גלגול נשמות או מחזוריות מפגשי אנרגיות ?
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

גלגול נשמות או מחזוריות מפגשי אנרגיות ? 

מאת    [ 27/02/2009 ]
מילים במאמר: 1466   [ נצפה 2719 פעמים ]

 
 
גלגול נשמות או מחזוריות מפגשי אנרגיות - ינואר 2009

נגדיר תחילה את המושגים המדוברים ואז נתייחס לקונספט גלגול ומחזוריות. מבלי להיכנס לדיון באשר למהות האדם בהקשר גוף / נפש , הבה ונצא מתוך הנחה כי האדם הינו שילוב של גוף ונפש . אם בעניין נשמות עסקינן, פרק זה ייגע ברובו בחלק המרכיב את נפש האדם.
נהוג ליחס את " הנשמה " כמושג המתאר את תמצית הנפש , אותה רוח חיים שמפעמת בנו היא המעניקה לגופנו את חיותו. הבעיה מתחילה כאשר נוטים לשכוח את כל שאר המרכיבים שנותנים לנפש את אופייה, כאשר לא מתייחסים לכל אותם השפעות מעולמו הפיזי של האדם, ומשתמשים במושג נשמת האדם (רוח החיים) להגדרת כלל נפשו של מן דהו.
נשמת האדם מהגדרתה כרוח החיים לא יכולה שלא להגיע נקיה וחלקה לגופו של האדם ולעזוב חלקה את גופו של האדם, לא ניתן להשאיר סימנים על הרוח ובשל כך היא לא יכולה להוות את עיקר ההגדרה של נפש האדם. נשמתו של האדם היא אותה נשמה של העץ ואותה נשמה של הדג , היא הנותנת את החיות בגופם של כל היצורים, עצם המהות וביטוי שלה הוא דרך כל אותם גופים בהם היא עוברת.
אבל היא בשום פנים ואופן לא הגדרתו של נפש האדם. נפש האדם היא כל המרכיבים גם יחד וכוללת היא את רוח החיים, את תודעתו ומחשבתו של האדם ואת עולמו הפיזי.
למשל אדם הנולד עיוור מלידה יש לו נפש ייחודית שמושפעת מנתונים פיזיים של גופו, אפילו ילד שעבר טראומה בעולמו הפיזי בגיל מוקדם מעצב את נפשו בהתאם . לשניהם אותה רוח חיים אך לכל אחד מהם נפש שונה. כלומר יש חיבור בלתי נמנע בין כל אשר מתרחש בעולמו וגופו הפיזי של האדם לבין אופי וצורת נפשו, לא ניתן לייחס את הנשמה כמרכיב העיקרי בנפש האדם.

עניין זה חשוב לנו מאד בבואנו להתייחס לעניין גלגול נשמות ולהנחה שנשמה יכולה לעזוב את הגוף ולהישאר עם אותם מאפיינים פיזיים שלו. נסכם רק ונגיד כי האדם במהותו כגוף ונפש לא יוכל להתקיים ללא אחד מהם , כפי שהגוף לא יחיה ללא הנפש , הנפש לא תתקיים ללא הגוף. הנשמה הנותנת את רוח החיים בגופו ונפשו של האדם לא יכולה לעזוב את הגוף והנפש ולהתקיים עם אותם מאפיינים של היצור בו שהתה. כפי שלא ניתן להשאיר סימנים ברוח לא ניתן להשאיר סימנים ברוח החיים -הנשמה.

אם כן התייחסנו לנפש האדם ולתלותה בגופו, הגדרנו את הנשמה כרוח המפיחה חיים בכלל היצורים.
מכאן קל יהיה להגדיר את רוח החיים, זו העוברת בין כל היצורים, בתור אנרגיה אחידה והומוגנית של חיות בעולמנו ( על אחדות הקיום תוכל לקרוא גם בפרק תזת המוצא המטאפיסית - בצורה מטאפורית ).
רוח חיים בצורתה כאנרגיה הנעה בין כל היצורים היא אותה הנשמה המפעמת באדם. עולה מכך שהגדרת הנשמה שלא כנפש האדם אלא כרוח החיים שלו היא ההגדרה הזהה לאנרגיה של חיות הקיום, נשמה ואנרגיה הם היינו הך. הגדרת המושג אנרגיה הוא פרק בפני עצמו , אסתפק בהכרה מופשטת של המושג שכן לעניינו הדבר מספיק.
נציין כאן שמעתה ועד סוף הפרק ההתייחסות למושגים אלו תהיה זהה , נשמה= רוח החיים = אנרגיה .

ציינו כבר שנשמת האדם בהגדרתה היא איננה השילוב של נפשו וגופו של האדם ולא יכולה לשאת את מאפייניהם כאשר היא כשלעצמה. אמרנו גם שנפש האדם תלויה בגופו , אם כך כיצד תיתכן נשמה שתמשיך ללא מארחיה - כיצד תשאיר עקבות ברוח -
המושג של גלגול נשמות נתפס בצורה מוטעית כאשר מייחסים לנשמה את מאפייניה של הנפש. כאשר אנו מרשים הנחה שניתן להשאיר על הנשמה איזשהו סימן, אנו מניחים גם שנשמתו של האדם שומרת על אופייה כפי שהיה בזמן חיותו. כאשר אנו תופסים את מושג גלגול הנשמות מתוך תפיסת הנשמה כייחודו של פלוני, אנו בעצם אומרים שמאפייני הגוף והנפש של אותו אדם נשתמרו בנשמתו ועברו עימה ליצור הבא. כיצד ייתכן הדבר -

יחד עם זאת, לא ניתן להתכחש לעובדה כי המושג 'גלגול נשמות' הוא מושג מוכר וידוע בתרבות האנושית ובשל כך מן הראוי תחילה להניח כי קיומו אמיתי. כלומר לאור העובדה שקיים מושג גלגול נשמות, יש לנסות להתאימו לפילוסופיה הפרקטית ומאפייניה אפילו כאשר עצם פירושו (החברתי-תרבותי) נראה כמושתת על תפיסה מוטעית מיסודה.
עם כל מה שנאמר לעיל ועם ההתייחסות לנשמה כרוח החיים/אנרגיה , אנו ננסה להתאים את המושג גלגול הנשמות כך שיוכל להסתדר עם שאר הטיעונים וההיקשים הלוגים השונים
הנולדים מהפילוסופיה הפרקטית, למעשה ננסה להגדיר מחדש מבחינה מילולית את הרעיון.
ראשית ,הבה נתייחס למילה גלגול . יש לשים לב כי המילה גלגול בצירופה כאן אינה מתפרשת על השדה הסמנטי של המלה גלגל , אלא דווקא על השדה הסמנטי של המילה מחזוריות. עניין זה רלוונטי לנו כאשר השווינו את הנשמה לרוח (שהרי רוח היא חסרת צורה כיצד תיראה כגלגל) , גלגול במשמעות מחזוריות חשוב לנו לאחר שהגדרנו את רוח החיים כאנרגיה (שהרי אנרגיה היא מטבעה מחזורית) .
לכן אם נרצה נוכל להגיד מחזוריות הנשמות .
כמו כן נתייחס למילה נשמות בהקשרה לכל מה שנאמר לעיל ונוכל להגיד שבצירוף הזה נשמות תתפרשנה כאנרגיות ולא כנפשות ( שכן נפש ונשמה הן לא תחת אותה הגדרה), נשמה כרוח החיים תכנס בשדה סמנטי של המלה אנרגיה . אם כן, נשמות הן אנרגיות.
השלב הראשון שהוא העמידה על הטעות בתפיסת המושג והסידור המילולי של המילים המרכיבות אותו מאפשר לנו לנסח את המושג במילים חדשות (ומקבילות) , לשמור על התוכן והמשמעות אך להציגו בהרכב מילים שלא ייתן מקום לטעות שצוינה לעיל.
לאור כל מה שהוסבר עד עתה נוכל להגיד בבטחה במקום גלגול נשמות - מחזוריות אנרגיות.

השלב השני יהיה לעמוד על פירוש המושג והתאמתו לקו המנחה בפילוסופיה הפרקטית ולהיקשים הנובעים ממנה. מחזוריות אנרגיות - מהי -
אם כן , ברור לנו עתה מה היא לא . היא איננה מחזוריות של מאפייני אינדיבידואל הכוללים את מאפייני הנפש והגוף . זו אינה מחזוריות נשמתו "הפרטית" של האדם , אלא מחזוריות האנרגיה שהעניקה לו את רוח החיים.
מחזוריות זו של אנרגיה היא עצם ממשותו של קיומנו ומהווה את מרכיב הרוח הקרדינאלי כמשלים למרכיב החומר . כל היש החומרי מקבל את חיותו מתוך אנרגיה מתמדת זו, ואילו אותה אנרגית חיות מקבלת את ביטוייה מתוך אותם היצורים המרכיבים את עולם החומר. כשם שישנה מחזוריות בלתי פוסקת בחומר הקיים, ברור לכל שישנה מחזוריות בלתי פוסקת של אנרגית רוח חיים.
כאשר בבסיס החשיבה בהסתכלנו על מושג מחזוריות אנרגיות (גלגול נשמות) , עומדת אותה מחזוריות שאנו מזהים בכל אשר מרכיב את עולמנו ( מחזוריות החומר , מחזוריות עונות, מחזוריות סיבוב כדה"א וכד' ) ,קל יהיה לקבל את מושג מחזוריות אנרגיות כחלק אינטגראלי של עצם קיומנו. אפילו די בפסקה זו כדי להסביר את הפן הזה של גלגול נשמות.

עניין נוסף שיש לתת עליו את הדעת והוא נובע מתוך התפיסה התרבותית את גלגול הנשמות כמחזוריות של איזושהי ייחודיות , הוא מחזוריות האנרגיות (גלגול נשמות) בהיבט מחזוריות חיבורי אנרגיות מסוימים . אם ישנה מחזוריות וגלגול של איזושהי ייחודיות היא של ייחודיות מפגש בין אנרגיות.
כשם שהדבר שיכול להשאיר חותם על רוח הוא רוח קצת שונה (רוח קרה מהצפון מתחממת כשהיא פוגשת רוח חמה מהמדבר) ,הדבר שיכול להשפיע על אנרגיה אחת היא אנרגיה אחרת .
כלומר , אמנם אין אישיות מסוימת ("המארחת" את הנשמה) יכולה להשפיע על מאפייני האנרגיה של עצמה , אך מפגש עם אנרגיה של אישיות אחרת תוכל להשאיר איזשהו חותם (קטן ככל שיהיה) על כל אחת מהנשמות/אנרגיות.
אין זה אומר שמדובר בשתי אנרגיות שונות הרי ציינו שזו אנרגיה אחידה , ואין זה אומר שהחותם ממשיך בהכרח עם האנרגיה גם ליצור הבא . סביר יותר להניח (כפי שכבר צוין) כי אנרגיה מגיעה חלקה ונקיה כאשר היא מפיחה חיים לראשונה ביצור וכשהיא עוזבת אותו.
אבל מה שהדבר רומז הוא שישנה אפשרות שחיבורי אנרגיה מסוימים (משני גופים שונים) שהתרחשו לא מכבר יקבלו את ביטויי החיבור הישן גם ביצורים החדשים.
כלומר מחזוריות האנרגיות או גלגול הנשמות ייתכן אולי בהיבט מחזוריות חיבור בין אנרגיות .
כיצד זה ייתכן -
ובכן , לשם כך עלינו להיכנס עמוקות להגדרת 'אנרגיה' , אך אולי נוכל להסתפק במאפיין אחד בולט והוא נטיית האנרגיה להגיב ולהתמזג במפגשה עם כל דבר .. כפי שאנרגית תנועה מגיבה לסביבה הפיזית ומתמזגת לתוכה (למשל בצורת הפקת אנרגיה מסוג חום בעת חיכוך) , כן אנרגית החיות ביצור אחד מתמזגת ומגיבה לאנרגית החיות ביצור אחר. מאפיין זה כשלעצמו יכול להניח את הדעת , שכן נוכל להגיד שהמחזוריות המצטיירת בנטיית האנרגיה להתמזג יכולה בקלות להתקיים גם במפגש והתמזגות בין אנרגיות של נשמות.
חיבור ומיזוג שהתקיים בין אנרגיות החיות של אי אלו יצורים בעת מפגשן בעבר, יכול בוודאי להשליך על יכולת נשמות שונות להתחבר בגלגולי אנרגית החיים השונים שלהן.
זהו ביטוי אפשרי למושג גלגול נשמות/מחזוריות אנרגיות, ביטוי המסתדר (לעת עתה) עם החיבורים הלוגיים לבסיס החשיבה ולפילוסופיה הפרקטית .

גלגול נשמות לדידה של הפילוסופיה הפרקטית הוא גלגול של אנרגיות החיות , ולא מחזוריות של נפשות.
אם בכל זאת רוצים למצוא את הייחודיות הנותנת את ביטוייה בגלגולי חיים שונים , ניתן להתייחס למחזוריות הייחוד שבמיזוג הנוצר בין שתי אנרגיות חיות של שני יצורים שונים בזמן מסוים ובעוצמה מספקת כך שהמפגש הייחודי משאיר את עקבותיו. במילים אחרות, אם נרצה בכל זאת לנסות ולהתייחס למוטיב הייחוד שבגלגול נשמות, נצטרך לקבל אותו בצורת החיבור האנרגטי הייחודי בין שתי אנרגיות הנותן את סימני ממשות קיומו מן העבר בחיבורים אנרגטיים עכשוויים.
הדבר אפשרי מבחינת הפילוסופיה הפרקטית היות והפילוסופיה הפרקטית אינה מתכשחת למטאפיסיקה ובטח ובטח שלא מתכחשת היא למושגים רווחים כאלה ואחרים בתרבות ובחברה, הפילוסופיה הפרקטית מוצאת את האפשרות לקבל מושגים מהחיים בצורה שתאפשר הגיון שזור, ובדרך שלא תגרום נזקים או קונפליקטים כתוצאה מסתירות פנימיות בתפיסת החיים.
לסיכום, מבחינת הפילוסופיה הפרקטית - גלגול נשמות הוא בעצם גלגול מפגש ייחודי ועוצמתי בין שתי אנרגיות, ולא גלגול של נשמה או נפש מסוימת הלובשת צורה בגוף אחר.

" רק על עצמי לספר ידעתי " :
בשונה מלהעיד על הטקסט עצמו, היכולת להעיד על עצמי היא דרך הצגת הדברים שהובילו לאן שאני היום 'קצת מעבר' ו 'היום' תוכל לקרוא בכרטיס הפרופיל שלי.
לפרופיל : http://www.articles.co.il/author/3465
לבלוג: http://blog.tapuz.co.il/allandnothing
לבלוג(דיון) בנושא 'אנתרופולוגיה של המפץ הגדול': http://blog.tapuz.co.il/anthropologicaldebat
לבקשות מיוחדות: http://www.bizreef.co.il/biz/MaorShir/mamrim-ktzrim-o-arokim-am-ngiot-pilosopya
לתגובות הערות והצעות צור קשר ב: maorshir@gmail.com
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב