ירידת בית המקדש מהשמים
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ירידת בית המקדש מהשמים 

מאת    [ 26/02/2009 ]
מילים במאמר: 1040   [ נצפה 3054 פעמים ]

 
 

ירידת בית המקדש מהשמים

הולדתו של מיתוס - העובדה שחז"ל ראו לנכון ללמד לדורות את תוכנית בנין הבית לפרטיו היא ההוכחה החזקה ביותר שבית המקדש ייבנה בידי אדם. אז מי אמר שבית המקדש יורד מהשמים?...והשאלה שלי היום היא: מי רוצה לבנות את ביתו שהוא מקדשו שהוא בית המקדש?...

בית המקדש – ידוע לנו מן המקורות מי בנה את בית המקדש הראשון ואת בית המקדש השני כשם שידוע לנו מי בנה את בניני עזריאלי ואת מגדלי התאומים...לכל בניין ובניין יש תוכניות ושרטוטים וחישובים מדויקים שמלווים על ידי מהנדסים לאורך כל הבניה כך שכל טעות קטנה גורמת להרס הבניין...איינשטיין טען: "האדם הוא כמו מכונה אבל הוא לא מכונה". כך שבניין בית המקדש שהוא בניין הגוף הוא לא הכבשה דולי ולא גזע הארי...

בית המקדש = מקדש הבית = קדש בית מה = בית דם קשה = שקם הבית ד' = י"ה קדם שבת...

כך שכדי לבנות את בית המקדש כל אדם ואדם צריך להיות בברית הקודש שהיא הנקודה המרכזית שנקראת: יוסף הצדיק, דוד בן ישי, הרקיע, יסוד, החוליה הראשונה בעמוד השדרה שנקראת  עצם הזנב...שעל כן מספר האותיות "בית המקדש" הם שמונה כנגד "שמיני עצרת".

הכתובים אומרים

גם הנביא יחזקאל מנבא מפרק מ' ואילך נבואה מפורטת על בנין המקדש ובפרק מ"ג הוא מסביר "אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית...וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם"- אם כן כל מטרתו של יחזקאל בכתיבת נבואתו על המקדש וכלשונו של רש"י במקום "ילמדו את ענייני המידות מפיך שידעו לעשותם לעת קץ".   

הכיוון המופיע במקרא נמשך גם במשנה ובתלמוד -  הגמרא בברכות (דף כט.) מסבירה את תפילת "בונה ירושלים" לפני תפילת "את צמח דוד" מכיוון שצמיחת קרן לדוד באה אחרי תיקון ההיכל.. וכן מפורש בכתובות ה ובמסכת שבועות ט"ז.  

ההוכחה הברורה ביותר שבית המקדש ייבנה בידי אדם זוהי העובדה שחז"ל  ראו לנכון ללמד לדורות את תוכנית בנין הבית לפרטיו במסכת מידות החצרות, הלשכות, ההיכל והמידות המדויקות של הבית והעזרות. הדבר מלמד וכפי שכותבים הרמב"ם ובעל תפארת ישראל בהקדמתם למסכת - כי לימוד מסכת זאת היא כדי לדעת את צורת המקדש ואיך לבנותו לעתיד לבוא...( (נכתב ע"י  הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש).

 רצה הקב"ה לזכות את ישראל ולעמוד בהבטחתו לרחל אמנו להחזיר את בניה מהגלות... שלח את משיחו "שלמה חיים" למדינות צרפת ובלגיה ושם ההשגחה הפרטית לימדה את משיחו את בניין בית המקדש שמוסבר ומתואר לפריטי פרטים בספרו: "מלחמת הרוח בחומר"...

בניין בית המקדש נבנה מהשמים לארץ שנאמר: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". אבל מכיוון שנחרב בית המקדש צריך לבנות אותו בצורה הפוכה, דהיינו, מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, דהיינו, "הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית"...כך שהכתובים מראים לנו: "בראשית הארץ"...כך שכאשר אנחנו מסיימים את המלאכה אנחנו מגיעים לראשית, מה היא ראשית?...יראת ה' שהיא האין...שיראת ה' נקראת מלכות...כך שהמלכות והאין הם אחד שנאמר בסיום בניין בית המקדש: "והיה ביום ההוא יהוה אחד ושמו אחד".

אני חוזר שנית שנאמר: "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח"...בתאריך 20/12/2001 יום מעצרי בצרפת אני מוגדר כאדם: "בוחל במוסר ובדת" ואף אחד לא יודע מה עבר עלי במשך 50 שנה מחיי שנאמר: "אף אחד לא יודע מה עבר על משה רבנו במשך חייו עד שהגיע להתגלות האלהים במחזה הסנה בוער ואינו אוכל"...שהמחזה הזה התגלה לי בהיותי בבית האסורים במדינת צרפת שמתואר בספרי: "מלחמת הרוח בחומר"...

באחד מימי 40 חודש שישבתי בבית האסורים ההשגחה הפרטית שלחה לי ספר שנקרא: "פרקי אבות"... שזה הפעם הראשונה שראיתי אותו במשך 50 שנותיי וממנו למדתי את בניין בית המקדש הראשון והשני...בפרקי אבות אנחנו רואים את בניין בית המקדש מלמעלה למטה...משה קיבל...מסרה ליהושע...יהושע לזקנים...זקנים לנביאים....נביאים לכנסת ישאל. ומכיוון שרק לאחר חורבן בית המקדש קמה כנסת ישראל וכתבה את פרקי אבות, דהיינו, כל בני האדם שנמצאים על פני היקום הם בדרגות שמתחת לכנסת ישראל, דהיינו, מתחת לצדיקים...כך שכדי לבנות את בית המקדש אנחנו צריכים שנית לבנות אותו מלמטה למעלה, דהיינו, כנסת ישראל מתעלה על עצמה לנביאים...ומתעלה על עצמה לזקנים...ומתעלה על עצמה ליהושע...ויהושע מחזיר את הספר למשה...וזה הוא סולם יעקב...

"פרקי אבות" זה אקסיומה שנאמר: "אין אקסיומה שניתנת לפיתרון כמו שהיא ניתנת לפיתרון הבעיה היא בתרגילים הפנימיים"...כך ש"פרקי אבות" מתחיל: "משה קיבל"...ומסתיים: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו"...כך שמפה אנחנו רואים שראשו סופו וסופו ראשו, דהיינו, משה הוא הקב"ה שנאמר: "ועין לא ראתה אלקים זולתך"...כך שכל מה שנמצא בפנימיות של ההתחלה והסוף זה נמצא בפנימיות שלנו...וכל מה שאנחנו רואים בחיצוניות שלנו היא באה מהפנימיות שלנו...וכאשר נעשה את הפנימיות חיצוניות והחיצוניות פנימיות הם יהיו אחד...ובזה נסתיימה המלאכה של בית המקדש הראשון והשני...דהיינו, ראש – בית המקדש הראשון. גוף – בית המקדש השני. וכאשר הגוף שווה לראש...הגוף אומר: "לי ראש"...שהם אותיות: ישראל...שישראל נקרא – הקדוש ברוך הוא – תורה.

מדוע משה רבנו קיבל תורה משאר כל באי העולם?...אותיות משה יצאו מתוך שמי שלמה...משה – ל' = שלם – ה'. כך שבתוך ספרי אני מראה לכם מה עבר על חיים שלמה מיום לידתו ועד יום קבלת התורה...כך שאני לא מתבייש במה שעשיתי...כך שכל מה שעשיתי עשיתי כדי להגיע ליום הזה – כך שאם לא הייתי עושה את כל מה שעשיתי...איך הייתי מראה לכם איך עשיתי את מה שעשיתי...

כדי לדעת את התורה הזו ביום פרשת השבוע: "תרומה = תורה מ". צריך לבקש משיח שנאמר: "כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו"...ארבעה כללי ברזל כדי לקבל תורה ולהגיע לגמר תיקון, תחיית המתים ובלע המוות לנצח הם:

א – כל המוחל על כבודו כבודו נמחל...

ב – ואהבת לרעך כמוך...

ג – כבד את אביך ואת אמך...

ד – כבד את אשתך יותר מאשר אתה מכבד את גופך...

"הדרך חשובה יותר מן ההשגה"...ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכם את ההשגה שעומדת במבחן המציאות בפני כל הנמצאים: דת , מדע וקבלה...כיצד עשיתי את האות ל' שהיא שלושת הקווים: אברהם, יצחק ויעקב...זהב, כסף ונחושת...אדום, לבן וירוק...אריה, שור ונשר... לאחד, דהיינו, שלם...והארתי את  החושך...שהיא נקראת ה' (כנסת ישראל)...שהיא נקראת אדם...וכאשר הסתיימה המלאכה: "שלם – ה = שלמה"...ראיתי את: "ועין לא ראתה אלקים זולתך"...שזה נקרא: "אלקים חיים"...שזה הוא שמי שניתן לי על ידי הקב"ה: "חיים שלמה האלוקי – המשיח".  וזה נקרא האור הגנוז שעליו נאמר על ידי מורי אלופי מיודעי רבי שמעון בר יוחאי האלוקי: "מי שראה את אור הגנוז ראה מסוף העולם עד סוף העולם". ומצד שני אני מראה לכם את הדרך שכל באי העולם הגשמיים, דהיינו, כל בני האדם שנתקלו בי במשך 57 שנות חיי יעידו, שעמדתי בארבעת כללי הברזל שהתורה ציוותה אותנו...שעל זה נאמר: "ונח איש צדיק תמים היה בדורותיו"...

"אנחנו רצים אחרי מה שלא שלנו – ואנחנו מפסידים את שלנו ואת מה שלא שלנו" (רשב"י).

"כל אדם יראה את עצמו כאילו כל העולם תלוי בו" (משה רבנו).

"אושר הוא לדעת שאתה יכול לדעת כל מה שאתה לא יודע" (חיים שלמה).        

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר:WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
"המחשבה והכוח נמצאים בנקודה שאין בה מחשבה וכוח" - המשיח.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב