שליטה בכישרונות
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

שליטה בכישרונות 

מאת    [ 15/02/2009 ]
מילים במאמר: 935   [ נצפה 2021 פעמים ]

 
 
למעלה ממחצית מתרי"ג המצוות הן בין אדם לחברו, אהבת הרע, כיבוד הורים ופתוח חיי חברה חיוביים מהווים את הקוד החשוב ביותר כדי להגיע ל"קדושים תהיו". בפרשת קדושים מתאר הרש"ר הירש הדרכים כדי להיות קדושים, הקדושה לדבריו הוא להיות מוכן ומזומן לכל מעשה טוב. מעשים טובים ייעשו רק על ידי אדם שנפשו אוהבת חברה, הפרק מתחיל במשפט "דבר אל כל עדת בני ישראל", היינו, יצירת חיי חברה ומעשים טובים צריכה להעשות ע"י כל אחד ואחד, ללא הבדל מעמד, גיל ומין.
ישנה דרך המביאה לידי קדושתו של כל אדם, דרך ארוכה שעל כל אחד להשקיע עמל ועבודה רבה כדי להשיגה. כאשר קדושה נקנית ע"י שליטה בכל הכוחות והכישרונות, שליטת האדם בעצמו היא האמונה העליונה המסורה והנתונה בידי האדם, משמעותה היא שאסור לו לאדם להזניח ולנוון אף אחד מכוחותיו ומכישרונותיו, כל הכוחות והישרונות שניתנו לאדם, מן הרוחניות ועד החושניות, כולם ניתנו לעשות בהם דברים חיוביים בעבודת ד', ישנם מטרות נעלות וחשובות בכיבוד הורים, ב"ואהבת לרעך כמוך", בשמירת השבת, וביצירת חיי חברה.
צריך לעמול קשה כדי לקנות מעלות אלו, שהרי ברכישת תכונות, יש צורך בקניית ההרגל כדי להטמיע תכונות חשובות ועקרוניות אלו.
כל אדם, כל ייצור צריך לתרגל התכונות והכישרונות בהם הוא חדור בתוכו. ע"י התרגול האדם ישכיל לשלוט בדרך חיובית במלוא מיגוון כישרונותיו ולא ינתבם לכיוונים שליליים.
האמון האישי- הפנימי ייעשה- איש איש על פי תכונותיו המיוחדות הקצב והמינון בשליטה בכישרונות תלויה בכל אדם.
צריך להקנות לכל ילד מקטנותו את הביטחון העצמי ואת הדימוי החיובי של עצמו כדי שיותר 'המורים במהלך השהות בבתי הספר- ומתמקדים בהטלת משימות כשיעורי בית לפיתוח הכישורים האישיים.
המשך הפסוק מבהיר לנו חשיבות עשייתו של כל אדם כדי להגיע למעלה הגבוהה של הקדושה... "קדושים תהו כי קדוש אני ד' אלוקיכם". כדי להגיע למעלה הגבוהה עליכם להתאמץ, אתם יכולים וחייבים להיות קדושים. האדם צריך לשאוף כל הזמן להתעלות ולהתקדם כדי לעשות את הטוב והמיטב, את האיכויות הטובות ביותר, יש בנו בכל אחד מאתנו את הכישרון לקדושה, להיות הטובים ביותר וישרים, הכל תלוי בנו בדרך, בכיוון וביעילות העמל, התרגול כדי לטפס במעלות האיכות והקדושה.
כמובן שיש צורך מתמיד לאתר את הכישרונות הטמונים בכל אחד מאתנו. חובה עלינו לזכור שגילוי הכישרונות הוא שלב ראשון ותחילי, יש צורך רק בגילוי, צריך למצוא את התחומים המתאימים כדי לפתח אותם - בתוכנו במלוא האיכויות של הכישרונות.
ככל שהסביבה האופפת את הצעיר, היינו הורים ומורים ישכילו לעודד, לעורר מוטיבציה למצוא את הצרכים החשובים והמתאימים לפיתוח המצוינות כדי לתת ביטוי פנימי וחיצוני של הכישרונות. כן נזכה לראות פרי בשל, טעים בעמלנו.
ההורים והמורים חייבים ליצור סביבה תומכת ומלבבת כדי שהשליטה האישית בכישרונות יעפילו כל הזמן מעלה.
הכרתי אנשים רבים בעלי יכולות אדירות שאינם מפתחים אותם כלל. אישה הכותבת ומתבטאת בצורה מדהימה, בעלת יכולת נפלאה ויצירתית בביטוי, אך בגלל שהיא אינה מטפחת ומשפרת כל הזמן כשרון זה, הרי האיכות אינה מתקדמת.
כך עם חברים נוספים בעלי כישרונות במוסיקה, באומנות ובציור.הנני מכיר היטב אישה שבצעירותה למדה מוסיקה במשך שנה אחת בלבד ובזמן קצר זה השכילה לפתח כישוריה המוסיקליים עד היום. ככל שהאדם שולט בכישוריו הם יפותחו עוד ועוד...
כאשר לאדם ישנם כישורי מנהיגות חבויים בתוכו, הרי הוא לא יבוא לידי ביטוי אם לא תינתן לו ההזדמנות להוביל ולבנות צוות. כישורים מצויים בגופו של האדם אשר אינם מנוצלים ואינם מתורגלים, אין בהם שום קדושה והם ללא התעלות רוחנית ומעשית. החברה, הסביבה, הקרובה לאדם צריכים להחדיר בו את האמונה בעצמו וביכולתו להקנות לו אומץ לב כדי להתנסות ולתרגל בתחום כישוריו. האיכויות הטובות תגענה רק לאחר מאמץ ואומץ לב בתרגול ארוך וממושך.

ככל שאדם יתרגל עוד ועוד כישוריו, הרי השליטה תתגבר- ותרים קרנו של האדם, אנו רגילים להבין, כי הכוונה בשליטה, היא של אדם כלפי חבריו, אך השליטה חייבת להתחיל בשליטה עצמית לי לעצמי בתוכי.
האדם צריך לשעבד את רצונו כדי לתרגל עוד ועוד בתחומי כישרונותיו.
השפעת ההורים בשליטה- בכישרונות מאוד חשובה אך חובה עלינו ההורים להקנות לאדם מקטנותו את הציות, והרצון למצוות כיבוד אב ואם. יראת ההורים וכיבודם מהווה את הצעד הראשון לקדושה, צריכה להיות יראה את ההורים ולא מפני ההורים.
ההורים מתווכים לילדים לא רק את הקיום הגופני, אלא גם את הייעוד השכלי, הייחודי, הכישורי- האישי. הם ההורים מוסרים לילדיהם את התורה ומצוותיה, את ההיסטוריה של העם היהודי, אך תפקידם הוא גם לפתח בכל ילד תחושת שליטה בכישוריו, כאשר קיים "והגדת לבנך" בצורה הנכונה והאיכותית הרי כבוד אב ואם יקבל משמעות רוחנית ומעשית.
כאשר הילד לומד לבטל רצונו בפני רצון ההורים, הרי תכונה זו מהווה את ההכשרה הראשונה לשליטה עצמית. הילד לא יהא משועבד לחיי היצר, אלא יתרגל כל גופו ורוחו לשליטה עצמית, חיובית, ערכית ונכונה.

חלק מהותו וחשוב בחינוך לשליטה עצמית- היא הדוגמא האישית.

כאשר ילד מקטנותו רואה את הוריו ומוריו בהתנהגותם השכלית והרגשית הנכונה והאיכותית, הרי הוא ילמד ויתרגל עצמו לראות, ללמוד ולעשות את פיתוח האני, הכישורים האישיים יעלו במעלות הסולם, ככל שהסביבה מהווה דוגמא מעשית לשימוש נכון של השליטה העצמית.
אדם השולט בעצמו מבחינה רוחנית ומוסרית בכל כישרונותיו, הוא יהווה מודל מצוין לפיתוח חיי חברה, להתחשבות בזולת, לסייע לחבר, "ואהבת לרעך כמוך" מקבל משמעות מעשית ועמוקה ביצירת חיי חברה מעולים החברה אופפת אותנו כל הזמן, ככל שנלמד לפתח ולאמן את כישרוננו הפרטי שלנו- בדרך הנכונה, כן נבין כי ביכולתנו בשליטתנו שלנו- גם לסייע לחבר וליצור חיי חברה, להיות שותפים בבניית עולם יותר טוב, בו כל חברי- וידידיי הם חבריי האמיתיים. השליטה הנכונה בכישורים שלי- תפתח בי הרצון והמוטיבציה להבהיר זאת גם לחבריי הסובבים אותי כדי שגם המה ילמדו לשלוט בכישוריהם ולפתחם עוד ועוד.

ככל שנשכיל לפתח בילדינו שליטה בכישרונות, כן נזכה לראותם בתפארתם האינטלקטואלית. יחד עם זאת עלינו ליצור תשתית חינוכית איתנה, בו- אלה שאנו משקיעים בהם מיטב עוצמתנו לקידומם ופיתוחם "יאלצו" לתרום לחברה, עלינו להטיל עליהם "מס" בו הם יצטרכו לסייע לחבר נזקק, לעזור לכאלה המתקשים בהתקדמותם, לטפח תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
חובה עלינו לשלב מיצוי היכולת והכישורים בכל ילד יחד עם חינוך לחיי חברה מעולים. בכך נגיע לפיתוח ולמיצוי האינטלקטואליות שבכל ילד תוך כדי עיצוב דמותו מבחינה חינוכית וערכית.
- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב