אנו מעריכים את עצמנו
דף הבית  >>  >>  הרשם  |  התחבר
מאמרים

אנו מעריכים את עצמנו 

מאת    [ 03/02/2009 ]
מילים במאמר: 1011   [ נצפה 2836 פעמים ]

 
 
אנו מעריכים את עצמנו

אם יש צורך חיוני למשל לעודד קריאה בבית הספר, ניתן להעלות הדילמה - הבעיה בקרב המורים, אך לדעתי הדרך היעילה והחכמה יותר היא להעלות את הצורך בקריאה בקרב "כל המורים", בסיעור מוחין במסגרת הישיבה ניתן למצוא הכלים הטובים והרעיונות הנשגבים כדי לעודד הלמידה-הקריאה בקרב התלמידים, אני ממליץ בדרך אחרת שונה - בנתיב הערכה היינו השאלה מועלית בקרב כל המורים, יחד כולם - בונים קודם כל שאלון שיבהיר להם האם קיימת בעיה? אם הבעיה מתחילה במורים? היינו - מורים לא קוראים, שהרי מורה קורא - תלמיד קורא.

או שמא אין קוראים כי אין מספיק תשומת לב, אין עידוד לקריאה אין מפרסמים תלמידים מצטיינים בקריאה ועוד ועוד...

שאלון הערכה חכם ויעיל שיוכן על ידי כל המורים... כל המורים יטיל על כתפיהם את האחריות לחשיבה ולביצוע המשימה החשובה. יש לאתר הבעיות מדוע לא קוראים, אך יחד עם זאת השאלון שיוכן צריך לעסוק גם ב"איך" באילו כלים כדאי להשתמש כדי שהתלמידים יקראו ובחדוה וגיל.

בודאי יוצע לתלות על לוח המודעות מידע על "ספר טוב שקראתי" בו יוכל כל תלמיד להתבטא גם בכתב ולפרסם הגיגיו ממליץ מאוד מאוד, שדרך זו תהא גם נחלתם של מורים.

בפורום - באתר בית הספר או בחדר המורים, יוכלו מורים להמליץ על ספר מעניין ומרתק שקראו הכולל תקציר ורשמים.הפלקט המעניין והמרתק יתלה על קיר בחדר המורים. כדי לעודד מורים עמיתים לקרוא.

הערכה הקודמת לביצוע, תעניק למורים תחושת שייכות, שיתופיות ובעיקר אחריות לתכנון לחשיבה, לחזון לחלום לביצוע הלכה למעשה - היינו לקיום התהליך הארוך והממושך.

בעת ההכנה של השאלונים להערכה מקדימה יש כבר להכין השאלון שישאלו התלמידים (והמורים) כעבור שנה או שנתיים.

כשם שהמורה המכין בקיץ תכנית לעבודתו מבחינה לימודית, חינוכית, ערכית וחברתית, ישלב בד בבד באותה סיטואציה - של הכנה, תכנון, חזון- גם את שלב התהליך כמובן מאליו, אך גם... גם.. גם את תהליכי ההערכה.

היינו שאלון הערכה- המבחן - יוכן בעת התכנון של כל חומר לימודי או חברתי.

דוגמא נוספת - חשובה ועקרונית - החינוך החברתי, יצירת חיי חברה מתוך אקלים כיתתי ומוסדי - מיטביים, פיתוח מנהיגות נוער, הם התשתית המצויינת בדור זה להגיע למעלה מעלה ולכבוש כל הר, אף כי הדרך קשה ומפותלת .תלמיד הלומד, רוכש יידע ומיומנויות למידה באווירה של חברה אוהבת תומכת מסייעת, מפרגנת ומעודדת יימצא כל יכולתו, ישאל וישאל כל שאלה ללא חשש של זילזול ועלבון, שהרי שאלתי אלפי תלמידים מי המשפיע עליכם ביותר?- מורים, הורים או חברים. השיבו כולם כי החברים הם המשפיעים ביותר עליהם, אם כך - הבה נכין את הקרקע - התשתית שתהא מבוססת איתנה וחזקה המעוגנת ביצירת חברת תלמידים - אוהבת.

עלינו להחדיר תפיסת עולם זו קודם כל למנהלים ודרכם לכל המורים. למידה ולמידה מתוך הרצאות וקריאת חומר, אחרי שהמורים מבינים לעומק - חשיבות חיי החברה, המתכונת הטובה ביותר, היעילה והעקרונית למניעת אלימות - דרך חינוכית שכמעט אינה משלבת בעונשים, מתכונת חינוכית בה הילד מגיע לבית הספר כשהוא מאושר רווי שמחה וגיל, שאלו פעם ילד שנפצע בפיצוץ בבאר שבע ב-.31 לאוגוסט מדוע אתה עצוב, השיב הנער החביב - "חבל לי שלא אגיע מחר לבית הספר שהרי לא אפגוש את חברי". החברים יהיה חסרים לו, לא המורים ולא הפסד לימודים, אנו יודעים גם שחיי חברה מאריכים חיי אדם החברים הם הידידים האמיתיים היוצרים מוטיבציה, הומור ואהבה.דרך עולם זו עלינו להקנות קודם כל למורים.

מורים לומדים ומתנסים, שהרי חיי חברה בחדר המורים היא המתכונת להצלחת חיי חברה בכתה.

כאמור עלינו לנסות לבנות שני כלי הערכה, הערכה ראשונית בקרב כל המורים ויחד עם כולם (גם מקצועיים) לנסות דרך הכנת השאלונים להבין את הבעיה ואת הפתרונות, ניתן קודם כל ללמוד וללמוד מהות חיי החברה, הכלים והדרכים התאוריה, תפיסת העולם ה"מה וה"איך" הרעיונות ודרכי הביצוע.

אך אפשר להתחיל בהכנת שאלון הערכה. ההכנה תוביל אותנו להמון דילמות וקושיות סתירות ובעיות, או אז תוכן מערכת למידה- השתלמות בחדר המורים, בשילוב ויחד עם הכנת השאלון הראשון וההשתלמות יוכן השאלון הסופי שיבדוק כעבור שנה או שנתיים השגת היעדים.

המנהל כמנהיג המורה כמנהיג ומנהיגות נוער מהווים את גולת הכותרת בהצלחה הנפלאה במערכת החינוך.

יש חשיבות אדירה בהפנמת תכונת המנהיגות בביה"ס, ללמוד ההבדלים בין מנהל - למנהיג, בין מורה - כמנהיג ומהי המשמעות המעשית של מנהיגות נוער. חשוב ללמוד יחדיו כל צוות המורים על מנהיגות מהי? ראוי לבנות כלי ההערכה כדי לבדוק האם "המנהיגות" מיושמת הלכה למעשה, בגליון הערכה וכן על ידי "כל המורים" "השיתופיות" מהווה תכונה חשובה מאד בהצלחה מנהיגותית.להרגיל מורים לקרוא - יעד ראשוני להצלחה, מורה בעל יידע, משכיל הקורא ולומד כל הזמן, מוחו הגדוש במגוון דעות, יוכל להפעיל ביתר יעילות ובחכמה רבה כל דרך ושיטה שתתאים לתלמידים השונים, שהרי השונות - היא בסיס בימינו ועלינו לעשות ככתוב "חנוך לנער על פי דרכו", כן אנו יודעים כי מורה קורא - תלמיד קורא, כשהם שהורה קורא - ילדיו קוראים.

עלינו להחדיר רעיון זה ולדאוג שייצא מן הכוח אל הפועל היינו שמורים יקראו וגם תלמידים.

לאחר שלמדנו והבנו אנו המורים תפיסת עולם זו - כי ראשית כל עלינו לקנות חכמה, כדי להיות "תלמיד חכם" היינו "תלמיד" כל חיינו, כל הזמן ללמוד וללמוד.

רק לאחר שהכל מעוגן בנוי היטב ומושרש בתוכנו - ראוי שנכין את הכלים כיצד לבצע, את התהליך לכיבוש היעד.

הצעתי - לבנות קודם כל כלי הערכה, בניה משותפת של כל המורים... כולם שותפים, השאלון יחולק כמו תמיד לשני חלקים, חלקו הראשון יעסוק בשאלות מעניינות, ומרתקות ומגוונות על מהות הבעיה, עד כמה קוראים, האם קוראים, איזה, כמה מתי והכמות והאיכות. נתמקד בשאלון המדגיש באילו כלים כדאי להתמודד כדי להצליח בחלק השני -שאלון מגוון גם הוא העוסק בהערכה ממש האיך השגנו את היעדים? האם מורה קורא יותר? האם התלמידים השיגו היעדים שהצבנו? - היינו הגם הם קוראים? כדאי גם להכין בשאלון - שאלות שיעסקו ב"איך" היינו מה היו המשימות "שאנו תכננו" שהשפיעו עליהם ביותר.

עלינו לבדוק לא רק האם המשימה העיקרית הושגה - כלומר הילד קורא אלא מהו הכלי הטוב ביותר שהשתמשנו בתכנון המוקדם -בשאלון הראשון שדרכו למדנו על רכישת הכלים הטובים והמהותיים שגרמו להצלחה.

שני השאלונים לתכנון ולבדיקה שאחרי, כאמור השני - לאחר שהמורים הפנימו בלמידה את חשיבות הקריאה. ניתן גם לפסוח על הלמידה בהתחלה ולהעבירו לשלב הביניים בין שני השאלונים או אז השאלון יוכן על ידי כל המורים כאמור לבדיקת הבעיה יהפוך לאינטריגר אמיתי ואיתן ללמוד וללמוד על חשיבות הקריאה . הקריאה כמשל כמובן.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב