המערכת הפיננסית האמריקאית בנקאית וחוץ בנקאית
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

המערכת הפיננסית האמריקאית בנקאית וחוץ בנקאית 

מילים במאמר: 3286   [ נצפה 2364 פעמים ]

 
 
במסגרת מאמר זה נסקור נושאים כגון: הקמת חברה בארה"ב (ארצות הברית), פתיחת חברה בארה"ב, הקמת עסק ופתיחת עסק בארה"ב, ניהול שכר עובדים הארה"ב Payroll, ניהול כספים בארה"ב, דוחות מס ארה"ב (tax return).

מנהל כספים או חשב, יזם או מנהל בחברה ישראלית המנהלת פעילות עסקית בארצות הברית נדרש לפעילות מול המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית. במאמר זה נסקור את המערכת הבנקאית עובר חברה ישראלית בארה"ב. בין אם ברצונך לפתוח חשבון בנק אמריקאי או לגייס אשראי, הכרות עם המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית חשובה.סוגי בנקים:

בנקים ארציים - בנקים המפעילים סניפים ונציגויות בכל המדינות בארה"ב. היתרון בניהול חשבון הבנק בבנק ארצי הינו הנגישות הרבה. ניתן לבצע פעולות בנקאיות בכל סניף של הבנק גם מחוץ למדינה בה נפתח החשבון.

להלן רשימת חמשת הבנקים הארציים הגדולים ביותר בארה"ב:

Institution Name
State
Headquartered
No.
of
Offices
Total
Deposits ('000)
June 30, 2007

Bank of America
North Carolina
5,728
596,584,899

JPMorgan Chase Bank
Ohio
3,108
439,996,000

Wachovia Bank
North Carolina
3,103
314,850,000

Wells Fargo Bank
South Dakota
3,255
263,664,999

Citibank
Nevada
1,036
210,289,000

בנקים מקומיים - בנקים הפועלים במדינה אחת או קבוצה של מדינות בעלות קירבה גאוגרפית. היתרון בניהול חשבון הבנק בבנק מקומי הוא היחס האישי והאינטימיות ביחס לבנקים הגדולים.בנקאות פרטית - חשבון בנק ללקוחות בעלי יתרות זכות גבוהות (בעבר יתרת המינימום לחשבון זה היתה 2,000,000$. כיום, בנקים מסוימים יאפשרו ללקוחות בעלי יתרה מינימום של 250,000$ לנהל חשבון מסוג "בנקאות פרטית". בעלי החשבון יקבל יחס אישי ומיקצועי צמוד באמצעות מנהל החשבון מטעם הבנק. הבנק יספק ללקוח מעבר לניהול חשבון הבנק גם יעוץ פיננסי, השקעות ותיכנון מס. להלן רשימת עשרת הבנקים המספקים שרותי בנקאות פרטית על פי דרוג שנעשה בינואר 2008:

Rank
Company

1.
Citigroup

2.
Goldman Sachs

3.
UBS

4.
Credit Suisse

5.
JPMorgan

6.
Morgan Stanley

7.
Merrill Lynch

8.
HSBC

9.
Pictet & Cie

10.
Deutsche Bank
סוגי חשבונות בנקאיים:

Checking Account
דומה לחשבון העו"ש בישראל. מאפשר הפקדות כספים (מזומן, שקים, העברות בנקאיות) ומשיכות כספים. חשבון זה אינו משלם ריבית על יתרות זכות. בנקים מסוימים דורשים מינימום יתרת זכות על מנת לא לחייב את החשבון בעמלת ניהול.
חשבון מסוג Checking Account מאפשר למשוך שקים ולהנפיק כרטיס Check Card - כרטיס המאפשר משיכת מזומנים ותשלום בנקודות מכירה ותשלומים און-ליין (בדומה לכרטיס אשראי). הכרטיס מאפשר למשוך כספים עד גובה יתרת הזכות בחשבון.

Saving Account
חשבון חסכון. חשבון זה משמש בדר"כ לחסכון קצר מועד והוא משלם ריבית נמוכה יחסית על יתרת זכות. החשבון אינו מחייב "לסגור" את החסכון לתקופה מוגדרת מראש וניתן למשוך את יתרת הזכות בכל זמן נתון ללא "קנס".

CD's - Certificates of Deposit
חשבון חסכון (אג"ח נושאי ריבית). יש לקבוע את תקופת החסכון מראש (3, 6 או 12 חודשים או תקופות שונות בהתאם למדיניות הבנק). החשבון בדר"כ משלם ריבית גבוהה יותר מ- Saving Account אך במידה והחשבון נסגר לפני התקופה המוגדרת מראש יקוזז "קנס" מהיתרה.

Money Market Account
חשבון המאפשר השקעות במניות, אג"ח, קרנות, שוק ההון ומט"ח. בדר"כ, החשבון יפתח באמצעות יועץ השקעות מורשה של הבנק.

סוגי חשבונות פיננסים נוספים:

Credit Card Account - חשבון כרטיס אשראי
לחשבון זה נקבעת מסגרת אשראי (בהתאם למדיניות המוסד ודירוג האשראי של החברה או הבעלים). ניתן להתשתמש בכרטיס האשראי למשיכות עד גובה המסגרת. יש לשלם מדי תקופה מוגדרת (בדר"כ מדי חודש) יתרת מינימום או את היתרה כולה. החשבון מחויב בריבית על יתרת החובה ודמי עמלה שנתיים. במקרה של איחור בתשלום החודשי יחויב החשבון ב"קנס".

חשבון חסכון פנסיוני (401K) ו- IRA.
חשבונות אלו מאפשרים להפקיד הפקדות חודשיות / שנתיות לטובת חסכון פנסיוני. ההפקדות בדר"כ מזכות את המפקיד בהטבות במס. החסכון מושקע על פי מדיניות ההשקעות של המוסד. רווחים או הפסדים מתווספים ליתרה בחשבון.Investment / Trading Account - ניהול השקעות
חשבון המאפשר השקעה ישירה בשוק ההון: קנייה ומכירה של מניות, אג"ח אופציות, מט"ח ומכשירים פיננסים נוספים. החשבון משמש גם כחשבון בנק ומאפשר הפקדות ומשיכות כספים.פתיחת חשבון בנק:

בפתיחת חשבון בנק או חשבון במוסד פיננסי יש למלא אחר הוראות המוסד וכן לעמוד בתקנות חוק ה- patriot act שנחקק לאחר 11 בספטמבר 2001 במטרה לוודא את חוקיות מפעילי החשבון.

בדר"כ, תאגיד בפתיחת חשבון בנק ידרש לספק את המסמכים הבאים:
1. מסמכי התאגדות - Article of Incorporation או Articles of Organization.
2. אישור / קבלה על הקמת החברה מטעם המדינה - Secretary of State.
3. אישור על רישום התאגיד ברשות המס הפדראלי (IRS) ומספר ה- EIN (Tax ID Number).
4. אישור מועצת מנהלים (Board Resolution) על פתיחת חשבון בנק עבור התאגיד.
5. אישור מועצת מנהלים (Board Resolution) המסמיך מנהל/עובד/יחיד כמורשה חתימה בחשבון.
6. תעודה מזהה (כולל תמונה) של מורשה החתימה (Driving License). מרבית הבנקים ידרשו ממורשה החתימה הראשון להיות תושב ארה"ב עם מספר ביטוח לאומי (Social Security Number). מרבית הבנקים מאפשרים להוסיף חותם נוסף אשר איננו תושב ארה"ב ובעל דרכון ממדינה אחרת.חשבון כרטיסי אשראי - Merchant Account
Merchant Account הינו חוזה בין בנק או מוסד פיננסי ((Acquiring Bank לבין עסק המעונין לאפשר ללקוחותיו לשלם באמצעות כרטיסי אשראי. תחת חוזה זה, הבנק יספק לעסק מסגרת אשראי (Line of Credit) למימון עסקות כרטיסי האשראי.


כיצד פועל החשבון:

1. העסק מחייב את כרטיס האשראי של הלקוח (באמצעות מכשיר חיוב - Credit Card Terminal או באמצעות חיוב אינטרנטי - Virtual Terminal).

2. חברת כרטיס האשראי או הבנק ממנו משך הלקוח את התשלום (Issuing Bank) יחייב את חשבון הלקוח ויעביר את סכום החיוב ל- Acquiring Bank של העסק.

3. ה- Acquiring Bank יזכה את חשבון הבנק של העסק בסכום החיוב בניכוי העמלה אותה הוא גובה (Discount Rate).במרבית המקרים משך הזמן בין יום חיוב הלקוח לבין יום זיכוי חשבון הבנק של העסק הינו 2-4 ימי עסקים.מהו הסיכון ל- Acquiring Bank

מרבית חברות כרטיסי האשראי בארה"ב ובינהן ארבעת הגדולות (Visa, Mater Card, American Express ו- Discover) מאפשרות ללקוחותים לבטל חיוב שנעשה באמצעות הכרטיס עד לשישה חודשים מיום העיסקה. ביטול עיסקה על ידי חברת כרטיס האשראי נובעת ממספר סיבות:

1. חיוב הכרטיס ללא אישור הלקוח (Fraudulent Transaction)

2. הלקוח לא קיבל את המוצר או השרות עבורו שילם

3. הלקוח קיבל מוצר או שרות חלקי

4. הלקוח ביטל את העיסקה לפני אספקת המוצר או מתן השרותעל מנת לקבל את הזיכוי, יפנה הלקוח לחברת כרטיס האשראי שלו ויגיש טופס הנקרא Dispute Form או Chargeback Form. בטופס, יפרט את פרטי העיסקה ואת הסיבה אשר בגינה הוא דורש את הזיכוי. חברת כרטיס האשראי, עם קבלת הדוח תזכה את חשבון הלקוח ותחייב את ה- Acquiring Bank אשר יחייב בתורו את חשבון העסק.

ה- Dispute Form יועבר לעסק למתן תגובה תוך זמן קצוב. בתגובה, יציין העסק את הסיבות לביטול ה- Chargeback. רצוי לצרף מסמכים תומכים (Supporting Documents) ובעיקר:

1. Credit Card Slip- העתק חתום ע"י הלקוח של קבלת כרטיס אשראי ובה פרטי הכרטיס, סכום החיוב, תאריך החיוב, שם העסק המחייב וחתימת הלקוח.

2. חוזה התקשרות המפרט את תנאי ההתקשרות והתשלומים בין העסק ללקוח.

3. אישור על אספקת המוצר או השרות בחתימת הלקוח (Delivery Receipt).

עסקים עם אחוז ביטול עיסקאות (Chargeback) מעל 1% מסך העיסקאות בכרטיסי אשראי יחשבו לעסקים בסיכון גבוה.Refund

עסק אשר הגיע למסקנה כי הלקוח זכאי להחזר (מלא או חלקי) יוכל להגיע להסכמה עם הלקוח ולזכות את כרטיס האשראי שלו באמצעות עיסקת החזר (Refund Transaction) ובכך להמנע מ- Chargeback המגדיל את רמת הסיכון שלו כלפי המערכת הפיננסית.גיוס אשראי - Business Loans

אשראי עסקי הינו כלי חיוני בניהול תזרים מזומנים תקין. מרבית העסקים בארה"ב מגייסים אשראי במהלך חמשת השנים הראשונות לפעילותם. המערכת הפיננסית מציעה מגוון של אפשרויות לגיוס אשראי עסקי:

1. הלוואות בערבות הרשות לעסקים קטנים - Small Business Loans (SBA)
הרשות לעסקים קטנים (Small Business Authority) מפעילה תוכנית הלוואות לעסקים קטנים. במסגרת התוכנית, עסק העונה על הגדרות התוכנית ולאחר שבקשתו למימון אושרה ע"י הרשות יקבל ערבות מטעם הרשות לטובת הלוואה אותה יקבל מצד ג' (בנק מסחרי או חברת אשראי). הרשות אינה מעניקה הלוואות אלא מעמידה בטחונות למוסדות המלווים.

עם קבלת אישור הרשות למתן בטחונות, הלווה יפנה לבנקים מסחריים ו/או חברות אשראי לקבלת המימון. המוסד המלווה רשאי לקבל או לדחות את מתן ההלוואה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתנאי האשראי אותם הוא מציע ללקוחותיו.

הרשות מציעה מספר תוכניות:

7(a) Loan Guaranty Program
אחת התוכניות הנפוצות ביותר עבור עסקים קטנים. עסק אשר קיבל את אישור הרשות, יקבל בטחונות בגובה 1$ מליון דולר לרכישת ציוד קבוע (Fixed Assets) או הון חוזר (Working Capital).

Certified Development Company (CDC), a 504 Loan Program
תוכנית המיועדת בעיקר למימון רכישת נדל"ן או ציוד בהלוואות לזמן ארוך ובריבית קבועה. בדר"כ, המלווה ידרש לממן עד כ- 10% מגובה ההלוואה כהון בעלים בתוכנית זו.

Microloan Program
תוכנית למימון עסקים חדשים או בתחילת דרכם (Start-up). התוכנית מציעה ערבות למימון בגובה 35,000$ עבור עסק מאושר. המימון ניתן באמצעות רשת של מלווים מלכ"רים (Intermediates) במדינות ברחבי ארה"ב.
2. מענקים ומימון מטעם המדינה - State Small Business Grants & Financing
בעוד שהרשות לעסקים קטנים (SBA) שהינה רשות פדראלית אינה מעניקה מימון ישיר או מענקים לעסקים קטנים מדינות רבות באמצעות מציעות סיוע, מענקים ומימון לעסקים קטנים באמצעות State Development Agency. מטרת הסיוע לעודד יזמים להקים ולפתח עסקים אשר בתמורה יעודדו את התעסוקה במדינה וישפרו את ההכנסות ממיסים. להלן רשימת קישורים לפי מדינות:Alabama Development Office

Alaska Economic Development - Small Business Development

Arizona Dept. of Commerce - Small Business Services

Arkansas Economic Development

California- Beginning a Business in California

Colorado Business Resources Guide (Select Financing Options from menu)

Connecticut Economic Development - Business Assistance

Delaware Small Business Assistance - Funds and Grants

Florida: Enterprise Florida - Small Business Resources

Georgia Economic Development - Small Business Resources

Hawaii Economic Development - Financing

Idaho Dept. of Commerce

Illinois Dept. of Commerce - Business Assistance

Indiana Dept. of Commerce - Starting Your Business

Iowa Business & Economic Development - Starting a Business

Kansas Dept. of Commerce - Financial Assistance

Kentucky Economic Development - Small Business Support - Funding

Louisiana Economic Development

Maine Business Development - Business Assistance Programs

Maryland ChooseMaryland.org - Small Business Services

Massachusetts Economic Development - Financing

Michigan Economic Development - Financing

Minnesota Economic Development - Financial Assistance

Mississippi Development Authority

Missouri Economic Development - Starting a Business

Montana Dept. of Commerce - Starting a Business

Nebraska Business Development - Starting a Business - Financing

Nevada Economic Development - Business Incentives

New Hampshire Economic Development

New Jersey Commerce & Growth

New Mexico Economic Development

New York Economic Development - Small Business - Financing

North Carolina Dept. of Commerce - Assistance - Financing

North Dakota Economic Development - Financing

Ohio Dept. of Development - Small Business Assistance

Oklahoma Dept. of Commerce

Oregon Economic Development - Financial Assistance

Pennsylvania Business in PA - Funding Finder

Rhode Island Economic Development - Business Assistance

South Carolina Dept. of Commerce

South Dakota Economic Development - Doing Business in S. Dakota

Tennessee Economic Development - Business Support - Assistance

Texas Economic Development - Starting a Business

Utah - Business .Utah

Vermont Business in VT - Financial Assistance

Virginia Economic Development

Washington Economic Development - Financial Assistance

West Virginia Business Development - Small Business Development

Wisconsin Dept. of Commerce - Small Business Resources

Wyoming Business Council - Financial Tools - Loan Programs


3. הלואות בנקאיות - Bank Business Loans

Term Loans
הלוואות כלליות למימון הון חוזר, הרחבת העסק, מימון מחדש (Refinancing) ורכישות (Acquisition). ההלואה ניתנת לתקופה מוגדרת (בדר"כ בהתאם לחיי הנכס הממומן) והיא מחוזרת בתשלום חודשי (קרן+ריבית).

Short term loans
הלוואות לזמן קצר ניתנות בדר"כ לתקופה של שנה ומשולמות בסכום אחד (Lump sum) במועד הפרעון. במרבית המקרים הלוואות זמן קצר ניתנות עבור סכומים של עד 100,000$.
4. פיתרונות מימון אלטרנטיביים

אשראי למימון ציוד - Equipment Financing
הלוואה ספציפית למימון ציוד או רכוש קבוע. הציוד ישמש כבטחון כנגד ההלואה. מימון ציוד ניתן לתקופות של בין 3 ל- 10 שנים בהתאם לסוג הציוד.


מסגרת אשראי - Line of Credit
מימון לסיוע במקרה של תזרים מזומנים שלילי זמני. מסגרת אשראי מאושרת תעמוד לרשות העסק והוא יוכל למשוך ממנה לפי צרכי תזרים המזומנים השוטף. עלויות מסגרת אשראי יקרות יותר בהשוואה להלואות רגילות במיוחד במקרה שבו הסכומים שנמשכו לא מוחזרים תוך זמן קצר. Revolving Line of Credit הינה גירסה "משופרת" של מסגרת האשראי הקונבנציונאלית והיא מתחדשת באופו אוטומאטי עם תשלום הסכומים שנמשכו.מקדמות על חשבון תקבולי כרטיסי אשראי - Credit Card Advances
עסק בעל חשבון Merchant Account המאפשר ללקוחותיו לשלם באמצעות כרטיסי אשראי יוכל לממן אחוזים מסוימים מהתקבולים העתידיים שלו. המימון ניתן ע"י חברות אשראי או חברת הסילוק בהסתמך על הסטוריית התקבולים של העסק ודרוג האשראי שלו.


מימון חשבוניות לקוחות - Factoring או Receivable Financing
עסק המעניק אשראי ללקוחותיו יוכל לממן את החשבוניות המאושרות בגובה של 80% בעלות מימון של 3%-5%. אופציה זו מקובלת מאוד בעסקים קטנים בשל מהירות אישור המימון ותנאיו הפשוטים ביחס לאפשרויות מימון אחרות. חברת האשראי נקראת Factoring Company.
5. Credit Union
קואופראטיב הפועל כמוסד פיננסי שלא למטרות רווח (מלכ"ר). Credit Union נשלט ע"י חברי הקואופראטיב (Members) אשר יש להם מכנה משותף כפי שהוגדר בהקמת המוסד. לדוגמא - Credit Union המשרת קהילה מקומית מסויימת (Local Community) או עובדי ענף מסוים (למשל מורים). מטרותיו העיקריות של Credit Union הינן: להציע מימון בעלות נמוכה לחבריו ולספק שרותים פיננסים ללא כוונת רווח. מרבית המוסדות מסוג Credit Union מתפקדים בדומה לבנק מסחרי אך מאפשרים הקלות בתהליך אישור המימון ועלויות נמוכות יותר בהשוואה למימון מסחרי.תהליך אישור אשראי עיסקי

במרבית המקרים, המלווה בין אם הוא בנק או חברת אשראי יבקש מהעסק הלווה לעבור תהליך בדיקה במסגרתו יבקש לראות:

1. תוכנית עסקית (Business Plan)
מטרת התוכנית העיסקית הינה להראות למלווה את שימושי האשראי, דהיינו מה מתכוון העסק הלווה לעשות עם האשראי שקיבל.2. תחזית תזרים מזומנים (Cash-Flow Projection)
הלווה ינתח את תחזית תזרים המזומנים של הלווה כדי להעריך את יכולת החזר ההלוואה. המלווה ירצה לראות תזרים מזומנים חיובי לאחר החזר ההלוואה לתקופת האשראי.3. דוחות כספיים של העסק - Financial Statements
הדוחות הכספיים יסיעו למלווה להבין את פעילות העסק, את החזר ההשקעה ההיסטורי (ROI), רווחיות, נכסים בניכוי התחייבויות ויחסים מאזניים אחרים. בדר"כ יבקש המלווה במקביל לדוחות הכספיים גם את דוחות המס (Tax Returns) שהגיש הלווה לשלטונות המס בתקופה האמורה.4. מידע אודות היזמים / בעלים
המלווה יבקש לקבל מידע פיננסי אודות היזמים / בעלים של העסק הלווה ויכולתם לגבות את העסק במקרה הצורך.

במידה והבעלים הינו יחיד יבקש המלווה לקבל פרוט על המצב הפיננסי (Statement of personal finance status). בהצהרה זו יש לפרט את רשימת הנכסים מול ההתחיבויות של היחיד, הכנסותיו וגילוי נאות בדבר פשיטות רגל (אם היו) ומשפטים / פסקי דין העומדים כנגדו.

במידה והבעלים הינו תאגיד יבקש המלווה פרוט דומה להצהרת היחיד בתוספת לדוחות כספיים מבוקרים, דוחות מס, מכתבי הפנייה מבנקים איתם עובד הבעלים והוכחת בעלות.5. דרוג ניקוד אשראי (Credit Rating Report)
בארה"ב פועלות שלוש סוכניות לדרוג ניקוד אשראי של יחידים ותאגידים (Consumer Credit Reporting Agency): Equifax, Experian ו- TransUnion. סוכנויות אלו מנהלות רישום של עסקאות האשראי שמבצע יחיד (על פי מספר ביטוח לאומי שלו - Social Security Number) או תאגיד (על פי מספר מס הכנסה - Tax ID Number). בעקבות האינפורמציה שאוספת הסוכנות היא מנקדת את דרוג האשראי של כל נבדק בין 300 נקודות (נמוך) ל- 850 נקודות (גבוה). ככל שדרוג ניקוד האשראי של הלווה גבוה יותר כך הסיכון הכרוך במתן ההלואה נמוך יותר. המלווה יפנה לסוכנויות וירכוש מהן דוח דרוג ניקוד אשראי עבור הלווה. בשל חשיבות נושא דרוג האשראי יוקדש בהמשך פרק נפרד לנושא זה.6. בטחונות (Collateral)
בטחונות הינם נכסים מוחשיים בבעלות התאגיד או הבעלים אשר יוכלו לשמש להבטחת החזר ההלוואה במידה והלווה לא יעמוד בתשלומי הקרן או הריבית. נכסים מסוג נדל"ן, רכבים, תוכניות חסכון וציוד מקובלים על המלוה כבטחונות בהתאם לערך השוק שלהם.

דרוג ניקוד אשראי - Credit Rating Report

ניקוד האשראי של יחידים ותאגידים בארה"ב הינו מרכיב מכריע בקבלת אשראים ובהתקשרות עם ספקי סחורות ושרותים. ניקוד האשראי ישפיע על קבלת הלוואה עסקית, משכנתא לרכישת נדל"ן, מימון או ליסינג לרכב, חוזי אספקת שרות אינטרנט וטלפון, חוזה שכר דירה והתקשרויות אחרות רבות.

ניקוד האשראי משפיע גם על עלות המימון. לווה בעל ניקוד אשראי נמוך יקבל מימון בעלות גבוהה יותר בהשוואה לבעל ניקוד אשראי גבוה. ככל שניקוד האשראי נמוך יותר, הלווה מוגדר ברמת סיכון פיננסי גבוהה יותר בעיני מלווים.

בשל חשיבותו של ניקוד האשראי רצוי להבין כיצד הוא מחושב, מהם המרכיבים המשפיעים על הניקוד וכיצד יחיד או חברה יכולים לשפר את ניקוד האשראי שלהם.מי מדרג את ניקוד האשראי בארה"ב

בארה"ב פועלות שלוש סוכניות לדרוג ניקוד אשראי של יחידים ותאגידים (Consumer Credit Reporting Agency): Equifax, Experian ו- TransUnion. סוכנויות אלו נקראות - Credit Rating Agency (CRA).

סוכנויות ה- CRA אוספות נתונים על יחידים ותאגידים המשפיעים על ניקוד האשראי שלהם - מסגרות אשראי מאושרות, אשראי מנוצל, תשלום חשבונות, אי עמידה בתשלומים, תהליכי גבייהוהיסטוריית אשראי (Credit History) נאספים לתוך מאגר נתונים ענק.הרשומים הללו משוקללים באמצעות נוסחת חישוב מיוחדת לניקוד האשראי (Credit Score). להלן שלושת סוכנויות ה- CRA:Trans Union
P.O. Box 1000
Chester, PA 19022
http://www.transunion.com
(800) 916-8800


Experian (formerly TRW)
P.O. Box 2104
Allen, TX 75013-2104
http://www.experian.com
(888) 397-3742
Equifax
P.O. Box 105873
Atlanta, GA 30348
http://www.equifax.com
(800) 685-1111


כיצד מנוהל מאגר הנתונים

לכל יחיד מנוהל "תיק" ניקוד האשראי תחת מספר הביטוח הלאומי שלו (Social Security Number). מספר זה הינו יחודי לכל אדם ואיו שני מספרים זהים (בדומה למספר תעודת זהות). בדומה ל- SSN עבור יחיד, לתאגיד ניתן Tax ID Number או Employer Identification Number - EIN.

כל עיסקת אשראי בארה"ב נעשית תוך שימוש במספרים יחודיים אלו ותדווח ל CRA תחת ה- Social Security Number עבור יחיד ו- EIN עבור תאגיד.מי יכול לראות / לרכוש דוח דירוג ניקוד האשראי

סוכנויות הדרוג רשאיות להעביר / למכור את האינפורמציה (Credit Report) לגופים הבאים:

1. מלווים השוקלים להעניק אשראי ליחיד / לתאגיד

2. מעסיקים במסגרת תהליך אישור העסקת עובד

3. חברות ביטוח השוקלת לאשר כיסוי ביטוחי

4. סוכנויות ממשלתיות

5. יחידים / גופים עם קשר עיסקי לגיטימי כגון בעל נכס המעונין לאשר חוזה שכירות לשוכר

6. יחיד / תאגיד רשאי לרכוש את הדוח שלומהו המידע המופיע בדוח ניקוד האשראי

הדוח כולל ארבעה סוגי מידע שונים:

1. מידע אישי מזהה - שם מלא, שמות כינוי או שמות נוספים הידועים לסוכנות, כתובת נוכחית את כתובות קודמות, מספר ה- Social Security Number, שנת לידה, מעסיק נוכחי ומעסיקים קודמים. מידע זהה יופיע לגבי בן/בת הזוג.

2. היסטוריית אשראי - פרוט חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, חברות Utility (טלפון, אינטרנט, חשמל, מים), הלוואות, משכנתאות וליסינג. תאריך פתיחת החשבון, מסגרת האשראי המאושרת, סה"כ אשראי מנוצל בפועל, סכום תשלום חודשי / תקופתי והיסטוריית תשלומים.

3. מידע משפטי - מידע מרשויות משפטיות בנוגע לפשיטות רגל, שיעבודים בעקבות חוב מס ופסקי דין.

4. מקבלי הדוח - שמות הגופים אשר קבלו העתק של דוח ניקוד האשראי של מושא הדוח.

מהם מרכיבי הדרוג

ניקוד האשראי משוקלל על סמך האינפורמציה המופיעה ה- Credit Report. הנוסחה המדויקת לחישוב המשקל של כל פריט מידע אינה מפורסמת לציבור הרחב ואולם ישנן הערכות לגבי קבוצות המידע הבאות:

1. אופי תשלום חשבונות (משקל: 35%) - שלם חשבונות במועד קבוע ולא באיחור!
המרכיב החשוב ביותר בניקוד האשראי הינו באיזה אופן משולמים חשבונות ותשלומים. תשלום חשבונות בתאריך קבוע ובאופן שיטתי מעלה את ניקוד האשראי. תשלום באיחור, בתאריכים שונים, העברת חשבונות לתהליך גבייה (עקב איחור בתשלום) או כניסה לתהליך פשיטת רגל ישפיעו לרעה על ניקוד האשראי.2. מסגרת אשראי מול אשראי מנוצל בפועל (משקל 30%)
המרכיב השני בחשיבותו בניקוד האשראי הוא היקף האשראי (מסגרת אשראי) בכל סוגי האשראי השונים: כרטיסי אשראי, הלוואות, משכנתאות, ליסינג ועוד. ככל שהאשראי שנוצל בפועל גבוה יותר ומתקרב לסה"כ מסגרת האשראי, ניקוד האשראי יורד ורמת הסיכון עולה.
בפועל, על מנת לקבל ניקוד גבוה, יש לקבל מסגרת אשראי גבוהה, לנצל אותה על פי הצורך אך לוודא שיתרת האשראי המנוצל תהיה סבירה.3. היסטוריית אשראי - Credit History (משקל: 15%)
ככל שהיסטוריית האשראי ארוכה יותר, במיוחד עם אותו מלווה, הניקוד עולה. דהיינו, כרטיס אשראי המשולם בזמן ומנוצל באופן סביר יעלה את הניקוד משנה לשנה. לווה חדש עם היסטוריית אשראי קצרה, יקבל ניקוד נמוך יותר.4. תמהיל האשראי - Credit Mix (משקל 10%)
ניקוד אשראי גבוה ינתן ללווים עם סוגי אשראי מגוונים - כרטיסי אשראי המוגדרים כ- Revolving Credit ומשכנתאות המוגדרות כ- Installment Credit. תמהיל אשראי מגוון מראה על נסיון עם סוגי אשראי שונים ועל יכולת ניהול התחייבות מגוונת.5. בקשות אשראי חדשות - New Credit Inquiries (משקל: 10%)
כל בקשת אשראי חדשה מתועדת בדוח האשראי ומשפיעה לרעה על הניקוד. בקשת אשראי חדשה מצביעה על צורך נוסף באשראי ובהתחיבויות עתידיות ולכן עלולה להוריד ניקוד. ככל שהיסטוריית האשראי קצרה יותר, ההשפעה של בקשת אשראי חדשה תהיה מהותית יותר.

דרכים לשיפור ניקוד האשראי:

1. שלם חשבונות בזמן, המנע מאיחורים בתשלומים או Collection.

2. שמור על יתרות סבירות עד נמוכות בכרטיסי אשראי.

3. המנע מניצול מלא של מסגרות האשראי המאושרות.

4. השתדל להמנע מעודף בקשות אשראי במיוחד במקרה של היסטוריית אשראי קצרה.

5. בדוק את דוח האשראי שלך מדי תקופהת וודא שאין טעויות בדוח ועדכן במקרה של אינפורמציה לא נכונה או לא מעודכנת.


http://taxusaonline.com


נציג חברת TAX USA INC המלווה חברות ויזמים ישראלים בפעילותם העסקית בארה"ב. החברה מספקת שרותי חשבות וניהול כספים לחברות בבעלות ישראלית הפועלות בארה"ב, ניהול שכר עובדים - Payroll, תכנון ויעוץ מס לתאגידים וסיוע והכנת החברה לגיוס הון. החברה מתמחה בהכנת דוחות מס אישיים לישראלים בארה"ב.


Tax Usa Inc. - Israel
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב