, WH-433, WH-434, C-147, C-101, New Hire

Virginia
VA-5, VA-6, VA-15,VA-16, VEC-FC-20, VEC-FC-21, New Hire

Washington
5208B, 5208-A, QR(page 1 & 2), New Hire

West Virginia
IT-101 & 103, WVUC-A-154, WVUC-A-154-A, New Hire

Wisconsin
UC-101, UC-7823, WT-6, WT-7, New Hire

Wyoming
WYO-056, WYO058, WYO-078, New Hire


דיווחים ניהוליים:

דיווחים אינפורמטיביים לסיכום נתוני שכר עבודה, ניכויים (חובה ורשות), חבות מס ותשלומי שכר נטו. הדיווחים ימסרו להנהלת המעסיק בתום כל תקופת שכר, בתום רבעון ובסיכום שנתי. להלן הדוחות הניהוליים הנפוצים:Payroll Register

סיכום נתוני שכר הברוטו, ניכוייםץ מיסים ושכר הנטו לפי עובד. הדוח ישקף את האינפורמציה המופיעה בתלושי השכר בשתי רמות: 1. תקופת השכר הנוכחית (Current) 2. נתונים מצטברים מתחילת השנה ועד תקופת השכר הנוכחית (YTD).Payroll Statistics

דוח מסכם על סה"כ נתוני השכר, ניכויים, מיסים ושכר נטו לחברה. הדוח כולל פרוט של מרכיבי השכר ברוטו, ניכויי מס משכר העובדים והתשלומים המתחייבים בגינם לרשויות השונות (לפי רשות), ניכויי חובה ורשות לפי מוסד, חבות מס מעביד לפי סוג המס והרשות וכן שכר הנטו.דוח רבעוני (Quarterly) ודוח שנתי (Annual):

דוח המפרט את חבות המס לרשות הפדראלית ולרשויות המס של המדינות השונות בהתאם לדיווחים הרבעוניים / שנתיים אותם מדווח המעסיק על פי חוק (941, 940 ודוחות למדינות השונות).http://tax-usa.net
http://taxusaonline.com


נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.


Tax Usa Inc.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב