ארון הספרים היהודי
דף הבית  >> 
 >> 
הרשם  |  התחבר
מאמרים

ארון הספרים היהודי 

מאת    [ 03/02/2009 ]
מילים במאמר: 1111   [ נצפה 4629 פעמים ]

 
 
מידותיו של מנהיג

במוזיאון התפוצות מוצג קיר ענק - מיטב היוצרים היהודיים במשך מאות שנים.

הנך עומד נפעם לנוכח שמותיהם של הרמב"ם, רש"י, המהר"ל, המהר"ם מרוטנברג, הרא"ש, הגר"א ועוד ועוד.

מהקיר המרגש פניתי לארון הספרים היהודי, לספריה התורנית, בה מצאתי את כל גדולי ישראל לדורותיהם ופרותיהם המדהימים - הספרים.

גדולי תורה אלה היו יצירתיים בכתיבתם ההגותית בתחומי היהדות המגוונים.

מהתנ"ך צור מחצבתנו, בסיס קיומנו, תורתנו הניצחית, תורה נביאים וכתובים כתיבה ללא שינוי וללא עוררין. לתנ"ך זה מאות מאות מפרשים במהלך כל הדורות פרי מוחם של תלמידי חכמים, דברי חשיבה מרתקים מעוררים ושונים. כך המשנה, התלמוד, היד החזקה, מורה נבוכים.. כתיבה, פרושים...

בכניסה למוזיאון כותב אבא קובנר:

"עולם יהודי זהו סיפורם של אנשים שנתפזרו

על פני כל היבשות

והם משפחה אחת

אומה אשר רבים גזרו עליה כליה

והיא קמה מן העפר

סיפור עתיק בן אלפי שנים וחדש תמיד"

היסטוריה של העם היהודי באלפים שנות גלות בארצות שונות, בכל מקום ובכל אתר שם התפתחה היהדות היא שולבה עם חכמה ותבונה המלווה בלימוד ובכתיבה. רש"י עסק לפרנסתו בכרמי ענבים בייצור יינות, הרמב"ם - רופא, אך כולם שילבו בעמלם יצירתיות בכתיבה ובכך מכל ארצות תבל, מכל הפזורה בה חיו היהודים, בתקופות שקטות ובכאלה שלוו בפרעות, פוגרומים ומסעי הצלב, תמיד העשירו את ארון הספרים היהודי.

אינני חושב שיש עם נוסף שארון הספרים שלו מכיל כמות אדירה כזאת של ספרים. ארון הספרים היהודי העשיר נובע מכמה אספקטים מעניינים: מתבונתם של יהודים מאז ומתמיד, ספרו של ד"ר ערן כץ על סוד המוח היהודי מבהיר בצורה מעניינת מדוע המוח היהודי כל כך פעיל ונבון במשך כל הדורות, מוחות שהעשירו ארון הספרים היהודי תוצאה זו של למידה ולמידה והפעלת המוח ללא לאות הביאה למצב של 20% בעלי פרס נובל.

ר' ישראל סלנטר הדגיש כי "רב שאין חולקין עליו בקהילתו אינו בגדר רב ורב המפחד מפניהם אינו בגדר אדם"

היינו כדי להיות רב ביהדות, כדי להנהיג צאן מרעיתך לאמונה, לחשיבה ולהעפלה מעלה מעלה יש לחנך כל אדם מילדותו להתווכח עם מוריו לשאול שאלות, לדון על כל נושא ולהביע מחשבותיו, שלו, כמובן בדרך של תרבות.

תרבות של מחלוקת מהווה בסיס העיקרי לחשיבה. הלימוד בחברותא בכל ישיבה מהווה דגם נפלא למצויינות, לימוד שיש בו הבעת דעה ושאילתות כל הזמן. כך בנויה הגמרא על 2700 דפיה, על כל אמירה של אביי - רבא חולק.

רבי יוחנן חינך את ריש לקיש להיות המקשן על כל רעיונותיו ובכך השתבחה תורה, בכל דיון בין בית הלל ובית שמאי קיימים דעות שונות ואחרות, הפסיקה היא אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל.

האפשרות להתווכח על כל נושא ולהביע את הלך מחשבותיך, שלך, ממוחך מהווה את הבסיס לחשיבה יצירתית ולבניית "ארון הספרים היהודי".

היהדות מטפחת בנו "חובת לימוד תורה", מקטנות עלינו ההורים והמורים לטפח למידה בכל יחיד "והגדת לבנך" הינו מקור בסיסי ביהדות.

היהדות משלבת את האינטלגנציה הריגשית והחינוך למידות בתוך הקניית השכלתנות שכה עקרונית וחשובה. למידה מקטנות כבסיס, מכינה תשתית איתנה לבניית "כותבים" חושבים ואורייניים המעשירים את ארון הספרים היהודי.

רש"י טיפח את בנותיו ונכדיו בלמידה מתוך חדווה שמחה ואהבה אך עם המון נחישות ורצון להוסיף דעת, כך נוסף לנו הרשב"ם נכדו כמוסיף דעת בארון הספרים היהודי. יצירת תרבות של מחלוקת, תרבות של יצירתיות, תרבות של הקשבה, אך תוך הבעת דעה שונה, תרבות של עידוד ליצירתיות בכתיבה ובהגות, מהווה עד היום אוסף נדיר ועשיר של ספרות לארון הספרים היהודי.

חכמינו בכל הדורות לא התמקדו בתחומים צרים, היו הם תמיד אנשי העולם הגדול ברפואה, במדע, באסטרונומיה, במתמטיקה, בבוטניקה, בזאולוגיה, באקולוגיה.

לומדי הדף היומי, ההלכה היומית, המשנה היומית, הרמב"ם היומי, שמירת הלשון היומי ועוד.. מעידים על עולמם העשיר והמגוון בכל תחומי המדע של חכמינו בכל הדורות. היוצרים - הכותבים בכל הדורות, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים, בכל דור כתבו והפיצו תורה והעשירו לנו ארון ספרים יהודי מדהים.

מעולם לא היו כל כך הרבה לומדי דף היומי כפי שאנו חווים בדור זה. למידה המפתחת מוחו של העם היהודי ומעודדת כתיבה וכתיבה, ראו נא בארוננו כמות ואיכות הספרים שנוספו לארון הספרים היהודי בשנים האחרונות.

סיבה נוספת וחשובה לאוריינות הנפלאה הם המצוות שבין אדם לחברו שכה מודגשות הן בתורתנו. בניית חיי חברה תוך התייחסות לזולת, אחריות לאחר, עזרה הדדית, נתינה וסיוע לנצרך מהווים מוקד עיקרי ביהדות, "ואהבת לרעך כמוך" משפט מפתח ביצירת חברה.

הקהילה צריכה וחייבת לדאוג לפיתוח וקידומו של כל אדם וכך היא מטפחת הכשרוניים והמצוינים למצוי יכולתם, מצויינות זו מביאה הטובים ביותר לחשיבה יצירתית בכתיבה ובכך מועשר ארון הספרים היהודי.

המעולים והחכמים- מנהיגינו מאז ומתמיד צריכים לדאוג וליצור קהילה מאוחדת. קנה לך חבר כתוב בפרקי אבות, קנה בדמים, בכסף, במעשים. הייה מצויין אך כחבר בקהילה, על כל אחד החובה להתפלל במניין כל אדם צריך ללמוד וללמוד אך ראוי שיעשה זאת בחברותא.

המועדים, החגים, השבת מהווים שיאים בחיי היהודי

אבא קובנר מציין:

יש עץ בודד בשדה

יש אדם בודד בעולם

אין יהודי בודד במועדיו.

האחווה, הרעות, האהבה, השיתופיות והאחריות ההדדית מהווים תמיכה ריגשית נפשית ושכלית ובכך מעודדים את הפרט למצות יכולתו ולכתוב וכך להעשיר את ארון הספרים היהודי.


הרב לאו תאר בפנינו ביקורם של "מלומדים" מאירופה בארצנו. בפוגשם יהודים טובים לומדי גמרא התפעלו הם והתרגשו לשמוע כי הלמידה אינה לשם תואר, לא לגמול השתלמות, לא לקידום בעבודה אלא למידה לשמה, לומדים גמרא כדי ללמוד תורה, למידה לשם שמים, לשמה... מביאה התפתחות שכלית נפלאה של האדם, מפרה בו חשיבה איכותית הבאה לידי ביטוי בכתיבה ל... ארון הספרים היהודי.

בגמרא נאמר: "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"

המהרש"א מסביר: "תלמודו בידו" הכוונה כותב תורתו. הכתיבה יוצרת דיוק, התורה היא לא רק דברים שמסביב אלא העמקה בעולם של אמת, אף שיש לתורה שבעים פנים.

הכתיבה יוצרת "אחריות" לתוכן, לחכמה ולכל רעיון חדשני.

האמת יוצרת מוטיבציה לכתיבה שהיא מחייבת לעמוד מאחורי הכתיבה.

הרב קוק: מחדד היצירתיות הטמונה בנו ומבהיר כי הקב"ה נתן לנו הכוח לכתוב ולכתוב.

התורה היא תורת חיים בכל דור מתחדשים דברים המתאימים לדור זה.

באורות התשובה העוסקת בענייני תשובה שואלים מה עלי להוסיף על גדולי ישראל שכתבו על התשובה.

בדור של גאולה חייב אני לכתוב בעסקי תשובה התאמת הכלים לכל דור כותב הרב קוק צריכה להיות גם בכתיבה בכל דור חידושי הדור והתקופה.

התורה מתחדשת בכל דור שהרי נאמר במסכת חגיגה "אין בית מדרש ללא חידוש" אנו שותפיו של הקב"ה בבריאת העולם ובהתפתחותו המתמדת, הכתיבה היא חלק מאותה התחדשות.

מסופר על רב שהיה עסוק מאוד. ביקש הרב מבנו אם יתקשרו יקשה עלי לענות כי יש לי אורחים. כשיתקשרו- נכנס הבן לחדרו של אביו וראה אותו לומד, היכן האורחים? שאל הבן ענה הרב אורחי הם הרמב"ם הרשב"ם הרי"ף והרא"ש.ארון הספרים היהודי כותביו- הם אורחינו החשובים.

הלוואי ונזכה כולנו להיות כל הזמן מועשרים מארון הספרים היהודי ולהיות מארחים מתוך שמחה של האורחים המופלאים הנמצאים במדפי ארון הספרים היהודי.

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

שליחת המאמר שלח לחבר  הדפסת המאמר הדפסת המאמר  קישור ישיר למאמר קישור ישיר למאמר  דווח מאמר בעייתי דווח על מאמר בעייתי  כתוב לכותב המאמר פניה לכותב המאמר  פרסום המאמר פרסום המאמר 

©2017
כל הזכויות שמורות

מורנו'ס - שיווק באינטרנט

אודותינו
שאלות נפוצות
יצירת קשר
יתרונות לכותבי מאמרים
מדיניות פרטיות
רשימת כותבים
כותבים מומחים
עלינו בעיתונות
מאמרים חדשים
פרסם אצלנו
לכותבי מאמרים: פתיחת חשבון חינם
כניסה למערכת
יתרונות לכותבי מאמרים
תנאי השירות
הנחיות עריכה
לבעלי אתרים:מדיה חברתית:
חלון מאמרים לאתרך
תנאי שימוש במאמרים
ערוצי מאמרים ב-RSS Recent articles RSS


מאמרים בפייסבוק מאמרים בטוויטר מאמרים ביוטיוב